Strona główna

51 Nazwa jednostki: Instytut Literatury Polskiej umk


Pobieranie 12.85 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar12.85 Kb.

51

Nazwa jednostki:

Instytut Literatury Polskiej UMK
Prowadzący:

Pracownicy Zakładu Dramatu, Teatru i Filmu

1

Nazwa przedmiotu:

Film współczesny

2

Rodzaj studiów

(tryb, rok, semestr)Specjalizacja filmoznawcza, studia stacjonarne 5-letnie filologii polskiej, IV rok, semestr letni, studia stacjonarne II stopnia filologii polskiej, rok I, semestr letni

3

Rodzaj zajęć / liczba godzin

Konwersatorium, 30 godzin

4

Przedmioty wprowadzające:
5

Punkty ECTS:

4 (w przypadku, jeśli przedmiot realizowany jest poza specjalizacją; w przypadku realizacji w ramach kursu specjalizacji przedmiot rozliczany jest zależnie od punktacji przyjętej na danym roku studiów)

6

Opis treści programowych:

Cel zajęć: Zajęcia mają na celu: zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami i nurtami europejskiego kina powojennego, charakterem najnowszych produkcji filmowych, związkami współczesnego kina z innymi sztukami.

Treści


 1. Najważniejsze nurty i zjawiska w kinie powojennym:

 • włoski neorealizm,

 • francuska NOWA FALA i jej europejskie kontynuacje.

 • Ruch angielskich „młodych gniewnych”- związki z literaturą i teatrem.

 1. Mistrzowie kina. Wybrane przykłady kina autorskiego: Fellini, Visconti, Bergman.

 2. Postmodernizm w kinie.

 3. Kino gatunków – przemiany

 4. Mistrzowie animacji: Ryan Larkin, Yuri Norstein, Paul Driessen, artyści z Tandem Studio

 5. Współczesne kino szekspirowskie.

 6. Twórczość wybranych współczesnych artystów filmowych

(między innymi Stanley Kubrick, James Ivory, Mike Leigh & Ken Loach, Woody Allen, Pedro Almodóvar Giuseppe Tornatore)

7

Wybrana literatura przedmiotu:

 1. Bolesław Michałek „Film – sztuka ewolucji”.

 2. „Kino gatunków wczoraj i dziś” red. Krzysztof Loska

 3. Rafał Marszałek „Nowe kino angielskie”.

 4. Tadeusz Lubelski „Nowa Fala. O pewnej przygodzie kina francuskiego”.

 5. Aleksander Jackiewicz „Mistrzowie kina współczesnego”.

 6. Tadeusz Szczepański „Zwierciadło Bergmana”.

 7. Alicja Helman „Urok zmierzchu”.

 8. Maria Kornatowska „Fellini”.

 9. „Autorzy kina europejskiego I” red. Grażyna Stachówna, Joanna Wojnicka.

 10. „Autorzy kina europejskiego II” red. Alicja Helman, Andrzej Pitrus.
8

Warunki zaliczenia:

Test zaliczeniowy


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość