Strona główna

16 i 18 czerwca br. Gospodarka odpadami i ich spalanie z wykorzystywaniem energii w Szwecji


Pobieranie 34.86 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar34.86 Kb.

Program 38 Konferencji

Beneficjentów Okresu Programowania 2007 - 2013

Sosnowiec 16 – 18 czerwca 2010 r.

Hotel Orbis Aria
Tematy:

1. Problemy w procesie przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych,

16 i 18 czerwca br.
2. Gospodarka odpadami i ich spalanie z wykorzystywaniem energii w Szwecji,

17 czerwca br.
Możliwość udziału tylko w poszczegółnych dniach
Szkolenie Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Współfinansowanego z PO IiŚ z Funduszu Spójności i

RPO z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Organizatorzy:

Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych – www.psbfp.pl

Ambasada Szwecji w Warszawie, firmy szwedzkie

z udziałem: SIDIR

Patronat medialny:

Przegląd Komunalny

BMP Ochrona Środowiska

Adresaci Konferencji:

Związki Międzygminne, Urzędy Miast i Gmin, Spółki komunalne, firmy konsultingowe, firmy wykonawcze, członkowie KIGO, PIGO, IGCP


16 czerwca 2010 r. środa
PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI

0900 – 1000 Rejestracja Uczestników

1000 – Rozpoczęcie Konferencji

Przywitanie uczestników. 1. Efekt synergii – połączenie zarządzania projektami wg PMI, na warunkach kontraktowych FIDIC, w oparciu o doświadczenia beneficjentów ISPA i FS 2004-2006 – Tatiana Olbrot-Labocha – ekspert SIDIR i PSBFP 1. Główne kanony funkcjonowania Beneficjenta, Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu  i Jednostki Realizującej Projekt, wniosek o płatność – Danuta Wojtczuk - ekspert PSBSP

12:00- 12:30 – Przerwa kawowa

3. Inżynieria finansowa projektu, konto projektu, sprawozdawczość i rozliczanie wydatków (kwalifikowane/niekwalifikowane) w ramach POIiŚ – przedstawiciel instytucji wdrażającej Katarzyna Gawrońska - ekspert PSBFP


 1. Kwalifikowalność kosztów w kontekście zmian zakresu rzeczowego projektu- przedstawiciel NFOŚiGW lub MRR

 2. Raport Końcowy - Maciej Pęski – Jacobs Polska


14:00-15:00– Przerwa obiadowa


 1. Opis przedmiotu zamówienia dla inwestycji realizowanych wg warunków kontraktowych Czerwony FIDIC – Krzysztof Woźnicki, SIDiR
 1. Doświadczenia m.st. Warszawy w przygotowaniu realizacji projektu z udziałem partnera prywatnego na przykładzie rozbudowy ZUSOK- Kazimierz Sender- Z-ca Dyrektora Biura Funduszy Europejskich Urzędu Stołecznego Warszawy
 1. Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce – aktualny stan prawny i perspektywy- Tomasz Uciński- Prezes KIGO 1. System ciepłowniczy Krakowa – Jarosław Kołodziejczyk- Kierownik Działu Realizacji Zamówień MPEC, Kraków 1. Wystąpienie Prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego – Jacek Szymczak


18:00 – Zakończenie
20:00 Wspólna Kolacja- w zależności od warunków atmosferycznych grill na wolnym powietrzu

17 czerwca 2010 r. czwartek

DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI – DZIEŃ SZWEDZKI

na temat

Szwedzkiej Gospodarki Odpadami Komunalnymi i ich Spalania z Wykorzystywaniem Energii
organizowana przez

Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych w Toruniu

przy współpracy

Ambasady Królestwa Szwecji

oraz w ramach

Szwedzko-Polskiej Platformy Zrównoważonej Energetyki1

09.00 Rejestracja nowych Uczestników

10.00 Ekologicznie Efektywna Gospodarka w Szwecji

Gunnar Haglund, Ambasada Szwecji

Ok. 80% ciepła w szwedzkiej sieci ciepłowniczej, czyli 40% całego ciepła, pochodzi ze źródeł energii, które w wielu innych krajach świata nie są w ogóle wykorzystywane, lecz dosłownie marnowane. Chodzi przede wszystkim o rożnego rodzaju odpady – z gospodarstw domowych, leśnictwa, rolnictwa, ciepło odpadowe przemysłowe, ciepło zawarte w oczyszczonych ściekach, geotermię itd. Więcej niż 15 % ciepło pochodzi z spalarni odpadów komunalnych, czyl ok. 8 procent całego ciepła. Od kwietnia 2010r. Szwecja używa więcej odnawialnych paliw niż kopalnych w swoim tzw. miksie energetycznym.
10.30 Gospodarka Odpadami w Szwecji

Jonas Eek, Szwedzka Izba Gospodarki Odpadami, Swedish Waste Management

W Szwecji 35 % odpadów jest ponownie używanych poprzez recykling materiałów. 12 % odpadów jest poddawanych obróbce biologicznej i zwykle przetworzone na biogas. 1 % odpadów to odpady niebezpieczne, które są traktowane w specjalny sposób. Reszta jest spalana z odzyskiem energii (ciepło i prąd). W wyniku tego tylko 3-4 % - głównie popióły lotne – są wywożone na bezpiecze składowiska.
11.00 Ekologia Przemysłowa w mieście Linköping

Przedstawiciel Zakładu Komunalnego w mieście LinköpingLinköping (140 000 mieszkańców) jest szwedzką stolicą biogazu i spalania odpadów komunalnych z odzyskiem energii. Aż 75 %paliwa pochodzi z źródeł odnawialnych. Niewiele miast może się pochwalić takim wynikiem.

Miasto posiada 2 spalarnie odpadów, 2 biogazownie, 3 centrale recyklingowe i więcej niż 90 % gospodarstw domowych jest na zasadach rynkowych podłączonych do sieci ciepłowniczej, w której głownym źródłem energi są odpady komunalne. Linköping w praktyce wprowadza ekologię przemysłową na nowy poziom.11.30 Przerwa kawowa

12.00 Jak z sukcesem wdrażać szwedzkie rozwiązania w Polsce?

Józef Neterowicz, Związek Powiatów Polskich

Szwecja jest liderem w ochronie środowiska i wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii. Jaka jest tajemnica wdrażania szwedzich rozwiażań, aby skutecznie spełniały rolę uzupełnienia tradycyjnych paliw w Polsce?
12.30 Zbieranie odpadów przez podziemne, stacjonarne systemy próżniowe

Magnus Sjöstrand, Envac

Firma Envac projektuje i buduje systemy zbierania, transportowania i segregowania odpadów przez podziemne, stacjonarne systemy próżniowe na całym świecie. System Envac zasysa odpady z prędkością 75 km/h, następnie transportowane są one siecią podziemnych rurociągów do centralnego punktu zbiorczego, gdzie mogą podlegać automatycznemu sortowaniu. Pierwszy taki system został zainstalowany w 1961r., a dzisiaj system ten wykorzystuje się w centrach miast, na osiedlach, w biurach i fabrykach, w kuchniach przemysłowych, w szpitalach, na lotniskach itd. na całym świecie w takich krajach jak Kraje Skandynawskie, Chiny, Korea Płd, Singapor, Emiraty Arabskie, Katar, USA, Wielka Brytania, Holandia i Hiszpania. System ten jest częścią miejskiej infrastruktury w ten sam sposób jak energia elektryczna, ścieki i woda pitna.
13.00 Kompleksowe usługi recyklingowe

Peter Domini, Stena MetallStena Innovative Recycling jest wiodącą firmą w zakresie kompleksowych usług recyklingowych w Skandynawii i w Polsce. W całej Europie działa w 150 miejscach, a w Polsce w około 35 lokalizacjach, w których zatrudnia 550 pracowników. W Polsce jest obecna od 2001r. i ciągle rozwija zakres działalności. Obecnie zajmuje się zbiórką i przetwarzaniem złomu, papieru, folii i plastiku, odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz odpadów niebezpiecznych (medycznych).

13.30 Przerwa obiadowa

14.30 Urządzenia belujące

Krzysztof Magdziak. Presona

Firma Presona AB oferuje instalacje pod klucz przeznaczone dla przemysłu poligraficznego, opakowaniowego, przetwórstwa odpadów oraz kompletne linie sortownicze dla odpadów komunalnych. Belownice firmy Presona produkują bele o dużej gęstości z odpadów komunalnych, papieru, kartonu, butelek PET, folii oraz innych surowców wtórnych.
15.00 Skraplanie spalin

Radscan Intervex, Józef Neterowicz

Wynalezienie technologii skraplania spalin i spalanie surowej biomasy i odpadów komunalnych w kotlach do tego przeznaczonych doprowadza do znakomitych efektów ekonomicznych. Odzyskana dzięki tej technologii energia ilościowo odpowiada w Szwecji mocy 1 reaktora atomowego. Do istniejącej instalacji dokłada się moduł skraplania spalin i nawilżania powietrza spalania. Pozwalają one na odzysk energii cieplnej, która tradycyjnie uważana była jako straty kominowe. Dzieki tej technologii instalacje wyposażone w nią powodują zwiększenie sprawności układu o ok. 35%. Dzięki temu odzyskuje się dodatkowo 35% energii cieplnej, która natychmiast sprzedawana jest do miejskiej sieci cieplnej. Obecnie nie do pomyślenia jest budowa spalarni odpadów komunalnych i kotlowni na biomasę bez takiej instalacji. Dzięki temu potencjal energetyczny w mokrej biomasie i odpadach komunalnych nie zależy od ich wilgotności tylko od ciepła spalania, a wynosi ono odpowiednio 18 MJ/kg za biomase i 16 MJ/kg za odpady, co w porównaniu do dobrego węgla, czyli 24 MJ/kg, jest tylko o kilkadziesiąt procent mniej. Dodatkowo dzięki oczyszczeniu skroplin metodą membranową otrzymujemy podgrzaną do 50°C wodę kotlową, oszczędzając chemikalia oraz deficytową wodę pitną .
15.30 Spalanie odpadów komunalnych w Sztokholmie - Oferta dla Polski

Peter Liebscher, Per Nylund, Fortum

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. jest częścią Fortum, fińskiego koncernu energetycznego prowadzącego działalność na terenie krajów skandynawskich, nadbałtyckich, Rosji i Polski. Fortum posiada olbrzymie doświadczenie w wykorzystaniu odpadów do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Sztokholm jest tego doskonałym przykładem. Znaczna część energii dostarczanej mieszkańcom miasta jest produkowana w elektrociepłowniach Fortum, z odpadów komunalnych i przemysłowych. Pozwala to nie tylko produkować energię, ale również przyczynia się do skutecznego zarządzania gospodarką odpadami.

16.00 przerwa kawowa

16.30 Spalanie odpadów komunalnych w Linköping – Oferta dla Polski

Jonny Karlsson, Samar Nath, UsitallUsitall jest niezależnym developerem w dziedzinie spalania odpadów z wykorzystywaniem energii (waste-to-energy), specjalizującym się w tworzeniu silnych i atrakcyjnych projektów bazujących na nowoczesnych i dobrze wypróbowanych technologiach. Usitall tworzy strukturę kontraktu zyskownych i zrównaważonych projektów dla dostawców odpadów i inwestorów. Usitall również prowadzi Szwedzką Szkólę Zrównoważonej Gospodarki Odpadami (Swedish School of Sustainable Waste Management), która została stworzona dla polityków i praktyków z sektorów odpadowego i energetycznego.
17.00 Spalanie odpadów komunalnych w Uppsala – Oferta dla Polski

Włodziemierz Winkler, Vattenfall

Grupa Vattenfall: najwiekszy producent energii cieplnej w Europie i czwarty co do wielkosci producent energii elektrycznej.

Vattenfall Nordic: jeden z najwiekszych uzytkowników zródel energii odnawialnych.

Odpady zródlo bezpiecznej energii.

Czy warto palic “śmieci”?

Jak energia zawarta w odpadach grzeje, chlodzi i generuje elektrycznosc?
17.30 Doświadczenia z budowy spalarni odpadów komunalnych

Jonas EekJonas Eek ze spalarni odpadów SYSAV w mieście Malmo (600 000 ton odpadów rocznie) niedawno był odpowiedzialny za budowę dwóch nowych kotłów do spalania odpadów komunalnych. W tej wyjątkowej prezentacji podzieli się swoim doświadczeniem i radami z tymi, którzy stoją przed wyzwaniem budowy podobnej instalacji.

20:00 Uroczysta kolacja w Hotelu
18 czerwca 2010 r piątek
TRZECI DZIEŃ KONFERENCJI

 1. Projekt technologiczny jako podstawa techniczna dla projektów budowlanych. Próby Końcowe a Próby Eksploatacyjne – Jerzy Jacek Rybiński, PSBFP

 2. Projektowanie w świetle nowego Prawa Budowlanego. Projekty budowlane i wykonawcze – Janusz Rybka, Biuro Inwestorskie, Wrocław

Około 11:00 – 12:00 Przerwa na kawę

 1. Program funkcjonalno – użytkowy jako element opisu przedmiotu zamówienia. Doświadczenia w realizowaniu inwestycji zgodnie z Warunkami Żółty FIDIC – Krzysztof Błachut, Biuro Inwestorskie, Wrocław

Zakończenie Konferencji

ok. godz. 13:00 Wspólny obiad

1 Wicepremierzy Szwecji i Polski, Ministrowie Gospodarki, pani Maud Olofsson oraz pan Waldemar Pawlak podjęli wspólnie decyzję o współpracy w zakresie zrównoważonej energetyki. W tym celu utworzono Szwedzko-Polską Platformę Zrównoważonej Energetykiwww.energyplatform.net.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość