Poszukiwanie: Sylabus przedmiotu

Sylabus przedmiotuSylabus przedmiotu
Problematyka periodyzacji dziejów literatury amerykańskiej. Wprowadzenie do metodologii interpretacji dzieł literackich z uwzględnieniem ich kontekstu kulturowego i historycznego. Charakterystyka rozwoju procesów historyczno-literackich
19.86 Kb. 1
czytać
Twórcze pisanie Sylabus na semestr zimowy 2015/2016 Dr Maciej Gorczyński opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)Twórcze pisanie Sylabus na semestr zimowy 2015/2016 Dr Maciej Gorczyński opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
32.85 Kb. 1
czytać
Sylabus dla przedmiotu obowiązkowego na Wydziale Lekarskim w roku akademickim 2013/2014 Nazwa przedmiotuSylabus dla przedmiotu obowiązkowego na Wydziale Lekarskim w roku akademickim 2013/2014 Nazwa przedmiotu
Osoba odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: Dr hab med. Andrzej Mysiak, prof nadzw
24.75 Kb. 1
czytać
Druk dniss nr pk 10 opis modułu kształcenia (sylabus) Nazwa modułu kształcenia/przedmiotu: Prawo w ochr I inż. środow. Kod przedmiotu: iso4 Rodzaj przedmiotuDruk dniss nr pk 10 opis modułu kształcenia (sylabus) Nazwa modułu kształcenia/przedmiotu: Prawo w ochr I inż. środow. Kod przedmiotu: iso4 Rodzaj przedmiotu
Realizacja przedmiotu ma na celu przedstawienie podstawowych aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ich praktycznym zastosowaniem
43.69 Kb. 1
czytać
Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus) Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskimOpis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus) Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
61.89 Kb. 1
czytać
Standardowy sylabus przedmiotu english divisionStandardowy sylabus przedmiotu english division
Kierownik jednostki realizującej zajęcia z przedmiotu: prof dr hab n med. Barbara Świątek
41.42 Kb. 1
czytać
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu sylabus przedmiotuUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu sylabus przedmiotu
Typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy, fakultatywny) – wypełnia Dziekanat
45.67 Kb. 1
czytać
Sylabus 2015/2016 Wrocław 10. 09. 2015r. Nazwa przedmiotu: anatomia prawidłowa człowiekaSylabus 2015/2016 Wrocław 10. 09. 2015r. Nazwa przedmiotu: anatomia prawidłowa człowieka
Osoba odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu : dr hab. Bohdan Gworys prof nadzw
16.97 Kb. 1
czytać
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaSylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią kultury i literatury okresu Renesansu, Oświecenie i Preromantyzmu w oparciu o najważniejsze dzieła oraz wprowadzenie ich analizy w kontekście społeczno-kulturowym
36.02 Kb. 1
czytać
Sylabus przedmiotu Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaSylabus przedmiotu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia
Ma pogłębioną wiedzę z zakresu otoczenia przedsiębiorstwa, zna metody (i metodykę) analizy otoczenia
31.84 Kb. 1
czytać
Sylabus przedmiotu Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaSylabus przedmiotu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia
Zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu zagadnień inżynierii systemów, metod analizy systemowej zależności od uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych
32.42 Kb. 1
czytać
Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
38.45 Kb. 1
czytać
Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
38.81 Kb. 1
czytać
Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
31.32 Kb. 1
czytać
Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
32.25 Kb. 1
czytać
Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
30.85 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy