Strona główna

A/ artykuły z czasopism (polskie)


Pobieranie 78.77 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar78.77 Kb.
a/ artykuły z czasopism (polskie) 1. Głowacki J., Miszalski K., Pawlak Sz., Skalski J., Pająk J., Szydłowski L., Białkowski J., Zembala M.: Nowa szansa diagnostyczna – obrazowanie wrodzonych wad serca i dużych naczyń w wielowarstwowej tomografii komputerowej, na podstawie wybranych przypadków. Kardiol Pol 2009; 67: 459-463.
  KBN-6 pkt

 2. Krynicka A., Nożyński J., Zakliczyński M., Konecka-Mrówka D., Przybylski R., Zembala M.: Giant cell myocarditis in the explanted heart of an orthotopic heart transplant recipient – a case report. Kardiochir Torakochir Pol 2009; 6, 1: 57-59.
  KBN- 6 pkt.

 3. Pawlak Sz., Śliwka J., Przybylski R., Grzybowski A., Pacholewicz J., Urbańska E., Kucewicz , Zembala M.: Pierwsze doświadczenia w klinicznym zastosowaniu wspomagania serca pompą rotacyjną Levitronix. Kardiochir Torakochir Pol 2009; 6; 2: 171-180.

 4. Zembala M., Tajstra M., Zembala M., Filipiak K., Hrapkowicz T., Kalarus Z., Poloński L., Gąsior M.: Czy nadszedł juz czas na rewaskularyzację hybrydową w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej z udziałem kardiochirurga i kardiologa? Kardiol Pol 2009; 67; 7: 817-822.

 5. Zembala M., Wilczek K., Przybylski R., Chodór P., Nadziakiewicz P., Krasoń M., Sadowski J., Dudek D., Kapelak B., Forysz D., Witkowski A., Demkow M., Chmielak Z., Kuśmierski K., Juraszyński Z., Bochenek A., Cisowski M., Trusz Gluza M., Buszman P., Woś S., Kalarus Z., Poloński L., Gąsior M., Opolski G., Rużyłło W.: Raport POL-TAVI FIRST z zastosowania przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej typu Edwards-Sapien u pierwszych w Polsce 19 chorych z grupy bardzo dużego ryzyka, z ciężką stenozą aortalną i chorobami obciążającymi rokowanie. Kardiol Pol 2009; 67: 936-940.

 6. Zembala M., Wilczek K., Przybylski R., Chodór P., Nadziakiewicz P., Krasoń M., Sadowski J., Dudek D., Kapelak B., Forysz D., Witkowski A., Demkow M., Chmielak Z., Kuśmierski K., Juraszyński Z., Bochenek A., Cisowski M., Trusz-Gluza M., Buszman P., Woś S., Kalarus Z., Poloński Z., Gąsior M., Opolski G., Rużyłło W.: Raport POL-TAVI FIRST z zastosowania przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej typu Edwards-Sapien u pierwszych w Polsce 19 chorych z grupy bardzo dużego ryzyka, z ciężką stenozą aortalną i chorobami obciążającymi rokowanie. Kardiochir Torakochir Pol 2009; 6; 3: 219-223. 1. Szafron B., Szafranek A., Zembala M.: Jak ocenić ryzyko przed operacją kardiochirurgiczną. Zadanie nie tylko dla kardiochirurga, anestezjologa i kardiologa, lecz takżę dla lekarza rodzinnego. Przewodnik Lekarza, 2008, 53-60. 1. Zembala M.: Przyjedźcie na Kongres!. Medycyna i Pasje, 2009, 1, 1: 102-103 1. Przybylski R., Wilczek K., Zembala M., Nadziakiewicz P., Niklewski T., Krasoń M., Chodór P., Kusa J., Głowacki J., Foremny J., Gąsior M., Białkowski J., Kalarus Z., Poloński L.: Jak można bezpiecznie leczyć chorych najstarszych, obciążonych licznymi współistniejącymi chorobami, u których stwierdzono ciężką stenozę zastawki aortalnej. Przewodnik Lekarza 2009, 1, 53-57. 1. Derejczyk J., Kowalczuk A., Buchta P., Gąsior M., Poloński L., Kalarus Z., Zembala M.: Dlaczego geriatria jest potrzebna we współczesnej kardiologii? Kardiologia po Dyplomie 2009, 3, 79-81. 1. Foremny J., Trzeciak P., Strojek K., Kowalczuk A., Herdyńska-Wąs M., Kucewicz-Czech E., Knapik P., Zembala M.: Dlaczego oznaczenie hemoglobiny glikowanej ma istotne znaczenie we właściwym przygotowaniu chorego na cukrzycę do operacji kardiochirurgicznej i wpływa na wyniki leczenia. Kardiologia po Dyplomie 2009, 3, 82-84. 1. Zembala M.: Nauczyciel. Medycyna i pasje, 2009, 2: 96-97. 1. Zembala M., Gąsior M.: 20 lat minęło. Kardiologia 2009, 3, 4. 1. Świerad M., Zakliczyński M., Maruszewski M., Zębik T., Honisz G., Chodór P.,

Wojarski P., Nadziakiewicz P., Kucewicz E., Przybylski R., Gąsior M., Poloński L., Kalarus Z., Zembala M.: Ocena odwracalności nadciśnienia płucnego oczekiwanym standardem diagnostycznym i prognostycznym na oddziałach kardiologicznych w Polsce.

Kardiol. Pol. 2009;67:1,106-109
 1. Świątkowski A., Kalarus Z.: Komentarz redakcyjny do pracy Ł. Szumowskiego:

Outcomes of a single centre registry of patients with ischaemicus hart disease, qualified for an RF ablation of ventricular arrhythmia after ICD intervention.

Kardiol. Pol. 2009;67:128-129.
 1. Kukulski T., Kubicius A., Streb W., Niklewski T., Puszczewicz D.: Elementarz

echokardiograficzny wad serca: niedomykalność mitralna – od rozpoznania do leczenia.

Kardiol. Dypl. 2009, t. 8, nr 2, s. 66-72.
 1. Szulik M.: Postępowanie w świeżym zawale serca z uniesieniem odcinków ST. tłumaczenie wytycznych European Society of Cardiology 2008.

Medycyna Praktyczna 2009, 2(216):39-64.


 1. Kusa J., Szkutnik M., Białkowski J., Fiszer R., Miszalski-Jamka K., Pawlak S., Pająk J., Przybylski R., Głowacki J., Zembala M.: Pierwsze doświadczenia w przezcewnikowym wszczepieniu zastawki płucnej w leczeniu złożonych wrodzonych wad serca.

Kardiol. Pol. 2009;67:3, 348-349.


 1. Podolecki T., Podolecki A., Hrycek A.: Fibromyalgia: pathogenetic, diagnostic and therapeutic concerns.

Pol Arch. Med. Wewn 2009;119,3:157-161.


 1. Żyła-Frycz M., Kusa J., Kurek T., Szkutnik M., Białkowski J.: Jednostronny wrodzony brak tętnicy płucnej – obraz kliniczny, możliwości diagnostyczne i terapeutyczne w oparciu o materiał własny.

Kardioch. Torakochirurgia Pol. 2009, 6(1):29-33.


 1. Średniawa B., Kalarus Z., Poloński L.: Refleksje egzaminacyjne na przykładzie jednej sesji. Kardiol. Dypl. 2009, s. 18-22.
 1. Cebula S., Średniawa B., Musialik-Łydka A., Kowalczyk J., Lenarczyk R.,

Kowalski O., Pruszkowska-Skrzep P., Kalarus Z.: Ocena turbulencji rytmu zatokowego w populacji osób zdrowych.

Pol. Przegl. Kardiol. 2009,11,1,13-17.
 1. Rolnik A., Kotula A., Gerlic A., Średniawa B., Musialik-Łydka A., Cebula S.,

Śliwińska A., Woźniak A., Kalarus Z.: Przydatność badania event Holter w wykrywaniu zaburzeń rytmu serca.

Pol. Przegl. Kardiol. 2009,11,1,25-30.
 1. Kukulski T.: Znaczenie kształtu i wielkości lewej komory w ocenie chorego przed zabiegiem jej chirurgicznej rekonstrukcji.

Kardiol. Pol. 2009;67:579-582.


 1. Biełka A., Miszalski-Jamka K., Głowacki J., Jarski P., Kalarus Z.: Przydatność oceny żywotności mięśnia sercowego przed rewaskularyzacją u chorego ze ścieczeniem miokardium lewej komory za pomocą kardiologicznego rezonansu magnetycznego – opis przypadku.

Kardioch. Torakochirurgia Pol. 2009, 6(2):198-201.


 1. Sędkowska A., Średniawa B., Kowalczyk J., Lenarczyk R., Kowalski O.,
  Kalarus Z.: Immediate ventricular tachycardia after abnormal microvolt T-wave alternans.

Cardiology Journal 2009;16(4):365-367.


 1. Chodór P., Krupa H., Kurek T., Sokal A., Świerad M., Wąs T., Streb W., Duszańska

A., Świątkowski A., Honisz G., Kalarus Z.: RADIal versus femoral approach for percutaneous coronary intarventions in patients with acute myocardial infarcion (RADIAMI): A prospective, randomized, single-center clinical trial.

Cardiology Journal 2009;16(4):332-340.
 1. Lizak M.K., Nash E., Zakliczyński M., Śliwka J., Knapik P., Zembala M.: Additional spirometry criteria predict postoperative complications after coronary artery bypass grafting (CABG) independently of concomitant chronic obstructive pulmonary disease.

Pol. Arch. Med. Wewn. 2009;119(9), 550-557.


 1. Kalarus Z., Zembala M., Kowalski O., Lenarczyk R., Suwalski P., Czapla J., Nagajewski A., Filipiak K., Hrapkowicz T., Foremny J., Zembala M.: Hybrydowa, małoinwazyjna ablacja przetrwałego migotania przedsionków – pierwsze doświadczenia.

Kardiol. Pol. 2009, 67;9:1057-1062. 1. Mazurek M., Kalarus Z.: komentarz redakcyjny do pracy Szumowski Ł.:

Pierwszy napad migotania przedsionków u chorych z zespołem Wolffa-Parkinsona-White’a pt: Czy migotanie przedsionków u chorych z zespołem Wolffa-Parkinsona-White’a jest wciąż ważnym problemem klinicznym?

Kardiol. Pol. 2009, 67;9:979-980.
 1. Jędrzejczyk E., Kalarus Z.: Migotanie przedsionków zwiększa ryzyko sercowo-

naczyniowe.

Kardiol. Pol. 2009, 67;9:(supl.4):157-160.
 1. Woźniak A.: Telemonitoring – kontrola wszczepionych kardiowerterów i stymulatorów serca przez Internet.

W Dobrym Rytmie 2009, 4(13):13-18.


 1. Streb W., Duszańska A., Stabryła-Deska J., Pluta S., Świerad M., Wąs T., Kalarus

Z., Kukulski T.: Porównanie metod echokardiografii kontrastowej oraz doplera tkankowego w ocenie reperfuzji mięśnia sercowego u pacjentów z ostrym zawałem serca.

Folia Kardiol Excerpta 2009, t. 4, nr 4, s. 239-246.
 1. Wilczek K., Chodór P., Loborde JC., Przybylski R., Krasoń M., Niklewski T., Głowacki J., Nadziakiewicz P., Kusa J., Kalarus Z., Poloński L., Zembala M.: Przezskórne, przezudowe implantacje zastawki aortalnej CoreValve® u chorych bardzo wysokiego ryzyka operacyjnego – nowe polskie doświadczenia.

Kardiol. Pol. 2009, 67:10:1162-1165.


 1. Wilczek Krzysztof, Chodór Piotr, Przybylski Roman, Krasoń Marcin, Niklewski Tomasz, Nadziakiewicz Paweł, Głowacki Jan, Kusa Jacek, Goddyn Dirk, Spargias Kostas, Zembala Marian.
  Pierwsze w Polsce przezcewnikowe, z dostępu przez tętnicę udową wszczepienie zastawki aortalnej u starszej chorej z ciężką stenozą aortalną wysokiego ryzyka – nowe doświadczenie ośrodka zabrzańskiego.
  Kardiol.Pol., 2009, 67, 2, 219-223. 1. Trzeciak Przemysław.
  Iwabradyna – „piękny” lek w leczeniu pacjentów z chorobą wieńcową i dysfunkcją lewej komory? Badanie Beautiful.
  Medycyna Faktów, 2009, 2, 1, (2), 17-23.
 1. Kazik Anna, Buchta Piotr, Tomasik Andrzej.
  Dieta niskowęglowodanowa – alternatywa w leczeniu otyłości, ale czy bezpieczna? Opis przypadku.
  Choroby Serca i Naczyń 2009, 6, 1, 4-10. 1. Lekston Andrzej, Niklewski Tomasz, Gąsior Mariusz, Chudek Jerzy, Wilczek Krzysztof, Więcek Andrzej, Kokot Franciszek, Fijałkowski Marek, Gierlotka Marek, Osuch Marcin, Maciejewski Bogusław, Poloński Lech.
  Wpływ wczesnej i odległej skuteczności zabiegu przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki tętnicy nerkowej z następową brachyterapią i/lub bez niej na regresję przerostu mięśnia sercowego u chorych na nadciśnienie naczyniowo-nerkowe.
  Pol.Arch.Med. Wew. 2009, 119, 4, 211-218.
 1. Gąsior Mariusz, Pres Damian, Stasik-Pres Gabriela, Lech Piotr, Gierlotka Marek, Hawranek Michał, Wilczek Krzysztof, Szyguła-Jurkiewicz Bożena, Lekston Andrzej, Kalarus Zbigniew, Strojek Krzysztof, Gumprecht Janusz, Poloński Lech.
  Wpływ wartości glikemii w ostrej fazie zawału serca na rokowanie u chorych na cukrzycę i bez cukrzycy leczonych przezskórną interwencją wieńcową.
  Folia Cardiol.Exc., 2009, 4, 3, 173-181.
 1. Anna Maria Frycz-Kurek, Mariusz Gąsior, Tomasz Kurek, Gierlotka Marek, Kawecki Damian, Nowalany-Kozielska Ewa, Kalarus Zbigniew, Poloński Lech.
  Zawał serca u chorych bez istotnych zmian w tętnicach wieńcowych.
  Fol.Cardiol., 2009, 4, 4, 232-238. 1. Lekston Andrzej, Kurek Anna, Tynior Barbara.
  Impaired renal function in acute myocardial infarction.
  Cardio.Jour.2009, 16, 5, 400-406.
 1. Rozentryt Piotr, Poloński Lech.
  Ewolucja ryzyka sercowo-naczyniowego w przewlekłej chorobie nerek.
  Kardiochir.Torakochir.Pol., 2009, 6, 3, 279-288.
 1. Kowalik Violetta, Wasilewski Jarosław, Hudzik Bartosz, Szafron Bartłomiej, Zembala Marian.
  Emergency invasive intervention in the diagnosis and treatment of perioperative ischemia in patients undergoing coronary burgery.
  Kardiochir.Torakochir.Pol., 2009, 6, 3, 233-237.
 1. Słonka Grzegorz, Gąsior Mariusz.
  Wstrząs kardiogenny – czy potrafimy skutecznie leczyć?
  Choroby Serca i Naczyń 2009, 6, 3, 119-122.
 1. Buchta Piotr, Frycz-Kurek Anna Maria, Poloński Lech.
  Wyniki leczenia ostrych zespołów wieńcowych u chorych w podeszłym wieku.
  Choroby Serca i Naczyń 2009, 6, 3, 123-130.
 1. Poloński Lech.
  Czy wolniej znaczy lepiej?
  Medycyna Faktów, 2009, 2, 1, (2), 24-25.
 1. Głowacki Jan, Obersztyn Anna, Wasilewski Jarosław, Obersztyn Maciej, Karwot Blandyna, Kusa Jacek, Mieszalski-Jamka Karol, Osadnik Tadeusz, Iwiński Janusz, Białkowski Jacek.:
  Znaczenie prawidłowego rozpoznanego problemu klinicznego wrodzonej wady serca pod postacią skorygowanego przełożenia wielkich pni tętniczych (I-TGA) na podstawie własnego materiału klinicznego.
  Kardiochir.Torakochir.Pol.2009, 6, 1, 68-72.
 1. Głowacki Jan, Filipiak Krzysztof, Lekston Andrzej, Kaliś Robert, Gałecka Maria, Nożyński Jerzy, Miszalski-Jamka Karol, Greif Małgorzata, Zembala Marian.
  Przypadek ostrej zatorowości płucnej w przebiegu pierwotnego guza pnia płucnego leczonego operacyjnie.
  Kardiochir.Torakochir.Pol., 2009, 6, 3, 300-303
 1. Kucewicz-Czech Ewa, Wojarski Jacek, Żegleń Sławomir, Przybylski Roman, Zembala Marian, Głowacki Jan, Saucha Wojciech, Goliszek Leszek, Szafron Bartłomiej, Maruszewski Marcin, Czyżewski Damian.
  Pulmonary hypertension – intra – and Early postoperative management in patients undergoing lung transplantation.
  Kardiol.Pol., 2009, 67, 9, 989-994.

 2. Przybylski R, Wilczek K, Zembala M, Nadziakiewicz P, Niklewski T, Krasoń M, Chodór P, Kusa J, Głowacki J, Foremny J, Gąsior M, Białkowski J, Kalarus Z, Poloński L. Jak można bezpiecznie leczyć chorych najstarszych, obciążonych licznymi współistniejącymi chorobami, u których stwierdzono ciężką stenozę zastawki aortalnej? Przewodnik Lek. 2009; 1(109): 53-57   3. Kucewicz E, Wojarski J, Goliszek L, Pacholewicz J, Nowak J, Maciejewski T, Puzio J. O nadciśnieniu płucnym. Anest. Inten. Ter. 2009; 41:  51-55   4. Kucewicz-Czech E, Wojarski J, Żegleń S, Przybylski R, Zembala M, Głowacki J, Saucha W, Goliszek L, Szafron B, Maruszewski M, Czyżewski D. Pulmonary hypertension - intra and early postoperative management in patients undergoing lung transplantation. Kardiol. Pol. 2009;. 67: 989-994.   5. Nadziakiewicz P, Przybylski R, Knapik P: Zabiegi kardiochirurgiczne w znieczuleniu zewnątrzoponowym bez zastosowania znieczulenia ogólnego u chorych ze skrajną postacią obturacyjnej choroby płuc. Ból 2009; 10: 101-103 7 Sympozjum Regionalnej Anestezji, Pułtusk 28-30.05.2009.  6. Puzio J, Kucewicz E, Mirosława Sioła, Anna Dworniczak, Wojarski J, Żegleń S, Pakosiewicz W, Maciejewski T, Zembala M. Zakażenia płuc wywołane patogenami atypowymi i oportunistycznymi u chorych po zabiegach kardiochirurgicznych. Anest. Inten. Ter. 2009; 41: 41-45   7. Gój K, Knapik P, Kucewicz-Czech E, Luboń D: Zastosowanie skali TISS-28 w intensywnej opiece pooperacyjnej w kardiochirurgii. Anest. Inten. Ter. 2009; 41: 37-40   8. Skuza K, Chmielniak S, Dziuk W, Kucewicz E, Pawlak S, Knapik P. Zastosowanie błękitu metylenowego w leczeniu wazoplegii po operacji kardiochirurgicznej. Anest Inten Ter 2009; 41(3): 159-162   9. Knapik P: Komentarz do artykułu. Uporczywa terapia po polsku, czyli pacjent z trwałym uszkodzneiem neurologicznym na oddziale intensywnej terapii. Kardiol.Dypl.2009; 8(11) 23-24.  


 1. J. Białkowski, M. Szkutnik, Postępy w interwencyjnym leczeniu wrodzonych wad serca – na podstawie doświadczeń z warsztatów przeprowadzonych w Narodowym Instytucie Kardiologii w Sofii (29-30 stycznia 2009r.), Kardiol Pol 2009; 67: 464-466.
 1. Małgorzata Szkutnik, Jacek Białkowski, Lyubomir Dymitrow, Anna Kaneva, Stoyan Lazarov, Margarita Tsonzarova, Problemy związane z przezcewnikowym zamykaniem mięśniowych ubytków międzykomorowych na przykładzie dwóch przypadków, Post Kardiol Interw 2009; 5, 2 (16): 58-61.
 1. Małgorzata Szkutnik, Jacek Białkowski, Lyubomir Dymitrow, Anna Kaneva, Poszerzenie nietypowej koarktacji aorty za pomocą implantacji stentu, Kardiol Pol 2009; 67: 1250-1251.
 1. B. Chodór, P. Łapa, M. Zakliczyński, M. Zembala, J. Białkowski, Przeszczepienia serca u dzieci, Kardiologia po Dyplomie 2009, Zeszyt Edukacyjny, nr 2 (20), wrzesień 2009, 87-92.
 1. Jacek Białkowski, Małgorzata Szkutnik, Agnieszka Janas, Raport Komisji Wrodzonych Wad Serca Sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za rok 2008, Post Kardiol Interw. 2009; 5, 2 (16): 66-69.
 1. J. Kusa, m. Szkutnik, J. Białkowski, R. Fiszer, K. Mieszalski-Jamka, Sz. Pawlak, J. Pawlak, R. Przybylski, J. Głowacki, M. Zembala, Pierwsze doświadczenia w przezcewnikowym wszczepieniu zastawki płucnej w leczeniu złożonych wrodzonych wad serca, Kardiol Pol 2009; 67: 348-352.
 1. W. Rużyłło, M. Demkow, E. K. Włodarska, M. Kowalski, M. Śpiewak , H. Siudalska, P. Wolski, J. Misko, P. Hoffman, J. Kusa, M. Szkutnik, J. Białkowski, R. Fiszer, E. Urbańska, Lars Sondergaard, Ogólnopolski raport POL-PAVTI z nieoperacyjnego wszczepienia biologicznej zastawki płucnej Melody-Medtronic u pierwszych w Polsce 14 chorych,
  Post Kardiol Interw 2009; 5, 3 (17): 137-143.
 1. W. Rużyłło, M. Demkow, E. K. Włodarska, M. Kowalski, M. Śpiewak , H. Siudalska, P. Wolski, J. Misko, P. Hoffman, J. Kusa, M. Szkutnik, J. Białkowski, R. Fiszer, E. Urbańska, Lars Sondergaard, Ogólnopolski raport POL-PAVTI z nieoperacyjnego wszczepienia biologicznej zastawki płucnej Melody-Medtronic u pierwszych w Polsce 14 chorych,
  Kardiol Pol 2009; 67: 1155-1161.
 1. M. Żyła-Frycz, J. Kusa, T. Kurek, M. Szkutnik, J. Białkowski; Jednostronny wrodzony brak tętnicy płucnej – obraz kliniczny, możliwości diagnostyczne i terapeutyczne w oparciu o materiał własny, Kardiochirurgia i Torakochirurgia 2009, 6 (1): 29-33.b) artykuły z czasopism (zagraniczne)


 1. Nożyński J., Zakliczyński M., Konecka-Mrówka D., Nikiel B., Mlynarczyk-Liszka J., Zembala-Nożyńska E., Lange D., Maruszewski M., Zembala M.: Advanced Glycation End Products in the Development of Ischemic and Dilated Cardiomyopathy in Patients With Diabetes Mellitus Type 2. Transplantation Proceedings, 2009, 41: 99-104 1. Zakliczynski M., Spiechowicz U., Krynicka A., Trybunia D., Pyka L., Wiecek A., Zembala M.: Fluctuations of Exercise Capacity in Patients after Kidney Transplantation. Transplantation Proceedings, 2009, 41: 184-187.


 2. Zakliczynski M., Swierad M., Nozynski J., Maruszewski M., Zembala M.: Survival Benefit in Heart Transplant Recipients Who Have Coronary Artery Disease Confirmed Using Angiography and are Receiving Sirolimus. Transplantation Proceedings, 41: 285-288.


 3. Nożyński J., Zakliczyński M., Zembala-Nożyńska E.,Konecka-Mrówka D., Przybylski R., Nikiel B., Mlynarczyk-Liszka J., Lange D., Mrówka A., Przybylski J., Maruszewski M., Zembala M.: Cardiocyte Nuclear Chromatin Density Correlates With Transplanted Heart Left Ventricular Mass. Transplantation Proceedings, 2009, 41: 281-284.


 4. Zakliczyński M., Nozynski J., Konecka-Mrowka D., Pyka L., Trybunia D., Swierad M., Maruszewski M., Zembala M.: Quilty effect correlates with biopsy-proven acute cellular rejection but does not predict transplanted heart coronary artery vasculopathy. J Heart Lung Transplant 2009, 28, 3: 255-259.


 5. Religa P., Grudzinska M.K., Bojakowski K., Soin J., Nozynski J., Zakliczynski M., Gaciong Z., Zembala M., Soderberg-Naucler C.: Host-Serived smooth muscle Cells Accumulate in cardiac allografts: Role of inflammation and monocyte chemoattractant protein 1. Plos One 2009, 4, 1,


 6. McAllister, Maruszewski M., Garrido S., Wystrychowski W., Dusserre N., Marini A., Zagalski K., Fiorillo A., Avila H., Manglano X., Antonelli J., Kocher A., Zembala M., Cierpka L., M de la Fuente L., L’Heureux N.: Effectiveness of haemodialysis access with an autologous tissue-engineered vascular graft: a multicentre cohort study. Lancet 2009; 373: 1440-1446.


 7. Zakliczynski M., Nozynski J., konecka-Mrowka D., Krynicka-Mazurek A., Swierad M., Maruszewski M.,Przybylski R., Zembala M.: Vascular abnormalities and cardiomyocyte lipofuscin deposits in endomyocardial biopsy specimens of heart transplant recipients: Are they related to the development of cardiac allograft vasculopathy? J Thorac Cardiovasc Surg. 2009;138:215-21, 221.e1-3.


 8. Nożyński J., M. Zakliczyński M., Konecka-Mrówka D., Żegleń S., Przybylski R., Zembala M., Lange D., Zembala-Nożyńska E., Męcik-Kronenberg T., Dąbrówka K.: Differences in Antiapoptotic, Proliferative Activities and Morphometry in Dilated and Ischemic Cardiomyopathy: Study of Hearts Explanted From Transplant Recipients.
  Transplantation Proceedings 2009, 41: 3171-3178.


 9. Nożyński J., Zakliczyński M., Konecka-Mrówka D., Żegleń S., Przybylski R., Zembala M., Lange D., Zembala-Nożyńska E., Męcik-Kronenberg T., Dąbrówka K.: Pivotal Karyometric Measurements in Different Types of Cardiomyopathic Morphology: Study of Hearts Explanted From Transplant Recipients. Transplantation Proceedings 2009, 41: 3179-3184.


 10. Pudlo R., Piegza M., Zakliczyński M., Zembala M.: The Occurence of Mood and Anxiety Disorders in Heart Transplant Recipients. Transplantation Proceedings 2009, 41: 3214-3218.


 11. Szewczyk M., Wielkoszyński T., Zakliczyński M., Zembala M.: Plasma Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL) Correlations With Cystatin C, Serum Creatinine, and Glomerular Filtration Rate in Patients After Heart and Lung Transplantation. Transplantation Proceedings 2009, 41: 3242-3243.


 12. Wielkoszyński T., Szewczyk M., Zembala M., Szumska M.: Concentration of Anti-7-ketocholesterol Antibodies in Patient Sera After Heart Transplantation. Transplantation Proceedings 2009, 41: 3206-3208.


 13. Wozniak-Grygiel E., Żegleń S., Stanjek-Cichoracka A., Zakliczyński M., Kucewicz- Czech E.,Zembala M.: Urinary Iodine Concentrations Should Be Monitored to Diagnose Some Thyroid Gland Diseases in Heart Transplant Recipients. Transplantation Proceedings 2009, 41: 3232-3234.


 14. Zakliczyński M., Nożynski J., Konecka-Mrowka D., Pyka L., Trybunia D., Nikiel B., Mlynarczyk-Liszka J., Lange D., Zembala M.: Different Role of Advanced Glycation End Products in Pathology of Transplanted Heart in Patients With or Without Diabetes Mellitus Type 2. Transplantation Proceedings 2009, 41: 3185-3189.


 15. Zakliczyński M., Konecka-Mrówka D., Lekston A., Nożyński J., Pyka L., Trybunia D., Świerad M., Zembala M.: Microvasculopathy Observed in Early or Late Endomyocardial Biopsies Is Not Related to Angiographically Confirmed Transplanted Heart Coronary Vasculopathy.
  Transplantation Proceedings 2009, 41: 3209-3213.


 16. Zakliczynski M., Krynicka-Mazurek A., Konecka-Mrowka D., Nozynski J., Żegleń S., Przybylski R., ZembalaM.: Cytomegalovirus Infection Does Not Accelerate Microvasculopathy Development in Heart Transplant Recipients.
  Transplantation Proceedings 2009, 41: 3219-3221.


 17. Zieliński T., Browarek A., Zembala M., Sadowski J., Zakliczyński M., Przybylowski P., Roguski K., Kosakowska A.B., Korewicki J., on behalf of POLKARD HF investigators: Risk Stratification of Patients With Severe Heart Failure Awaiting Heart Transplantation - Prospective National Registry POLKARD HF. Transplantation Proceedings 2009, 41: 3161-3165.


 18. Zieliński T., Sobieszczańska-Małek M., Browarek A., Piotrowska M., Zakliczyński M., Przybyłowski P., Roguski K., Sadowski J., Zembala M., Korewicki J., on behalf of POLKARD HF investigators: The Influence of the Recipient’s Body Weight on the Probability to Obtain a Heart Transplant - POLKARD HF Registry.
  Transplantation Proceedings 2009, 41: 3166-3170.


 19. Żegleń S., Nożyński J., Wozniak-Grygiel E., Zakliczynski M., Kucewicz-Czech E., Laszewska A., Cichoracka A., Zembala M.: What Else Distinguishes Cellular Rejection Grade 1A From 0? Annexin V and BCL in Elective Biopsies Received From Heart Transplant Recipients.
  Transplantation Proceedings 2009, 41: 3198-3201.


 20. Zeglen S., Zakliczynski M., Wozniak-Grygiel E., Nozynski J., Laszewska A., Wojarski J., Wojnicz R.,Przybylski R., Kucewicz-Czech E., Zembala M.: Mixed Cellular and Humoral Acute Rejection in Elective Biopsies From Heart Transplant Recipients. Transplantation Proceedings 2009, 41: 3202-3205.


 21. Zeglen S., Wojarski J., Wozniak-Grygiel E., Siola M., Jastrzebski D., Kucewicz-Czech E., Zembala M.: Frequency of Pseudomonas aeruginosa Colonizations/Infections In Lung Transplant Recipients. Transplantation Proceedings 2009, 41: 3222-3224.


 22. Zeglen S., Wojarski J., Wozniak-Grygiel E., Siola M., Szewczyk M., Kucewicz-Czech E., Nozynski J., Zembala M.: Procalcitonin Serum Concentration During Pneumocystis Jiroveci Colonization or Pseudomonas Aeruginosa Infection/Colonization In Lung Transplant Recipients. Transplantation Proceedings 2009, 41: 3225-3227. 1. D’Alessandro, Kajstura J., Hosoda T., Gatti A., Bello R., Mosna F., Bardelli S., Zheng H., D’Amario, Padin-Iruegas E., Carvalho A., Rota M., Zembala M.O., Stern D., Rimoldi O., Urbanek K., Michler R., Leri A., Anversa P.: Progenitor cells from the explanted heart generate immunicompatible myocardium within the transplanted donor heart. Circ Res 2009; 105: /uzupełnić strony/ 1. Średniawa B., Lenarczyk R., Kowalski O., Pruszkowska-Skrzep P., Kowalczyk

J., Musialik-Łydka A., Cebula S., Kalarus Z.: Sleep apnoea as a predictor of mid -and long-term outcome in patients undergoing cardiac resynchronization therapy. Europace 2009, 11:1,106-114.


 1. Di Donato M., Castelvecchio S., Kukulski T., Bussadori C., Giacomazzi F., Frigiola

A., Menicanti L.: Surgical ventricular restoration: left ventricular shape influence on cardiac function, clinical status, and survival.

Ann Thorac Surg 2009;87:455-462
 1. Voigt JU., Schneider TM., Korder S., Szulik M., Gurel E., Daniel WG., Rademakers

F., Flachskampf.: Apical transverse motion as surrogate parameter to determine regional left ventricular function inhomogeneities: a new, integrative approach to left ventricular asynchrony assessment.

Eur Heart J 2009, doi:10.1093/eurheartj/ehp062
 1. Średniawa B., Lenarczyk R., Musialik-Łydka A., Kowalski O., Kowalczyk J.,

Cebula S., Śliwińska A., Szulik M., Kalarus Z.: Effects of Cardiac Resynchronization Therapy on Heart Rate Turbulence.

PACE, 2009 March, Vol. 32, suppl. 1, s. S90-S93.
 1. Lenarczyk R., Kowalski O., Kukulski T., Pruszkowska-Skrzep P., Sokal A., Szulik

M., Zielińska T., Kowalczyk J., Pluta S., Średniawa B., Musialik-Łydka A.,

Kalarus Z.: Mid-term outcomes of triple-site vs. conventional cardiac resynchronization therapy: A preliminary study.

Int J Cardiol 2009, 133:1:87-94;


 1. Sokal A., Zembala M., Radomski A., Kocher A., Pacholewicz J., Łoś J., Jędrzejczyk

E., Zembala M., Radomski M.: A differential release of matrix metalloproteinases 9 and 2 during coronary artery bypass grafting and off-pump coronary artery bypass surgery.

J Thorac Cardiovasc Surg 2009;137:1218-1224.
 1. Średniawa B., Lenarczyk R.: List do redakcji.

PACE 2009, vol. 32, 964-965.


 1. Tomaszewski M., Charchar FJ., Barnes T., Gawron-Kiszka M., Sędkowska A., Podolecka E., Kowalczyk J., Rathbone W., Kalarus Z., Grzeszczak W., Goodall AH., Samani NJ., Żukowska-Szczechowska E.: A Common Variant In Low-Density Lipoprotein Receptor Related Protein 6 Gene (LRP6) Is Associated With LDL-Cholesterol.

Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2009;29;1316-1321.


 1. Lenarczyk R., Kowalski O., Średniawa B., Pruszkowska-Skrzep P., Pluta S.,

Kukulski T., Stabryła-Deska J., Woźniak A., Kowalczyk J., Zielińska T., Mazurek M., Streb W., Zembala M., Kalarus Z.: Triple-site versus standard cardiac resynchronization therapy study (TRUST CRT): clinical rationale, design and implementation.

J Cardiovasc Elektrophysiol 2009;20;658-662.
 1. Steinbeck G., Andresen D., Seidl K., Brachmann J., Hoffmann E.,

Wojciechowski D., Kornacewicz-Jach Z., Średniawa B., Lupkovics G., Hofgartner F., Lubiński A., Rosenqvist M., Habets A., Wegscheider K., Senes J., for the IRIS Investigators: Defibrillator Implantation Elary after Myocardial Infarction.

N Engel J Med. 2009; 361:1427-36.
 1. Lizak MK., Zakliczyński M., Jarosz A., Zembala M.: Is There a Difference Between

Patients With Peak Oxygen Consumption Below 10 mL/kg/min Versus Between 10 and 14 mL/kg/min? Does the “Grey Zone” Really Exist?

Transplantatoin Proceedings, 2009, 41:3190-3193.
 1. Lizak MK., Zakliczyński M., Jarosz A., Zembala M.: The Influence of Chronic Heart

Failure on Pulmonary Function Tests In Patients Undergoing Orthotopic Heart Transplantation.

Transplantation Proceedings, 2009, 41:3194-3197.
 1. Ferferieva V., Claus P., Vermeulen K., Missant C., Szulik M., Rademakers F.,

D’hooge J.: Echocardiographic assessment of left ventricular untwist rate: comparison of tissue Doppler and speckle tracking methodologies.

Eur J of Echocardiography 2009, 10,683-690.
 1. Lizak M., Zakliczyński M., Jarosz A., Zembala M. List do redakcji.

High-density lipoproteid cholesterol levels and risk of heath in chronic heart failure patients referred for heart transplant evaluation.

J Heart Lung Transplant – praca w druku
 1. Kuliczkowski Wiktor, Witkowski Adam, Poloński Lech, Watala Cezary, Filipiak Krzysztof, Budaj Andrzej, Golanski Jacek, Sitkiewicz Dariusz, Pregowski Jerzy, Gorski Jacek, Zembala Marian, Opolski Grzegorz, Huber Kurt, Arnesen Harald, Kristensen D. Steen, De Caterina Raffaele.
  Interindividual variability in theresponse to oral antiplatelet drugs: a position paper of the Working Group on antiplatelet drugs resistance appointed by the Section of Cardiovascular Interventions of the Working Group on Thrombosis of the European Society of Cardiology.
  Eur.Heart.J., 2009, 30, 4, 426-435.
 1. Szkodziński Janusz, Blazelonis A., Wilczek Krzysztof, Bartosz Hudzik, Romanowski W., Mariusz Gąsior, Rafał Wojnar, Andrzej Lekston, Lech Poloński, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.:
  The role of interleukin-6 and transforming growth factor-β1 in predicting restenosis within stented infarct-related artery.
  International Journ.of immunopathology and Pharmacology, 2009, 22, 2, 493-500.
 1. Hudzik Bartosz, Szkodziński Janusz, Romanowski Wojciech, Wilczek Krzysztof, Wojnar Rafał, Lekston Andrzej, Poloński Lech, Zubelewicz-Szkodzińska Barbara.
  No predictive value of serum interleukin-6 and transforming growth factor-β1 in identifying patients with a first restenosis, recurrent restenosis or a history of restenosis.
  Eur.Cytokine Netw., Vol.20 n˚3, 2009, 135-139.
 1. Daniel B., Mark MD, J. David Knight, Eric J. Velazquez, Jonathan G. Howlett, John A., Spertus, MD, Ljubomir T. Djokovic, Tina M. Harding RN, BSN, Gena R. Rankin, RD, Laura A.Drew RN, BSN, Bożena Szyguła-Jurkiewicz, Christopher Adlbrecht, Kevin J. Anstrom.
  Quality of life and economic outcomer with surgical ventricular reconstruction in ischemic heart failure: Results from the Surgical Treatment for Ischemic Heart Failure trial.
  American Heart Journal, 157, 5, 2009, 837-844 e3
 1. Jankowska Ewa A., Rozentryt Piotr, Ponikowska Beata, Hartmann Oliver, Kustrzycka-Kratochwil Dorota, Reczuch Krzysztof, Nowak Jolanta, Borodulin-Nadzieja Ludmiła, Poloński Lech, Banasiak Waldemar, Poole-Wilson Philip A., Anker Stefan D., Ponikowski Piotr.:
  Circulating estradiol and mortality in men with systolic chronic heart failure.
  JAMA, 2009, 301, 18, 1892-1901. 1. Jastrzębski Dariusz, Nowak Jolanta, Ziora Dariusz, Wojarski Jacek, Kozielski Jerzy, Poloński Lech, Zembala Marian.
  Left ventricular dysfunction in patients with interstitial lung diseases.
  Eur.Respir.J., 2009, 33, 3, 702-703.

 2. Knapik P, Nadziakiewicz P, Urbańska E, Saucha W, Herdyńska M, Zembala M: Cardiopulmonary bypass increases postoperative glycemia and insulin consumpation after coronary surgery. Ann. Thorac. Surg. 2009; 87: 1859-1865 3. Misiołek H, Knapik P, Misiołek M, Czyżewski D, Rokicki W: High-frequency ventilation is not suitable for minithoracotomy. Eur. J. Anaesthesiol. 2009; 26: 701-703

 4. Knapik P, Cieśla D, Wawrzyńczyk M, Knapik M, Borkowski J, Zembala M. Incidence and prediction of permanent neurological deficits after cardiac surgery - are the existing models of prediction truly global? Eur J Cardiothorac Surg. 2009 Oct 13. [Epub ahead of print]
 1. Rutkowska K, Knapik P, Misiołek H: The effect of idexmedetomidine sedation on brachial plexus block in patients end-stage renal disease. Eur. J. Anaesthesiol. 2009; 26: 851-855.  2. N. Majunke, J. Białkowski, N. Wilson, M. Szkutnik, J. Kusa, A. Baranowski, C. Hainisch,
  S. Ostermayer, N. Wenderlich, H. Sieviert, Closure of atrial septal defekt with Amplaztzer Septal Occluder In Adults, Am J Kardiol 2009; 103: 550-554.
 1. J. Białkowski, m. Szkutnik, J. Kusa, R. Fiszer, Few comments regarding transcatheter closure of congenital perimembranous and muscular ventricular septal defects, International Journal of Cardiology 2009. (doi: 10.1016/j.icard.2009.04.029).
 1. M. Szkutnik, J. Kusa, J. Głowacki, R. Fiszer, J. Białkowski, Transcatheter Closure
  of Ruptured Sinus Valsalva Aneurysms with Amplatzer Occluder, Rev Esp Cardiol 2009;
  62 (11) : 1317-21.


c) książki, rozdziały, skrypty 1. Zakliczyński M., Nożyński J., Barańska-Kosakowska A., Zembala M.: Choroby nowotworowe po transplantacji serca. W: Transplantologia Praktyczna, pod red. L.Pączek, B.Foroncewicz, K.Mucha, PWN, 2009, tom 2, 121-132. 1. Żegleń S., Wojarski J., Zembala M.: Nowotwory po przeszczepie płuc. W: Transplantologia Praktyczna, pod red. L.Pączek, B.Foroncewicz, K.Mucha, PWN, 2009, tom 2, 133-140. 1. Trzeciak P., Zembala M., Przybylski R., Hrapkowicz T., Kukulski T., Kucewicz-Czech E.: Rewaskularyzacja mięsnia sercowego najlepszą strategią u chorych z CHNS zagrożonych nagłą śmiercią sercową. Punkt widzenia wspólny dla kardiochirurga, anestezjologa i kardiologa. W: Nagła śmierć sercowa, pod red. M.Dłuzniewskiego oraz M.Kucha, I.Grzywanowskiej-Łaniewskiej, W.Pikto-Pietkiewicz, J.Syskiej-Sumińskiej. Wyd. CZELEJ, 2009, tom 2, 374-381 1. Pluta S., Lenarczyk R.: Leczenie częstoskurczu komorowego u osób z ograniczoną chorobą serca za pomocą ablacji RF. W: W: Rola ablacji w zapobieganiu nagłym zgonom sercowym. W: Nagła śmierć sercowa. Co lekarz praktyk wiedzieć powinien. Opracowanie zbiorowe pod red. M. Dłużniewskiego.

Wydawnictwo Czelej, Lublin 2009, T. II, rozdz. 43.2, 465-469.


 1. Sokal A., Kowalski O.: Znaczenie ablacji w leczeniu dziedzicznych zespołów arytmicznych. W: Rola ablacji w zapobieganiu nagłym zgonom sercowym. W: Nagła śmierć sercowa. Co lekarz praktyk wiedzieć powinien. Opracowanie zbiorowe pod red. M. Dłużniewskiego.

Wydawnictwo Czelej, Lublin 2009, T. II, rozdz. 43.3, 470-475.


 1. Pruszkowska-Skrzep P., Kalarus Z.: Zastosowanie ablacji RF w leczeniu chorych z zespołem preekscytacji i napadowym migotaniem przedsionków. W: Rola ablacji w zapobieganiu nagłym zgonom sercowym. W: Nagła śmierć sercowa. Co lekarz praktyk wiedzieć powinien. Opracowanie zbiorowe pod red. M. Dłużniewskiego.

Wydawnictwo Czelej, Lublin 2009, T. II, rozdz. 43.1, 455-464.


 1. Lenarczyk R., Kowalski O., Kalarus Z.: Preexcitation syndrome.

Encyclopedia of Molecular Mechanisms of Disease. Editor: Lang F., Springer Berlin 2009, Vol. 3 1713-1715.


 1. Kowalski O., Lenarczyk R., Pruszkowska-Skrzep P., Pluta S., Sokal A.,

Świątkowski A., Kurek T., Kalarus Z.: Ablacja prądem o częstotliwości radiowej w leczeniu zaburzeń rytmu u chorych z niewydolnością serca. W: Przewlekła niewydolność serca pod red. Podolca P., Jankowskiej EA., Ponikowskiego P., Banasiaka W. Medycyna Praktyczna Kraków 2009, wyd. I, 539-556.

 1. Średniawa B., Musialik-Łydka A., Cebula S., Kalarus Z: Leczenie przeciwkrzepliwe z migotaniem przedsionków.

Wysłany rozdział do książki: Migotanie przedsionków


 1. Mazurek M., Sokal A., Jędrzejczyk E., Kalarus Z.: Elektroterapia a leczenie

farmakologiczne w niewydolności serca.

W: Terapia skojarzona. Red.: Artur Mamcarz. Wyd. Medical Education


Sp. z o. o 2009, s. 445-463.


 1. Lekston Andrzej, Gąsior Mariusz, Hawranek Michał, Opolski Grzegorz.
  Ostre zespoły wieńcowe z uniesieniem odcinak ST. Od badań klinicznych do wytycznych.
  VM Media sp. z o.o., 2009.
 1. Rozentryt Piotr, Poloński Lech.
  Nerki w niewydolności serca. W Wielka Interna Nefrologia. Pod. Red. Michała Myśliwca.
  Medical Tribune Polska, 2009, 238-250
 1. Damian Pres, Mariusz Gąsior, Michał Hawranek, Andrzej Lekston, Lech Poloński.
  Zawał serca z uniesieniem odcinka ST.
  W:
  Ostre zespoły wieńcowe z uniesieniem odcinka ST od badań klinicznych do wytycznych. / Red.: A. Lekston, M. Gąsior, M. Hawranek, G. Opolski. Gdańsk : Via Medica, 2009 s.5-32.
 1. Poloński Lech, Gąsior Mariusz.
  Zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST. W Wielka Interna Kardiologia część I z elementami angiologii.
  Red. Piotr Pruszczyk, Tomasz Hryniewiecki, Jarosław Drożdż.
  Medical Tribune Polska, 2009, 552-566.
 1. Tajstra Mateusz, Osuch Marcin, Gąsior Mariusz.
  Nowe technologie w leczeniu przewlekłych niedrożnych tętnic wieńcowych. W Interwencyjne leczenie przewlekłych niedrożności tętnic. Przełom w kardiologii inwazyjnej. Pod red. Leszka Bryniarskiego i Dariusza Dudka.
  Wyd.Exemplum Poznań 2009, 129-138. 2. Kucewicz-Czech E, Knapik P: Monitorowanie funkcji układu krążenia i oddechowego. W: Anestezjologia kliniczna z elementami intensywnej terapii i leczenia bólu. T. 2. / Red. nauk. : E. Mayzner-Zawadzka. Wydaw. Lekarskie PZWL: 2009 s. 1013-1034  
 1. Knapik P, Nadziakiewicz P, Chmielniak S: Zaburzenia termoregulacji w okresie okołooperacyjnym. W: Ogólne powikłania pooperacyjne Red E.Karpel, P.Jałowiecki. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2009, 213-228   

 1. Michał Zakliczyński, Lech Poloński, Marian Zembala.
  Zabiegi angioplastyki wieńcowej u pacjentów po przeszczepie serca.
  W:
  Kardiologia interwencyjna. / Red.: G. Brzezińska-Rajszys, M. Dąbrowski, W. Rużyłło, A. Witkowski.
  Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2009 s.165-171.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość