Poszukiwanie: trybie przetargu

Zatwierdzam data I podpis specyfikacja istotnych warunków zamówienia do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej 130 000 euro nazwa oraz adres zamawiającegoZatwierdzam data I podpis specyfikacja istotnych warunków zamówienia do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej 130 000 euro nazwa oraz adres zamawiającego
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, poniżej 130 000 euro
314.64 Kb. 2
czytać
Dla przetargu nieograniczonegoDla przetargu nieograniczonego
Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych
198.16 Kb. 1
czytać
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji wraz z kolorystyką elewacji budynków Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części
36.42 Kb. 1
czytać
Odpowiedzi na zapytania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego naOdpowiedzi na zapytania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych odczynników chemicznych, dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 43 części
38.51 Kb. 1
czytać
Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa I wdrożenie urządzenia sieciowego”Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa I wdrożenie urządzenia sieciowego”
Urządzenie ma pracować w trybie audytu – monitorowanie oraz logowanie zdarzeń, lub w trybie aktywnym – filtrowanie ruchu wg zdefiniowanych polityk oraz logowanie zdarzeń
29.19 Kb. 1
czytać
Bielskie pogotowie ratunkoweBielskie pogotowie ratunkowe
Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (t j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy ciągłe leków dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego przekazuję poniżej treść otrzymanych pytań do siwz
28.64 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanieSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
0.52 Mb. 7
czytać
O wynku przetargu nieograniczonego naO wynku przetargu nieograniczonego na
W dniu 30. 06. 2014 o godz. 1300 w Jednostce Wojskowej Nr 2286, nastąpiło publiczne jawne otwarcie ofert o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbiórkę budynków nr 201, 202, 203, 204
20.85 Kb. 1
czytać
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
6.17 Kb. 1
czytać
Interreg iiia/Tacis cbc 2004-2006 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euroInterreg iiia/Tacis cbc 2004-2006 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
28.79 Kb. 1
czytać
Wg rozdzielnika dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem „Drobny sprzęt medyczny j u.” Szpital Specjalistyczny w Pile imWg rozdzielnika dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem „Drobny sprzęt medyczny j u.” Szpital Specjalistyczny w Pile im
Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica informuje, że w do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania
137.76 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: K/dzp-362-033/11 dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informacja o wyborzeNr sprawy: K/dzp-362-033/11 dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informacja o wyborze
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
28.67 Kb. 1
czytać
Zatwierdza mZatwierdza m
W trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 125 000 euro
1.77 Mb. 10
czytać
Wszyscy WykonawcyWszyscy Wykonawcy
Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
13.8 Kb. 1
czytać
Realizowanego w trybie przetargu nieograniczonegoRealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
Dni i godziny pracy zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 00 do 15. 00
5.72 Mb. 68
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy