Strona główna

25 lat współpracy środowiska radiestetów i bioenergoterapeutów z rzemiosłem


Pobieranie 9.46 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar9.46 Kb.


25 lat współpracy

środowiska radiestetów i bioenergoterapeutów

z rzemiosłem

Zbliża się jubileusz 75-lecia Związku Rzemiosła Polskiego, natomiast w 2007 roku przypadają dwa jubileusze środowiska radiestetów i bioenergoterapeutów związane z rzemiosłem.

Dwadzieścia pięć lat temu, w 1982 roku, powstała Krajowa Rada Koordynacyjna Stowarzyszeń i Klubów Radiestezyjnych z siedzibą w Bydgoszczy. Głównymi celami działania Rady była integracja szybko rozwijającego się środowiska radiestetów (powstają w kraju liczne kluby i stowarzyszenia) oraz umormowanie formalne zawodu radiestety w ramach rzemiosła. Radiestezja jest terminem z lat trzydziestych XX wieku. Wcześniej umiejętności wykrywania tzw. cieków wodnych, złóż minerałów, ustalanie dogodnych miejsc na budowę studni określano mianem różdżkarstwa tradycją sięgającego czasów starożytnych. Szczególne podstawy pod współczesny zawód radiestety dało Wielkopolskie Stowarzyszenie Różdżkarzy, które rozpoczęło działalność w 1973 roku, a w 1978 zorganizowało pierwszą profesjonalną Konferencję Różdżkarska pod patronatem wojewody wielkopolskiego. Stowarzyszenie wydawało fachową literaturę, organizowało zawodowe szkolenia, a co najważniejsze wypracowało warunki i kryteria wykonywania zawodu radiestety. Na bazie tych doświadczeń zostały opracowane materiały niezbędne do wprowadzenia do rzemiosła zawodu radiesteta (pierwotnie posługiwano się nazwą różdżkarz). Znaczący wkład wniosło również powstałe w 1975 roku Stowarzyszenie Radiestetów w Warszawie, którego dynamiczny rozwój rozpoczął się w 1980 roku. Swój wkład wniosło również szereg innych ośrodków reprezentowanych w Radzie, w szczególności: Klub Radiestezyjny a następnie Stowarzyszenie (od 1984 roku) w Bydgoszczy oraz Gdańskie Stowarzyszenie Radiestetów. Reprezentantami Krajowej Rady Koordynacyjnej w zakresie zawodu radiesteta względem Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług – Departament Usług, Przemysłu Drobnego i Rzemiosła oraz Centralnym Związkiem Rzemiosła byli: Jacek Papiewski z Warszawy i Jerzy Urbanowicz z Bytomia. Radiestezja została zakwalifikowana jako rzemiosło rozporządzeniem Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 23 kwietnia 1983 roku. Pierwszy egzamin w rzemiośle radiestezja odbył się w Kaliszu 24 lipca 1985 roku. Komisji Egzaminacyjnej przewodniczył Stanisław Haniszewski.

Dwadzieścia lat temu, w 1987 roku po wielu staraniach zostaje zarejestrowana Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych jako związek organizacji z siedzibą w Bydgoszczy. Federacja jest kontynuatorem działalności Rady. Na pierwszym Walnym Zebraniu jednym z głównych punktów przyjętego programu działania była współpraca z rzemiosłem.

Dnia 23 listopada 1996 roku w Bydgoszczy odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszeń zrzeszonych i wpółpracujących w ramach Federacji z przedstawicielami Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie ustalenia kryteriów dla zawodu bioenergotrapeuta, wspólny komunikat po spotkaniu podpisują: dyrektor Zespołu Oświaty i Spraw Społecznych Związku Rzemiosła Polskiego – Maciej Pruszyński i prezydent Federacji – Aleksander Kaczmarek. W 1997 roku 24 kwietnia z udziałem przedstawiciela Federacji odbyło się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego spotkanie, którego rezultatem było ustalenie przez związek zakresów egzaminów czeladniczych i mistrzowskich dla rzemiosła bioenergoterapia i radiestezja. Ustalenie warunków dla rzemiosła bioenergoterapia dało formalną podstawę do rozpoczęcia egzaminów w rzemiośle bioenergoterapia.

Pierwszy egzamin w rzemiośle bioenergoterapia, zgodnie z obowiązującymi kryteriami, odbył się 9 czerwca 1997 roku w Bydgoszczy.

Od 2003 roku Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych wchodzi w skład Rady Branżowej Rzemiosła Polskiego. Pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego w dniu 30 września 2004 roku organizuje DEBATĘ nt.: „Stan aktualny i perspektywy rozwojowe zawodowej bioenergoterapii i radiestezji”, a następnie w dniach 26-27 kwietnia 2005 roku w siedzibie ZRP KONGRES „Bioterapia, Naturoterapia, Radiestezja – perspektywy rozwojowe.

Obecnie już drugą kadencję przy Zarządzie Związku Rzemiosła aktywnie działa Ogólnopolska Komisja Bioenergotarapeutów i Radiestetów. Z inicjatywy Federacji oraz Komisji na stronie internetowej ZRP dostępny jest rejestr bioenergoterapeutów i radiestetów. Dostępny jest również bezpośredni adres internetowy: www.rejestr.pl.pl

W 2007 roku Federacja zostaje wyróżniona Platynowym Laurem.

Dla uczczenia jubileuszy współpracy środowiska radiestetów i bioenergoterapeutów z rzemiosłem oraz przyjęcia tych zawodów: radiesteta i bioenergoterapeuta do rzemiosła, jak również zbliżający się jubileusz 75-lecia Związku Rzemiosła Polskiego, organizowana jest I Pielgrzymka Rzemiosła do Sanktuarium w Licheniu w dniu 21 października 2007 roku. Bliższe informacje były podane w Super Kontaktach Biznesowych nr 1/2007 i 8/2007.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ZRP oraz adresem: www.rejestr.pl.pl©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość