Strona główna

1. Wprowadzenie Zanim zadzwonisz do pomocy technicznej, przeczytaj ten plik readme, zawierający rozwiązania problemówze sterownikiem oraz poszczególnymi aplikacjami. Ważne informacje prawne


Pobieranie 49.35 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar49.35 Kb.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plik README dla sterownika drukarki EPSON Stylus(R) High Quality ESC/P 2

dla systemów Microsoft(R) Windows 95, 98 i Me

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dziękujemy za nabycie drukarki firmy Epson. Ten dokument zawiera uwagi dotyczące Państwa nowej drukarki.
[Spis treści]

1. Wprowadzenie

2. Ważne informacje prawne

3. Uwagi dotyczące instalacji

4. Pytania i odpowiedzi dotyczące drukowania

5. Uwagi dotyczące aplikacji

6. Używanie programu EPSON Status Monitor 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Wprowadzenie

Zanim zadzwonisz do pomocy technicznej, przeczytaj ten plik README, zawierający rozwiązania problemówze sterownikiem oraz poszczególnymi aplikacjami.2. Ważne informacje prawne

Oprogramowanie o nazwie EPSON Stylus High Quality ESC/P 2 driver for Windows 95 / 98 / Millenium Edition („oprogramowanie”) jest dostarczone w wersji „takiej, w jakiej jest”. NIE ISTNIEJĄ ŻADNE DOMYŚLNE RĘKOJMIE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB DO OKREŚLONEGO CELU.


Oprogramowanie można kopiować i rozprowadzać bez opłaty tylko wśród użytkowników drukarek marki EPSON. Wszystkie pliki z dysku należy skopiować bez modyfikowania, włącznie ze wszystkimi dowodami własności i uwagami. Wszystkie składniki oprogramowania należy rozpowszechniać razem. Tego oprogramowania nie można rozpowszechniać odpłatnie.
Copyright (c) 2002 SEIKO EPSON Corporation
3. Uwagi dotyczące instalacji

Podczas ponownej instalacji sterownika drukarki po jego usunięciu, instalacji sterownika dla drugiego portu lub korzystania z instalacji typu Plug and play wykonaj następujące czynności:  1. przed rozpoczęciem instalacji sprawdź, czy wszystkie zadania drukowania zostały zakończone

  1. zamknij wszystkie aplikacje

  1. wybierz opcję Zamień istniejący sterownik, jeżeli pojawi się monit programu instalacyjnego.4. Pytania i odpowiedzi dotyczące drukowania
P: Nie mogę drukować poprawnie przy użyciu opcji Drukowanie proporcjonalne lub Układ wydruku. Dlaczego?

O: Przed rozpoczęciem drukowania spróbuj ustawić właściwości drukowania w oknie dialogowym Drukowanie lub w Panelu sterowania, a następnie uruchom ponownie aplikację.


Na przykład aby drukować z programu Microsoft Word 7.0 lub Word 97, wykonaj następujące czynności:

1) Z menu Plik wybierz polecenie Drukuj.

2) Kliknij polecenie Właściwości.

3) Wybierz menu Papier.

4) Ustaw żądany rozmiar papieru.

5) Wybierz menu Układ.

6) Aby użyć opcji Drukowanie proporcjonalne, wybierz polecenie Dopasuj do strony, a następnie zaznacz żądany rozmiar papieru. Po kliknięciu przycisku OK zamknie się okno dialogowe Właściwości, a okno dialogowe Drukowanie pojawi się ponownie.

7) Dokonaj innych zaznaczeń w oknie dialogowym Drukowanie, a następnie kliknij przycisk OK.


P: Chcę drukować dokument używając opcji Drukowanie proporcjonalne, ale używam więcej niż jednego rozmiaru strony w dokumencie. Co należy zrobić?

O: Możesz podzielić dokument na sekcje, z których każda będzie używać jednego rozmiaru strony lub wykonać następujące czynności.

1) Z menu Plik wybierz polecenie Drukuj, a następnie polecenie Właściwości lub Ustawienia

2) Wybierz menu Papier.

3) Wybierz rozmiar papieru odpowiadający największemu rozmiarowi papieru w dokumencie.

4) Wybierz menu Układ.

5) Wybierz polecenie Dopasuj do strony, a następnie zaznacz rozmiar papieru załadowanego do drukarki.

6) Wybierz polecenie Niestandardowy. Wszystkie strony dokumentu są skalowane do największej strony.


P: Po zmianie ustawień drukowania wydruk nie spełnia moich oczekiwań. Pozycjonowanie akapitów jest wyłączone i brakuje tekstu lub grafiki. Dlaczego?

O: Ten problem może występować, jeżeli ustawienia Jakość drukowania, Drukowanie proporcjonalne lub Układ wydruku zostały zmienione po utworzeniu dokumentu. Spróbuj dopasować marginesy i rozmiar czcionki. Jeżeli aplikacja ma funkcję podglądu wydruku, użyj jej przed rozpoczęciem drukowania.


P: Podczas drukowania wielu kopii dokumentu przy użyciu funkcji Układ wydruku ta sama strona jest drukowana dwukrotnie. Co należy zrobić?

O: Upewnij się, że liczba kopii w menu Drukowanie jest ustawiona na 1 i ustaw liczbę kopii w menu Papier sterownika drukarki.


P: Cienkie linie nie są drukowane lub jakość drukowania jest zła. Jak mogę rozwiązać ten problem?

O: Użyj programu narzędziowego z menu Programy narzędziowe, aby sprawdzić, czy wszystkie dysze głowicy drukującej działają. Jeżeli to nie rozwiąże problemu, zwiększ grubość linii i spróbuj wydrukować ponownie.


P: Po zmianie nazwy drukarki kolor wydruku zmienia się nieznacznie. Również zmiana drukarek powoduje uzyskanie różnych wyników.

O: Użyj programu narzędziowego Informacje o drukarce i opcjach znajdującego się w menu Program narzędziowy. (Nie będzie on potrzebny, jeżeli działa komunikacja dwukierunkowa drukarki.) Kliknij arkusz ustawień i wprowadź numery drukujące informację w obszarze ID drukarki. Jeżeli nazwa Arkusz ustawień jest wyszarzona, program Epson Status Monitor 2 jest włączony, a system wprowadza informacje automatycznie.


P: Gdy instaluję sterownik drukarki EPSON Stylus High Quality ESC/P i system drukowania Microsoft Windows równocześnie, żadna z drukarek nie działa poprawnie.

O: W menu Szczegóły drukarki, której będziesz używać, ustaw opcję Drukuj do następującego portu na „PLIK:” i spróbuj ponownie wydrukować.


P: Podczas zmiany źródła papieru niemożliwe jest poprawne ustawienie rozmiaru papieru.

O: Otwórz sterownik drukarki z Panelu sterowania i zmień ustawienia. Następnie uruchom ponownie aplikację.

Na przykład aby wybrać opcję Papier rolowany, wykonaj następujące kroki:

1) Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki w folderze Panelu sterowania.

2) Prawym przyciskiem myszy kliknij żądaną drukarkę, a następnie wybierz polecenie Właściwości.

3) Wybierz menu Papier.

4) Z listy Źródło papieru wybierz opcję Papier rolowany.

5) Kliknij przycisk OK. Spowoduje to zamknięcie okna sterownika drukarki.

6) Uruchom ponownie aplikację, której chcesz używać.
Następującej metody można użyć tak, że nie będzie konieczne zmienianie ustawień w Panelu sterowania:
1) Zainstaluj ponownie drukarkę, której chcesz użyć. Spowoduje to utworzenie kopii 2 sterownika drukarki.

2) Ustaw źródło papieru w pierwszym sterowniku na Arkusz. (Przy użyciu powyższej metody)

3) Ustaw źródło papieru w sterowniku (kopia 2) na Papier rolowany.

4) Z aplikacji wybierz sterownik drukarki, który ma źródło papieru5. Uwagi dotyczące aplikacji
*Micrografx Designer 4.0

Importowane obrazy w skali odcieni szarości mogą być drukowane w kolorze czarnym z powodu usterki w programie Designer. Aby uzyskać prawidłowy wydruk, ustaw kolor jako Kolorowy.


*Adobe Illustrator 4.0

Ustawienie jakości wydruku na Fine - 720 dpi lub Superfine - 1440 dpi powoduje czasami niepoprawne drukowanie części obrazów lub grafiki. Jeżeli tak się dzieje, ustaw jakość wydruku na Normalną - 360 dpi lub Fine - 720 dpi z wyłączoną opcją Najmniejszy szczegół.


*Pomoc systemu Windows

Mapy bitowe obrazów zawarte w pliku pomocy mogą nie być poprawnie drukowane. Ustaw jakość wydruku na Normalną - 360 dpi lub Fine - 720 dpi i wyłącz opcję Najmniejszy szczegół.


*Microsoft Word 7.0

Cienkie kolorowe linie są drukowane czasami w kolorach czarnym i białym. Ten problem nie występuje w programie Microsoft Word 97


*Lotus Ami Pro 3.0

Po pionowej kompresji obrazu lokalizacja wydruku nie jest zgodna z lokalizacją pokazywaną na ekranie.

W przypadku monitorów o rozdzielczości mniejszej niż 256 kolorów kolory obiektu na ekranie oraz na wydruku mogą się lekko różnić.
*Lotus WordPro96

Jeżeli tempo drukowania wydaje się wolne, spróbuj zamknąć tymczasowo program WordPro96 lub wyświetlić program EPSON Spool Manager. Spowoduje to przydzielenie dłuższego czasu przetwarzania do zadania drukowania.


*Lotus Freelance96

W przypadku monitorów o rozdzielczości mniejszej niż 256 kolorów kolory obiektu na ekranie oraz na wydruku mogą się lekko różnić.6. Używanie programu EPSON Status Monitor 3
6-1. Uwagi dotyczące równoczesnego używania programów EPSON Status Monitor 2 i EPSON Status Monitor 3
Program EPSON Status Monitor 3 włącza monitorowanie wszystkich następujących typów połączeń, nawet jeżeli te ustawienia zostały wyłączone przez program EPSON Status Monitor 2.

* drukarki lokalne

* drukarki LPR

* drukarki NetWare

* drukarki współużytkowane w systemie Windows

Te ustawienia powinny działać w większości przypadków.


Jeżeli instalujesz program EPSON Status Monitor 2 i zmieniasz ustawienia monitorowania, spowoduje to również zmianę ustawień programu EPSON Status Monitor 3. Może to spowodować problemy z drukowaniem i monitorowaniem.

(Uwaga) *Jeżeli nie zainstalowano określonego protokołu komunikacyjnego, ustawienia monitora nie

zostaną włączone.

*Aby skonfigurować program EPSON Status Monitor 3, zainstaluj ponownie sterownik

drukarki.
6-2. Jeżeli nie można monitorować drukarki współużytkowanej w systemie Windows, sprawdź czy dokonano następujących ustawień:
* Upewnij się, że sterownik drukarki jest zainstalowany na komputerze obsługującym drukarkę współużytkowaną w systemie Windows, a pole wyboru Zezwalaj na monitorowanie drukarek współużytkowanych jest zaznaczone w Preferencjach monitorowania sterownika drukarki.

* (Tylko Windows Me, 98, 95) Kliknij ikonę Sieć w Panelu sterowania komputera, który udostępnia drukarkę, i sprawdź, czy zainstalowany jest składnik Udostępnianie plików i drukarek dla sieci Microsoft Networks.* (tylko Windows Me, 98 i 95) Tak jak powyżej upewnij się, że protokół zgodny z IPX/SPX nie jest zainstalowany na serwerach lub komputerach klienckich.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Najnowsze informacje na temat drukarek firmy EPSON znajdują się w witrynie firmy EPSON pod adresem http://www.epson.com. Przejdź do strony połączeń firmy EPSON i wybierz hasła FAQs (często zadawane pytania), drukarki atramentowe.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microsoft jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Nazwy produktów i firm wymienionych w tym dokumencie są zastrzeżonymi znakami towarowymi wymienionej firmy.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość