Poszukiwanie: zamówienia publicznego

Wyjaśnienie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego naWyjaśnienie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : odnowa centrum parkowego w turosli wraz z infrastrukturą towarzyszacą
15.43 Kb. 1
czytać
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treśCIDo wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treśCI
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa produktów leczniczych
2.06 Mb. 9
czytać
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treśCIDo wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treśCI
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa produktów leczniczych i żywieniowych
1.67 Mb. 7
czytać
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa instalacji odgazowania na terenie składowiska odpadów”Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa instalacji odgazowania na terenie składowiska odpadów”
W związku z przeprowadzonym w/w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
24.22 Kb. 1
czytać
Dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego naDot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
Dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę technicznych środków materiałowych do kto rosomak
38.37 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanieSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
0.52 Mb. 7
czytać
Do: Uczestnicy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego DotyczyDo: Uczestnicy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy
Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej oraz częściowego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników laboratoryjnych I akcesoriów laboratoryjnych oraz odzieży ochronnej (8/cre/2014)
36.42 Kb. 1
czytać
Opis przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi załĄcznikami dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artOpis przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi załĄcznikami dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych drukowanych książek polskich i zagranicznych zgodnie z poniższym zestawieniem
1.27 Mb. 11
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegoSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Na dostawę składników umundurowania I dystynkcji dla inspektorów inspekcji transportu drogowego
1.11 Mb. 18
czytać
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: doaiK/321/5/09Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: doaiK/321/5/09
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206. 000 Euro prowadzonego w trybie
58.95 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiająCYSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiająCY
O udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej równowartośĆ 200 000,00 euro na
256.24 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej równowartości 134 000 €Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej równowartości 134 000 €
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej specyfikacji. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym
1.63 Mb. 12
czytać
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę artykułów żywnościowych dla Przedszkola Publicznego Nr 11 w Czeladzi na 2008 r.”Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę artykułów żywnościowych dla Przedszkola Publicznego Nr 11 w Czeladzi na 2008 r.”
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
8.42 Kb. 1
czytać
Informacja dotycząca zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznegoInformacja dotycząca zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Kielcach uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę, mięsa
9.38 Kb. 1
czytać
Istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegoIstotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
75.1 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy