Strona główna

2 czerwca 2005 r., (czwartek) o godz. 10. 30


Pobieranie 8.36 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar8.36 Kb.
DIN/RN/153 /05 Warszawa, 16.05.2005 r.

Pani / Pan

.............................................................................

Zapraszamy uprzejmie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii

i Neurologii, które odbędzie się 2 czerwca 2005 r., (czwartek) o godz. 10.30

w dużej sali konferencyjnej Instytutu, I p., blok A. Zakończenie posiedzenia

przewidujemy ok. godz.14.30.
Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Naukowej.

2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego zebrania.

3. Projekt planu naukowego na 2006 rok. oraz zmiany w planie naukowym na rok 2005


(prof. A. Płaźnik).

4. Wniosek o mianowanie prof. Danuty Ryglewicz na stanowisko profesora w IPiN.

5. Otwarcie przewodu doktorskiego lek. Wojciecha Wichy pt. ”Ocena wpływu dwóch
różnych dawek metyloprednizolonu na przebieg rzutu stwardnienia rozsianego”.

Proponowany promotor: prof. dr hab. Anna Członkowska

6. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Marcina Leśniaka pt. ”Zaburzenia kontroli ruchów
gałek ocznych u osób z chorobą Wilsona”.

Proponowany promotor: prof. dr hab. Anna CzłonkowskaPRZERWA 12.20 - 12.35

7. Obrona pracy doktorskiej mgr Beaty Hintze pt.” Zaburzenia pamięci operacyjnej


u pacjentów chorych na schizofrenię i ich krewnych pierwszego stopnia”.

Promotor: doc. dr hab. Alina Borkowska

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Rybakowski i prof. dr hab. Czesław Czabała.

8. Obrona pracy doktorskiej lek. Zofii Bronowskiej pt.”Analiza obrazu klinicznego


pierwszego epizodu zaburzeń psychotycznych u osób w okresie dorastania”.

Promotor: prof. dr hab. Irena Namysłowska

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Rajewski i prof. dr hab. Marek Jarema.

9. Sprawy personalne: awanse i stypendia doktorskie (prof. M. Jarema).

10.Wolne wnioski.

Spis załączników: protokół, 2 autoreferaty prac doktorskich

SEKRETARZ RADY NAUKOWEJ PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJDr Jacek Moskalewicz Prof. dr hab. Stanisław Pużyński


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość