Strona główna

11. 1 Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia 11 Odznaczenia harcerskie


Pobieranie 22.54 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar22.54 Kb.
Związek Harcerstwa Polskiego Białystok, 29 .03.2011 r.

Komendant Hufca


Białystok


im. hm. Stanisława Moniuszki

Rozkaz L3/ 2011

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L2/2011 z dnia 22.02.2011 r.11.1 Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia

11.1. Odznaczenia harcerskie

11.1.4. List Pochwalny Naczelnika ZHP

Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów 1. pwd. Joanna Osowska – hufiec Białystok, Chorągiew Białostocka

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi Ldz.2/2011 z dnia 01.03.2011 r.1.Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, iż Hufiec ZHP w Białymstoku zmienił siedzibę. Nowy adres to ul. Liniarskiego 1a, 15-420 Białystok3. Chorągiew

3.3. Zwolnienia

3.3.1. Zwalniam z funkcji kierownika referatu wędrowniczego hm. Jakuba Bobrowskiego.Serdecznie dziękuję druhowi Jakubowi za kierowanie referatem i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.

3.4. Mianowania

3.4.1. Mianuje na funkcję kierownika referatu wędrowniczego phm. Małgorzatę Małyszko.


4.Rozwiązania i powołania sztabów, komisji i komend kursów

4.1. Rozwiązanie i powołanie sztabów

4.1.1. Rozwiązuję sztab Harcerskiej Akcji Zimowej 2011 w składzie: 1. hm. Mariusz Tarnawczyk- pełnomocnik komendanta chorągwi ds.HAZ

 2. hm. Magdalena Bobrowska

 3. hm. Jolanta Kitlasz

 4. hm. Jolanta Woźniczka
   1. Powołuję komendę XIV Rajdu Śladami Powstańców Styczniowych 1863r. w składzie:

 1. hm. Andrzej Bajkowski – komendant rajdu

 2. hm. Mariusz Brzozowski – z-ca ds. organizacyjnych

 3. hm. Edyta Trzeciak – z-ca ds. programowych

 4. hm. Mariusz Tarnawczyk – kwatermistrz

 5. hm. Magdalena Bobrowska – sekretarz rajdu

 6. hm. Jakub Bobrowski – członek komendy

 7. pwd. Marta Ciborowska – odpowiedzialna za trasę zuchową

 8. pwd. Magda Duszyńska – odpowiedzialna za trasę harcerską

 9. phm. Piotr Popławski – odpowiedzialny za trasę starszoharcerską

 10. hm. Andrzej Białokoz – odpowiedzialny za zajęcia

 11. hm. Marek Trzeciak – obsługa medyczna

 12. phm. Dariusz Woroszyła – dowódca patrolu konnego

 13. HO Krzysztof Rogacz - oboźny8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

8.1.1. Zwalniam hm. Tomasza Borkowskiego z funkcji komendanta zimowiska 3SzDHiZ, Hufiec ZHP w Białymstoku, które odbyło się w terminie 30.01-04.02.2011 r. w Sokółce

8.1.2. Zwalniam hm. Agnieszkę Brzozowską z funkcji komendanta zimowiska 4SzDHiZ, Hufiec ZHP w Białymstoku, które odbyło się w terminie 29.01-03.02.2011 r. w Janowie
2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Zwalniam pwd. Sebastiana Rutkowskiego z funkcji kwatermistrza hufca.

2.1.2. Zwalniam hm. Hannę Horodeńską z hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.

2.1.3. Zwalniam z funkcji członka Namiestnictwa Harcerskiego: 1. phm. Monikę Legieta

 2. pwd. Magdalenę Kropiwnicką

Serdecznie dziękuję druhnom i druhowi za pełnione funkcje . Życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej i życiu osobistym.
2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję pwd. Marcina Szarkowskiego na funkcję kwatermistrza hufca.

2.2.2. Mianuję hm. Annę Sidorczuk przewodniczącą hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.

2.2.3. Mianuję phm. Dariusza Szechidewicza na funkcję członka hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.

2.2.3. Mianuję na funkcję członka Namiestnictwa Harcerskiego:


 1. dh. Urszulę Cimoch

 2. dh. Patrycję Kruszewską


3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Otwieram okres próbny drużynie wędrowniczej.

3.2.2. Otwieram okres próbny gromadzie zuchowej reaktywującą 7 BGZ

3.2.3. Otwieram okres próbny gromadzie zuchowej reaktywującą 17 BGZ

3.2.4. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca gromadę zuchową i nadaję jej numer

40 BGZ „Stumilowy las”

3.2.5. Rozwiązuję 40 GZ „Smerfne Urwisy”

3.2.6. Rozwiązuję 8 SzDHiZ3.3. Zwolnienia i mianowana drużynowych

3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 40 GZ „Smerfne Urwisy” dh. Alicję Rogucką

3.3.2. Zwalniam z funkcji komendantki 8SzDHiZ hm. Agatę Pietryszyk

3.3.3. Zwalniam z funkcji drużynowego 33 BDSh „Jagiellonowie” phm. Piotra Popławskiego

3.3.4. Zwalniam z funkcji drużynowej 51 BDH „Milites” pwd. Monikę Mudź

3.3.5. Zwalniam z funkcji drużynowej 114 BDW „Ars Vivendi” pwd. Katarzynę Wasilewską

3.3.6. Mianuję na funkcję drużynowej 40 BGZ „Stumilowy las” pwd. Magdalenę Kropiwnicką

3.3.7. Mianuję na funkcję drużynowego drużyny wędrowniczej na próbie dh. Mateusza Znorko,

opiekun drużyny hm. Marek Trzeciak

3.3.8. Mianuję na funkcję drużynowego 33 BDSh „Jagiellonowie” dh. Mariusza Fiłonowicza,

opiekun drużyny phm. Piotr Popławski

3.3.9. Mianuję na funkcję drużynowej 51 BDH „Milites”dh. Annę Milczarek, opiekun drużyny pwd. Monika Mudź

3.3.10. Mianuję na funkcję drużynowej 114 BDW „Ars Vivendi” dh. Adę Antypiuk, opiekun drużyny hm. Agnieszka Brzozowska

3.3.11. Mianuję na funkcję drużynowej gromady zuchowej na próbie hm. Sylwię Lenkiewicz

3.3.12. Mianuję na funkcję drużynowej gromady zuchowej na próbie dh. Monikę Rudkę, opiekun drużyny hm. Sylwia Lenkiewicz

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 07.03.2011r. zamykam próbę, nadaję stopień przewodniczki/przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego: 1. dh. Annie Mari Szczytko

 2. dh. Patrykowi Boguszowi

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 07.03.2011 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki: 1. dh. Aleksandrze Bokłaga


7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrza

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 07.03.2011 r. zmykam próbę, i nadaję stopień podharcmistrza :

pwd. Mariuszowi Wojciukowi
11. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

11.1. Nadaję Hufcową Odznakę Honorową:


 1. hm. Teresa Hernik – nr 101

 2. hm. Krzysztof Tomczak – nr 112

 3. hm. Andrzej Białokoz – nr 113

 4. hm. Jacek Nazarko – nr 114

 5. phm. Łukasz Nazarko – nr 115

 6. phm. Angelika Witkowska – nr 116

 7. phm. Piotr Popławski – nr 117

 8. phm. ks. Sebastian Barwiejuk – nr 118

 9. Małgorzata Dorochowicz – nr 119


11.2. Nadaję odznakę „Instruktor Roku” - 2010

pwd. Szarkowski Marcin nr 10

pwd. Janicka Kinga nr 11

pwd. Szczęsny Maciej nr 12

pwd. Bartoszuk Monika nr 13

pwd. Ossowska Joanna nr 14

pwd. Wróblewski Dominik nr 15

pwd. Duszyńska Magdalena nr 16

pwd. Pietrzak Sandra nr 17

pwd. Kozłowski Tomasz nr 18
Czuwaj!

HarcmistrzMariusz Brzozowski©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość