Strona główna

1. Organizator – Agro-Aves Gajewniki Termin zawodów


Pobieranie 34.75 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar34.75 Kb.
MISTRZOSTWA REGIONU

Regionalne Zawody w Skokach Przez Przeszkody

G A J E W N I K I 27-28.09.2014


1. Organizator – Agro-Aves Gajewniki

2. Termin zawodów – 27-28.09.2014

3. Miejsce zawodów – Hipodrom w Gajewnikach

4. Uczestnicy PROPOZYCJE

kluby i sekcje zrzeszone w W/OZJ oraz PZJ,5. Biuro zawodów Ewa Kowalska, Tel. 601 360 124

Agro-Aves Gajewniki

Adres: Gajewniki 2

98-220 Zduńska Wola

Tel.: 43 656 91 88

Obsługa komputerowa Jarosław Kędzierski 601 360248

6. Termin zgłoszeń 24.09.2014
Zgłoszenia na drukach PZJ, wymagane jest podanie roku urodzenia zawodnika (Mł, JM, J, MJ) i danych o pochodzeniu konia, email: zawodysg@onet.pl
KOMISJA SĘDZIOWSKA :

Sędzia Główny Barbara Każmierczak

Sędzia OZJ Łódź – Sylwia Bogacz

Sędzia zawodów – Małgorzata Kasińska

Komisarz zawodów – Mirosław Pryk

Gospodarz toru – Bartosz Skrzypczyk

Dyrektor zawodów - Maciej Pekaniec

Lekarz weterynarii – Alicja Raczkowska
7. Program:
SOBOTA 27.09.2014 początek godz 10:00

Konkurs nr 1 I półfinał Juniorzy Młodsi klasa L dokładności Art. 238.1.1

Konkurs nr.2 KL „L” dwufazowy Art. 274.5.3Konkurs nr 3 I półfinał Juniorzy klasa P zwykły Art. 238.2.1

Konkurs nr. 4 KL „P” zwykły Art. 238.2.1Konkurs nr 5 I półfinał Seniorzy klasa N szybkości Art. 263

Konkurs nr. 6 KL „N” dwufazowy Art. 274.5.5

Konkurs nr. 7 KL „C” dokładności z rozgrywką Art. 238.1.2

Konkurs nr 8 II Półfinał Juniorzy Młodsi klasa L dokładności Art. 238.1.1

Konkurs nr 9 II Półfinał Juniorzy klasa N zwykły Art. 238.2.1

Konkurs nr 10 II półfinał Seniorzy klasa C zwykły Art. 238.2.1

NIEDZIELA 28.09.2014 początek godz.10:00

Konkurs nr 11 Finał Juniorzy Młodsi klasa L dwunawrotowy Art. 273

Konkurs nr 11 KL. „L” z trafieniem w normę czasu dodatek S1

Konkurs nr 11a KL. „L” z trafieniem w normę czasu dodatek S1 – Puchar Gajewnik

Konkurs nr 12 KL „P” dwufazowy Art.274.5.3

Konkurs nr 12a KL „P” dwufazowy – Puchar Gajewnik Art.274.5.3

Konkurs nr 13 Finał Juniorzy klasa N dwunawrotowy Art. 273

Konkurs nr 14 KL „N” o wzrastającym stopniu trudności z jokerem Art.269Konkurs nr 15 Finał Seniorzy klasa C dwunawrotowy Art. 273

Konkurs nr 16 KL „C” zwykły Art.238.2.1Godziny rozpoczęcia konkursów będą uzależnione od ilości zgłoszeń.

Organizator zastrzega możliwość zmian w programie zawodów.


8. WARUNKI TECHNICZNE
Plac konkursowy:

  1. podłoże: piasek

  2. wymiary: 60m x 23m

Rozprężalnia:  • podłoże: piasek

  • wymiary: 20m x 16m

organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże oraz szkody mogące mieć miejsce podczas zawodów i transportu;


9. WARUNKI FINANSOWE i NAGRODY:
Opłaty startowe w ZR 10zł w konkursach kl L

20zł w konkursach KL P, N

30zł w konkursach KL C

Opłata startowa MR – BRAK


Opłata wpisowa MR i ZR:

150 zł za konia za dwa dni zawodów

80 zł za konia za jeden dzień zawodów

Boks 120 zł za dwa dni, jeden dzień 70złw stajni murowanej

Boks 100 zł za dwa dni, jeden dzień 60 zł w namiocie
Opłaty za boksy i organizacyjną należy dokonać na rachunek

Stowarzyszenia AGRO-AVES Bank PKO SA oddz.w Zduńskiej Woli

NR rach 41 1240 3305 1111 0000 2951 6012

Miejsca w stajni będą przyznawane według kolejności dokonanych opłat. W pierwszej kolejności w stajni murowanej.

Podłączenie koniowozu do prądu 120 zł

NAGRODY:

Pula nagród w MISTRZOSTWACH REGIONU: 5000 zł – wg tabeliKategoria/Miejsce

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Seniorzy

1250

750

500

400

300

150

100

50

Juniorzy

500

400

250

150

100

50

25

25

Juniorzy Młodsi

Nagrody rzeczowe

Nagrody rzeczowe

Nagrody rzeczowe

Nagrody rzeczowe

Nagrody rzeczowe

Nagrody rzeczowe

Nagrody rzeczowe

Nagrody rzeczowe

Opłaty startowe za Zawody Regionalne stanowią pulę nagród w ZAWODACH RAGIONALNYCH


Ilość nagradzanych miejsc w danym konkursie (MR I ZR) zależy od ilości przejazdów:

do 4 przejazdów – płatne 1 miejsce

od 5 do 8 przejazdów – płatne 1-2 miejsca

od 9 do 12 przejazdów – płatne 1-3 miejsca

od 13 do 16 przejazdów – płatne 1-4 miejsca


KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.
Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.


II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.


III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość