Strona główna

1. Przedmiot: algorytmy ewolucyjne I ich zastosowanie w zarządzaniu forma studiów


Pobieranie 7.97 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar7.97 Kb.
1. Przedmiot: ALGORYTMY EWOLUCYJNE I ICH ZASTOSOWANIE W ZARZĄDZANIU
2. Forma studiów:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

Wykład

30

8

IV

3. Prowadzący: prof. zw. dr hab. Jerzy Korczak

email: j.korczak@vp.pl; jerzy.korczak@ae.wroc.pl

tel.: (071)36-80-376 pok. 615 bud. Z

4. Program przedmiotu: w wykładzie przedstawimy nie tylko aparat matematyczny i techniki obliczeniowe, ale i też omówimy zastosowania algorytmów genetycznych w zarządzaniu. Szczególną uwagę zwrócimy na zagadnienia budowy, programowania i oceny algorytmów ewolucyjnych. Wśród zastosowań, przedstawimy zagadnienia optymalizacji funkcji, problem komiwojażera (TSP), metody harmonogramowania produkcji (JSS), techniki programowania genetycznego oraz zastosowania algorytmów ewolucyjnych w wspomaganiu decyzji giełdowych.


5. Metodyka zajęć: wykład ilustrowany prezentacjami slajdowymi oraz studiami przypadków (case study) z wykorzystaniem rzeczywistych baz danych i oprogramowania specjalistycznego.
6. Cel dydaktyczny przedmiotu: wiadomości: symulacja i projektowanie algorytmów ewolucyjnych, poznanie zastosowań tych algorytmów w zarządzaniu;

umiejętności: modelowanie procesów ewolucyjnych i ich zastosowanie w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych7. Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

8. Literatura podstawowa:

1. Arabas J., Wykłady z algorytmów ewolucyjnych, WNT 2001

2. Goldberg D.G., Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, WNT 2003.

3. Michalewicz Z., Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, WNT 1999.

4. Korczak J., Lipinski P., Evolutionary Building of Stock Trading Experts in a Real-Time System, [in] Proc. of the 2004 Congress on Evolutionary Computa

5. Korczak J., Roger P., Stock Timing using Genetic Algorithms, [in] Journal of Stochastic Models in Business and Industry, 18, pp.121-134, 2002.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość