Strona główna

23 września 2008 r o godz. 900 w Polsko-Niemieckim Centrum Akademickim pp


Pobieranie 16.88 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar16.88 Kb.
Uprzejmie zapraszam na I posiedzenie Rady Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznań­skiej, które odbędzie się w dniu 23 września 2008 r. o godz. 900 w Polsko-Niemieckim Centrum Akademickim PP przy ul. Jana Pawła II 28 (campus Piotrowo).
Proponowany porządek obrad:


 1. Przyjęcie protokołu XXXIX posiedzenia Rady Wydziału (8 lipca 2008 r.) oraz ustalenie porządku obrad bieżącego posiedzenia (JN).
 1. Sprawy promocyjne (AH)

  1. Sprawy dotyczące stopnia naukowego doktora.

   1. Wniosek Komisji Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka i robotyka mgr. inż. Wojciechowi Kowalczykowi.

   2. Wniosek Komisji Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia naukowego doktora
    nauk technicznych w dyscyplinie naukowej informatyka mgr. inż. Witoldowi Andrzejewskiemu.

   3. Wniosek Komisji Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia naukowego doktora
    nauk technicznych w dyscyplinie naukowej informatyka mgr. inż. Arkadiuszowi Danileckiemu.

   4. Powołanie komisji oraz wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w prze­wodzie doktorskim mgr. inż. Wojciecha Kotłowskiego (informatyka).

  2. Sprawy dotyczące stopnia naukowego doktora habilitowanego.

   1. Wszczęcie przewodu habilitacyjnego i wyznaczenie recenzentów dr. inż. Grzegorzowi Waligórze (informatyka).
 1. Sprawy dydaktyczne

  1. Sprawy studiów stacjonarnych (RW)

   1. Informacja o rekrutacji na studia stacjonarne.

   2. Informacja o przyznanych medalach „Wyróżniającemu się Absolwentowi Politechniki Poznańskiej”.

   3. Staże asystenckie w Katedrze Inżynierii Komputerowej.

   4. Wnioski o indywidualne programy studiów stacjonarnych:

Leszek Jakubowski kierunek Informatyka

Marcin Kosiba – kierunek Informatyka

Jakub Misiorny – kierunek Informatyka

Maciej Paszta – kierunek Informatyka.

Michał Staszewski – kierunek Informatyka

Aleksandra Figas – makrokierunek Automatyka i Zarządzanie

Wojciech Powiertowski – makrokierunek Automatyka i Zarządzanie

Grzegorz Roszak – makrokierunek Automatyka i Zarządzanie

Michał Adamczak – kierunek Zarządzanie i Marketing

Paweł Gąsior – kierunek Zarządzanie i Marketing

Bartosz Miszon – kierunek Zarządzanie i Marketing

Bartosz Miszon – kierunek Logistyka

  1. Powołanie zespołów do spraw kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów (RW).

  2. Sprawy studiów komercyjnych (MW)

   1. Informacja o rekrutacji na studia niestacjonarne.

   2. Korekta planu studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie.

   3. Wniosek o uruchomienie kolejnej edycji studiów podyplomowych pn.: Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 1. Powołanie Komisji Wydziału Informatyki i Zarządzania na kadencję 2008 – 2012 (JN)
 1. Sprawy osobowe (AH)

  1. Wniosek o mianowanie dr hab. inż. Anny Ławrynowicz na stanowisko profesora nadzwy­czajnego na okres pięciu lat w Politechnice Poznańskiej (mianowanie po raz pierwszy).
  1. Wnioski o przedłużenie zatrudnienia:

   1. dr Andrzej Meyer – adiunkt, Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów

   2. mgr inż. Paweł Szulczyński, asystent, Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów
  1. Wnioski o zatrudnienie:

   1. dr inż. Rafał Kapela – adiunkt, Katedra Inżynierii Komputerowej

   2. dr inż. Wojciech Kowalczyk – adiunkt, Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów

   3. dr inż. Witold Andrzejewski - adiunkt, Instytut Informatyki

   4. dr inż. Arkadiusz Danilecki - adiunkt, Instytut Informatyki

   5. mgr inż. Michał Kajda – asystent, Katedra Inżynierii Komputerowej

   6. mgr inż. Szymon Szczęsny – asystent, Katedra Inżynierii Komputerowej

   7. mgr inż. Karol Gugała – asystent, Katedra Inżynierii Komputerowej

   8. mgr inż. Arkadiusz Hoffa – asystent, Zakład Teorii Algorytmów i Systemów Progra­mowania, Instytut Informatyki

   9. mgr inż. Agnieszka Rybarczyk – asystent, Zakład Teorii Algorytmów i Systemów Programowania, Instytut Informatyki

   10. mgr inż. Szymon Wąsik – asystent, Zakład Teorii Algorytmów i Systemów Progra­mowania, Instytut Informatyki

   11. mgr inż. Bartosz Alchimowicz – asystent, ½ etatu, Zakład Teorii Algorytmów i Syste­mów Programowania, Instytut Informatyki

   12. mgr inż. Mirosław Ochodek – asystent, ½ etatu, Zakład Teorii Algorytmów i Syste­mów Programowania, Instytut Informatyki

   13. mgr inż. Wojciech Kotłowski – asystent, ½ etatu, Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji, Instytut Informatyki

   14. mgr inż. Marcin Szeląg – asystent, ½ etatu, Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji, Instytut Informatyki

   15. mgr inż. Jowita Trzcielińska-Čupka – asystent, Instytut Inżynierii Zarządzania

   16. mgr inż. Paweł Królas – asystent, Instytut Inżynierii Zarządzania
  1. Wniosek o przyznanie stypendium habilitacyjnego dr. Markowi Szczepańskiemu.
 1. Sprawy bieżące i wolne wnioski (JN)

Dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania(-) J. Nawrocki


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość