Poszukiwanie: przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 formularz ofertowyZałącznik nr 1 formularz ofertowy
Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty
114.22 Kb. 1
czytać
Załącznik A1 – opis przedmiotu Zamówienia do siwz da/V/2015 Opis przedmiotu zamówieniaZałącznik A1 – opis przedmiotu Zamówienia do siwz da/V/2015 Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi sprzątania i utrzymania w stałej czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz terenu zewnętrznego Centrum Kultur Zamek
43.53 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1A do siwz opis przedmiotu zamówienia specyfikacja ilościowa I funkcjonalna przedmiotu zamówieniaZałącznik nr 1A do siwz opis przedmiotu zamówienia specyfikacja ilościowa I funkcjonalna przedmiotu zamówienia
I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułów systemu informatycznego w celu rozszerzenia istniejącego zintegrowanego systemu informatycznego Szpitala wraz z wdrożeniem I integracją dla sp zoz w Nowym Tomyślu
4.36 Mb. 34
czytać
Załącznik nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia specyfikacja technicznaZałącznik nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna
Opis przedmiotu zamówienia dotyczy generalnego wykonanie remontu budynku nr 12, w wojskowym kompleksie k 6077 w Warszawie Okęcie przy ul. Żwirki I wigury 1 C
97 Kb. 1
czytać
Istotne warunki zamówienia (dalej „iwz”)Istotne warunki zamówienia (dalej „iwz”)
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa porcelany stołowej białej – załącznik nr 1 do iwz
216.87 Kb. 1
czytać
ZAŁĄcznik nr formularz przedmiotu zamówienia zestawienie parametrów technicznychZAŁĄcznik nr formularz przedmiotu zamówienia zestawienie parametrów technicznych
Opis przedmiotu zamówienia, zestawienie wymaganych parametróW zakup: jednego fabrycznie nowego panelu lcd do badania wzroku wraz z dostarczeniem do loco, montażem
23.67 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 1 do siwz „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Uszczegółowienie przedmiotu zamówieniaZałącznik Nr 1 do siwz „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia
Diamed (analizator automatyczny techno twin station ) wraz z dzierżawą automatycznego analizatora I systemu back-up w ramach rozbudowy istniejącego systemu diamed
140.32 Kb. 1
czytać
Zaproszenie do złOŻenia oferty do 30. 000 euro ZamawiającyZaproszenie do złOŻenia oferty do 30. 000 euro Zamawiający
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 zadania. Ofertę można składać na całość przedmiotu zamówienia lub na poszczególne zadanie oddzielnie
47.4 Kb. 1
czytać
SzczegóŁowy opis przedmiotu zamówieniaSzczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia
Znak: wo-iv. 272. 42. 2012 Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
8.02 Kb. 1
czytać
SzczegóŁowy opis przedmiotu zamówieniaSzczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia
Znak: wo-iv. 272. 40. 2012 Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
7.72 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaZałącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest monitorowanie mediów
80.86 Kb. 1
czytać
Opis przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi załĄcznikami dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artOpis przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi załĄcznikami dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych drukowanych książek polskich i zagranicznych zgodnie z poniższym zestawieniem
1.27 Mb. 11
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia częŚĆ II. 2 – Zadanie nr II szczegóŁowy opis przedmiotu zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia częŚĆ II. 2 – Zadanie nr II szczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest organizacja wycieczki objazdowej po Hiszpanii i Portugalii dla pracowników i emerytów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz dla osób towarzyszących, zgodnie z niżej opisanymi warunkami
16.52 Kb. 1
czytać
Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówieniaOpis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia
A roboty konserwacyjno -naprawcze w kotłowni w budynku wszW ul. Batorego 56 w Zielonej Górze
27.89 Kb. 1
czytać
Opis Przedmiotu Zamówienia (opz) Cel I przedmiot zamówieniaOpis Przedmiotu Zamówienia (opz) Cel I przedmiot zamówienia
W szkoleniu nr 1 wezmą udział maksymalnie 42 osoby w 4 edycjach w terminach nie nakładających się na terminy szkoleń nr 2, 3, 4, 5, 6, 7
87.1 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   100


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy