Strona główna

1. Budowa I funkcje witamina d e k sterydowe hormony płciowe- klasyfikacja, budowa I funkcje 4


Pobieranie 14.35 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar14.35 Kb.
1.Budowa i funkcje witaminA D E K 3. Sterydowe hormony płciowe- klasyfikacja, budowa i funkcje 4.Definicja i klasyfikacja tłuszczow 5.Roznice miedzy tłuszczowcai i tłuszczami właściwymi-6.Rodzaje kw.tluszczowych 7.Kwasy tłuszczowe 8. Pojecie NNKT 12 Uzasadnij nazwe tłuszcze niezmydlające się podaj przykłady. 14. Przebieg biosyntez kw tł 15. Biosynteza tł właściwego 16.Przebieg B-oksydacji kw tł 17 Przebieg B-oksydacji nienasyconych kw tł 18. Bilans energet B-oksydacji kw 19. Co to SA ciala ketonowe

1. Jednostka witaminy A jest 0,344 nonograma octanu akseroftol a 1g tego związku to 2900J U witaminy A.znane SA liczne związki naturalne i sztuczne o aktywności biologicznej Wit. A zw nat: 1) alkoholowa i aldehydowaforma Wit a1 transretinol i trans-retinal.2)Wit A2 3 dehydroretinol3) 11-cis-retinal i jego forma alkoholowa. Znany mechanizm dzialania Wit. A wiaze się z jej udzialem w procesie widzenia,a ten z przekształceniem izomerycznych form cis-retynolu polaczonego z bialkiem opsyna w rodopsyne(purpure wzrokowa). Podczas przekształcania swiatla w bodzce nerwowe najpierw ulega przemianie cis-retynal w forme trans, co powoduje zmiane konfiguracji przestrzennej rodopsyny, a to przeksztalca się w impuls nerwowy. Rodopsyna po kilku kolejnych przemianach przeksztalca się w opsyne. Purpura wzrokowa może może ulec regeneracji jedynie w obecności 11-cis-retynolu. Brak Wit A w ustroju objawia się kurza slepota- to jest brakiem widzenia przy niedoborze swiatla.Wit A wraz z Wit. E ma dzialanie ochraniające nabłonku a zwłaszcza gruczołów wydzielania wewnętrznego. Stad niedobor Wit A może powodowac zahamowanie wzrostu.Witamina D :prekursorem SA czynne nienasycone sterole. Przekształcają się pod wpływem Uv w czynne witaminy. Wit B2-engokalocyferol. Wzmaga resorpcje jonow Ca+2 z przewodu pokarmowego i odkladanie go w kosciach. Niedobor powoduje krzywice.

Wit E- tokoferole SA to związki pochodne chromanu składającego się z dwoch skondensowanych pierścieni benzenu i tetrahydropiranu. W pozycji 2tetrahydropiranu przyłączony jest lancuch trojizopentenalu. Znanych jest 7 zwiazkow o aktywności witaminowej. Jednak najpowszechniej znanymi SA tokoferole alfa, beta, gamma roznoace się ilością i położeniem podstawnikow metylowych przy pierścieniu benzenowym. Tokoferole występują obficie w olejach roślinnych zielonych jarzynach i masle. Maja silne właściwości redukujące. Redukuja azotan srebra na zimno. SA bardzo czule na utlenianie i ogrzewanie zwłaszcza w obecności tlenu. Stwierdzono ze znaczna ilość tokofenoli wystepuje w mitochondriach przyjęto zatem ze ich funkcja biochemiczna jest ochrona aparatu mitochondrialnego przed nieodwracalnym utlenionym przez tworzące się tam nadtlenki kwasow tluszczowych powstające glownie w wyniku utleniania nienasyconych kwasow tluszczowych. Tworza one aktywny system oksydoredukcyjny i mogą pelnic role przeciwutleniaczy. Tokoferole znane jako Wit. Plodnosciowa zapobiegajaca u samic zwyrodnieniem macicy a u samcow przez oddziaływanie na przysadke regulujaca spermatogeneze. Wit K- filochinon zwiazki te zawieraja w swoim skladzie aromatyczny dwupierścieniowy układ naftochinonu. W pozycji 2 podstawiony jest on grupa metylowa, a w pozycji 3 dluzszym łańcuchem pochodnym izopentenolu. Wit tej grupy roznia się jedynie długością łańcucha pobocznego. Wystepuje w zielonych czesciach roślin duze jej ilości znajduja się w koniczynie. Wytwarzana jest również przez flore bakteryjna przewodu pokarmowego. Niedobor Wit K powoduje trudno hamujące się krwotoki. Wiaze się z tym zasadnicze jej dzialanie jako czynnika przeciwkrwotocznego. Mechanizm związany jest z wytworzeniem proenzymu protrombiny przekształcaniem jej w aktywna trombine, która z kolei katalizuje przejscie koloidalnego bialka fibrynogenu w nierozpuszczalna w wodzie fibryne czyli włóknik.ze względu na swoja budowe można latwo utlenic redukowac.bierze udzial w procesach oksydoredukcyjnych.

3.hormony sterydowe gruczołów płciowych meskie-androgeny(testosteron androsteron) zenskieestrogeny(rujowe, estradiol, ciążowe, progesteron) ze względu na zróżnicowanie plci rozróżniamy dwa typy hormonow: hormony meskie to przedewszystkim testosteron, androsteron- przyczniaja się do powstania tzw. Cech płciowych 1-szo rzedowe- rozwoj gonad, spermatogeneza; 2-rzedowe- rozwoj gruczołów akcesorycznych; 3-cio rzedowe- cechy morfologiczne przemiana materii. Hormony płciowe meskie charakteryzuja się duzo zawartością reszt alkoholowych- stad tez ich prawdopodobnie dzialanie takie jak alkoholu. Podobnie hormon rujowy żeński estradiol. Ze względu na bardziej złożone funkcje pluciowe organizmow plci żeńskiej związanych tak z zapłodnieniem jak i ciaza i wszelkimi tego następstwami hormony żeńskie dzielimy na:hormony ciążowe- ich przykładem jest progesteron wydzielany jest przez łożysko po zapłodnieniu. Powoduje przygotowanie macicy do implantacji zapłodnionego jaja oraz przerost gruczołów mlecznych. Hormony rujowe- przykładem jest estradiol wpływa na czynności ośrodkowego układu nerwowego wywołując objawy gotowości do przyjwecia samca.przerost macicy oraz oraz rozszerzenie jej szyjki co ulatwia przedostanie się plemnikow. Regulacja rozwoju komorki jajowej. Hormony te względem siebie działają antagonistycznie. Nazywane SA inaczej hormonami owulacji i ciazy. W okresie ciazy brak jest cyklicznego dzialania estradiolu. Klasyfikacja terpenow: terpeny SA glownie pochodzenia roślinnego, zbudowane SA z 5,10,15,20,3o,40 at C. w zależności od ilości reszt izoprenowych z których SA zbudowane dzielimy je na: hemi, mono sekwi,dwu,trojtetraterpeny
4.tluszcze to zw pochodzenia naturalnego,nierozpuszczalne w h2o,a rozpu w rozpuszczalnikach organicznych takich jak alkohol,eter,eter naftowy,benzen. sa estrami albo moga tworzyc estry.z biologicznego punktu widzenia:tluszcz z nagromadzona w ustroju pewna iloscia tluszczu niezmieniajacego sie zaleznie od stanu zywienia,z duza iloscia masy tluszczowej bedaca materialem odzywczym i zapasowym ulegajaca zmiana ilosciowym zaleznym od sposobu odywiania organizmu PODZIAL TŁ NA PRODUKTY HYDROLIZY:zmydlajace sie:->woski,->tł własciwe:monoglicerydy,2glicerydy,3glicerydy->tł złozone:fosfo glicerydy, niezmydlajace sie:terpeny i sterydy-zoosterole:hormony,witD,kw zolciowe->fitosterole:solaniny,glikozydy,sapominy INNA KLASYFIKACJA-lipidy wyste. w materiale biologicznym dzieli sie na proste(tł wlasciwe i woski)i zlozone(fosfolipidy,glikolipidy,sulfolipidy)oraz prekursory i pochodne lipidow(kw tłuszczowe,glicerol i inne alkohole) 5.tłuszczowce sa to zw.ktore sa estrami lub moga je tworzyc,natomiast tłuszcze wlasciwe sa estrami glicerolu i kw.tluszczowych.

6.kw tluszczowe sa zw pochodnymi weglowodanow alifatycznych posiadajacych gr COOH sa to :-nasycone kw luszczowe;octoweCH3COOH,masłowyCH3(CH2)2COOH,kaprynowyCH3(CH2)6COOH,laurynowyCH3(CH2)10Cooh-nienasycone kw.tluszczowe-posiadaja one jedno lub wiecej wiazan nienasyconych(podwojnych)i w zaleznosci od ic ilosci dzielimy te kwasy. kwasy tluszczowe z jednym podwojnym wiazaniem.tworza podobnie jak nasycone kw.tluszczowe szereg homologiczny dajacy sie opisac wzoremCnH2n-2O2. nienasyconym kw o najmniejszej ilosci atomow C jest kw.krotonowyCH3-CH=CH-COOH kwasy tł. o kilku podwojnych wiazaniach(nnkt)-kww linolowy CH3(ch2)ch=chch2ch=ch(ch2)7cooh

7. kwasem tłuszczowym 18-węglowym posiadajacym wszystkie nasycone wiazania jest kw.stearynowyCH3(ch2)16COOH-kw tłuszczowym posiadajacym18C w lancuchu jest takze kw oleinowy.wystep w nim jedno wiazanie podwojne miedzy9 a 10,CH3(ch2)-ch=ch-(ch2)7Cooh.-18C dwa wiazania podwojne kw.linolowyCH3-(ch2)-ch=ch-ch2-ch=ch-(ch2)7-cooh. -kw.linolenowy(c18)posiada w swym łancuchu 3 podwojne wiazania.wzorC17H29CooH. -kw.terapinowy posiada 4 wiazania podwojneC17H27COOH 8.NNKT to niezbedne nienasycone kw.tłuszczowe.posiadaja wiecej niz jedno podwojne wiazanie.kwasy te w tłuszczach zwierzecych wystepuja w niewielkich ilosciach,lecz sa niezbedne do prawidlowego funkcjonowania organizmu.musza byc dostarczane z zew,gdyz komorki zwierzece nie sytetyzuja ich w dostatecznych ilosciach.traktowane sa niekiedy jako WITAMINA F.ich brak powoduje wiele zaklocen w prawidlowym funkcjonowaniu organizmu,z zahamowaniem wzrostu włącznie.PRZYKLADY NNKT kw.linolowy(2 podwojne wiaz)C18,kw linolenowy(3 pod wiaz)C18,kw terapinowy(4 podw wiaz)C18
12. W związkach tych jest brak kw tłuszczowych mogących tworzyć sole. Zgodnie z def tłuszczowców rozpuszczaja się w rozpuszczalnikach organicznych i tłuszczach właściwych. Ponadto brak możliwości zmydlania się wykorzystywany jest do oddzielania ich od tłuszczów właściwych. Związki te SA pochodnymi izoprenu (2-metylobutadienu) stad ich inna nazwa – izopren owce. Poszczególne grupy związków wykazuja bardzo zroznocowane własciwośi chemiczne i fizjologiczne, ponieważ w zespole tych substancji znajduje się witaminy, hormony(sterydowe), ojelki eteryczne (terpeny), alkaloidy, substancje powierzchniowo czynne (saponiny i kw zółciowe), barwniki roślinne. Zwiazki te podzielić można na : *terpeny-hem terpeny, -monoterpeny, -sesquiterpeny *sterydy: -zoosterole np. hormony, witamina D, fitosterole : solaminy, saponiny, glikozydy sterydowe..

14. do zapoczątkowania syntezy kw Tl potrzebne SA czasteczki acetylo CoA i malonylo CoA. Aby otrzymac cząsteczkę kw malonowego do acetylo CoA dobudowana jest czasteczka COO-. W reakcji bierze udzial karboksylaza acetyloCoA a reszta COO- przenoszona jest przez karboksylocotyne. Kolejny etap to dekarboksylacja polaczona z bialkiem ACP reszty malanowej.:

15. Aktywne kw tlu przenoszone SA na glicerofosforan. Po przeniesieniu dwoch czasteczek kw Tl i odlaczeniu 2HS-CoA powstaje kw fosfatydowy. Dalsze przemiany przebiegaja w kierunku Tl wlasci polegaja na odlaczeniu reszty fosforanowej od kw fosfatydowego 16.Kw tluszczowy jako Malo aktywny związek ulega aktywacji polegającej na przekształceniu go w acylo-CoA Pierwszym etapem jest odwodorowanie czasteczek kwasu co prowadzi do wytworzenia nienasyconego kw z wiazaniem podwojnym weglami a i B. Nastepnie przez hydrataze przylaczona zostaje czasteczka wody.:17. prosces ten polega na utworzeniu wiazania podwojnego w utlenionym kwasie w pozycji takiej jaka jest wymagana w B-oksydacji nasyconych kw Tl.:18. wyniku B-oksydacji siedmiokrotnie SA odcinane czasteczki acetylo CoA przykaz dym obrocie spirali Linena powstaja zredukowane czasteczki FADH 2 +H+:19.: tworza się gdy w wyniku B-utleniania kw Tl powstaje nadmierna ilość acetylo 3-CoA –wieksza w stosunku do aktualnej wydolności cyklu kw trojkarboksylowych. Ciała ketonowe gromadza się we krwi co jest typowym objawem ketonuri choroby związanej z cukrzyca


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość