Strona główna

23. posiedzenie Komisji enve 24 kwietnia 2014 r


Pobieranie 277.54 Kb.
Strona1/4
Data18.06.2016
Rozmiar277.54 Kb.
  1   2   3   4


23. posiedzenie Komisji ENVE

24 kwietnia 2014 r.

PL

ENVE-V-045
PL
POPRAWKI

PROJEKT OPINII
Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE)

Wielopoziomowe sprawowanie rządów w propagowaniu unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. i realizacji międzynarodowych celów z Aichiˮ

_____________
Sprawozdawczyni: Kadri TILLEMANN (EE/EPL),
przewodnicząca rady gminy wiejskiej Keila

_____________
ORDRE D'EXAMEN DES AMENDEMENTS

ORDER OF EXAMINATION OF AMENDMENTS


Auteur

Author

CdR n°

CoR nr.

Conséquence sur les autres amendements

Impact on other amendments

Position du rapporteur

Position of the rapporteur

Résultat

Outcome

Am. 1
MONAGO TERRAZA José Antonio

1

Ajouter


Add


Am. 2
JAEGER Annabelle

2

Ajouter


Add


Am. 3
GOMES Luís

4

Ajouter


Add


Am. 4
LEBRUN Michel

TILLEMANN Kadri6

Ajouter


Add


Am. 5
LEBRUN Michel

TILLEMANN Kadri9

Ajouter


Add


Am. 6
LEBRUN Michel

TILLEMANN Kadri12

Ajouter


Add


Am. 7
LEBRUN Michel

TILLEMANN Kadri12

Ajouter


Add


Am. 8
HÖFKEN Ulrike

13

Ajouter


Add


Am. 9
MONAGO TERRAZA José Antonio

14

Modifier


Amend


Am. 10
JAEGER Annabelle

14

Ajouter


Add


Am. 11
LEBRUN Michel

TILLEMANN Kadri15

Modifier


Amend


Am. 12
JAEGER Annabelle

15

Ajouter


Add


Am. 13
LEBRUN Michel

TILLEMANN Kadri16

Modifier


Amend


Am. 14
JAEGER Annabelle

17

Modifier


Amend


Am. 15
JAEGER Annabelle

18

Ajouter


Add


Am. 16
FABRA PART Alberto

19

Modifier


Amend


Am. 17
FABRA PART Alberto

20

Modifier


Amend


Am. 18
LEBRUN Michel

TILLEMANN Kadri21

Modifier


Amend


Am. 19
LEBRUN Michel

TILLEMANN Kadri22

Modifier


Amend


Am. 20
HÖFKEN Ulrike

23

Modifier


Amend


Am. 21
LEBRUN Michel

TILLEMANN Kadri23

Modifier


Amend


Am. 22
HÖFKEN Ulrike

24

Modifier


Amend


Am. 23
HÖFKEN Ulrike

25

Modifier


Amend


Am. 24
LEBRUN Michel

TILLEMANN Kadri25

Modifier


Amend


Am. 25
MONAGO TERRAZA José Antonio

25

Ajouter


Add


Am. 26
LEBRUN Michel

TILLEMANN Kadri26

Modifier


Amend


Am. 27
JAEGER Annabelle

26

Modifier


Amend


Am. 28
LEBRUN Michel

TILLEMANN Kadri28

Ajouter


Add


Am. 29
LEBRUN Michel

TILLEMANN Kadri28

Ajouter


Add


Am. 30
LEBRUN Michel

TILLEMANN Kadri29

Modifier


Amend


Am. 31
JAEGER Annabelle

29

Ajouter


Add


Am. 32
JAEGER Annabelle

29

Ajouter


Add


Am. 33
LEBRUN Michel

TILLEMANN Kadri30

Modifier


Amend


Am. 34
HÖFKEN Ulrike

32

Modifier


Amend


Am. 35
JAEGER Annabelle

33

Ajouter


Add


Am. 36
LEBRUN Michel

TILLEMANN Kadri34

Modifier


Amend


Am. 37
LEBRUN Michel

TILLEMANN Kadri34

Ajouter


Add


Am. 38
LEBRUN Michel

TILLEMANN Kadri35

Ajouter


Add


Am. 39
LEBRUN Michel

TILLEMANN Kadri37

Modifier


Amend


POPRAWKA 1

WIELOPOZIOMOWE SPRAWOWANIE RZĄDÓW W PROPAGOWANIU UNIJNEJ STRATEGII OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA OKRES DO 2020 R. I REALIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH CELÓW Z AICHI
ENVE-V-045
Punkt 1
Dodać nowy punkt

José Antonio MONAGO TERRAZA
Projekt opinii

Poprawka
Przypomina, że utrata różnorodności biologicznej to problem na całym świecie, który niesie ze sobą poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego, zdrowia, społeczeństwa i gospodarki, a także wpływa na jakość życia ludzi. Zjawisko to ma wiele przyczyn, wśród których wyróżnia się działalność człowieka.
Uzasadnienie


Utrata różnorodności biologicznej jest problemem globalnym, na który należy zareagować na poziomie międzynarodowym. Wpływa ona na bezpieczeństwo żywnościowe, ludzkie zdrowie, wymieranie gatunków i utratę ekosystemów.

_____________


ES – AL(TW)/mr

POPRAWKA 2

WIELOPOZIOMOWE SPRAWOWANIE RZĄDÓW W PROPAGOWANIU UNIJNEJ STRATEGII OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA OKRES DO 2020 R. I REALIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH CELÓW Z AICHI
ENVE-V-045
Punkt 2
Nowy punkt

JAEGER Annabelle
Projekt opinii

Poprawka
Ma nadzieję na powszechną mobilizację na rzecz osiągnięcia drugiego celu unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej do 2020 r., jakim jest odbudowa do 2020 r. co najmniej 15 % zdegradowanych ekosystemów, a także powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i degradacji ekosystemów oraz ich odbudowa na całym terytorium europejskim, a nie tylko na obszarach „Natura 2000”.
Uzasadnienie


Cele wyznaczone przez Unię Europejską nie zostały dotąd osiągnięte.

_____________


FR – TW(AL)/mr

POPRAWKA 3

WIELOPOZIOMOWE SPRAWOWANIE RZĄDÓW W PROPAGOWANIU UNIJNEJ STRATEGII OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA OKRES DO 2020 R. I REALIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH CELÓW Z AICHI
ENVE-V-045
Punkt 4
Dodać nowy punkt

GOMES Luís
Projekt opinii

Poprawka
Wzywa Komisję Europejską do dokonania oceny państw członkowskich pod względem poziomu zarządzania różnorodnością biologiczną oraz aktywnej roli samorządów lokalnych i regionalnych w tym zarządzaniu. W tym samym dokumencie należy zidentyfikować obszary, na których różnorodność biologiczna jest zagrożona ze względu na brak modelu zarządzania uzgodnionego między państwami członkowskimi, samorządami lokalnymi i regionalnymi oraz odpowiednimi podmiotami gospodarczymi i społecznymi.
Uzasadnienie


Zmiana ma na celu zaapelowanie o dokonanie ogólnej oceny różnorodności biologicznej pod względem modeli zarządzania.

_____________


PT – AW(ASZ)/mr

POPRAWKA 4

WIELOPOZIOMOWE SPRAWOWANIE RZĄDÓW W PROPAGOWANIU UNIJNEJ STRATEGII OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA OKRES DO 2020 R. I REALIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH CELÓW Z AICHI
ENVE-V-045
Punkt 6
Dodać nowy punkt

LEBRUN Michel

TILLEMANN Kadri


Projekt opinii

Poprawka
Przypomina, że w opinii opracowanej w ramach przygotowań do 10. konferencji stron CBD[1] oraz w wypowiedziach delegatów KR-u na wspomnianą konferencję Komitet Regionów zdecydowanie poparł przyjęcie decyzji CBD nr X/22. Ponadto w protokole ustaleń z UNEP podpisanym w 2012 r. zobowiązał się do promowania wdrażania tej decyzji.[1]CdR 112/2010 fin.
Uzasadnienie


Poprawka ma na celu podkreślenie wcześniejszego poparcia KR-u dla decyzji CBD nr X/22 oraz protokołu ustaleń podpisanego z UNEP i naświetlenie szerszego kontekstu zaangażowania KR-u wyrażonego w niniejszej opinii.
  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość