Strona główna

1Spis treści


Pobieranie 291.38 Kb.
Strona1/10
Data18.06.2016
Rozmiar291.38 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Grzegorz Rossa.

Hipoteza eteru

Opis

Warszawa 2002Grzegorz Rossa.

Hipoteza eteru1

1Spis treści


1 Spis treści 2

2 Spostrzeżenia 12

2.1 Spostrzeżenie I 13

2.2 Spostrzeżenie II 21

3 Oddziaływania dalekozasięgowe 25

3.1 Oddziaływanie grawitacyjne 25

3.1.1 Próby wyjaśnienia wybranych zjawisk kosmicznych 30

3.1.1.1 Precesja peryhelium orbity Merkurego 30

3.1.1.2 Wypływ eteru 31

3.1.1.2.1 Struktura rozmieszczenia materii we Wszechświecie 31

3.1.1.2.2 Soczewkowanie grawitacyjne 34

3.1.1.3 Układy związane grawitacyjnie 39

3.2 Oddziaływanie elektryczne 40

3.2.1 Ciekawostka 43

4 Oddziaływania krótkozasięgowe 44

5 Relatywistyka i unifikacja oddziaływań 46

5.1 Relatywistyka 46

5.1.1 Przykład 53

5.2 Unifikacja oddziaływań 54

5.2.1 Przykłady 55

5.2.1.1 Przykład I 55

5.2.1.2 Przykład II 56

6 Teoria strun (M teoria) 57

7 Antymateria 59

8 Klasyfikacja cząstek materii 64

9 Pola oddziaływań 67

10 Uwagi końcowe 68

10.1 Promieniowanie czarnej dziury 68

10.1.1 Przykłady 71

10.1.1.1 Przykład I 71

10.1.1.2 Przykład II kwazary i mikrokwazary 72

10.2 Teoria wielkiego wybuchu, a teoria stanu stacjonarnego 77

10.3 Podsumowanie 79

10.4 Próba ilościowego oszacowania efektu 81  Duch Boży unosił się nad wodami

  Rodz 1, 2, w przekładzie polskim W. O. Jakuba Wujka S. J.  Panta rhei

  Heraklit (Hěrákleitos) z Efezu (ok. 540 ÷†480 przed Chr.)  Czym jest materia; czym jest grawitacja; czym jest eter i rozchodzące się w nim promieniowanie; czym jest elektryczność i magnetyzm; w jaki sposób są one ze sobą połączone i jaki jest ich związek z ciepłem? Oto wielkie problemy Wszechświata

  Henryk A. Rowland  Wszystko już było

  Józef Ben Akiba (ok. 50 †ok. 132)  Teraz, zamiast mówić o nieodwracalności, że jest ona przybliżeniem i prawem wtórnym, można traktować ją jako prawo podstawowe. Żeby to zrobić, potrzebujemy dużo nowej fizyki i dużo nowej matematyki. Wielu uczonych fascynuje się dziś teorią wielkiej unifikacji. Nie wiemy jednak do tej pory, jak mogłaby ona zawrzeć tak istotny dla ludzkiego doświadczenia wymiar czasowy

  Eliasz Prigogine  Przestrzeń w fizyce współczesnej nie jest bezwładnym i jednorodnym substratem, do którego odwoływały się teorie Newtona i Maxwella. Niektóre jej właściwości przypominają te, jakie niegdyś przypisywano eterowi; pewnego dnia dowiemy się być może, czym jest ruch ładunków elektrycznych

  Tomasz Khun2  Energia próżni pozostaje dla nauki jedną z najgłębszych tajemnic. Z fizyki kwantowej dowiedzieliśmy się, że próżnia nie jest pusta. Wiele jeszcze musimy się nauczyć.

  Michał Turner, Fermilab, 1997  Myślę, że mogę z dużą pewnością powiedzieć, iż nikt nie rozumie mechaniki kwantowej

  Ryszard P. Feynman3  Mechanika kwantowa to tajemnicza, pełna niespodzianek teoria, której nikt z nas nie rozumie, choć wszyscy wiemy, jak się nią posługiwać. Na ile mi wiadomo, doskonale opisuje rzeczywistość fizyczną

  Murray Gell Mann4Typowa reakcja na problem interpretacji mechaniki kwantowej polega na stwierdzeniu, że mechanika kwantowa „działa” i tylko to się liczy. Kwestia znaczenia mechaniki kwantowej to sprawa, która nie powinna interesować fizyków. Jednak w innych okolicznościach nie jesteśmy zadowoleni z takiej postawy. Gdy uczeń pyta, jak rozwiązać równanie kwadratowe, przy czym chce znać tylko wzór, a nie obchodzi go, jak go otrzymać i dlaczego jest poprawny, to oceniamy go dość krytycznie. Cała nauka oparta jest na odrzuceniu przekonania, iż wystarczy, aby teoria „działała”

  Jan Barrow5[…] żyjemy jednak w świecie kwantowym. Tajemnicą jest, dlaczego w tak wielu aspektach stosuje się on do deterministycznych praw starego porządku

  Jan M. Charap6  Matematyka nie jest jednak­ — nie tylko moim zdaniem­ — metodą śledczą, zdolną prowadzić nas do „ostatecznej prawdy”

  Stanisław Lem7  Ponieważ nie przejmuję się zupełnie, czy nie popełnię błędu, pośpiesznie ogłaszam wszystkie surowe koncepcje, w nadziei że pobudzą one innych do myślenia i doprowadzą do postępu

  Jerzy Franciszek FitzGerald8  W artykule dla “Scientific American” […] [kwiecień 1950r.­ — przyp. G. R.] Einstein wskazał, że teorie, których podstawowe pojęcia wykazują bliski związek z naszym doświadczeniem, mają wielką przewagę. W przypadku takich teorii istnieje dużo mniejsze niebezpieczeństwo całkowitego pobłądzenia, ponieważ stosunkowo łatwo można je sprawdzić. „Niemniej­ – pisał Einstein­ – w poszukiwaniu logicznej prostoty i jedności w podstawach teorii fizycznej w coraz większym stopniu musimy rezygnować z tej zalety”. W przypadku teorii wielkiej unifikacji „zaleta” polegająca na pozostawaniu blisko codziennego doświadczenia została całkowicie utracona

  Allan H. Guth9  Realizacja wszystkich idei w fizyce wymaga pewnej dozy zdrowego rozsądku; idee fizyczne nie są ideami czysto matematycznymi lub abstrakcjami

  Ryszard Feynman10  […]

  Musimy odróżnić strukturę matematyczną11 prawa fizycznego od jego treści fizycznejError: Reference source not found. Powodem wielu nieporozumień jest fakt nieodróżniania tych dwóch ważnych pojęć. […] Struktura matematyczna równania nic nam nie mówi o fragmencie rzeczywistości, który opisuje, dopóki występujących w tym równaniu symboli matematycznych nie zwiążemy z rzeczywistością. Symbole występujące we wzorach matematycznych reprezentują pewne wielkości w świecie rzeczywistym. Dopóki tej reprezentacji nie ustalimy, teoria nasza jest teorią abstrakcyjną Ma określoną strukturę matematyczną, ale nie ma żadnej treści fizycznej. […] Równania matematyczne plus związanie ich z rzeczywistością­ — dają nam teorię fizyczną.  […] teorię fizyczną należy sądzić tylko wtedy, kiedy struktura matematyczna tej teorii jest powiązana z rzeczywistością, bo tylko wówczas jest ona teorią fizyczną

  Leopold Infeld12  Pełna teoria polowa może obejmować tylko pole, lecz nie cząstki i wielkości charakteryzujące ich ruchy. Te ostatnie nie mogą występować niezależnie od pola, lecz powinny być rozpatrywane jako jego część. Na podstawie opisania cząstki bez osobliwości, można dać logicznie bardziej zadowalające rozwiązanie tego problemu: przy tym problemy pola i ruchu pokrywają się13

  A. Einstein i N. Rosen  Mechanika kwantowa jest z pewnością wspaniała. Ale jakiś głos wewnętrzny mówi mi, że nie jest to jeszcze to, o co rzeczywiście chodzi. Teoria ta mówi wiele, ale w istocie nie przybliża nas do tajemnicy »Boga«. W każdym razie ja jestem przekonany, że On nie gra w kości

  A. Einstein, list do M. Borna z 4 grudnia 1926 roku14  Przypuśćmy, że geometria, która chce opisywać rzeczywistość, przyjmuje potwierdzoną doświadczalnie na określonym etapie rozwoju nauki idealizację głoszącą, że w przyrodzie istnieją niezmienne stałe. Idealizacja ta pozwala traktować położenia wzajemna ciał stałych, tak jak położenia wzajemne trójwymiarowych tworów geometrii euklidesowej. Jednakże, zdaniem Einsteina, powinniśmy pamiętać, że idealizacja ta może później­ — w świetle nowych odkryć­ — okazać się albo całkowicie niemożliwa do zastosowania, albo też zastosowana tylko do pewnych określonych obszarów i zjawisk przyrody. Na przykład ogólna teoria względności udowodniła już niestosowalność tej idealizacji do obszarów, które są dostatecznie duże z punktu widzenia astronomii. Einstein przypuszczał, że być może nawet teoria kwantów będzie w stanie pokazać niestosowalność tej idealizacji w sferze zjawisk atomowych15  Z przekonania o matematycznej prostocie przyrody Einstein wyprowadzał jeszcze inny wniosek dotyczący własności nauki. Uważał, że dzięki tej prostocie prawa ogólne leżące u podstaw fizyki teoretycznej mają charakter uniwersalny. Odnoszą się do wszystkich zjawisk przyrodniczych. Z praw tych można wyprowadzić za pomocą czystej dedukcji odwzorowanie, czyli teorię każdego procesu przyrodniczego włącznie ze zjawiskami biologicznymi. Trudności, jakie mogą pojawić się w toku realizacji przedstawionego wyżej zadania, mają charakter subiektywny, polegają na tym, że możliwości ludzkiego umysłu są ograniczone. Dlatego też najważniejszym zadaniem fizyków jest wykrywanie tych praw, gdyż ich znajomość daje teoretyczną podstawę i możliwość stworzenia obrazu świata za pomocą czystej dedukcji 16  Dzisiaj zarzuty Einsteina przeciwko mechanice kwantowej nie straciły nic na swej sile. Dzisiaj­ — wydaje mi się­ — byłby on w poglądach swych mniej odosobniony aniżeli w roku 1936

  Leopold Infeld17
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość