Poszukiwanie: modułu kształcenia

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaSylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia
Doskonalenie sprawności mówienia i dyskutowania w różnorakich sytuacjach interpersonalnych. Systematyzowanie i poszerzanie zasobu słownictwa z różnych obszarów
60.28 Kb. 1
czytać
Opisu modułu kształcenia (sylabus) Informacje ogólne Nazwa modułu kształcenia: neuroestetykaOpisu modułu kształcenia (sylabus) Informacje ogólne Nazwa modułu kształcenia: neuroestetyka
Kierunek studiów: filozofia, specjalności: filozofia ogólna, Życie publiczne, komunikacja społeczna, etyka
45.52 Kb. 1
czytać
Opis modułu kształcenia nazwa przedmiotu/modułu kształceniaOpis modułu kształcenia nazwa przedmiotu/modułu kształcenia
Formy zajęć i liczba godzin: wykłady – 15 godzin; zajęcia laboratoryjne –30 godzin
16.21 Kb. 1
czytać
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaSylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia
Zapoznanie z metodami wyszukiwania i analizowania materiału źródłowego oraz opracowania związanego z problematyką zajęć. Poznanie twórców i nabycie umiejętności scharakteryzowania ich wybranych dzieł w perspektywie porównawczej
44.31 Kb. 1
czytać
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaSylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią kultury i literatury okresu Renesansu, Oświecenie i Preromantyzmu w oparciu o najważniejsze dzieła oraz wprowadzenie ich analizy w kontekście społeczno-kulturowym
36.02 Kb. 1
czytać
Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus) Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskimOpis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus) Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
61.89 Kb. 1
czytać
Sylabus przedmiotu/ modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaSylabus przedmiotu/ modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia
Ii połowy XX w., nie objętej kursem ogólnej historii literatury angielskiej; doskonalenie umiejętności interpretacji dzieł literackich w szerszym kontekście kulturowym; pogłębienie kompetencji literaturoznawczych I pośrednio kompetencji
39.19 Kb. 1
czytać
Druk dniss nr pk 10 opis modułu kształcenia (sylabus) Nazwa modułu kształcenia/przedmiotu: Prawo w ochr I inż. środow. Kod przedmiotu: iso4 Rodzaj przedmiotuDruk dniss nr pk 10 opis modułu kształcenia (sylabus) Nazwa modułu kształcenia/przedmiotu: Prawo w ochr I inż. środow. Kod przedmiotu: iso4 Rodzaj przedmiotu
Realizacja przedmiotu ma na celu przedstawienie podstawowych aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ich praktycznym zastosowaniem
43.69 Kb. 1
czytać
Druk dniss nr pk 10 opis modułu kształcenia (sylabus) Nazwa modułu kształcenia/przedmiotu: Chemia ogólna I analityczna Kod przedmiotu: isp1 Rodzaj przedmiotuDruk dniss nr pk 10 opis modułu kształcenia (sylabus) Nazwa modułu kształcenia/przedmiotu: Chemia ogólna I analityczna Kod przedmiotu: isp1 Rodzaj przedmiotu
Formy zajęć i liczba godzin: wykłady – 18 godz; ćwiczenia audytoryjne – 9 godz; laboratorium – 18 godz. – wpisać właściwe formy zgodnie z programem studiów
59.4 Kb. 1
czytać
Karta opisu modułu kształcenia nazwa modułu/przedmiotuKarta opisu modułu kształcenia nazwa modułu/przedmiotu
Status przedmiotu w programie studiów (podstawowy, kierunkowy, inny)
191.31 Kb. 1
czytać
Opis przedmiotu (modułu kształcenia) – sylabusOpis przedmiotu (modułu kształcenia) – sylabus
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu (modułu) oraz zrealizowanych przedmiotów
42.2 Kb. 1
czytać
Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
46.33 Kb. 1
czytać
Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
30.85 Kb. 1
czytać
Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
56.41 Kb. 1
czytać
Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
31.32 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy