Strona główna

3 marca 2005 r., (czwartek) o godz. 10. 30


Pobieranie 8.3 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar8.3 Kb.
DIN/RN/ /05 Warszawa, 15.02.2005 r.

Pani / Pan


.............................................................................
............................................................................
Zapraszamy uprzejmie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, które odbędzie się 3 marca 2005 r., (czwartek) o godz. 10.30 w dużej sali konferencyjnej Instytutu, I p., blok A. Zakończenie posiedzenia przewidujemy na godz.14.20.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady Naukowej.

 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego zebrania.

 3. Wręczenie dyplomów:

  • doktorskiego dla dr n. med. Ałły Graban,

  • za wyróżnione przez Radę Naukową prace opublikowane w 2003 roku.

 4. Obrona pracy doktorskiej lek.Lidii Darda-Ledzion pt.”Ocena zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym”.

Promotor: prof. dr hab. Anna Członkowska

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Klimek i doc. dr hab. Danuta Ryglewicz.Przerwa 12.00 – 12.15

 1. Obrona pracy doktorskiej lek. Sławomira Murawca pt. ”Wczesna subiektywna odpowiedź na neuroleptyki a poprawa kliniczna, jakość życia i funkcjonowanie społeczne chorych na schizofrenię”. Promotor: prof. dr hab. Marek Jarema. Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Rabe-Jabłońska i prof. dr hab. Jacek Wciórka

 2. Sprawa wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr n. med. Tadeusza Parnowskiego – powołanie Komisji Wstępnej Rady Naukowej.

 3. Otwarcie przewodu doktorskiego lek. med. Chahwana Marouna pt.”Wpływ stabilizacji wewnętrznej na wynik leczenia operacyjnego dyskopatii szyjnej”.

Proponowany promotor: doc. dr hab. Waldemar Koszewski

 1. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Polanowskiej pt. „Wpływ wzmacniania aktywacji prawej półkuli mózgu na obraz kliniczny lewostronnego zaniedbywania wzrokowo-przestrzennego u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu”.

Proponowany promotor: prof. dr hab. Anna Członkowska

 1. Zmiany w planie naukowym na rok 2004 i 2005 (prof. A. Płaźnik).

 2. Sprawy personalne: awanse i stypendia doktorskie (prof. M. Jarema).

 3. Wolne wnioski.

Spis załączników:

 1. protokół,

 2. 2 autoreferaty

SEKRETARZ RADY NAUKOWEJ PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJDr Jacek Moskalewicz Prof. dr hab. Stanisław Pużyński


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość