Poszukiwanie: Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólnePostanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą „Wiosenna Loteria” („Loteria”)
34.1 Kb. 1
czytać
Regulamin konkursu „Ubierz Aliena na mecz” I. Postanowienia ogólneRegulamin konkursu „Ubierz Aliena na mecz” I. Postanowienia ogólne
22.32 Kb. 1
czytać
Postanowienia ogólnePostanowienia ogólne
Komisji Rewizyjnej należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Annopol
132.09 Kb. 1
czytać
I. Postanowienia ogólneI. Postanowienia ogólne
Konkurs Instytutu Kultury Miejskiej na portalach Facebook ma charakter promocyjny i związany jest z projektem „Kultura Dostępna
8.39 Kb. 1
czytać
§ 1 Postanowienia ogólne§ 1 Postanowienia ogólne
Regulamin wynajmowania pomieszczeń, sprzętu, usług oraz wstępu do muzeum Centrum Artystyczno- kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim
21.79 Kb. 1
czytać
Uwagi ogólne §1 Postanowienia wstępneUwagi ogólne §1 Postanowienia wstępne
Zaleca się stosowanie dwuczęściowych podkładek zabezpieczających połączenia przed samoistnym odkręcaniem nakrętek połączeń śrubowych
100.35 Kb. 1
czytać
Regulamin Konkursu pn.”Regiony Hiszpanii” I. Postanowienia ogólneRegulamin Konkursu pn.”Regiony Hiszpanii” I. Postanowienia ogólne
W konkursie biorą udział 2-3 osobowe zespoły klasowe spośród wszystkich klas z zsp w Kłaninie
11.08 Kb. 1
czytać
Regulamin Piękna bo zdrowa z dnia 11. 01. 2016 r. I postanowienia ogólne § 1Regulamin Piękna bo zdrowa z dnia 11. 01. 2016 r. I postanowienia ogólne § 1
Dęblińska 6, nip 526-00-08-745, regon 012012459, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m st
26.57 Kb. 1
czytać
I. Postanowienia ogólneI. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin (dalej: regulamin) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs
40.2 Kb. 1
czytać
Regulamin postanowienia ogólneRegulamin postanowienia ogólne
Regulamin Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych 2014 określa warunki uczestnictwa
17.9 Kb. 1
czytać
I. postanowienia ogólneI. postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę
35.67 Kb. 1
czytać
Rozdział 1 Postanowienia ogólneRozdział 1 Postanowienia ogólne
Projekt rocznego Program współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
78.35 Kb. 1
czytać
Regulamin § 1 Postanowienia ogólneRegulamin § 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady I warunki uczestnictwa w konkursie grand prix fotofestiwal 2016
28.22 Kb. 1
czytać
I ŚWIĘtokrzyski turniej językowy 2012/2013 regulamin konkursu I. Postanowienia ogólneI ŚWIĘtokrzyski turniej językowy 2012/2013 regulamin konkursu I. Postanowienia ogólne
Organizatorem Konkursu jest V liceum Ogólnokształcące im ks. Piotra Ściegiennego
31.65 Kb. 1
czytać
Fundacja ochrony zwierząt animal security” tekst jednolity I. Postanowienia ogólneFundacja ochrony zwierząt animal security” tekst jednolity I. Postanowienia ogólne
Fundację ustanawiają: Emilia Kaczmarek, Łukasz Białek, Hanna Michalska, zwani dalej Fundatorami
58.26 Kb. 1
czytać
Statut Przedszkola Niepublicznego „alfabet” Postanowienia OgólneStatut Przedszkola Niepublicznego „alfabet” Postanowienia Ogólne
Niniejszy Statut został opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty
38.12 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy