Strona główna

2. Uzupełnij definicje stosująć podane rzeczowniki z przymiotnikami


Pobieranie 5.55 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar5.55 Kb.
1.Wstaw a , an lub some .1-a,some 2-a,some 3-an,a 4-a,some 5-a,an 6-a,some 7-a,some 8-some,a 9-some,some 10-a,some

2.Uzupełnij definicje stosująć podane rzeczowniki z przymiotnikami.1-5 2-1 3-9 4-7 6-2 7-4 8-8 9-10

3.Popraw błędy w zdaniach .2 a przed runny 4.a zmienia się na some i a za and 6.usówamy usuwamy .7 za a dajemy an 8. za a –some .

4.Uzupelnij zadania przedimkami a i an .1.a bread 2. A piano . 3 .a bun 4. an album 5.A dictionary .

5.Niektóre przedimki w podanych zdaniach sa niewłaściwe .Popraw je .1 A zmienia się The . 3.bez the . 4.a na the . 5.a na the . 6.przed sky dajemy the . 7.przed keys dajemy the .8.usuwamy the . 9.a na the .10. a na the .

6 .Przepisz zdania uzupełniajac je przedimkami a ,the lub -. 2.the afternoon 3.the next .4 the smallest 5.the end i the island . 8.the mountains 9. the police 10. the centre.

7. Uzupełnij zdania stosujac stopien najwyższy przymiotnika . wszedzie przed przymiotnikiem jest more .

8 .napisz porównania stosując stopien wyszy przymiotnika oraz przyimek ‘than’. 1 (2is more 3 than 1) 2(231) 3(231) 4 (132) 5 (132) 6 (132) 7 (231) 8 (132).

9.Napisz zdania stosując stopien wyższy lub najwyższy przymiotnika. (2 is more 5than 3) (4 is more 6 than 1) (1 is the most 5 of all) >>>Nastepne (1 is more6 than 2) (4 is more 5 than 3) (1 the most 5 of all )

10. Uzupelnij zdania stosujaąc stopien wyższy i najwyższy przymiotnika .1, 2 ,4,5 – more 3-the most .

11. Wybierz poprawną odpowiedz . ½ 2/2 3/2 4/1 5/2 6/2 7/1 8/1 9/1 10/2 .

12.Uzupelnij zdania czasownikiem w poprawnej formie . lives / don’t usually come /are playing/does Jenny like /don’t speak / is repaiting /always go /is riding/ wear/doing /knows/Do you believe /rest/Are your friends travling/never cooks .

13. Utwórz stopien wyższy podanych przymiotników .darker/wiser/clever/smarter/bysier/meaner/older/heavier/cheaper/heathier/ safer/ shorter/drier/sweeter/noisier

14.Uzupelnij zdania stosujac stopien wyższy przymiotnika .1newer 2.richer 3.lovelier 4.slimmer 5.larger 6. friendlier 7. thicker 8.stringer .

15.Napisz porównania stosujac stopien wyzszy przymiotnika oraz przyimek than 1(faster)2(1 is heavier then 2) 3(2 is a smaller then 1) 4 (2 is sharoer than 1) 5 (1 is wider then 2) 6 (2 is holfer then 1) 7 (2 is harder than 1) 8 (1 is cheaper than 2)

16.Uzupelnij zdania stosujac stopien wyzszy lub najwyzszy przymiotnika . 1 pretest 2. noisier 3. oldest 4.warmer 5. cleverer 6 . busier 7. smallest 8.fastest 9.coldest 10.strangest .

17.Połącz zdania . ¼ 2/1 3/5 4/2 5/3 .

18.Zakresl poprawno odpowiedz . 1(2 i 2 ) 2(1 i 1 ) 3 (1 i 1 ) 4 (2 i 1 ) 5 (1 i 1 ) 6 (1 i 2 ) 7 (1 i1 ) 8 (2 i 2 ).

19. Uzupełnij zadania czasownikami w poprawnej formie .1 gets i well be 2. starts i woll stay 3. won’t go i don’t go . 4 .will give i park 5.doesn’t wash i woll have to . 6 .teases i woll bite . 7 .woll visit i hale .8 .don’t eat i woll be . 9 .won’t help i woll be . 10 .don’t take i will get .


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość