Poszukiwanie: Nazwa przedmiotu

Nazwa przedmiotuNazwa przedmiotu
Ects oznacza 25- 30 godzin pracy studenta w różnych formach takich jak: uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych, samodzielne przygotowywanie się do egzaminu, przygotowanie I prezentacja projektu, przygotowywanie się do zajęć
38.86 Kb. 1
czytać
Sylabu s nazwa przedmiotuSylabu s nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu: ochrona I rekultywacja zbiorników wodnych protection and Reclamation of Natural Artificial Lakes
56.88 Kb. 1
czytać
Sylabu s nazwa przedmiotuSylabu s nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu: Ochrona przed hałasem i wibracjami Protection Against Noise and Vibration
20.15 Kb. 1
czytać
Sylabu s nazwa przedmiotuSylabu s nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu: Ogrzewnictwo wentylacja i klimatyzacja Heating, Ventilation and Air-conditioning
12.3 Kb. 1
czytać
Sylabu s nazwa przedmiotuSylabu s nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu: Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju Conditions for Sustainable Development
17.33 Kb. 1
czytać
Sylabus dla przedmiotu obowiązkowego na Wydziale Lekarskim w roku akademickim 2013/2014 Nazwa przedmiotuSylabus dla przedmiotu obowiązkowego na Wydziale Lekarskim w roku akademickim 2013/2014 Nazwa przedmiotu
Osoba odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: Dr hab med. Andrzej Mysiak, prof nadzw
24.75 Kb. 1
czytać
Druk dniss nr pk 10 opis modułu kształcenia (sylabus) Nazwa modułu kształcenia/przedmiotu: Prawo w ochr I inż. środow. Kod przedmiotu: iso4 Rodzaj przedmiotuDruk dniss nr pk 10 opis modułu kształcenia (sylabus) Nazwa modułu kształcenia/przedmiotu: Prawo w ochr I inż. środow. Kod przedmiotu: iso4 Rodzaj przedmiotu
Realizacja przedmiotu ma na celu przedstawienie podstawowych aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ich praktycznym zastosowaniem
43.69 Kb. 1
czytać
Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus) Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskimOpis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus) Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
61.89 Kb. 1
czytać
Karta przedmiotu nazwa przedmiotuKarta przedmiotu nazwa przedmiotu
C1 – Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu zarządzania strategicznego
30.33 Kb. 1
czytać
Nazwa modułu kształcenia/PrzedMiotu: Technologia I organizacja robót instalacyjnych Kod przedmiotu: isiik5 Rodzaj przedmiotuNazwa modułu kształcenia/PrzedMiotu: Technologia I organizacja robót instalacyjnych Kod przedmiotu: isiik5 Rodzaj przedmiotu
Nazwa modułu kształcenia/PrzedMiotu: Technologia i organizacja robót instalacyjnych
58.6 Kb. 1
czytać
Karta przedmiotu nazwa przedmiotuKarta przedmiotu nazwa przedmiotu
C1 – Zaznajomienie studentów z podstawowym instrumentarium wykorzystywanym przy podejmowaniu decyzji organizacyjnych
30.62 Kb. 1
czytać
Karta przedmiotu nazwa przedmiotuKarta przedmiotu nazwa przedmiotu
C1 – Zapoznanie studentów z istotą, funkcjami i zadaniami finansów publicznych w kontekście funkcjonowania współczesnego państwa
30.06 Kb. 1
czytać
Arkusz opisu przedmiotu do katalogu przedmiotówect s nazwa przedmiotuArkusz opisu przedmiotu do katalogu przedmiotówect s nazwa przedmiotu
Kompetencje językowe zbliżona do poziomu matury podstawowej z języka angielskiego
498.37 Kb. 25
czytać
Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Etyka biznesuOpis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Etyka biznesu
Znajomość współczesnych problemów społecznych i ekonomicznych. Umiejętność abstrakcyjnego i krytycznego myślenia
17.93 Kb. 1
czytać
Sylabu s nazwa przedmiotuSylabu s nazwa przedmiotu
Założenia i cele przedmiotu, w tym zakładane efekty kształcenia zdefiniowane w kategoriach wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
27.23 Kb. 1
czytać
Opis przedmiotu – wersja skróconaOpis przedmiotu – wersja skrócona
Nazwa przedmiotu (zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia i/lub programem nauczania zatwierdzonym przez Radę wnoZ)
68.29 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   98


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy