4-5 października 2007 r., Warszawa programPobieranie 12.52 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar12.52 Kb.
Ambasada Francji w Polsce wraz z polskim Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Stowarzyszeniem Filmowców Polskich i Instytutem Francuskim w Warszawie

organizuje :Polsko-Francuskie Spotkania Audiowizualne


4-5 października 2007 r., Warszawa


PROGRAM:
Dzień I

21.15  Specjalny pokaz filmu Persepolis w reż. M. Satrapi i V. Paronnaud w Kinie Muranów we współpracy z Gutek Film, po którym TP SA zaprasza na lampkę wina (ilość miejsc ograniczona).

Dzień II (Dawny gmach Biblioteki UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28)
9.30 Rejestracja gości
10.00 Otwarcie - sesja plenarna.

10.30 – 12.30 Panel 1 – Kino, Telewizja, Radio, Przemysł muzyczny i Internet

Debata: „Rozwój Internetu, konwergencja treści w Europie, punkt wyjścia dla zmian środków przekazu”.

Ten panel ma na celu wymianę informacji oraz określenie wspólnych zadań dotyczących zagadnień związanych z nowymi środkami przekazu, a w szczególności z nowymi nośnikami (telefonia komórkowa, Internet).10.30 – 12.30 Panel 2 – Kino

Debata: „Pojawienie się kina cyfrowego w Europie. Jakimi prawami rządzi się nowa ekonomia kina?”.

Dyskusja ta ma na celu zwrócenie uwagi partnerów związanych z produkcją i dystrybucją filmową na nowe wyzwania związane z technologiami cyfrowymi. Po zmniejszeniu dystansu dzielącego kino i telewizję, które nastąpiło w latach 80., drugą rewolucję w tym sektorze wywołała dematerializacja utworów i zmiana mechanizmów produkcji filmowej. Zostaną zaprezentowane działania sieci Europa Cinémas i Europa Distribution.
10.30 – 12.30 Panel 3 – Kino

Debata: „Koprodukcje filmowe a rola regionów w finansowaniu filmów”

Polsko-francuskie porozumienie w sprawie koprodukcji filmowych – to duże możliwości finansowe, ale też i wysokie wymagania. Czy da się pogodzić udział w finansowaniu kinematografii ważnych dla producentów partnerów, jakimi są regiony, z innymi rodzajami dotacji państwowych i europejskich?


12.30-14.00 Lunch organizowany przez CANAL + Polska i Stowarzyszenie Filmowców Polskich.
14.00 – 16.00 Panel 4 – Kino, Telewizja, Radio, Przemysł muzyczny i Internet.

Debata: „Piractwo, prawa autorskie i nośniki cyfrowe”

W oczach konsumentów utwory na nośnikach cyfrowych tracą podwójnie: po pierwsze nie są uważane za pełnoprawne dzieła, po drugie nie przedstawiają żadnej wartości handlowej. Aby prawa autorskie były przestrzegane należy przyjąć strategie, które oprócz ścigania piractwa przywrócą wartość handlową i artystyczną nośnikom cyfrowym.


14.00 – 16.00 Panel 5 – Kino i telewizja

Debata: „Wymogi ekonomiczne a swoboda twórcza”

Przemysł kinematograficzny jest coraz bardziej złożony i coraz częściej podlega wymogom rynkowym nastawionym na osiąganie zysku. Wolność tworzenia jest coraz bardziej zagrożona. Jak, w takim kontekście, oprzeć się standaryzacji oraz zachować ponadczasowe i artystyczne walory produkcji kinematograficznych? Jak pogodzić wymogi rynku i wolność tworzenia?


14.00 – 16.00 Panel 6 – Przemysł muzyczny

Debata: „Eksport przemysłu muzycznego”

To spotkanie panelowe gromadzące głównych polskich producentów przemysłu muzycznego ma na celu poruszenie kwestii European Music Office. EMO, projekt przygotowany przez Unię Europejską, kierowany przez Biuro Eksportu muzyki francuskiej (Bureau Export de la musique française), ma na celu stworzenie wspólnej struktury ułatwiającej eksport muzyki europejskiej. Francji zależy na promocji różnorodności kulturowej oraz na współpracy z innymi krajami Unii Europejskiej w zakresie eksportu własnych produktów.


16.15-16.45 Podsumowanie paneli dyskusyjnych i zamknięcie Spotkań.
16.45 Koktajl ufundowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF).

: data -> files
files -> Wymogi edytorskie artykułów przeznaczonych do publikacji w „Przeglądzie Więziennictwa Polskiego” Szanowni Państwo!
files -> Sąd Rejonowy w
files -> Strona internetowa Zamawiającego, Wykonawcy którzy pobrali siwz dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia na: „Dostawę materiałów elektrycznych oraz baterii I ogniw zasadowych do pojazdów tramwajowych”
files -> Areszt śledczy w śremie 63-100 Śrem, ul. Wawrzyniaka 6
files -> Szanowni Państwo!
files -> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
files -> Zakład Karny w Siedlcach ul. Piłsudskiego 47 08-110 Siedlce Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
files -> Unii europejskiej
files -> Austria organ centralny pośredniczący w przekazywaniu ena art. 7(2) Decyzji Ramowej
files -> Warszawa, 12 listopada 2012 r. Sprawozdanie z udziału w konferencji
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy