Strona główna

44. Rajd Jaworski 24-26 maja 2012 oraz 19. ŚWIĘto rowerów I cyklistóW


Pobieranie 34.88 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar34.88 Kb.POLSKIE TOWARZYSTWO

TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ ZIEMI JAWORSKIEJ

w JAWORZE

44.

Rajd Jaworski

24-26 maja 2012
oraz
19.

ŚWIĘTO ROWERÓW I CYKLISTÓW


WĄWÓZ MYŚLIBORSKIR
EGULAMIN


44. RAJDU JAWORSKIEGO


 1. CELE RAJDU

- propagowanie najwyższych wartości związanych z krajoznawstwem i turystyką, umiłowaniem ojczystych stron, dbałość o kulturę i przyrodę

- umacnianie tożsamości narodowej

- kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku i rekreacji

- poznawanie walorów krajoznawczych Wzgórz Strzegomskich, Pogórza Kaczawskiego, P.K. „Chełmy” oraz historycznej Ziemi Jaworskiej

-spotkanie turystów piechurów i kolarzy – wymiana doświadczeń
 1. ORGANIZATORZY

- Oddział PTTK Ziemi Jaworskiej w Jaworze

- Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej PTTK w Jaworze

- Komenda Powiatowa Policji w Jaworze

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze

- Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych w Myśliborzu

- Urząd Gminy Paszowicesponsorzy : GANT Spółka z o.o. w Legnicy

Landman Polska Jawor

Urząd Miasta w Jaworze

Urząd Gminy Paszowice

Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział w Jaworze


 1. KIEROWNICTWO RAJDU

- Komandor rajdu : Leszek Drabczyk ( kontakt telefoniczny  661 924 124)

- Zastępca Komandora : Bogusław Golonka- Sekretariat-kwatermistrzostwo: Michalina Drabczyk i Aleksandra Drabczyk

- Kierownicy tras: Anna Orda, , Henryk Gęsior, Andrzej Kowalik, Iwona Zielińska, Urszula Norko 1. CZAS I MIEJSCE RAJDU

- Rajd odbędzie się 24 - 26 maja 2012 r. na trasach pieszych, rowerowych i dowolnych

- Miejsce zakończenia Rajdu Jaworskiego – Słoneczna Polana w Wąwozie Myśliborskim 26.05.2012, godz.11.00 - zbiórka wszystkich grup rajdowych (na Słonecznej Polanie będą odbywały się konkursy rajdowe, wyścigi rowerowe i zabawy towarzyszące) 1. TRASY RAJDOWE - piesze lub rowerowe

- trzydniowe 24-26.05.2012

I. Złotoryja –Leszczyna –Stanisławów - Rosocha chata Marianówka – Bogaczów – Górzec - Chełmiec Raczyce - chata Pod Lipą – Myślinów - Wąwóz Myśliborski

- dwudniowe 25-26.05.2012

I. Strzegom- Krzyżowa G.- Żółkiewka – Żelazów - Gross-Rosen – Kostrza – Borów –

Dzierżków –Bolkowice –Wiadrów – Kwietniki – Grobla Radogost – Kłonice – Bazaltowa – Rataj - Myślibórz -Wąwóz . MyśliborskiII. Jawor – Piotrowice- Chełmiec – Chełmiec Raczyce – Myślinów- Wąwóz Myśliborski

- jednodniowe: 26.05.2012

I. Jawor – Rataj – Myślibórz

II. Jawor – Paszowice- Bazaltowa-Rataj –Myślibórz

 1. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia i wpisowe należy dokonać w terminie do 16.05.2012 r w O/PTTK Jawor ul, Legnicka 3, tel.076 870 21 35 lub w kantorze GANT Jawor ul. Legnicka 3 (Zgłoszenia należy dokonać na kartach zgłoszeń z podpisem kierownika drużyny). Liczba miejsc na trasach trzydniowych i dwudniowych z noclegami ograniczona. O przyjęciu drużyny na rajd decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpisowe (bez kosztów noclegu i transportu ) wynosi:

- członkowie SKKT PTTK - 8 zł

- dorośli członkowie PTTK oraz młodzież szkolna niezrzeszona w PTTK - 10 zł

- pozostali: 15 zł

. Wpisowe nie będzie zwracane w przypadku rezygnacji z rajdu po 21.05 lub nie przybycie uczestnika na rajd.

Uczestnik otrzymuje:

- okolicznościowy znaczek rajdowy

- potwierdzenie zdobycia punktów do odznak turystyki kwalifikowanej

- opiekę przodownika TP PTTK

- możliwość wygrania nagród w konkursach turystycznych i grach terenowych

- udział w ognisku rajdowym ( kiełbaska, napój, chleb oraz grochóweczka, dla uczestników biorących udział w rajdzie na . . rowerach i uczestniczących w konkurencjach rowerowych na torze


. Noclegi do uzgodnienia. - Bolkowice „Cicha Bartna” Marek Olszewski Pogwizdów – tel. 76 870 13 59 . – Marianówka i Chata pod Lipą – Chełmiec Raczyce –L. Drabczyk tel. 661924124


 1. KONKURSY:

W czasie trwania rajdu odbędą się konkursy :

- „Znam Ziemię Jaworską”

- „Znam przepisy ruchu drogowego”

- konkurs piosenki turystycznej (piosenki z własnym tekstem nawiązującym do Rajdu Jaworskiego)

- gry i zabawy sprawnościowe, konkursy niespodzianki

Uwaga – impreza towarzysząca:

. W ramach 19. Święta Rowerów i Cyklistów – imprezie towarzyszącej Rajdowi Jaworskiemu - odbędą się zawody na torze przeszkód, znakowanie rowerów itd. – wg regulaminu (patrz załącznik)

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE

- wszyscy uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie (nie dotyczy członków PTTK z opłaconą składką członkowską na 2012 rok)

- podmioty zgłaszające uczestników muszą zapewnić kierownika drużyny posiadającego uprawnienia do prowadzenia grup turystycznych (1 opiekun na 10 uczestników - nie opłaca wpisowego)

- wszystkie wyrządzone szkody pokrywają we własnym zakresie uczestnicy bądź podmioty zgłaszające

- uczestników obowiązuje Karta Turysty i przepisy o zachowaniu się w lasach, rezerwatach przyrody, ruchu drogowym.
Każdy uczestnik powinien posiadać :
- dokument potwierdzający tożsamość

- prowiant na czas trwania rajdu

- wygodny ubiór do turystyki pieszej górskiej(z uwzględnieniem zmiany pogody)
Każda drużyna powinna posiadać:

- mapkę turystyczną Wzgórza Strzegomskie, Góry i Pogórze Kaczawskie, P.K. „Chełmy”

- apteczkę pierwszej pomocy (z właściwym wyposażeniem)

- latarkę

- mile widziane instrumenty muzyczne wraz z osobami potrafiącymi je właściwie wykorzystać( nie czyniąc przykrości dla uszu)

Po uzgodnieniu z organizatorami i wniesieniu dodatkowej opłaty istnieje możliwość zorganizowania dojazdu na powrót do Jawora.


Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownictwa rajdu.

Do spotkania na turystycznych szlakach


Organizatorzy

Sponsor imprez turystycznych w 2012 r.

REGULAMIN

XIX OTWARTYCH ZAWODÓW ROWEROWYCH

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

WĄWÓZ MYŚLIBORSKI 2012

I . Organizatorzy: Ośrodek Sportu i Rekreacji w JaworzeII . Cel imprezy:

Popularyzacja rekreacji, sportu rowerowego i turystyki - jako formy aktywnego wypoczynku w obszarze Parku Krajobrazowego „Chełmy" oraz promocja walorów przyrodniczo - kulturowych Ziemi Jaworskiej.

III . Termin i miejsce: 26 maja 2012 r. (sobota) godz.11.00Myślibórz, „Słoneczna Polana"


IV. Warunki uczestnictwa:

Każdy uczestnik powinien posiadać dokument potwierdzający tożsamość, sprawny rower, zalecany kask ochronny – jego brak nie jest przeszkodą uczestnictwa w zawodach. W przypadku osób małoletnich wymagane jest przedstawienie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

V. Konkurencje:

1. Zawody – jazda na czas, rozgrywane będą na „Słonecznej Polanie” (trasa gruntowa).

Jazda na rowerze połączona z biegiem; 1 pętla około 900 m, ilość pętli zależna od wieku.

2. Zawodyrowerowy tor przeszkód, rozgrywane będą na „Słonecznej polanie”, Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów. Informacja o sposobie pokonania toru przeszkód i punktowaniu zostanie uczestnikom udzielona bezpośrednio przed startem w zawodach.

Informacji udziela:

 • OSiR Jawor, tel. 76/ 870 26 46 w godz. 7.00 - 15.00

 • DZPK w Myśliborzu tel.76/ 870 80 02 w godz. 8.00-15.00

 • PTTK Jawor, tel. 768702135 wt. 16-18.00 oraz tel. kom . 661 924 124 – Prezes Zarządu

Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów przy stanowisku spikerskim.

VI. Nagrody:

W każdej kategorii wiekowej zawodnicy za miejsca I-III otrzymają nagrody rzeczowe. Wykaz nagród zostanie podany na odprawie technicznej w dniu zawodów.

VII. Postanowienia końcowe:

Organizatorzy ubezpieczają uczestników zawodów. Za rzeczy zgubione i wypadki z winy zawodników i osób towarzyszących organizator nie ponosi odpowiedzialności. Wszyscy uczestnicy otrzymają gorący posiłek. W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator w porozumieniu z Głównym Sędzią zawodów.

VII. Wydarzenia i imprezy towarzyszące m.in. :

- konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

- gry i zabawy sprawnościowe

- znakowanie rowerów przez Policję

- egzaminy na kartę rowerową dla dzieci i młodzieży Organizatorzy


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość