Poszukiwanie: ramach projektu

W ramach projektuW ramach projektu
Kaczy smug” w ramach projektu ”zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi I suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”
91.49 Kb. 1
czytać
W ramach projektuW ramach projektu
Kaczy smug” w ramach projektu ”zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi I suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”
161.5 Kb. 1
czytać
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramachProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Zapewnienie nieograniczonego sieciowego dostępu do elektronicznej bazy e-booków w ramach projektu: „Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne – zamawianie kształcenia w us nr projektu pokl. 04. 01. 02-00-161/09
356.17 Kb. 3
czytać
W ramach projektu equal taleW ramach projektu equal tale
Partnerstwa starały się również ukazać podobieństwa i różnice, wynikające ze sposobów wykorzystywania narzędzi pracy w ramach danego projektu narodowego oraz możliwości ich transferu na poziomie ponadnarodowym
9.45 Kb. 1
czytać
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa Integral Security Policy zintegrowany plan działAŃ I realizacji zadań podjętych przez szkołĘ podstawową im. Adama mickiewicza w sułkowicach w ramach projektu zintegrowanej polityki bezpieczeństwaZintegrowana Polityka Bezpieczeństwa Integral Security Policy zintegrowany plan działAŃ I realizacji zadań podjętych przez szkołĘ podstawową im. Adama mickiewicza w sułkowicach w ramach projektu zintegrowanej polityki bezpieczeństwa
W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo 12. 03. 2013r odbywało się spotkanie zespołu ds realizacji projektu zpb, w którym uczestniczyli
77.71 Kb. 1
czytać
Droga w kształceniu zawodowym“ Materiały szkoleniowe do zawodu: fachowiec w gościnnośCIDroga w kształceniu zawodowym“ Materiały szkoleniowe do zawodu: fachowiec w gościnnośCI
Materiały dydaktyczne do zawodu Fachkraft im Gastgewerbe zostały opracowane podczas warsztatów rozwojowych w ramach projektu weg in der Berufsausbildung in nrw“ przez pracowników I współpracowników współpracujących w ramach projektu szkól zawodowych centrów
108.37 Kb. 1
czytać
3. droga w kształceniu zawodowym“ Materiały szkoleniowe do zawodu: fachowiec w gościnnośCI3. droga w kształceniu zawodowym“ Materiały szkoleniowe do zawodu: fachowiec w gościnnośCI
Materiały dydaktyczne do zawodu Fachkraft im Gastgewerbe zostały opracowane podczas warsztatów rozwojowych w ramach projektu weg in der Berufsausbildung in nrw“ przez pracowników I współpracowników współpracujących w ramach projektu szkól zawodowych centrów
117.98 Kb. 1
czytać
3. droga w kształceniu zawodowym“ Materiały szkoleniowe do zawodu: fachowiec w gościnnośCI3. droga w kształceniu zawodowym“ Materiały szkoleniowe do zawodu: fachowiec w gościnnośCI
Materiały dydaktyczne do zawodu Fachkraft im Gastgewerbe zostały opracowane podczas warsztatów rozwojowych w ramach projektu weg in der Berufsausbildung in nrw“ przez pracowników I współpracowników współpracujących w ramach projektu szkól zawodowych centrów
107.02 Kb. 1
czytać
Wniosek Drinno 3 numer /2012 o przyznanie stypendium doktoranckiego w ramach projektu „Dr inno stypendia doktoranckie” realizowanego przez Instytut Rozrodu Zwierząt I Badań Żywności pan w OlsztynieWniosek Drinno 3 numer /2012 o przyznanie stypendium doktoranckiego w ramach projektu „Dr inno stypendia doktoranckie” realizowanego przez Instytut Rozrodu Zwierząt I Badań Żywności pan w Olsztynie
Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w ramach projektu „Dr inno stypendia doktoranckie”
62.7 Kb. 1
czytać
Okres realizacjiOkres realizacji
Szczegółowe informacje dotyczące działań realizowanych w ramach Projektu udziela Biuro Projektu
24.13 Kb. 1
czytać
Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów” Nr projektu: 2011-1-pl1-leo01-19313 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów” Nr projektu: 2011-1-pl1-leo01-19313 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
Iszpanii w ramach projektu Leonardo da Vinci „Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów”. Do Francji pojechała grupa 16 – osobowa pod opieką pań Jolanty Kula i Patrycji Bielaczek
15.09 Kb. 1
czytać
Harmonogram szkoleń w ramach realizowanego projektu numer Projektu: pokl. 08. 01. 02-16-002/12 Tytuł Projektu: „Na Froncie Pracy-reorientacja zawodowa żołnierzy zawodowych I pracowników cywilnych w województwie opolskim” Nazwa I AdresHarmonogram szkoleń w ramach realizowanego projektu numer Projektu: pokl. 08. 01. 02-16-002/12 Tytuł Projektu: „Na Froncie Pracy-reorientacja zawodowa żołnierzy zawodowych I pracowników cywilnych w województwie opolskim” Nazwa I Adres
Nazwa i Adres Beneficjenta: Centrum Samorządności i Regionalizmu 99-400 Łowicz, ul. Kozia 11/15
71.86 Kb. 1
czytać
Lista kandydatów na Uczestników projektu (uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów) zakwalifikowanych na listę rezerwową w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu”Lista kandydatów na Uczestników projektu (uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów) zakwalifikowanych na listę rezerwową w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu”
0.62 Mb. 4
czytać
Program szkolenia z wypełniania wniosków do projektu w ramach lgd n. A. R. E. W. Termin: 08 I 09 grudnia 2009 miejsce: Izba Lekarska w Turośni Kościelnej, ul. Wysokie 3A Termin: 14 I 15 grudnia 2009 miejsce: Restauracja sfera w Łapach, ulProgram szkolenia z wypełniania wniosków do projektu w ramach lgd n. A. R. E. W. Termin: 08 I 09 grudnia 2009 miejsce: Izba Lekarska w Turośni Kościelnej, ul. Wysokie 3A Termin: 14 I 15 grudnia 2009 miejsce: Restauracja sfera w Łapach, ul
Pierwszy dzień: Przygotowanie projektu i wypełnianie wniosków w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi” oraz „małe projekty”
21.88 Kb. 1
czytać
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoUnię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ankieta rekrutacyjna na warsztaty dla przedsiębiorców w ramach projektu „dolnośLĄska sieć wzronictwa przemyłowego
22.01 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   103


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy