Poszukiwanie: wyborze najkorzystniejszej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 31/log/2011Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 31/log/2011
Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn
15.73 Kb. 1
czytać
O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej ofertyO g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
Specjalistycznego w Białej Podlaskiej publikuje ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę produktów leczniczych w podziale na 3 części
20.95 Kb. 1
czytać
O g ł oszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyO g ł oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Specjalistycznego w Białej Podlaskiej publikuje ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego I medycznego w podziale na 8 części
50.96 Kb. 1
czytać
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 gdynia, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty
6.51 Kb. 1
czytać
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne nr spr. 26/Kpw/SŁ. Zdr./2012Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne nr spr. 26/Kpw/SŁ. Zdr./2012
Zamawiający: komenda portu wojennego gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1,81-103 gdynia, tel.: (058) 626 21 98, faks : 626 23 14 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty
17.17 Kb. 1
czytać
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Remont Domu Ludowego w Zbulitowie Dużym”Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Remont Domu Ludowego w Zbulitowie Dużym”
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655z późn zm.), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
30.03 Kb. 1
czytać
Tychy, dnia 21. 06. 2012r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyTychy, dnia 21. 06. 2012r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zawiadamia się o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
12.74 Kb. 1
czytać
Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofertyDotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zgierzu ( zadanie nr 1) oraz remont nawierzchni utwardzonych na drogach w Zgierzu ( zadanie nr 2 ) nr sprawy 62 /ZP/14 zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty
20.89 Kb. 1
czytać
O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej ofertyO g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej publikuje ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w związku
204.92 Kb. 1
czytać
Powiadomieni e o wyborze najkorzystniejszej ofertyPowiadomieni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty
20.38 Kb. 1
czytać
Powiadomieni e o wyborze najkorzystniejszej ofertyPowiadomieni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
W związku z zakończeniem postępowania I dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
51.15 Kb. 1
czytać
DZ/3321/119/13 Wykonawcy, którzy złożyli oferty informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do zadania 1 -10, 12-13 unieważnieniu w odniesieniu do zadania nr 11DZ/3321/119/13 Wykonawcy, którzy złożyli oferty informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do zadania 1 -10, 12-13 unieważnieniu w odniesieniu do zadania nr 11
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do zadania 1 -10, 12-13
100.87 Kb. 1
czytać
Wałcz, dnia 10. 07. 2014 r Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak sprawy : 28/log /14Wałcz, dnia 10. 07. 2014 r Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak sprawy : 28/log /14
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907) Zamawiający 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią sp zoz w Wałczu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn
31.57 Kb. 1
czytać
Wykonawcy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyWykonawcy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Prace konserwatorskie I roboty budowlane w zespole kościoła nmp w Muzeum Zamkowym w Malborku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania znak sprawy Zp 10/2013 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
16.65 Kb. 1
czytać
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
6.17 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy