1 Przeczytaj poniższy tekst. Przyporządkuj każdemu akapitowi 1–5 właściwy nagłówek a–f. Jeden nagłówek nie pasuje do żadnego akapituPobieranie 19.56 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar19.56 Kb.

N
/15 points
ame:…………………………………………………………………………. Score:

Test 2a (rozdziały 4–6) Testy powtórzeniowe
poziom rozszerzony

CZYTANIE

1 Przeczytaj poniższy tekst. Przyporządkuj każdemu akapitowi 1–5 właściwy nagłówek
a–f. Jeden nagłówek nie pasuje do żadnego akapitu.


a Where are they popular?

b Where can I buy them?

c Why eat them?

d What do they taste like?

e How to cook them?

f Are they easy to cook?

CHICKPEAS1 __C___ Chickpeas are very healthy. They are excellent for vegetarians because they give you the goodness that you miss from not eating meat – but without the fat. They give you energy and they are very tasty.

2 __A___ Nowadays, they are eaten all over the world but a lot of chickpea recipes come from the Mediterranean area. The biggest producer of chickpeas, though, is India where many people don’t have enough money for meat.

3 ___D__ It’s almost impossible to describe. Although they are called peas, they aren’t like green peas at all. I don’t think there’s anything else they really remind you of. They’re different to any other food.

4 __F___ They are but you need to be prepared. It is best to put them in water overnight and then boil them for about an hour the next day. If you don’t, you will have to boil them for a long time to make them soft. After that, they are no problem to cook.

5 __E__ There are several different ways. One of the most famous recipes is the falafel. You need to boil the chickpeas until they are soft, mix them with onions and eggs and make small balls of the mixture. Then you fry them and eat them with bread and salad.
5 points

SŁUCHANIE

2 10 Usłyszysz dwukrotnie dwa teksty. Z podanych odpowiedzi a, b i c wybierz właściwą,
zgodną z treści nagrania. Zadania 1–2 odnoszą się do pierwszego tekstu, natomiast
zadania 3–4 do drugiego.


1 The people are talking

a at a school.

b at a party.

c in the street.

2 Julia hasn’t got

a many friends at school.

b many friends living near her.

c any brothers or sisters.

3 Who was absent at Christmas?

a All of the speaker’s grandparents.

b The speaker’s mother’s parents.

c The speaker’s father’s parents.

4 The speaker has

a never been to the Canary Islands.

b been to the Canary Islands once but not at Christmas time.

c been to the Canary Islands several times but only once at Christmas.
4 points


ŚRODKI JĘZYKOWE

3 Uzupełnij zdania 1–3 wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów i dodaj wszystkie niezbędne elementy (maksymalnie cztery), tak aby otrzymać poprawne zdania.

1 I (like / retire) _ would like be retired______ when I’m 50.

2 How much unemployment benefit (people / get) __does people get___ in your country?

3 We’re looking for someone who (open / new) __will open new______ ideas.
3 points

WYPOWIEDŹ PISEMNA

4 Napisz list do kolegi/koleżanki zawierający od 50 do 100 słów.

Spędziłeś/Spędziłaś swoje urodziny w nowej restauracji w mieście. Napisz list do kolegi/koleżanki:

• podziękuj koledze/koleżance za prezent,

• napisz, co jadłeś/jadłaś w trakcie urodzinowej kolacji,

• porównaj nową restaurację z inną, w której byłeś/byłaś ostatnio.

___________________________________________________________________________93_słowa_________________________________________________________________'>__________________________________________________________________________'>__________________________________________________________________________

Hello Anne,

I want to thank you for your gift. It is amazing! My birthday party was great. We were in French restaurant where I ate typical French food. I ate rolled pancakes with prosciutto, spinach and cream cheese which is very tasty. I’ve also been to Italian restaurant few days ago. I do not recommend this one. Food seemed to be outdated and the staff was extremely impolite. It’s very bad comparing to French restaurant. We have to go there together one time! Thanks for present one more time.

Take care,XYZ

________________________________________________________________________

_93 słowa_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
3 points

PHOTOCOPIABLE © Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2011

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy