Strona główna

29 marca 2007 r. (czwartek) ►10. 00►Prof. Grzegorz Goździewicz, Otwarcie konferencji ►10. 15►Wystąpienie Gościa


Pobieranie 13.77 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar13.77 Kb.
29 marca 2007 r. (czwartek)
10.00►Prof. Grzegorz Goździewicz, Otwarcie konferencji

10.15►Wystąpienie Gościa

10.50►Prof.

11.05►Dr Monika Wałachowska

11.30►Dyskusja

12.15►Przerwa na kawę

12.30►Mgr Dawid Bunikowski, Aksjologiczne podstawy prawa ochrony danych osobowych

12.45►Mgr Katarzyna Witkowska, Społeczne następstwa ujawnienia przez mass media danych osobowych i wizerunku oskarżonego oraz ofiary przestępstwa

13.00►Aneta Posiadła, Szymon Szmak, Sylwia Winiecka, Europejskie standardy w zakresie ochrony danych osobowych

13.15►Szymon Krajnik, Prawo do poszanowania prywatności w świetle europejskiej Konwencji Praw Człowieka i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

13.30►Mgr Julia Kapelańska-Pręgowska, Pasażer lotniczy i jego dane osobowe. Rozważania na tle negocjacji Wspólnota Europejska – Stany Zjednoczone

13.45►Obiad

15.15►Mgr Hanna Maroń, Ochrona danych osobowych w III filarze Unii Europejskiej

15.30►Jacek Mrowiński, Rola Systemu Informacyjnego Schengen w nowoczesnym społeczeństwie europejskim

15.45►Aleksandra Szczerba, Europejski Inspektor Ochrony Danych – niezależny organ nadzoru

16.00►Artsiom Nazaranka, Rosyjska Ustawa o ochronie danych osobowych

16.15►Dyskusja

30 marca 2007 r. (piątek)
10.00►Prof.

10.15►Mgr Andrzej Bednarczyk, Obowiązek informacyjny administratora danych

10.50►Julia Olszewska, Prawo do informacji publicznej w kontekście ochrony danych osobowych

11.05►Mgr Marek Redecki, Dane osobowe zawarte w rejestrach gospodarczych

11.30►Mgr Agnieszka Leszczyńska, Prawna ochrona danych osobowych podatnika
12.15► Przerwa na kawę
12.30►Karolina Pawlik, Lista Robinsona – ochrona danych osobowych konsumenta

12.45►Agata Wojcieszczak, Wolność słowa a ochrona danych osobowych

13.00►Michał Czakowski , Podpis elektroniczny a ochrona danych osobowych

13.15►Emilia Florek, Daria Rogala, Ochrona danych osobowych pracownika w kontekście prawa do prywatności

13.30►Przemysław Ziemecki, Monitoring w miejscu pracy a ochrona danych osobowych

13.45►Arkadiusz Kanigowski, Przedstawienie wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczestników konferencji14.00► Prof. Grzegorz Goździewicz, Zamknięcie konferencji


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość