Poszukiwanie: Specyfikacja istotnych

Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Dostawa leków dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Grabowiecka 7 w 2014r
1.12 Mb. 11
czytać
Miasto stołeczne warszawa zarząd dróg miejskich w warszawie ul. Chmielna 120 00-801 warszawa tel cent. (+48 22) 55-89-000, fax (+48 22) 620-91-71 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaMiasto stołeczne warszawa zarząd dróg miejskich w warszawie ul. Chmielna 120 00-801 warszawa tel cent. (+48 22) 55-89-000, fax (+48 22) 620-91-71 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, siwz lub Specyfikacją
282.03 Kb. 2
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
II. Informacje o przetargu (podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia siwz)
184.1 Kb. 1
czytać
Powiat jęd rzejowski specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej „specyfikacją”Powiat jęd rzejowski specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej „specyfikacją”
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn zm.)
1.69 Mb. 14
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dalej zwana „specyfikacją”Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dalej zwana „specyfikacją”
Adaptacja pomieszczeń laboratoriów naukowych w obiekcie wydziału technologii I inżynierii chemicznej zachodniopomorskiego uniwersytetu technologicznego
155.92 Kb. 1
czytać
Oleśnica, dnia 20. 03. 2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaOleśnica, dnia 20. 03. 2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „siwz”
1.09 Mb. 5
czytać
Oleśnica, dnia 07. 02. 2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaOleśnica, dnia 07. 02. 2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „siwz”
138.1 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
311.23 Kb. 4
czytać
Interreg iiia/Tacis cbc 2004-2006 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euroInterreg iiia/Tacis cbc 2004-2006 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
28.79 Kb. 1
czytać
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Specyfikacja/siwz) na usługi zdrowotne dla Biura Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez okres 3 lat tj., od 01. 01. 2013 r do 31. 12. 2015 rSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Specyfikacja/siwz) na usługi zdrowotne dla Biura Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez okres 3 lat tj., od 01. 01. 2013 r do 31. 12. 2015 r
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 46 oraz art. 5 ust. 1 w związku z tym, że przedmiotem zamówienia są usługi o charakterze niepriorytetowym art
327.77 Kb. 10
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
242.91 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczonySpecyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony
Informacje dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( siwz ) oraz przed miotu zamówienia będą udzielane telefonicznie oraz na piśmie
157.87 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust
Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą p z p.(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), aktów wykonawczych do ustawy p z p oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
1.46 Mb. 12
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust
Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą p z p.(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), aktów wykonawczych do ustawy p z p oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2.95 Mb. 26
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawy materiałÓw medycznych jednorazowego użytku sprawa nr 51/5WSzKzP – sp zoz/2014Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawy materiałÓw medycznych jednorazowego użytku sprawa nr 51/5WSzKzP – sp zoz/2014
0.67 Mb. 6
czytać
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III opis Przedmiotu ZamówieniaSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III opis Przedmiotu Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia
30.61 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy