Poszukiwanie: sprawie powołania

Zarządzenie nr 5/2010 kanclerza akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z 09 marca 2010 roku w sprawieZarządzenie nr 5/2010 kanclerza akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z 09 marca 2010 roku w sprawie
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego
6.18 Kb. 1
czytać
Zarządzenie nr 8/2011 kanclerza akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z 21 marca 2011 roku w sprawieZarządzenie nr 8/2011 kanclerza akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z 21 marca 2011 roku w sprawie
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego
6.79 Kb. 1
czytać
Zarządzenie nr 8/2010 kanclerz a akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z 15 marca 2010 roku w sprawieZarządzenie nr 8/2010 kanclerz a akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z 15 marca 2010 roku w sprawie
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego
6.13 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr 21/ 08 Starosty Kłodzkiego z dnia 15 lutego 2008 r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 105/07 z dnia 24 września 2007 r. Starosty Kłodzkiego, w sprawie powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno ArchitektonicznejZarządzenie Nr 21/ 08 Starosty Kłodzkiego z dnia 15 lutego 2008 r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 105/07 z dnia 24 września 2007 r. Starosty Kłodzkiego, w sprawie powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej
Zarządzenia nr 105/07 z dnia 24 września 2007 r. Starosty Kłodzkiego, w sprawie powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej
6.47 Kb. 1
czytać
Uchwała Nr ii/9/02 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 listopada 2002 r w sprawie powołania składów osobowych pozostałych komisji stałych Rady Powiatu MińskiegoUchwała Nr ii/9/02 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 listopada 2002 r w sprawie powołania składów osobowych pozostałych komisji stałych Rady Powiatu Mińskiego
Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn zm oraz § 1 i 2 uchwały Nr I/3/02 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 15 listopada 2002 r w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu, ustalenia liczby ich członków oraz przedmiotu działania
13.35 Kb. 1
czytać
W sprawie: zmiany treści zarządzenia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, druków ścisłego zarachowania, skryptów oraz środków pieniężnychW sprawie: zmiany treści zarządzenia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, druków ścisłego zarachowania, skryptów oraz środków pieniężnych
Na podstawie: art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o Rachunkowości
24.49 Kb. 1
czytać
Prezydenta miasta tomaszowa mazowieckiegoPrezydenta miasta tomaszowa mazowieckiego
W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
10.93 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 127/2006 dnia 12 czerwca 2006r w sprawie powołania Gminnego Zespołu ReagowaniaZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 127/2006 dnia 12 czerwca 2006r w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania
26.73 Kb. 1
czytać
Zarządzenie nr 225/2009 wojewody zachodniopomorskiego z dnia 12 maja 2009 r w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej testy kwalifikacyjneZarządzenie nr 225/2009 wojewody zachodniopomorskiego z dnia 12 maja 2009 r w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej testy kwalifikacyjne
Nr 176, poz. 1238, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 w związku z § 15 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz
29.6 Kb. 1
czytać
Europa plus w natarciuEuropa plus w natarciu
Ważne wydarzenia dla przyszłości Polskiej lewicy. W sejmie podpisano porozumienie w sprawie powołania Zespołu Politycznego Europy Plus
10.73 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Wołczyna z dnia 23 kwietnia 2015 r w sprawie powołania operatorów ds obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 rZarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Wołczyna z dnia 23 kwietnia 2015 r w sprawie powołania operatorów ds obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r
Na podstawie § 6 ust. 1 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie dopuszczenia możliwości wykorzystania techniki elektronicznej
6.68 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr 97/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp z dnia 12 lipca 2011 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie Nr 97/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp z dnia 12 lipca 2011 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
7.09 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr 519/2013 Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp z dnia 12 lipca 2013 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie Nr 519/2013 Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp z dnia 12 lipca 2013 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
7.43 Kb. 1
czytać
W sali konferencyjnej starostwa powiatowegoW sali konferencyjnej starostwa powiatowego
Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu, ustalenia liczby ich członków oraz przedmiotu działania
20.4 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr 20/2015Zarządzenie Nr 20/2015
Kanclerza Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 10 marca 2015 r w sprawie powołania Komisji ds wyceny
4.9 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   97


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy