Strona główna

1. Wstęp 3 Przegląd narzędzi i technologii 4


Pobieranie 186.58 Kb.
Strona1/5
Data20.06.2016
Rozmiar186.58 Kb.
  1   2   3   4   5
WSNHID

Molski Jacek, Budzyński Michał, Loch Andrzej

Program do Obsługi Przedszkola

Praca pod kierunkiem

dr. Bartosza Bębla

Poznań 2009

Spis treści



1.Wstęp 3

2.Przegląd narzędzi i technologii 4

2.1 PHP 5

5


2.2 MySQL 6

2.3 UML 7

3.Wymagania funkcjonalne i schematy UML 8

3.1Wymagania funkcjonalne 8

3.2Wymaganie niefunkcjonalne 13

3.3Schematy 16

WPROWADZENIE, JAKIŚ OPIS~!!! 16

3.3.1 Schemat bazy 16

3.3.2 Schematy UML 19



4.Konfiguracja i opis aplikacji 27

4.1Oprogramowanie dodatkowe 28

4.1.1 Instalacja środowiska deweloperskiego 29

4.1.2konfiguracja środowiska uruchomieniowego 33

4.1.3Edytory HTML 37



4.2Obsługa programu 43

5.Podsumowanie 62

6.Bibliografia 63


  1. Wstęp


Wraz z szybkim rozwojem techniki coraz częściej w naszym codziennym życiu pojawiają się komputery. Na początku były to maszyny liczące, takie jak skonstruowana przez Blaise Pascala ok. 1645r. Pascalina, znana również jako Arithmetiqa i uważana za pierwszą maszynę tego typu. Maszyna ta wykonywała dodawanie, odejmowanie i operacje ułamkowe. Mimo, że wykonywane operacje często były błędne, to do 1652r.wyprodukowano ok. 50 szt. tych maszyn. Urządzeniem uznanym za pierwszy komputer był ENIAC w latach 1943-45 na Uniwersytecie Pensylwanii w USA. ENIAC używany był głównie do obliczeń związanych z balistyką, wytwarzaniem broni jądrowej, prognozowaniem pogody, projektowaniem tuneli aerodynamicznych i badaniem promieniowania kosmicznego. Wykorzystywano go także do badania liczb losowych i analizowania błędów zaokrągleń. Masa ENIAC-a wynosiła - ponad 27 ton, zawierał około 18 000 lamp elektronowych i zajmował powierzchnię ok. 140 metrów kwadratowych. Nie posiadał pamięci operacyjnej i początkowo programowany był przez przełączanie wtyków kablowych, później za pomocą kart perforowanych. 1 W tym samym czasie w Wielkiej Brytanii powstał Colossus - programowalna maszyna cyfrowa oparta na teorii Alana Turinga. Niestety zarówno obie maszyny jak i ich następców trudno nazwać komputerami osobistymi. Przełom nastąpił w latach 70 XX wieku, kiedy to IBM wypuścił pierwszy osobisty komputer. Był to początek rewolucji w informatyce. Obecnie obserwujemy szybki postęp techno ligi komputerowej, dzięki wszechobecnej miniaturyzacji, komputery dostępne są w prawie każdym domu i firmie.

Z rozwojem sprzętu komputerowego równie dynamicznie rozwija się gałąź przemysłu komputerowego, związana z wytwarzaniem oprogramowania.

MOŻE TU DODAĆ DWA SŁOWA O ROZWOJU OPROGRAMOWANIA???

Celem pracy inżynierskiej było zbudowanie oprogramowania ułatwiającego obsługę przedszkola. Do napisania aplikacji zainspirował nas jeden z moich kolegów, który otworzył niedawno przedszkole. Podczas jednej z wizyt pokazał swoją „aplikację” w Excelu, której używał do wystawiania faktur. Wystawianie dokumentów finansowych przy pomocy jego„programu” zajmowało dużo. Dodatkowo archiwizacja powyższych dokumentów zajmowała sporo miejsca. Po wstępnej analizie potrzeb postanowiliśmy że nasza aplikacja oparta będzie o bazę danych zawierającą informacje o:



  • dzieciach,

  • rodzicach:

-adres zamieszkania

-telefony kontaktowe



  • dane zakładów pracy

  • frekwencji dzieci i pracowników

  • kosztach związanych z uczęszczaniem dzieci na zajęcia.

Dane dzieci będą również zawierały przypisanie do grupy jak i również informacje o usługach, jakie rodzice wykupili. Dodatkowo będzie można przejrzeć dane teleadresowe dotyczące rodziców jak i również koszty za miesięczny pobyt dziecka przedszkolu. Dodatkowo zaimplementowano listę obecności, która ułatwi wystawianie faktur.

W części opisowej pracy, pierwszy rozdział poświęcono technologii, jakie zostały użyte przy budowie aplikacji, między innymi języki PHP i system zarządzania bazą danych MySQL. Drugi rozdział zawiera opis wymagań i niefunkcjonalnych aplikacji oraz schematy w notacji UML, opisujące strukturę aplikacji. W rozdziale trzecim opisano środowisko developerskie, jakie zostało użyte do budowy aplikacji, a także samą aplikację. Pracę kończy podsumowanie i bibliografia.


  1. Przegląd narzędzi i technologii


W poniższym rozdziale zostaną zawarte informacje na temat technologii wykorzystanych podczas rozwijania programu do obsługi przedszkola. Dowiedzieć się będzie można między innymi co to jest PHP, MySQL czy UML.

2.1 PHP


PHP Hypertext Preprocesor lub jak podają rożne źródła że jest to skrót od Personal Home Page Toolkit . PHP został utworzony w 1994 r. przez Rasmusa Leadorfa. Celem pierwszej wersji było śledzenie odwołań do jego strony WWW. PHP głównie kojarzony jest z dynamicznymi stronami internetowymi.

Mimo niewielkiej początkowej funkcjonalności zainteresowanie użytkowników było duże. To spowodowało szybki rozwój języka - już w 1995 r. została opublikowana pierwsza publiczna wersja. Dwa lata później pojawiła się wersja 2.0. a wg danych szacunkowych liczba użytkowników języka wzrosła do ok. 50 tyś.

Dzięki dwóm izraelskim programistom, Andi Gutmans’owi, Zeev Suarski’emu, którzy przepisali całkowicie kod, w roku 1998 zostaje porzucona dotychczasowa wersja 2.0 i powstaje wersja pod nazwą PHP 3.0. . Następnej wersji 4.0. doczekaliśmy się w roku 2000.

Na kolejną odsłonę trzeba było długo czekać , aż 4 lata. PHP 5.0 oficjalnie pojawił się w sieci w lipcu 2004 roku. Zawierała nowy silnik Zend 2.0 oraz nowe możliwości programowania obiektowego. Trudno przewidzieć dalszy rozwój PHP.2

A czym jest PHP?

PHP jest skryptowym językiem(język skryptowy –służy do kontrolowania aplikacji) działającym po stronie serwera. Gdy osadzimy kod PHP na stronie HTML będzie on wykonywany ilekroć wejdziemy na dana stronę. Kod PHP jest interpretowany przez serwer WWW, który na jego podstawie tworzy kod HTML lub inne wyniki, prezentowane następnie osobie odwiedzającej stronę.3

Możliwości PHP są doprawdy imponujące – od prostego przetwarzania danych z formularzy, poprzez zawansowane przetwarzanie tekstu, do tworzenia skomplikowanych projektów współpracujących z dużymi bazami danych. Język ten obsługuje wiele protokołów sieciowych, takich jak NNTP, SMTP, POP3, IMAP itp., umożliwia również bezpośrednie wykorzystanie do komunikacji sieciowej gniazd (ang.sockets). Pozwala również na dynamiczne tworzenie obrazów, dokumentów PDF czy animacji Flash oraz na skorzystanie z ogromnej liczby rozszerzeń, które dodatkowo zwiększają możliwości tego narzędzia.4

PHP jest jest dystrybuowany na licencji Open Source, tzn. że jego kod źródłowy można bezpłatnie wykorzystywać i zmieniać.


  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość