Strona główna

1. Przedmiot: analiza I modelowanie produkcji, kosztóW, wyniku finansowego w przedsiębiorstwie. Wymagania wstępne


Pobieranie 26.41 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar26.41 Kb.
1. Przedmiot: ANALIZA I MODELOWANIE PRODUKCJI, KOSZTÓW, WYNIKU FINANSOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Matematyka, Statystyka, Ekonometria.

3. Forma:


Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

Wykład

15

8

IV

4. Prowadzący: dr Agnieszka Stanimir, 36-80-394, p. 313 bud. Z.

5. Program przedmiotu: Ekonometryczne aspekty procesu produkcyjnego: szacowanie i analiza modeli produkcji (funkcje Cobba-Douglasa, CES, potęgowo-logarytmiczne), szacowanie i analiza modeli dochodzenia do planowanej zdolności produkcyjnej, analiza substytucyjności i komplementarności czynników produkcji, optymalizacja struktury nakładów czynników produkcji. Rachunek produktywności: estymacja i analiza modeli produktywności środków trwałych, obrotowych i pracy żywej, analiza krańcowej wydajności czynników produkcji. Badanie wykorzystania czasu pracy: szacowanie i analiza modeli indywidualnej i zespołowej wydajności pracy. Ekonometryczna analiza kosztów działalności: szacowanie i analiza ekonometrycznych funkcji kosztów, diagnostyka wysokości kosztów, prognozowanie kosztów, badanie struktury kosztów, rachunki marginalne, rozliczanie kosztów pośrednich. Analiza i ocena relacji między kosztami i wynikiem finansowym (analiza porównawcza). Badanie dynamiki składowych wyniku finansowego. Analiza przyczynowa wyniku finansowego na podstawie metody kolejnych podstawień. Planowanie wyniku finansowego. Modelowanie wskaźników rentowności na podstawie analizy wyników finansowych. Wielowymiarowa analiza porównawcza wyników finansowych przedsiębiorstw.
6. Metodyka zajęć: Na wykładach omawiane są teoretyczne problemy modelowania procesu produkcyjnego oraz analizy kosztów i wyniku finansowego.
7. Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: teoretyczne problemy modelowania produkcji oraz analizy kosztów i wyniku finansowego,umiejętności: praktyczna analiza produkcji, kosztów i wyniku finansowego z ekonometrycznego punktu widzenia.
8. Forma zaliczenia: egzamin.
9. Literatura:

 1. Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa. Red. E. Nowak. PWE Warszawa 2001.

 2. Nowak E.: Taksonomiczna analiza struktury kosztów. Wydawnictwo UMC. Lublin 1995.

 3. Pawłowski Z.: Ekonometryczna analiza procesu produkcyjnego. PWN, Warszawa 1976.

 4. Sawicki K.: Analiza kosztów firmy. PWE, Warszawa 2000.

 5. Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. Red. K. Kukuła. PWN, Warszawa 1996.


10. Wydział: ZI;

Rodzaj studiów: dzienne;

Kierunek: Informatyka i ekonometria;

Specjalność: Analiza danych.


1. Przedmiot: ANALIZA I MODELOWANIE PRODUKCJI, KOSZTÓW, WYNIKU FINANSOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Matematyka, Statystyka, Ekonometria.

3. Forma:


Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

Ćwiczenia

15

8

IV


4. Prowadzący: dr Agnieszka Stanimir, 36-80-394, p. 313 bud. Z.

5. Program przedmiotu: Metody szacowania i analizy modeli produkcji (funkcje Cobba-Douglasa, CES, potęgowo-logarytmiczne), szacowanie i analiza modeli dochodzenia do planowanej zdolności produkcyjnej, analiza substytucyjności i komplementarności czynników produkcji, optymalizacja struktury nakładów czynników produkcji. Rachunek produktywności: estymacja i analiza modeli produktywności środków trwałych, obrotowych i pracy żywej, analiza krańcowej wydajności czynników produkcji. Badanie wykorzystania czasu pracy: szacowanie i analiza modeli indywidualnej i zespołowej wydajności pracy. Ekonometryczna analiza kosztów działalności: szacowanie i analiza ekonometrycznych funkcji kosztów, diagnostyka wysokości kosztów, prognozowanie kosztów, badanie struktury kosztów, rachunki marginalne, rozliczanie kosztów pośrednich. Analiza i ocena relacji między kosztami i wynikiem finansowym (analiza porównawcza). Badanie dynamiki składowych wyniku finansowego. Analiza przyczynowa wyniku finansowego na podstawie metody kolejnych podstawień. Planowanie wyniku finansowego. Modelowanie wskaźników rentowności na podstawie analizy wyników finansowych. Wielowymiarowa analiza porównawcza wyników finansowych przedsiębiorstw.
6. Metodyka zajęć: Opanowanie metodologii analizy produkcji, kosztów i wyniku finansowego.
7. Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: teoretyczne problemy modelowania produkcji oraz analizy kosztów i wyniku finansowego,umiejętności: praktyczna analiza produkcji, kosztów i wyniku finansowego z ekonometrycznego punktu widzenia.
8. Forma zaliczenia: aktywność, indywidualne projekty.
9. Literatura:

 1. Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa. Red. E. Nowak. PWE Warszawa 2001.

 2. Nowak E.: Taksonomiczna analiza struktury kosztów. Wydawnictwo UMC. Lublin 1995.

 3. Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. Red. K. Kukuła. PWN, Warszawa 1996.

10. Wydział: ZI;

Rodzaj studiów: dzienne;

Kierunek: Informatyka i ekonometria;

Specjalność: Analiza danych.


1. Przedmiot: ANALIZA I MODELOWANIE PRODUKCJI, KOSZTÓW, WYNIKU FINANSOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE.
2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Matematyka, Statystyka, Ekonometria.
3. Forma:


Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

Laboratorium

15

8

IV


4. Prowadzący: dr Agnieszka Stanimir, 36-80-394, p. 313 bud. Z.

5. Program przedmiotu: Ekonometryczne aspekty procesu produkcyjnego: szacowanie i analiza modeli produkcji (funkcje Cobba-Douglasa, CES, potęgowo-logarytmiczne), szacowanie i analiza modeli dochodzenia do planowanej zdolności produkcyjnej, analiza substytucyjności i komplementarności czynników produkcji, optymalizacja struktury nakładów czynników produkcji. Rachunek produktywności: estymacja i analiza modeli produktywności środków trwałych, obrotowych i pracy żywej, analiza krańcowej wydajności czynników produkcji. Badanie wykorzystania czasu pracy: szacowanie i analiza modeli indywidualnej i zespołowej wydajności pracy. Ekonometryczna analiza kosztów działalności: szacowanie i analiza ekonometrycznych funkcji kosztów, diagnostyka wysokości kosztów, prognozowanie kosztów, badanie struktury kosztów, rachunki marginalne, rozliczanie kosztów pośrednich. Analiza i ocena relacji między kosztami i wynikiem finansowym (analiza porównawcza). Badanie dynamiki składowych wyniku finansowego. Analiza przyczynowa wyniku finansowego na podstawie metody kolejnych podstawień. Planowanie wyniku finansowego. Modelowanie wskaźników rentowności na podstawie analizy wyników finansowych. Wielowymiarowa analiza porównawcza wyników finansowych przedsiębiorstw.
6. Metodyka zajęć: Na laboratoriach prowadzone są empiryczne analizy produkcji, kosztów i wyniku finansowego.
7. Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: teoretyczne problemy modelowania produkcji oraz analizy kosztów i wyniku finansowego,umiejętności: praktyczna analiza produkcji, kosztów i wyniku finansowego z ekonometrycznego punktu widzenia.
8. Forma zaliczenia: indywidualne projekty.
9. Literatura:

 1. Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa. Red. E. Nowak. PWE Warszawa 2001.

 2. Nowak E.: Taksonomiczna analiza struktury kosztów. Wydawnictwo UMC. Lublin 1995.

 3. Pawłowski Z.: Ekonometryczna analiza procesu produkcyjnego. PWN, Warszawa 1976.

 4. Sawicki K.: Analiza kosztów firmy. PWE, Warszawa 2000.

 5. Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. Red. K. Kukuła. PWN, Warszawa 1996.


10. Wydział: ZI;

Rodzaj studiów: dzienne;

Kierunek: Informatyka i ekonometria;

Specjalność: Analiza danych.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość