Poszukiwanie: Ochrony rodowiska

Załącznik D. Wzór fiszki zgłoszeniowejZałącznik D. Wzór fiszki zgłoszeniowej
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jako organ administracji publicznej wykonuje zadania, o których mowa w ww ustawie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
248.45 Kb. 2
czytać
Informacje wstępne Podstawa prawna i przedmiot opracowaniaInformacje wstępne Podstawa prawna i przedmiot opracowania
Plan ochrony Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Nadnoteckie Łęgi” plb 300003 realizowany jest na podstawie umowy Nr 36/07 zawartej dnia 11 maja 2007 r pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Narodową Fundacją Ochrony Środowiska z siedzibą w
2.63 Mb. 28
czytać
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w WarszawieWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Przetarg nieograniczony z dopuszczeniem ofert częściowych na usługę ochrony siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie I siedziby Delegatury wioś w Ciechanowie
45.21 Kb. 1
czytać
Opis modułu kształcenia nazwa przedmiotu: metody I techniki ochrony przyrody kod przedmiotuOpis modułu kształcenia nazwa przedmiotu: metody I techniki ochrony przyrody kod przedmiotu
Polski, prawodawstwem ochrony przyrody w Polsce, metodami ochrony gatunków, ekosystemów i fizjocenoz, metodami projektowania i zarządzania obszarami chronionymi oraz metodami renaturalizacji i restytucji układów przyrodniczych
38.38 Kb. 1
czytać
Techno Trade Sp z o oTechno Trade Sp z o o
Iii. Wymagania dotyczące bhp, ochrony przeciwwybuchowej, przeciwpożarowej oraz ochrony środowisk
165.36 Kb. 1
czytać
Plan ochronyPlan ochrony
Zakres i formy ochrony wód wraz z identyfikacją rejonów wymagających szczególnych działań 37
449.62 Kb. 6
czytać
Prezydent miasta radomiaPrezydent miasta radomia
Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu 14
104.19 Kb. 1
czytać
Dla miasta gdyniDla miasta gdyni
Program, o którym mowa uchwala rada gminy (art. 18, ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska). Zgodnie z art. 18, ust. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska z wykonania gminnego programu ochrony środowiska organ wykonawczy gminy sporządza
0.89 Mb. 16
czytać
Z dnia 8 lutego 1999 rZ dnia 8 lutego 1999 r
We nr 850/98 w sprawie ochrony zasobów rybnych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich
60.98 Kb. 1
czytać
II. działalnośĆ statutowa w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska I gospodarki wodnej w 2005 r. Fundusz objął swoim dofinansowaniem zadania spełniające II. działalnośĆ statutowa w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska I gospodarki wodnej w 2005 r. Fundusz objął swoim dofinansowaniem zadania spełniające
Ewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu” oraz „Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na lata 2005-2008” uchwalonych przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
208.05 Kb. 3
czytać
Zasady Kredytowania przez Bank Ochrony Środowiska S. A. we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejZasady Kredytowania przez Bank Ochrony Środowiska S. A. we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
19.21 Kb. 1
czytać
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w WarszawieWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Przetarg nieograniczony, zamówienie z dopuszczeniem ofert częściowych na usługę ochrony obiektów i mienia wraz z utrzymaniem w należytym porządku terenów zewnętrznych
42.02 Kb. 1
czytać
Państwowa Rada Ochrony PrzyrodyPaństwowa Rada Ochrony Przyrody
Prop dziękuje za zwrócenie się do nas w tak ważnej dla ochrony przyrody sprawie
29.73 Kb. 1
czytać
Ochrona danychOchrona danych
Cel: Poznanie elementarnych zagadnień ochrony danych, dotyczących ochrony poufności, integralności, uwierzytelniania dostępu oraz zabezpieczania przed błędami
16.26 Kb. 1
czytać
Studia podyplomowe w zakresie muzealnictwa i ochrony zabytków Rok akad. 2012-13Studia podyplomowe w zakresie muzealnictwa i ochrony zabytków Rok akad. 2012-13
Przepisy Kościoła katolickiego i kościołów innych wyznań w zakresie ochrony dóbr kultury
83.95 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy