1. Zarządzenia i informacjePobieranie 62.4 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar62.4 Kb.
Związek Harcerstwa Polskiego Katowice, 18.11.2015r.

Komendantka

Śląskiej Chorągwi

Rozkaz L 16/2015

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L8/2015 z dnia 31.10.2015r.
1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.2. Informuję o Uchwałach Głównej Kwatery ZHP:

- nr 92/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji tworzenia
i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego,
11. Odznaczenia.

11.1. Odznaczenia harcerskie.
Podaję do wiadomości decyzje Przewodniczącego ZHP z dnia 28 września 2015 r.
i 16 października 2015 r. w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

11.1.1. Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:


Chorągiew Śląska ZHP

hm. Henryk DYSZY

11.1.2. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Śląska ZHP

hm. Jędrzej MODERSKI hm. Bożena RUMIN

11.1.3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Śląska ZHP

phm. Jerzy DORENDA phm. Maciej KOWALCZYK

phm. Katarzyna GMITRUK hm. Paulina KUTAK

phm. Dariusz JAGUŚCIK hm. Krystian ŁASZEWSKI

hm. Olga JAGUŚCIK phm. Natalia RZEPKA
12. Odznaki Kadry Kształcącej i Programowej

12.2. Przedłużenie uprawnień Odznaki Kadry Kształcącej
Na wniosek Komendantki Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP przedłużam
do 31 października 2018 roku, uprawnienia wynikające z posiadania Odznaki Kadry Kształcącej w stopniu złotym hm. Marii KOTKIEWICZ – Chorągiew Śląska i zmieniam numer odznaki na ZOKK/384/2015.


Czuwaj!
hm. Małgorzata Sinica        1. Zarządzenia i informacje.


1.2. Informacje.
1.2.1. Zgodnie z pkt. 2 Ordynacji Wyborczej Związku Harcerstwa Polskiego przyjętą Uchwałą nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014 r. - Ordynacja wyborcza ZHP powołuję pełnomocnika na Zjazd Hufca ZHP Chrzanów – hm. Paweł DUDA  1. Hufce.


2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów.
Podaję do wiadomości wyniki wyboru Zjazdu Hufca ZHP:

- Jastrzębie Zdrój z dnia 31.10.2015r.

- Częstochowa z dnia 07.11.2015r.

- Bytom z dnia 07.11.2015r.

- Piekary Śląskie z dnia 07.11.2015r.

- Ziemi Cieszyńskiej z dnia 07.11.2015r.

- Beskidzki z dnia 14.11.2015r.

- Dąbrowa Górnicza z dnia 14.11.2015r.

- Lubliniec z dnia 14.11.2015r.

- Ziemi Rybnickiej z dnia 14.11.2015r.

- Ziemi Tyskiej z dnia 14.11.2015r.

- Ziemi Mikołowskiej z dnia 14.11.2015r.


2.3.1. W sprawie wyborów członków Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP:
Jastrzębie Zdrój:
- phm. Leon SUSKI – Przewodniczący Komisji,

- pwd. Sabina LUDWICZAK – Zastępca Przewodniczącego,

- pwd. Adrianna SMOŁKA – Członek Komisji.
Częstochowa:
- hm. Sławomir RADOSZ – Przewodniczący Komisji,

- hm. Mirosława BŁASZCZAK – CAŁUSIŃSKA – Członek Komisji,

- hm. Bogdan GIZA – Członek Komisji,

- phm. Dariusz JAGUŚCIK – Członek Komisji,

- pwd. Michał KASPRZAK – Członek Komisji.
Bytom:
-phm. Marek KOL – Przewodniczący Komisji,

-phm. Norbert KUJAWA– Zastępca Przewodniczącego,

-pwd. Agata HERMAN – KOZICKA – Sekretarz,

- phm. Damian GAWEŁ – Członek Komisji,

- phm. Marzena GINTER – Członek Komisji.

Piekary Śląskie:
-phm. Elżbieta KUBICA– Przewodniczący Komisji,

- pwd. Grzegorz OCIEPKA– Członek Komisji,

- phm.Wioletta BRUS– Sekretarz.
Ziemi Cieszyńskiej:
- phm. Krzysztof HEROK– Przewodniczący Komisji,

- phm. Katarzyna GORGOSZ– Członek Komisji,

- phm. Marek SZCZYPKA – Członek Komisji,

- pwd. Janusz LIGOCKI– Członek Komisji,


Beskidzki:
- phm. Leszek BARON – Przewodnicząca Komisji,

- phm. Gabriela GUZ – Członek Komisji,

- phm. Mariusz ZEMCZAK – Członek Komisji.
Dąbrowa Górnicza:
- hm. Janusz BĘDKOWSKI– Przewodniczący Komisji,

- hm. Jolanta KOWALIK – Zastępca Przewodniczącego,

- phm. Marcin KONIECZNY– Sekretarz,

- pwd. Mariusz ANISZKIEWICZ –Członek Komisji.


Lubliniec:
- phm. Mariusz MACIÓW – Przewodniczący Komisji,

- hm. Ewa KNEBEL – Zastępca Przewodniczącego,

- phm. Jolanta CECOTA – Sekretarz,
Ziemi Rybnickiej:
- pwd. Aneta TOMIK – Przewodnicząca Komisji,

- phm. Katarzyna LENCZEWSKA – Członek Komisji,

- phm. Michał SZTONER – Członek Komisji,

- phm. Artur ROBEK – Członek Komisji,

- pwd. Krzysztof POPEK – Członek Komisji.
Ziemi Tyskiej:
- hm. Beata LUDYNIA – Przewodnicząca Komisji,

- hm. Janusz SIKORSKI– Członek Komisji,

- phm. Edyta DERUS - BIEŁKA – Sekretarz.
Ziemi Mikołowskiej:
- pwd. Alina CYPRYS – Przewodnicząca Komisji,

- hm. Jacek BOGDANOWICZ – Członek Komisji,

- pwd. Jakub LIPIŃSKI – Członek Komisji.

2.3.2. W sprawie wyborów Sądu Harcerskiego Hufca ZHP:


Bytom:
- hm. Jan PIECHACZEK – Przewodniczący Sądu,

- hm. Jerzy CIERPKA – Członek Sądu,

- hm. Adam ŻURAWSKI – Członek Sądu

- hm. Marian CZARNOTA – Członek Sądu,

- hm. Andrzej ROKITA – Członek Sądu.
Ziemi Rybnickiej:
- hm. Szczepan BALICKI – Przewodniczący Sądu,

- hm. Krystyna BARAŃSKA – Członek Sądu,

- hm. Tadeusz MUSIOLIK – Członek Sądu,

- hm. Tadeusz KNURA – Członek Sądu,

- hm. Zygmunt Grossek – Członek Sądu.
Beskidzki:
- hm. Ewa KOSSOWSKA – Przewodnicząca Sądu,

- hm. Irena KOWALICZEK – Członek Sądu,

- hm. Renata JĘKAL – KONECKA – Członek Sądu.
2.3.3. W sprawie wyboru Komendy Hufca ZHP:
Jastrzębie Zdrój
- hm. Piotr PIOTROWICZ – Komendant Hufca,

- pwd. Aneta PIEROŃ – Skarbnik Hufca,

- phm. Barbara NIEMCZYK – Zastępca Komendanta,

- phm. Krzysztof SOBCZYK, - Zastępca Komendanta,

- hm. Marian MAZUR – Członek Komendy,

- pwd. Tomasz ZGÓRSKI – Członek Komendy.


Częstochowa:
- phm. Wojciech ŚLIWOWSKI – Komendant Hufca,

- hm. Krystian ŁASZEWSKI – Skarbnik Hufca,

- hm. Ewelina MICHOŃ – Członek Komendy,

- hm. Iwona ORMAN – Członek Komendy,

- phm. Wojciech MISZTELA – Członek Komendy,

- pwd. Sylwia POTĘPA – Członek Komendy,

- pwd. Piotr SZWEDZIŃSKI – Członek Komendy.
Bytom:
- hm. Arkadiusz KIL – Komendant Hufca,

- hm. Andrzej BORUCKI – Skarbnik Hufca

- hm. Bożena MIENTUS – Zastępca Komendanta,

- phm. Aleksandra SIMON – Zastępca Komendanta

- hm. Paweł SOŁTYSEK – Członek Komendy.

Piekary Śląskie:
- phm. Kazimierz KUDEŁKA – Komendant Hufca,

- dh. Beata GAWRON -Skarbnik Hufca,

- pwd. Małgorzata ROSIŃSKA – Zastępca Komendanta,

- pwd Paweł KUBICA – Zastępca Komendanta.


Ziemi Cieszyńskiej:
- hm. Joanna BRENICKA – Komendantka Hufca,

- hm. Danuta HUCZAŁA – Skarbnik Hufca,

- phm. Marta WOJTASZEK – Zastępca Komendantki,

- phm. Alicja STALMACH – Członek Komendy,

- pwd. Justyna KRZYSIEK – Członek Komendy,
Beskidzki:
- hm. Zdzisław KONECKI – Komendant Hufca,

- hm. Sławomir GAJDA – Skarbnik Hufca,

- phm. Anna MROTEK – Zastępca Komendantki,

- phm. Jolanta BOGDANOWICZ – Zastępca Komendantki,

- hm. Magdalena GÓRNA – Członek Komendy.
Dąbrowa Górnicza:
- phm. Radosław NAWROT – Komendant Hufca,

- dh. Monika RACHWAŁ – Skarbnik Hufca,

- hm. Ariana BEJMA - WOŹNICZKA – Zastępca Komendanta,

- phm. Aleksandra NADOLNA – Zastępca Komendanta,

- phm. Dorota NAWROT- Członek Komendy,

- phm. Arkadiusz MATEJA - Członek Komendy,


- pwd. Tomasz RACHWAŁ - Członek Komendy,

Lubliniec:
- pwd. Iwona LEGENCKA – Komendantka Hufca,

- phm. Anna FLAK -Skarbnik Hufca,

- hm. Katarzyna ŁUKAWSKA – PASTERNAK – Zastępca Komendantki,

- phm. Kinga STAWECKA - Zastępca Komendantki,

- phm. Izabela WOJSA - Zastępca Komendantki,

- phm. Henryk BUDZYSKI - Zastępca Komendantki,

- pwd. Olga SPYCHAŁA - Zastępca Komendantki.

Ziemi Rybnickiej:
- phm. Martyna KOWACKA – Komendantka Hufca,

- dh. Marzena BLUSZCZ -Skarbnik Hufca,

- phm. Patrycja BIELACZEK – Zastępca Komendantki,

- phm. Aneta FROEHLICH – Członek Komendy,

- pwd. Aleksander GRZENIA – Członek Komendy.
Ziemi Tyskiej:
- hm. Bogusława MIERNIK – Komendantka Hufca,

- hm. Regina BASIŃSKA – Skarbnik Hufca,

- hm. Janusz ABRAMOWICZ – Zastępca Komendantki,

- phm. Anna MIERNIK – Członek Komendy,

- pwd. Bogdan KROCZEK – Członek Komendy.
Ziemi Mikołowskiej:
- phm. Marta WALCZAK – Komendantka Hufca,

- phm. Barbara JUSKOWIAK -Skarbnik Hufca,

- phm. Barbara BOGDANOWICZ - Zastępca Komendantki,

- pwd. Jolanta KUDLA – Członek Komendy,

- pwd. Magdalena SZYMCZAK – Członek Komendy,

- pwd. Anna SWADŹBA – Członek Komendy.


2.4. Zwolnienia komendantów hufców
2.4.1. Podaję do wiadomości decyzję Zjazdu Hufca ZHP Częstochowa z dnia 07.11.2015r. o wygaszeniu mandatu Komendantki Hufca hm. Marii KOTKIEWICZ.
Serdecznie dziękuję druhnie Marii za kierowanie hufcem i życzę pomyślności w pracy zawodowej, życiu osobistym i służbie instruktorskiej.
2.4.2. Podaję do wiadomości decyzję Zjazdu Hufca ZHP Bytom z dnia 07.11.2015r. o wygaszeniu mandatu Komendantki Hufca hm. Bożenie MIENTUS.
Serdecznie dziękuję druhnie Bożenie za kierowanie hufcem i życzę pomyślności w pracy zawodowej, życiu osobistym i służbie instruktorskiej.
2.4.3. Podaję do wiadomości decyzję Zjazdu Hufca ZHP Piekary Śląskie z dnia 07.11.2015r. o wygaszeniu mandatu Komendantki Hufca phm. Elżbiecie KUBICY.
Serdecznie dziękuję druhnie Elżbiecie za kierowanie hufcem i życzę pomyślności w pracy zawodowej, życiu osobistym i służbie instruktorskiej.
2.4.3. Podaję do wiadomości decyzję Zjazdu Hufca ZHP Ziemi Tyskiej z dnia 14.11.2015r. o wygaszeniu mandatu Komendantki Hufca hm. Beacie LUDYNI.
Serdecznie dziękuję druhnie Beacie za kierowanie hufcem i życzę pomyślności w pracy zawodowej, życiu osobistym i służbie instruktorskiej.
2.4.4. Podaję do wiadomości decyzję Zjazdu Hufca ZHP Ziemi Mikołowskiej z dnia 14.11.2015r. o wygaszeniu mandatu Komendanta Hufca hm. Jackowi BOGDANOWICZOWI.
Serdecznie dziękuję druhowi Jackowi za kierowanie hufcem i życzę pomyślności w pracy zawodowej, życiu osobistym i służbie instruktorskiej.
2.4.5. Podaję do wiadomości decyzję Zjazdu Hufca ZHP Lubliniec z dnia 14.11.2015r. o wygaszeniu mandatu Komendantki Hufca hm. Aleksandrze MIEDŹWIEDZIK.
Serdecznie dziękuję druhnie Aleksandrze za kierowanie hufcem i życzę pomyślności w pracy zawodowej, życiu osobistym i służbie instruktorskiej.


  1. Chorągiew


3.4. Mianowania na funkcje.
3.4.1. Mianuję z dniem 18.11.2015r. phm. Annę MIERNIK koordynatorem Betlejemskiego Światła Pokoju.
4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.2. Rozwiązywanie i powoływanie komisji
4.2.1. Powołuję z dniem 18.11.2015r. Komisję Inwentaryzacyjną Hufca Ruda Śląska w następującym składzie:
- phm. Andrzej PAKOSZ – Przewodniczący,

- pwd. Michał PSUREK,

- pwd. Rafał BIEGAJ.
13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia.
13.1. Odznaczenia
13.1.1. Na wniosek Komendy Hufca Ziemi Mikołowskiej przyznaję Odznakę „Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej” w stopniu złotym:
- phm. Barbarze BOGDANOWICZ

- phm. Marcie WALCZAK


13.1.2. Na wniosek Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „CZUWAJ” przyznaję Odznakę „Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej” w stopniu złotym:
- dh. Adamowi PAŁUCHA Krąg Zawiercie
13.1.3. Na wniosek Komendy Hufca Sosnowiec przyznaję Odznakę „Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej” w stopniu złotym
- phm. Annie RADWAŃSKA – CZARNECKA

- phm. Michałowi JASTRZĘBSKIEMU

- dh. Anecie BINKO
13.1.4. Na wniosek Komendy Hufca Ziemi Mikołowskiej przyznaję Odznakę „Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej” w stopniu srebrnym:
- phm. Jackowi KUDLI
13.1.5. Na wniosek Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „CZUWAJ” przyznaję Odznakę „Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej” w stopniu srebrnym:
- dh. Justynie DUDEK Krąg Chorzów

- dh. Pawłowi KAPICY Krąg Chorzów

- dh. Waldemarowi KOLASIE Krąg Dąbrowa Górnicza

- dh. Małgorzacie MASNY Krąg Pszczyna

- dh. Helenie DUDZIE Krąg Pszczyna

- dh. Stefani KOKOT Krąg Rybnik

- dh. Romanie WÓJCIK Krąg Zawiercie

- dh. Markowi GĘBOREK Krąg Zabrze

- dh. Mirosławowi KLUZIE Krąg Sosnowiec
13.1.6. Na wniosek Komendy Hufca Sosnowiec przyznaję Odznakę „Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej” w stopniu srebrnym:
- pwd. Beacie GARBUS

- pwd. Małgorzacie KAPALCZYK

- pwd. Stanisławie KULIK

- dh. Joannie KWIECIŃSKIEJ

- dh. Renacie ŚWIERCZYŃSKIEJ

- dh. Anecie WOCHNIK


15. Inne
15.1 Przyznaję Odznakę Kadry Programowej ZHP w stopniu brązowym:
- phm. Monice RYSZCZYK Hufiec Katowice
16. Sprostowania
16.1. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L 14/2015 z dnia 09.10.2015r. w punkcie 9. Było: phm. Agnieszce WARZECHA , powinno być: hm. Agnieszce GANIEK.
16.2. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L 15/2015 z dnia 30.10.2015r. w punkcie 1.2. Było: 1.2.12. Zgodnie z pkt. 2 Ordynacji Wyborczej Związku Harcerstwa Polskiego przyjętą Uchwałą nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014 r. - Ordynacja wyborcza ZHP powołuję pełnomocnika na Zjazd Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej – hm. Tomasz RAWSKI
Powinno być:

1.2.12. Zgodnie z pkt. 2 Ordynacji Wyborczej Związku Harcerstwa Polskiego przyjętą Uchwałą nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014 r. - Ordynacja wyborcza ZHP powołuję pełnomocnika na Zjazd Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej – hm. Jacek BOGDANOWICZ


CZUWAJ!

hm. Anna PETERKO: rozkazy
rozkazy -> Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca im. Gen. Józefa Bema
rozkazy -> 1. Zarządzenia i informacje Zarządzenia
rozkazy -> Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Warszawa Wola Warszawa, dn. 23 kwietnia 2004 r
rozkazy -> Włocławek Rozkaz l-9 / 2007 Hufiec
rozkazy -> 2 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
rozkazy -> Rozkaz l4/2012 „Nie ogladaj się za siebie, kiedy wstaje brzask Ruszaj dalej w świat, nie zatrzymuj się.”
rozkazy -> Szczepy zwiazki drużyn zwolnienia I mianowania w szczepach I związkach drużyn
rozkazy -> Rozkaz L 10/2011 Zarządzenia I informacje
rozkazy -> Związek Harcerstwa Polskiego Gdańsk, 15 kwietnia 2015 r. Komendant Chorągwi Gdańskiej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
rozkazy -> Rozkaz L. 1/75 Hufce Zwolnienia w komisjach kształcenia i stopni instruktorskich
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy