Poszukiwanie: istotnych warunków

Miasto stołeczne warszawa zarząd dróg miejskich w warszawie ul. Chmielna 120 00-801 warszawa tel cent. (+48 22) 55-89-000, fax (+48 22) 620-91-71 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaMiasto stołeczne warszawa zarząd dróg miejskich w warszawie ul. Chmielna 120 00-801 warszawa tel cent. (+48 22) 55-89-000, fax (+48 22) 620-91-71 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, siwz lub Specyfikacją
282.03 Kb. 2
czytać
Oleśnica, dnia 20. 03. 2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaOleśnica, dnia 20. 03. 2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „siwz”
1.09 Mb. 5
czytać
Oleśnica, dnia 07. 02. 2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaOleśnica, dnia 07. 02. 2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „siwz”
138.1 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczonySpecyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony
Informacje dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( siwz ) oraz przed miotu zamówienia będą udzielane telefonicznie oraz na piśmie
157.87 Kb. 1
czytać
OGŁoszenie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaOGŁoszenie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia pod nazwą „Dostawa książek, podręczników i multimediów, Katalogów Nakładów Rzeczowych
148.71 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust
Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą p z p.(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), aktów wykonawczych do ustawy p z p oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
1.46 Mb. 12
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust
Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą p z p.(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), aktów wykonawczych do ustawy p z p oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2.95 Mb. 26
czytać
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawa części zamiennych i akumulatorów do sprzętu łącznościDotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawa części zamiennych i akumulatorów do sprzętu łączności
W postępowaniu złożył wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie działając w trybie art. 38 ust. 4 cyt ustawy Zamawiający dokonuje zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
38.99 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
II. Informacje o przetargu (podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia siwz)
184.1 Kb. 1
czytać
Wyjaśnienie nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: dostawa wyposażenia w ramach projektu nr z / 18 / III / 1 / 11/06 p nWyjaśnienie nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: dostawa wyposażenia w ramach projektu nr z / 18 / III / 1 / 11/06 p n
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: dostawa wyposażenia w ramach projektu nr z / 18 / III / 1 / 11/06 p n. „Poszerzenie oferty turystyczno – kulturalnej gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej”
6.79 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie artSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art
Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do
0.51 Mb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie artSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art
Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do
349.48 Kb. 3
czytać
ZAŁĄcznik nr 1ZAŁĄcznik nr 1
Na podstawie warunków zamówienia określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia proponujemy
16.13 Kb. 1
czytać
47 / pn / 13 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)47 / pn / 13 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
V. warunki udziału w postępowaniu, wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawc
255.02 Kb. 7
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
VI. warunki udziału w postępowaniu, wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawc
344.19 Kb. 6
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy