Poszukiwanie: Scenariusz lekcji

Scenariusz lekcjiScenariusz lekcji
Temat lekcji: Muzyka klasyczna na lekcji języka niemieckiego na podstawie życia i twórczości Ryszarda Wagnera
34.72 Kb. 1
czytać
Scenariusz lekcjiScenariusz lekcji
Temat lekcji: Muzyka klasyczna na lekcji języka niemieckiego na podstawie życia i twórczości Ryszarda Wagnera
34.72 Kb. 1
czytać
Xxiii liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Scenariusz lekcji chemii dla liceum ogólnokształcącego Scenariusz lekcji powstał na podstawie materiałów zgromadzonych podczas realizacji programu CommeniusXxiii liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Scenariusz lekcji chemii dla liceum ogólnokształcącego Scenariusz lekcji powstał na podstawie materiałów zgromadzonych podczas realizacji programu Commenius
Lematyka lekcji została wykorzystana do realizacji zagadnienia wody w programie Comenius. Temat może być realizowany w klasie I lub II liceum ogólnokształcącego w klasach o profilu biologiczno-chemicznym lub na dodatkowych zajęciach z
26.36 Kb. 1
czytać
1. Cele lekcji1. Cele lekcji
Scenariusz lekcji: De Apollinis Delphici templo. Participium praesentis activi
20.49 Kb. 1
czytać
Scenariusz lekcji – Współczesne ruchy społeczne Cele lekcjiScenariusz lekcji – Współczesne ruchy społeczne Cele lekcji
Wie, co to jest ruch społeczny i czym się charakteryzuje; potrafi podać jego przykłady
9.68 Kb. 1
czytać
Scenariusz lekcji – Zużyłem baterie – i co dalej? Cele lekcjiScenariusz lekcji – Zużyłem baterie – i co dalej? Cele lekcji
Wie o szkodliwość zużytej baterii dla środowiska przyrodniczego, zna zasady postępowania ze zużytą baterią
18.37 Kb. 1
czytać
Scenariusz lekcji Cele lekcji WiadomościScenariusz lekcji Cele lekcji Wiadomości
Podręczniki lub przygotowane przez nauczyciela kartki z wyjaśnieniem terminów: ekumena, subekumena i anekumena; ponadto atlasy, mapa ścienna świata
13.25 Kb. 1
czytać
Scenariusz lekcji Cele lekcji WiadomościScenariusz lekcji Cele lekcji Wiadomości
Fill the blanks with the words from the box. The underlined phrases define missing words
12.24 Kb. 1
czytać
Scenariusz lekcji z fizyki dla klasy III gimnazjumScenariusz lekcji z fizyki dla klasy III gimnazjum
Indywidualizacja pracy z uczniem posiadającym orzeczenie do kształcenia specjalnego w klasie integracyjnej na lekcji fizyki
89.03 Kb. 1
czytać
Scenariusz lekcji opracowany w ramach projektuScenariusz lekcji opracowany w ramach projektu
Niektóre zagadnienia realizowane w ramach tego scenariusza są znane z nauki fizyki w gimnazjum. Na tej lekcji będą uogólnione I rozszerzone
26.62 Kb. 1
czytać
Scenariusz lekcji – Muzyka instrumentalna Baroku Cele lekcjiScenariusz lekcji – Muzyka instrumentalna Baroku Cele lekcji
Przedstawienie kompozytorów tworzących wyżej wymienione formy. Percepcja utworów instrumentalnych epoki baroku: Antonio Vivaldi, Allegro z koncertu nr 1 e-dur Wiosna
15.76 Kb. 1
czytać
Scenariusz lekcji – Głos ludzki Cele lekcjiScenariusz lekcji – Głos ludzki Cele lekcji
Przedstawienie prawidłowego sposobu wydobywania dźwięków. Omówienie narządów odpowiadających za prawidłowe wydobywanie dźwięków. Wskazanie rodzajów głosów ludzkich. Wysłuchanie fragmentów utworów wokalnych
22.29 Kb. 1
czytać
Scenariusz lekcji – Zasolenie wód oceanicznych oraz główne cechy Bałtyku Cele lekcjiScenariusz lekcji – Zasolenie wód oceanicznych oraz główne cechy Bałtyku Cele lekcji
Zanim zaczniemy omawiać przestrzenne zróżnicowanie zasolenia w wodach oceanicznych, powiedzcie, czym jest zasolenie?
12.96 Kb. 1
czytać
Scenariusz lekcji – Procesy brzegowe Cele lekcjiScenariusz lekcji – Procesy brzegowe Cele lekcji
Działalność rzeźbotwórcza wód morskich i oceanicznych obejmuje przede wszystkim pas wybrzeża. Granice wybrzeża w części nadwodnej i podwodnej wyznaczone są przez zasięg oddziaływania fal, prądów morskich i pływów
14.23 Kb. 1
czytać
Scenariusz lekcji – Ironic Cele lekcjiScenariusz lekcji – Ironic Cele lekcji
Pracują także z tekstem piosenki, w którym w odpowiednie miejsca wstawiają czasowniki w czasie Past Simple. Zapoznają się także z nowym słownictwem – zwrotami będącymi opisem wszelakich sytuacji określanych mianem „ironia losu”
11.39 Kb. 1
czytać
Scenariusz lekcji – Procesy eoliczne Cele lekcjiScenariusz lekcji – Procesy eoliczne Cele lekcji
Procesy eoliczne są to wszystkie przejawy działalności wiatru. Termin ten obejmuje: deflację, transport eoliczny, korazję i akumulację eoliczną. Zanim omówimy te procesy, powiedzcie, dla jakich obszarów są one charakterystyczne?
13.4 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy