Poszukiwanie: Województwa ląskiego

Informacja nr 9/2010 sprawozdanie z prac zarządu województwaInformacja nr 9/2010 sprawozdanie z prac zarządu województwa
Druk nr 316/10 autopoprawka nr 2 Zarządu Województwa do pro­jektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w spra­wie zmiany budżetu województwa na rok 2010
175.63 Kb. 3
czytać
Informacja nr 6/2010 sprawozdanie z prac zarządu województwaInformacja nr 6/2010 sprawozdanie z prac zarządu województwa
Druk nr 206/10 autopoprawka Zarządu Województwa do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2010
277.59 Kb. 4
czytać
Informacja nr 6/2012 sprawozdanie z prac zarządu województwaInformacja nr 6/2012 sprawozdanie z prac zarządu województwa
Zarząd Województwa przyjął informację dotyczącą realizacji Regional­nego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
140.82 Kb. 2
czytać
Załącznik do uchwały Nr 392/23/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 marca 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego Raport z realizacji Programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego za lata 2008 2009 WarszawaZałącznik do uchwały Nr 392/23/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 marca 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego Raport z realizacji Programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego za lata 2008 2009 Warszawa
Dokument został opracowany w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Wydziale Polityki Ekologicznej
1.72 Mb. 22
czytać
Informacja nr 6/2009 sprawozdanie z prac zarządu województwaInformacja nr 6/2009 sprawozdanie z prac zarządu województwa
Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zada­niami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Wojewódz­twa Kujawsko-Pomorskiego
228.72 Kb. 2
czytać
Podsumowanie wspóŁpracy zagranicznej sejmiku województwa zachodniopomorskiego z parlamentami regionów w 2004 rokuPodsumowanie wspóŁpracy zagranicznej sejmiku województwa zachodniopomorskiego z parlamentami regionów w 2004 roku
Samorząd Województwa realizuje współpracę zagraniczną w oparciu o ustawę o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998r oraz oraz uchwałę Sejmiku Województwa z dnia 28 sierpnia 2000r w sprawie przyjęcia „ Priorytetów Współpracy Zagranicznej
37.85 Kb. 1
czytać
Wieloletni program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2017 Spis treści Rozdział IWieloletni program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2017 Spis treści Rozdział I
Samorządzie Województwa – rozumie się przez to Samorząd Województwa Małopolskiego
130.15 Kb. 1
czytać
Kategoria młodziczki- gra pojedyncza Wywalczony limit do mp po 3-ech gpp: Kawiak Marta. Awans z Mistrzostw Województwa: Archacka Julia, Pawłowska Zuzanna. Mistrzostwa WojewództwaKategoria młodziczki- gra pojedyncza Wywalczony limit do mp po 3-ech gpp: Kawiak Marta. Awans z Mistrzostw Województwa: Archacka Julia, Pawłowska Zuzanna. Mistrzostwa Województwa
Mistrzostwa województwa warmińsko- mazurskiego w tenisie stołowym w kategorii młodzik, kadet, junior, MŁodzieżowiec
33.16 Kb. 1
czytać
Załącznik do uchwały Nr 366/234/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2013 r. Uchwała Nr /13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia r zmieniająca uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”Załącznik do uchwały Nr 366/234/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2013 r. Uchwała Nr /13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia r zmieniająca uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn zm. 1)) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
59.71 Kb. 1
czytać
Uchwała Nr 164/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012 r w sprawie powierzenia Województwu Podlaskiemu zadania publicznego w zakresie planowania Uchwała Nr 164/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012 r w sprawie powierzenia Województwu Podlaskiemu zadania publicznego w zakresie planowania
Województwa Mazowieckiego poprzez ich ujęcie w „Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”
13.27 Kb. 1
czytać
Załącznik do uchwały Nr 2083/90/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2011 r. Zarząd Województwa MazowieckiegoZałącznik do uchwały Nr 2083/90/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego
Współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok
98.55 Kb. 1
czytać
Zarząd województwa podkarpackiego strategia rozwoju województwa podkarpackiegoZarząd województwa podkarpackiego strategia rozwoju województwa podkarpackiego
Ocena realizacji strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2000-2006 69
2.06 Mb. 30
czytać
Program wyjazdu studyjno – szkoleniowego związanego z grupami producenckimi organizowanego w dniach 2-5 października 2012 roku przez lodr w Końskowoli na zlecenie Województwa LubelskiegoProgram wyjazdu studyjno – szkoleniowego związanego z grupami producenckimi organizowanego w dniach 2-5 października 2012 roku przez lodr w Końskowoli na zlecenie Województwa Lubelskiego
Województwa Lubelskiego, zgodnie z Planem działania sr ksow województwa Lubelskiego na lata 2012-2013
23.79 Kb. 1
czytać
Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego z dnia rSejmiku województwa kujawsko-pomorskiego z dnia r
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. Poz. 596) § 15 ust. 2 pkt 18 Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
18.36 Kb. 1
czytać
Załącznik do uchwały Nr 611/147/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2012 r. Uchwała Nr Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia w sprawie uchwalenia Załącznik do uchwały Nr 611/147/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2012 r. Uchwała Nr Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia w sprawie uchwalenia
Programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do dokumentu
29.45 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy