Strona główna

1. Na podstawie mapy z poprzedniej strony podaj nazwy dwóch miast, które spotkasz, płynąć z jeziora Śniardwy do jeziora Dargin. Korzystając z zamieszczonej mapy (str. 29.)


Pobieranie 18.95 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar18.95 Kb.


1. Na podstawie mapy z poprzedniej strony podaj nazwy dwóch miast, które spotkasz,

płynąć z jeziora Śniardwy do jeziora Dargin.

.......................................

.......................................

Korzystając z zamieszczonej mapy (str. 29.), odszukaj nazwy dwóch jezior,

nad którymi położone są Mikołajki.

jezioro ...........................................

jezioro ...........................................3. Podczas wędrówki po Wielkich Jeziorach Mazurskich możemy spotkać wiele

gatunków ptaków. Który zestaw zawiera tylko nazwy ptaków związanych ze środowiskiem wodnym? Poprawną odpowiedź zaznacz znakiem „x”:

A. bażant, sikora bogatka, czapla, łyska

B. kormoran, czapla siwa, perkoz, łyska

C. łabędź, wróbel, kormoran, kuropatwa

D. łyska, głuszec, jarząbek, kuropatwa4. Połącz liniami nazwy jezior z określeniami, które się z tymi jeziorami wiążą.


Jezioro Niegocindrugie, pod względem wielkości
jezioro w Polsce


rezerwat łabędzia niemego

ośrodek rybactwa śródlądowego

oraz żeglarstwa

Jezioro Mikołajskie

Jezioro Mamrynajwiększy ośrodek

wypoczynkowy i sportów wodnych

Puszcza Piska


5. Poniżej wymieniono niezbędne roślinom do życia w wodzie czynniki oraz krótkie

charakterystyki niektórych z nich. Rozpoznaj czynniki i wpisz ich nazwy.

Czynniki: sole mineralne, woda, światło, tlen, dwutlenek węgla, temperatura


  1. Jego ilość zależy od głębokości i czystości wody – ...................................................... .

  2. Gaz konieczny do oddychania roślinom i zwierzętom – ............................................ .

  3. Pobierana przez rośliny wodne cała powierzchnia ciała, potrzebna do wytwarzania pokarmu – ....................................................................................... .


6. W pewnym jeziorze przeźroczystość wody wynosi 80 cm. Dlaczego na głębokości

1 metra nie spotkamy w tym jeziorze roślin?

....................................................................................................................................

...................................................................................................................................


7. Rysunki przedstawiają rozkład temperatur w jeziorze głębokim w rożnych

porach roku. Wpisz pod rysunkami nazwy pór roku, których one dotyczą.Rys. A ................................ Rys. B ...................... i ......................

8. Wpisz brakujące nazwy grup roślin występujących w strefie przybrzeżnej jeziora.


9. Na podstawie poniższego opisu rozpoznaj grupę roślin żyjących w jednej ze stref

jeziora. Napisz jej nazwę.Mają dużą powierzchnię blaszki liściowej oraz komory powietrzne w ogonku.

Są to rośliny ........................................................................ .


10. Uzupełnij zdanie wybranymi określeniami.

duża, mała, bardzo delikatne, wytrzymałe na rozerwanie

Gęstość wody jest bardzo .................................. i ma ona dużą siłę niszczącą, w związku

z tym łodygi roślin wodnych są elastyczne i ................................................. .
11. Na podstawie opisu rozpoznaj roślinę i napisz, do której grupy roślin

występujących w strefie przybrzeżnej należy.Jest najwyższą trawą swojej strefy, wyrasta do czterech metrów wysokości. Ma łodygę w środku pustą, wzmocnioną kolankami. Jej skupiska stwarzają doskonałe warunki do życia wielu ptaków wodnych.

Roślina .................................. grupa ........................................


12. Na schematycznym rysunku budowy komórki roślinnej dorysuj brakujące elementy

komórki i wpisz ich nazwy.
13. Wpisz w odpowiednie rubryki tabeli wymienione nazwy organizmów:

mewa, sosna, pies, konwalia, bakterie, kormoran czarny, osoka aloesowata, paproć, grzyby,okrzemka.

Organizmy samożywne

Organizmy cudzożywne


14. Dokończ zdanie.

Organizm cudzożywny to taki, który ...................................................................................

......................................................................................................................................... .
15. Uzupełnij schemat fotosyntezy.


światło.................................... + woda ............................... + tlen

....................


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość