Poszukiwanie: Karta przedmiotu

Karta przedmiotuKarta przedmiotu
Kwiatkowska A., Krajewska-Kułak E., Panek W.: Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2003
64.62 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Karta modułU / karta przedmiotuZałącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Karta modułU / karta przedmiotu
Celem przedmiotu jest poznanie przyczyn niedostatecznej trwałości betonu w konstrukcji, specjalistycznych metod badań betonów oraz nabycie umiejętności oceny jakości betonu w betonowych obiektach budowlanych
94.88 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Karta modułU / karta przedmiotuZałącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Karta modułU / karta przedmiotu
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy z zakresu ochrony autorskoprawnej oraz ochrony własności przemysłowej, przekazanie im związanych z tym umiejętności i wykształcenie określonych kompetencji społecznych
106.68 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Karta modułU / karta przedmiotuZałącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Karta modułU / karta przedmiotu
109.48 Kb. 1
czytać
I. karta przedmiotu: cel przedmiotuI. karta przedmiotu: cel przedmiotu
C1 Doskonalenie kompetencji tłumaczeniowej w zakresie przekładu specjalistycznego
51.76 Kb. 1
czytać
Karta przedmiotuKarta przedmiotu
Cele przedmiotu (objectives of the course, preferably expressed in terms of learning outcomes and competences)
18.7 Kb. 1
czytać
Karta przedmiotu nazwa przedmiotuKarta przedmiotu nazwa przedmiotu
C1 – Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu zarządzania strategicznego
30.33 Kb. 1
czytać
Karta przedmiotu kod przedmiotuKarta przedmiotu kod przedmiotu
Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
154.53 Kb. 1
czytać
Karta przedmiotu kod przedmiotuKarta przedmiotu kod przedmiotu
Gazdar, Melish, Natural language processing in Prolog: an introduction to computational linguistics
95.95 Kb. 1
czytać
Karta przedmiotu nazwa przedmiotuKarta przedmiotu nazwa przedmiotu
C1 – Zaznajomienie studentów z podstawowym instrumentarium wykorzystywanym przy podejmowaniu decyzji organizacyjnych
30.62 Kb. 1
czytać
Karta programu ramowego przedmiotuKarta programu ramowego przedmiotu
Cel przedmiotu: Zapoznanie z matematycznymi podstawami informatyki i zastosowaniami matematyki dyskretnej w badaniach operacyjnych
10.66 Kb. 1
czytać
Karta przedmiotu nazwa przedmiotuKarta przedmiotu nazwa przedmiotu
C1 – Zapoznanie studentów z istotą, funkcjami i zadaniami finansów publicznych w kontekście funkcjonowania współczesnego państwa
30.06 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Karta modułU / karta przedmiotuZałącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Karta modułU / karta przedmiotu
Nabycie umiejętności wykonywania, odczytywania oraz wykorzystywania rysunków obiektów geometrycznych. Pogłębianie umiejętności dedukcyjnego myślenia
101.54 Kb. 1
czytać
Karta opisu modułu kształcenia nazwa modułu/przedmiotuKarta opisu modułu kształcenia nazwa modułu/przedmiotu
Status przedmiotu w programie studiów (podstawowy, kierunkowy, inny)
191.31 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Karta modułU / karta przedmiotuZałącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Karta modułU / karta przedmiotu
Zapoznanie studentów z procesami geologicznymi kształtującymi wnętrze i powierzchnię Ziemi, ich przyczynami, mechanizmem, przebiegiem i skutkami. Nabycie umiejętności makroskopowego opisywania i rozpoznawania minerałów i skał
115.13 Kb. 1
czytać
Karta przedmiotu nazwa przedmiotuKarta przedmiotu nazwa przedmiotu
Algebra, Metody numeryczne, Teoria obwodów, Elementy elektroniczne, Układy analogowe, Projektowanie układów analogowych. Komputerowa analiza układów elektronicznych
40.51 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy