Poszukiwanie: Regulamin konkursu

Regulamin konkursuRegulamin konkursu
Społeczne Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Oświatowego,,Lykeion’’ w Łodzi przy ul. Rajdowej 13. Patronat nad konkursem sprawują
28.72 Kb. 1
czytać
Regulamin konkursu na projekt logotypuRegulamin konkursu na projekt logotypu
Regulamin dotyczy Konkursu na logo Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, zwanego dalej Konkursem
9.75 Kb. 1
czytać
Regulamin Kapituły Konkursu i Komitetu OrganizacyjnegoRegulamin Kapituły Konkursu i Komitetu Organizacyjnego
Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek uchwalają Regulamin następującej treści
31.34 Kb. 1
czytać
Regulamin konkursu na logo katowickiej sse s. A. I. Postanowienia wstępneRegulamin konkursu na logo katowickiej sse s. A. I. Postanowienia wstępne
Regulamin określa: cele konkursu, jego warunki i zasady uczestnictwa, kryteria oraz sposób oceny zgłoszonych prac oraz sposób informowania o wynikach konkursu
37.16 Kb. 1
czytać
Regulamin konkursu wzorowa rodzina powiatu gołdapskiego” § 1 Postanowienia ogólneRegulamin konkursu wzorowa rodzina powiatu gołdapskiego” § 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin (zwany dalej "Regulaminem") ustala warunki Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników i organizatora
13.71 Kb. 1
czytać
Regulamin głosowania w etapie plebiscytowym konkursu „rewolucja w fotografii. Ruch, dynamika, sport” § Postanowienia ogólneRegulamin głosowania w etapie plebiscytowym konkursu „rewolucja w fotografii. Ruch, dynamika, sport” § Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) zostaje wydany na podstawie § 4 ust. 10 Regulaminu Konkursu „Rewolucja w fotografii. Ruch, dynamika, sport”
22.17 Kb. 1
czytać
Improve Your EnglishImprove Your English
Przebieg Konkursu Języka Angielskiego regulują łącznie: Ramowy Regulamin Konkursów Przedmiotowych i Regulamin Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2002/2003
17.15 Kb. 1
czytać
Regulamin konkursu „MYŚLĘ, więc czytam, czytam, więc jestem” I. Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady organizacji I przeprowadzania konkursu czytelniczego pt. „Myślę, więc czytam, czytam, więc jestem”Regulamin konkursu „MYŚLĘ, więc czytam, czytam, więc jestem” I. Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady organizacji I przeprowadzania konkursu czytelniczego pt. „Myślę, więc czytam, czytam, więc jestem”
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwać powołana przez Organizatora niezależna komisja konkursowa
18.08 Kb. 1
czytać
Regulamin konkursu „Konkurs na ulubioną stronę społeczności Xbox 360” § 1 Postanowienia ogólneRegulamin konkursu „Konkurs na ulubioną stronę społeczności Xbox 360” § 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia konkursu pod nazwą „Konkurs na ulubioną stronę społeczności Xbox 360” („Konkurs”)
25.44 Kb. 1
czytać
Regulamin konkursu „Wspomnienie Zlotu Żaglowców 2007” I postanowienia ogólne § Regulamin określa zasady konkursu zwanego dalej „konkursem”Regulamin konkursu „Wspomnienie Zlotu Żaglowców 2007” I postanowienia ogólne § Regulamin określa zasady konkursu zwanego dalej „konkursem”
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr krs 0000291159; posiadającym numer identyfikacji nip 526-00-08-745
19.71 Kb. 1
czytać
Regulamin II międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Ignacym Janie Paderewskim Organizatorem konkursu sąRegulamin II międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Ignacym Janie Paderewskim Organizatorem konkursu są
Ruszkowicach, ul. Szkolna Godzina rozpoczęcia konkursu zostanie podana w późniejszym terminie na stronie internetowej szkoły
19.08 Kb. 1
czytać
Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej Konkurs poświęcony pamięci generała Stanisława Dąbka Regulamin konkursu Organizatorzy KonkursuObywatel Rzeczypospolitej Polskiej Konkurs poświęcony pamięci generała Stanisława Dąbka Regulamin konkursu Organizatorzy Konkursu
Organizatorem i koordynatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie
11 Kb. 1
czytać
Projekt Regulamin konkursu wiedzy o RzeszowieProjekt Regulamin konkursu wiedzy o Rzeszowie
Regulamin Konkursu wiedzy o Rzeszowie: „Rzeszów to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam”
27.62 Kb. 1
czytać
Projekt Regulamin konkursu wiedzy o RzeszowieProjekt Regulamin konkursu wiedzy o Rzeszowie
Regulamin Konkursu wiedzy o Rzeszowie: „Rzeszów to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam”
32.56 Kb. 1
czytać
Postanowienia ogólne niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Miasto w Twoich rękach”Postanowienia ogólne niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Miasto w Twoich rękach”
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Miasto w Twoich rękach” zwany dalej Konkursem oraz zasady uczestnictwa w nim. Regulamin Konkursu jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu
30.08 Kb. 1
czytać
Dobrze pisać to znaczy czynić myśl widzialną” Ambrose Gwinett Bierce regulamin konkursu „SŁowa dla innowacji”Dobrze pisać to znaczy czynić myśl widzialną” Ambrose Gwinett Bierce regulamin konkursu „SŁowa dla innowacji”
Konkurs „Słowa dla Innowacji” odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin obowiązuje dla bieżącej edycji Konkursu „Słowa dla
57.15 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   99


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy