Strona główna

47 Nazwa jednostki: Instytut Literatury Polskiej umk


Pobieranie 16.67 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar16.67 Kb.

47

Nazwa jednostki:

Instytut Literatury Polskiej UMK
Prowadzący:

Pracownicy Zakładu Dramatu, Teatru i Filmu
Nazwa przedmiotu:

Historia filmu powszechnego
Rodzaj studiów

(tryb, rok, semestr)Specjalizacja filmoznawcza, studia stacjonarne 5-letnie filologii polskiej, IV rok, studia stacjonarne II stopnia filologii polskiej, I rok, semestr zimowy i letni
Rodzaj zajęć / liczba godzin

Wykład 60 godzin
Przedmioty wprowadzające:Punkty ECTS:

2 (w przypadku, jeśli przedmiot realizowany jest poza specjalizacją; w przypadku realizacji w ramach kursu specjalizacji przedmiot rozliczany jest zależnie od punktacji przyjętej na danym roku studiów)
Opis treści programowych:

Cel zajęć:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami historii filmu powszechnego na tle politycznym, społecznym, kulturowym i interartystycznym.


Treści:

1. Początki kinematografii. Bracia Lumière. Georges Méliès.

2. Rozwój języka filmowego: pionierzy kina w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Film d’Art we Francji.

3. Kino Davida W. Griffitha.

4. Burleska filmowa: Mack Sennett, Charles Chaplin i Buster Keaton.

5. Kino skandynawskie. Victor Sjöström, Mauritz Stiller i Carl Th.

Dreyer.

6. Niemiecki ekspresjonizm filmowy. Geneza, twórcy i filmy.

7. Kino radzieckie lat 20-tych. Lew Kuleszow, Siergiej Eisenstein,

Wsiewołod Pudowkin i FEKS.

8. Impresjonizm filmowy i awangarda. Louis Delluc, Germaine Dulac,

Marcel L’Herbier, Abel Gance, Jean Epstein, Luis Buñuel i Jean Vigo.

9. Rozwój filmu dokumentalnego. Robert Flaherty, Dziga Wiertow, John

Grierson i jego szkoła.

10. Przełom dźwiękowy: przemiany techniczne i estetyczne.

11. Totalitaryzm w kinematografii: Niemcy i ZSRR.

12. Francuski realizm poetycki i twórczość Marcela Carné.

13. Znaczenie „Obywatela Kane” Orsona Wellesa w historii kina.
Wybrana literatura przedmiotu:

1. Alicja Helman, Film faktów i film fikcji, Katowice 1974

2. Sergiusz Eisenstein, Wybór pism, Warszawa 1959 (artykuł Dickens, Griffith i my)

3. Lotta Eisner, Ekran demoniczny, Warszawa 1974

4. Marek Hendrykowski, Kino radzieckie lat 20-tych - szkic rekonstrukcji systemu, „Kino” 1978, nr 5

5. Tadeusz Szczepański, Eisenstein. U źródeł twórczości, Warszawa 1986

6. Ryszard Kluszczyński, Film - sztuka Wielkiej Awangardy, Łódź 1990

7. Andrzej Kołodyński, Tropami filmowej prawdy, Warszawa 1981

8. Bogusław Drewniak, Teatr i film III Rzeszy, Gdańsk 1972

9. Jerzy Płażewski, Historia filmu francuskiego, Warszawa b.d. (rozdział Czarny romantyzm egzystencji przegranych)

10.Tadeusz Miczka, 10 000 kilometrów od Hollywood, Kraków 1992 (część 5 Barwy ekranowego realizmu)Warunki zaliczenia:

Frekwencja na podstawie listy obecności


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość