1 egzamin dyplomowy częŚĆ ustna w dniu 19 czerwca 2013 r. Bud. E-1 sala 039, od godPobieranie 51.61 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar51.61 Kb.
1) EGZAMIN DYPLOMOWY CZĘŚĆ USTNA w dniu 19 czerwca 2013 r.

BUD. E-1 sala 039, od godz. 9.00
I KOMISJA EGZAMINACYJNA w składzie:

Dr Bogusław Wowrzeczka Prodziekan WA – przewodniczący Komisji

Dr Roman Czajka

Dr Jacek Wiszniowski

Dr Andrzej Chądzyński - sekretarz


Numer albumu studenta


 1. 012169367

 2. 012199005

 3. 012169349

 4. 012198989

 5. 012169237

 6. 012169237

 7. 012169225

 8. 012169239

 9. 012169300

 10. 012169310

 11. 012162022

 12. 012161959

 13. 012173743

 14. 012169326

 15. 012169305

 16. 012199003

17. 012172275


2) EGZAMIN DYPLOMOWY CZĘŚĆ USTNA w dniu 19 czerwca 2013 r.

BUD. E-1 sala 040, od godz. 9.00
II KOMISJA EGZAMINACYJNA w składzie:

Prof. Elżbieta Przesmycka – przewodnicząca Komisji

Dr Paweł Kirschke

Dr Marek Piróg

Dr Zenon Marciniak - sekretarz


Numer albumu studenta


 1. 012169233

 2. 012198985

 3. 012169266

 4. 012169298

 5. 011161884

 6. 012169249

 7. 012169334

 8. 011161960

 9. 012169280

 10. 012169231

 11. 012169529

 12. 012169216

 13. 012170379

 14. 012169236

 15. 011161940

 16. 012169228

 17. 0121737373) EGZAMIN DYPLOMOWY CZĘŚĆ USTNA w dniu 19 czerwca 2013 r.

BUD. E-1 sala 042, od godz. 9.00
III KOMISJA EGZAMINACYJNA w składzie:

Prof. Wojciech Brzezowski – przewodniczący Komisji

Dr Maciej Stojak

Dr hab. Waldemar Bober

Dr Ryszard Włosowicz - sekretarz


Numer albumu studenta


 1. 012172610

 2. 012169246

 3. 012169369

 4. 011161999

 5. 012198992

 6. 012173775

 7. 012169194

 8. 011167669

 9. 012178449

 10. 012199002

 11. 012169373

 12. 011196968

 13. 011190594

 14. 012169264

 15. 012157450

 16. 005136172

 17. 097091189

 18. 004144461EGZAMIN DYPLOMOWY CZĘŚĆ USTNA w dniu 19 czerwca 2013 r.

BUD. E-1 sala 043, od godz. 9.00
4 KOMISJA EGZAMINACYJNA w składzie:

Dr hab. Barbara Gronostajska – przewodnicząca Komisji

Dr Krzysztof Cebrat

Mgr inż. arch. Andrzej Krupa

Dr Andrzej Sobolewski - sekretarz


Numer albumu studenta


 1. 012169332

 2. 012169277

 3. 012169517

 4. 012169357

 5. 012169248

 6. 012169276

 7. 012169337

 8. 012170541

 9. 012169263

 10. 012169319

 11. 012196976

 12. 011162060

 13. 012198980

 14. 012169279

 15. 012169224

 16. 012169271

EGZAMIN DYPLOMOWY CZĘŚĆ USTNA w dniu 20 czerwca 2013 r.

BUD. E-1 POKÓJ PODZIEKANÓW NR 21 B od godz. 9:00
I KOMISJA EGZAMINACYJNIA w składzie:

Prof. Krystyna Kirschke – przewodnicząca

Dr Michał Pelczarski

Dr Andrzej Konieczny

Dr Jan Zamasz – sekretarz
Nr albumu studenta


 1. 012198997

 2. 012198988

 3. 012198994

 4. 012164347

 5. 012169306

 6. 012169292

 7. 011162075

 8. 012162013

 9. 011161929

 10. 011137927

 11. 012199001

 12. 012169240

 13. 012198990

 14. 012198999

 15. 012169353

 16. 012169258

 17. 011166799

EGZAMIN DYPLOMOWY CZĘŚĆ USTNA w dniu 20 czerwca 2013 r.

BUD. E-1 sala 032 od godz. 9:00

II KOMISJA EGZAMINACYJNIA w składzie:

Prof. Robert Masztalski – przewodniczący

Dr Agnieszka Tomaszewicz

Dr hab. Waldemar Bober

Dr Marcin Brzezicki - sekretarz

Nr albumu studenta 1. 012169243

 2. 012169700

 3. 011161917

 4. 012169268

 5. 012154470

 6. 012169311

 7. 012169347

 8. 012173781

 9. 012166889

 10. 012154323

 11. 012169296

 12. 012169267

 13. 012161680

 14. 012169257

 15. 012169273

 16. 012162011

 17. 012166885

EGZAMIN DYPLOMOWY CZĘŚĆ USTNA w dniu 20 czerwca 2013 r.

BUD. E-1 sala 24 od godz. 9:00

III KOMISJA EGZAMINACYJNIA w składzie:
Prof. Alina Drapella – Hermansdorfer – przewodnicząca

Dr Paweł Horn

Dr Barbara Missal

Dr Jerzy Piskozub - sekretarzNr albumu studenta:


 1. 012199007

 2. 012199131

 3. 012161907

 4. 012182871

 5. 012199148

 6. 012199006

 7. 012169351

 8. 012169325

 9. 012169287

 10. 012199000

 11. 012161975

 12. 011162041

 13. 012169360

 14. 012199112

 15. 011161892

 16. 011190501

 17. 012172744


1) EGZAMIN DYPLOMOWY CZĘŚĆ USTNA w dniu 21 czerwca 2013 r.

BUD. E-1 sala 30, od godz. 9.00
I KOMISJA EGZAMINACYJNA w składzie:

Prof. Ewa Łużyniecka – przewodnicząca Komisji

Dr Ada Kwiatkowska

Dr Maciej Hawrylak

Mgr inż. arch. Edward Koziołek - sekretarz


Numer albumu studenta
1. 012169364

2. 012166853

3. 012154460

 1. 011161956

5. 012170518

6. 012166555

7. 011161582

8. 011154490

9. 011162053

10. 012164439

11. 012169350

18. 012169281

19. 012169315

20. 012174833

21. 011162052

22. 012169199

23. 012169368

2) EGZAMIN DYPLOMOWY CZĘŚĆ USTNA w dniu 21 czerwca 2013 r.

BUD. E-1 sala 032, od godz. 9.00
II KOMISJA EGZAMINACYJNA w składzie:

Prof. Jacek Suchodolski – przewodniczący Komisji

Dr Dariusz Dziubiński

Dr Michał Pelczarski

Dr Tomasz Głowacki - sekretarz


Numer albumu studenta


 1. 012169313

 2. 012198991

 3. 012173766

 4. 012161927

 5. 012163640

 6. 011154426

 7. 011162050

 8. 012169261

 9. 012169371

 10. 012169200

 11. 012199010

 12. 011162033

 13. 012169295

 14. 012172580

 15. 011154367

 16. 012169363

 17. 0121693333) EGZAMIN DYPLOMOWY CZĘŚĆ USTNA w dniu 21 czerwca 2013 r.

BUD. E-1 sala 24, od godz. 9.00
III KOMISJA EGZAMINACYJNA w składzie:

Prof. Jacek Kościuk – przewodniczący Komisji

Dr Marta Rudnicka-Bogusz

Dr Teresa Dziedzic

Mgr inż. arch. Janusz Bułat - sekretarz


Numer albumu studenta
1. 012169312

2. 012173771

3. 012169928

4 . 012169294

5. 011161900

6. 012169251

7. 012173624

8. 012169241

9. 012169346

10. 012170324

11. 012169272

12. 012169262

13 . 012169290

14. 012173677

15. 012169235

16. 011144414

17. 012169282

18. 012172396

19. 012198998

20. 012169265

21. 012154588

22. 012192681

23. 011162054

24. 012162067

25. 011166820


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy