Strona główna

1. modele pilotóW


Pobieranie 54.51 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar54.51 Kb.

1. MODELE PILOTÓW

PRZYCISK 2

PRZYCISK 1


PRZYCISK 1

PRZYCISK 22. FUNKCJE

2.1 Programowanie pilotów


- Przy wyłączonym alarmie

- włącz stacyjkę

- w ciągu 10 sekund naciśnij wyłącznik serwisowy 3 razy

- po 2 sekundach syrena zawyje, jesteś w trybie programowania pilotów

- W przeciągu kolejnych 10 sekund naciśnij przycisk 1 pilota

- syrena piknie kierunkowskazy migną 2 razy pilot jest wprogramowany.

W ciągu kolejnych 10 sekund możesz zaprogramować kolejnego pilota.

Wyjście z trybu programowania następuje automatycznie po 10 sekundach lub przez wyłączenie stacyjki.Funkcje przycisków pilota

PRZYCISK

ALARM ZAŁĄCZONY

ALARM WYŁĄCZONY

WŁĄCZONA STACYJKA

NACIŚNIJ PRZYCISK 2

WYŁĄCZENIE

ZAŁĄCZENIE

OTWARCIE/ZAMKNIĘCIE ZAMKA

NACIŚNIJ PRZYCISK 2 DWA RAZY
ZAŁĄCZENIE BEZ CZUJNIKÓW
NACIŚNIJ PRZYCISK 1 z 2

CICHE WYŁĄCZENIE

CICHE ZAŁĄCZENIE

ANTYNAPAD

NACIŚNIJ PRZYCISK 2 PRZEZ 2 SEK.

PANIK

PANIK
NACIŚNIJ PRZYCISK 1 PRZEZ 2 SEK.

2 KANAŁ TRANSMISJI

2 KANAŁ TRANSMISJI

2 KANAŁ TRANSMISJI

NACIŚNIJ PRZYCISK 1 PÓŹNIEJ 2

3 KANAŁ TRANSMISJI

3 KANAŁ TRANSMISJI

3 KANAŁ TRANSMISJI

2.2 Programowanie ustawień systemu


- Przy wyłączonym alarmie

- Włącz i wyłącz stacyjkę

- W ciągu 10 sekund naciśnij wyłącznik serwisowy 3 razy

- Po 2 sekundach syrena potwierdzi wejście w tryb programowania.

- W ciągu kolejnych 10 sekund naciśnij wyłącznik serwisowy tyle razy, którą funkcję chcesz zaprogramować.

- Po wybraniu funkcji jeśli chcesz zmienić jej ustawienie przekręć stacyjkę. Syrena piknie dwa razy funkcja została zmieniona. Wyłączenie stacyjki powoduje zmianę funkcji na poprzednią (jedno piknięcie).

- Przejście do ustawień następnej funkcji realizujemy przez przyciśnięcie wyłącznika serwisowego

- wyjście z trybu programowania następuje automatycznie po 10 sek. będzie potwierdzone syreną


Tabela ustawień


Nr.

POTWIERDZENIE

FUNKCJA

1x PIKNIECIE

2x PIKNIĘCIE

1

1x PIKNIĘCIE

ZAMYKANIE ZAMKA ZE:

STOPEM

STACYJKĄ

2

2x PIKNIĘCIA

CZAS STEROWANIA ZAMKA

1 sek.

3 sek.

3

3x PIKNIĘCIA

OPÓŹNIENIE CZUJNIKÓW DRZWIOWYCH

NIE

25 sek.

4

4x PIKNIĘCIA

SAMOUZBRAJANIE

NIE

TAK

5

5x PIKNIĘĆ

CZAS ALARMU

30 sek.

60 sek.

6

6x PIKNIĘĆ

3 KANAŁ komfort

Z PILOTA

ZAWSZE

7

7x PIKNIĘĆ

ANTYNAPAD

NIE

TAK

8

8x PIKNIĘĆ

WŁĄCZANIE ANTYNAPADU

Z PILOTA

OD DRZWI

2.3 Włączanie alarmu:


Kiedy alarm i stacyjka są wyłączone można włączyć alarm naciskając drugi przycisk pilota. Włączenie jest sygnalizowane jednym piknięciem syreny pojedynczym mignięciem kierunkowskazów i zamknięciem centralnego zamka. Dioda LED miga powoli, blokada zapłonu jest włączona.

2.4 Ciche włączanie / wyłączanie


 1. Naciśnij przycisk 1 i 2 równocześnie system załączy się bez potwierdzenia syreną. Jeżeli któreś z wejść będzie naruszone to system zasygnalizuje to 3 krotnym mignięciem kierunkowskazów, dioda sygnalizacyjna LED wskaże które wejście jest naruszone. Wejścia te zostaną odłączone do czasu poprawnego zamknięcia.

 2. Podczas cichego wyłączania jeżeli któraś strefa była naruszona system zasygnalizuje to 3 krotnym mignięciem kierunkowskazów i 4 krotnym piknięciem syreny LED wskaże przyczynę alarmu. Alarm czeka na otwarcie drzwi. Jeżeli nie zostaną otwarte system załączy się samoczynnie traktując to jako przypadkowe naciśnięcie pilota.

2.5 Wyłączenie czujników dodatkowych


Naciśnij drugi przycisk pilota dwa razy w ciągu 3 sek syrena potwierdzi to dodatkowym piknięciem, czujniki dodatkowe są wyłączone.

2.6 WYŁĄCZANIE ALARMU:


A. Sygnalizacja podczas wyłączania:

a. Kiedy chcesz wyłączyć alarm naciśnij przycisk drugi pilota, syrena zapika 2 razy kierunkowskazy migną 2 razy zamek centralny otworzy się blokada zapłonu zostanie wyłączona. Dioda LED zacznie pulsować szybko, system czeka na otwarcie drzwi.

b. Jeżeli podczas wyłączania syrena zapika 4 razy kierunkowskazy migną 3 razy oznacza to że alarm działał podczas naszej nieobecności. Dioda LED zasygnalizuje to odpowiednia ilością mignięć, następnie system czeka na otwarcie drzwi.

B. Pamięć alarmu:

Czujniki dodatkowe 1 mignięcie LED Drzwi 3 mignięcia LED

Klapa silnika lub bagażnika 2 mignięcia LED Zapłon 4 mignięcia LED

C. Kasowanie pamięci alarmu następuje poprzez włączenie stacyjki.


2.7 ALARM:


A. 1 Strefa czujnika uderzeniowego (prealarm)

Przy lekkim uderzeniu w pojazd syrena zasygnalizuje to 3 krotnym piknięciem i mignięciem kierunkowskazów. Przy trzecim pobudzeniu strefy prealarmu zostanie ona zablokowana do ponownego włączenia alarmu.

B. 2 Strefa czujnika uderzeniowego:

Przy mocnym uderzeniu następuje pełny cykl alarmowy. Podczas trzeciego wyzwolenia tej strefy zostanie ona zablokowana. Dodatkowe czujniki ( np. cz. ultradźwiękowy ) podłaczamy razem z czujnikiem wstrząsowym ( czarny – masa, czerwony - +12V, niebieski – wyzwalanie ).


C. Wyłączniki drzwi i klap

 1. Kiedy alarm jest załączony i zostanie otworzona na chwilę klapa silnika lub bagażnika alarm będzie sygnalizował to miganiem kierunkowskazów i wyciem syreny przez okres 30 sekund. Po tym czasie nadal będzie uzbrojony dioda LED będzie migać cyklicznie dwa razy.

 2. Kiedy alarm jest załączony i zostanie otworzona na stałe klapa silnika lub bagażnika alarm będzie to sygnalizował trzema cyklami po 30 sekund a następnie odłączy tą strefę aż do zamknięcia klapy. Po zamknięciu klapy strefa ponownie zostaje włączona.

2.8 Drugi kanał transmisji


W każdej sytuacji możesz wcisnąć klawisz pierwszy pilota przez dwie sekundy, wtedy pojawi się impuls masy na przewodzie szarym. Można to wykorzystać do ryglowania zamka lub otwierania klapy bagażnika.

2.9 Panic


 1. W celu wywołania funkcji naciśnij drugi przycisk pilota przez 3 sekundy. Wyłączenie funkcji następuje automatycznie po 30 sek. lub przez naciśniecie przycisku.

2.10 Trzeci kanał transmisji


 1. Jeżeli 3 kanał transmisji jest włączony to po załączeniu alarmu na przewodzie szarym z czarnym paskiem pojawi się 30 sekundowy impuls masy, służący do domykania szyb - funkcja KOMFORT.

 2. Jeżeli 3 kanał transmisji jest wyłączony to po załączeniu alarmu impuls nie pojawi się. Sygnał ten można wywołać przez wciśnięcie przycisku pierwszego i później drugiego na pilocie.

2.11 Zamykanie zamka


 1. Jeżeli funkcja zamykanie zamka jest ustawiona w pozycji 1 (ze stopem) to zamek centralny zamknie się po pierwszym naciśnięciu pedału hamulca. Pozwoli to wsiąść innym pasażerom do samochodu gdy uruchomimy silnik oraz zamknie ponownie zamek centralny gdy ktoś wysiądzie a silnik nie zostanie wyłączony. Otwarcie zamka następuje po wyłączeniu stacyjki. Gdy nie chcemy zamykania zamka nie podłączamy przewodu czarnego z czerwonym paskiem.

 2. Jeżeli funkcja jest ustawiona w pozycji 2 ze stacyjka to drzwi będą się zamykały zawsze po włączeniu zapłonu a otwierały po wyłączeniu stacyjki. W każdej chwili drzwi można otworzyć przez naciśnięcie drugiego przycisku pilota.

2.12 Awaryjne wyłączenie

Kiedy alarm jest załączony i np. zgubimy pilota to można alarm wyłączyć awaryjnie:
otwórz drzwi, włącz stacyjkę, naciśnij raz wyłącznik serwisowy, po chwili system się wyłączy.

2.13 Tryb serwisowy


 1. Włącz stacyjkę - w ciągu 10 sekund wciśnij wyłącznik serwisowy na 3 sekundy, syrena piknie, dioda LED zapali się na stałe.

 2. System antyporwaniowy jest wyłączony.

 3. Pilot steruje teraz tylko centralnym zamkiem bez włączania alarmu.

 4. Wyjście z trybu serwisowego przeprowadzamy tak samo, dioda LED zgaśnie, syrena piknie 2 razy.

2.14 Autouzbrajanie


a. Kiedy funkcja jest wyłączona to po wyłączeniu stacyjki, otwarciu i zamknięciu drzwi, alarm nie załączy się samoczynnie.

b. Kiedy funkcja jest włączona to po wyłączeniu stacyjki, otwarciu i zamknięciu drzwi dioda LED zacznie migać szybko i po 30 sek. alarm załączy się.


2.15 Czas sterowania zamkiem


Czas sterowania centralnym zamkiem można ustawić na:

1 sek. zamki elektryczne 3 sek. do sterowania zamkami pneumatycznymi.


2.16 Opóźnienie czujników drzwiowych:


 1. Kiedy funkcja jest ustawiona w pozycji 1 (bez opóźnienia) to podczas załączania alarmu jeżeli któraś strefa jest naruszona to alarm zasygnalizuje to 3 krotnym piknięciem syreny i mignięciem kierunkowskazów. Strefa ta zostanie zablokowana do czasu ustania przyczyny

 2. Kiedy funkcja jest ustawiona na zwłokę 25 sek. (z opóźnieniem) to podczas załączenia alarmu system nie reaguje na wyłączniki drzwiowe przez 25 sek. Daje to możliwość podpięcia alarmu bezpośrednio do lampki oświetlenia wnętrza posiadającej opóźnione przygasanie.

2.17 Automatyczne załączenie


Kiedy wyłączymy alarm dioda zacznie migać z podwójna szybkością, system czeka na otwarcie drzwi. Jeżeli drzwi nie zostaną otwarte, system potraktuje to jako przypadkowe naciśniecie przycisku pilota i załączy ponownie alarm po 30 sek.

2.18 Antynapad


a. Kiedy funkcja antynapadowa jest włączona i ustawione jest wyzwalanie z pilota

Kiedy alarm jest wyłączony i załączona jest stacyjka naciskając pierwszy i drugi przycisk pilota równocześnie uruchamiamy procedurę antynapadu, światła migną raz, 60 sek. później syrena pika przez 10 sek. Jeżeli antynapad nie zostanie wyłączony system odłączy zapłon i włączy alarm. Będzie tak alarmował do czasu wyłączenia stacyjki, ponowne włączenie stacyjki ponownie wyzwala alarm. Można to przerwać przez wyłączenie antynapadu.

b. Kiedy antynapad ustawiony jest od drzwi

Kiedy alarm jest wyłączony i załączona jest stacyjka otwierając drzwi uruchamiamy procedurę antynapadu, światła migną raz, 60 sek. później syrena pika przez 10 sek. Jeżeli antynapad nie zostanie wyłączony system odłączy zapłon i włączy alarm. Będzie tak alarmował do czasu wyłączenia stacyjki, ponowne włączenie stacyjki ponownie wyzwala alarm. Można to przerwać przez wyłączenie antynapadu

Wyłączenie antynapadu:

a. Kiedy funkcja alarmowa jeszcze się nie zaczęła to wyłącz i włącz stacyjkę, wciśnij wyłącznik serwisowy raz, antynapad zostanie wyłączony.b. Kiedy antynapad nie został wyłączony w czasie 60 sek. i funkcja alarmowa zaczęła się to wyłącz i włącz stacyjkę przytrzymaj wyłącznik serwisowy 2sek

4. SCHEMAT PODŁĄCZENIA
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość