Strona główna

A b c a Dopasuj schematy do odpowiednich rodzajów gamii


Pobieranie 23.17 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar23.17 Kb.
PROTISTY
Zadanie 1. Wśród protestów wyróżniamy trzy rodzaje rozmnażania płciowego: izogamię, anizogamię i oogamię. Schemat przedstawia ( w losowej kolejności) wszystkie rodzaje gamii.


A B C
a) Dopasuj schematy do odpowiednich rodzajów gamii.
Izogamia…C. Anizogamia…A. Oogamia…B.
b) Podaj dwie różnice pomiędzy izogamią i oogamią dotyczące gamet.

1 Dwie gamety są ruchliwe u Izo, jedna gameta jest ruchliwa, druga nie u Oog

2 Gamety w Izo są takie same, a w Oo jedna ma kształt kulisty, druga to główka z witką
Zadanie 2. W cyklu rozwojowym protistów jednokomórkowych może dominować faza diploidalna lub haploidalna. Schemat przedstawia cykl rozwojowy pewnego protista.

a) Napisz, czy powyższy cykl rozwojowy dotyczy diplonta czy haplonta.

Jest to cykl rozwojowy haplonta, ponieważ mejoza ma charakter postgamiczny, zachodzi po zapłodnieniu.b) Napisz, czy mejoza w tym cyklu rozwojowym ma charakter pregamiczny, czy postgamiczny.

Postgamiczny


c) Wybierz prawidłowe dokończenie zdania:
Formy troficzne dzielą się B
A. mitotycznie B. mejotycznie C. amitotycznie D. przez pączkowanie
Zadanie 3. Schemat przedstawia cykl rozwojowy Dictyota.


a) Jaki rodzaj cyklu rozwojowego przechodzi Dictyota? Wybierz poprawną odpowiedź.
A. izomorficzny B. heteromorficzny C. heteromorficzny

z przewagą sporofitu z przewagą gametofitu


b) Wybierz prawidłową odpowiedź dotyczącą gamii w tym cyklu rozwojowym.
A. izogamia B. anizogamia C. oogamia
c) Zaznacz na schemacie literą R! miejsce zachodzenia mejozy. Napisz, czy jest to mejoza pregamiczna, czy postgamiczna.
Jest to mejoza Pregamiczna

Zadanie 4. Schemat przedstawia pantofelka.


Rozpoznaj struktury zaznaczone na schemacie literami A i B oraz podaj ich funkcje.
A nazwa Rzęski funkcja lokomocyjna, służą do poruszania, oraz do zdobywania pokarmu

B nazwa Wodniczka tętniąca funkcja osmoregulacyjna, reguluje uwodnienie pantofelka
Zadanie 5. Zaznacz w tabeli literą M cechy dotyczące makronukleusa pantofelka, a literą m cechy dotyczące mikronukleusa pantofelka.


Lp.

Cecha

M/m

1.

Służy do sterowania bieżącą pracą komórki

M

2.

Jest diploidalny

m

3.

W czasie koniugacji przechodzi podział mejotyczny

m

4.

Ma zwielokrotniony materiał genetyczny

M


Zadanie 6. Na schematach przedstawiono w dowolnej kolejności kolejne etapy koniugacji pantofelka.

A 3 B 6 C 1 D 4 E 2 F 5


Uszereguj we właściwej kolejności etapy koniugacji pantofelka.
…………………………………………………………………..

Zadanie 7. Schemat przedstawia budowę eugleny.
Podaj jedną cechę zwierzęcą i jedną cechę roślinną w komórce eugleny.
Cecha zwierzęca wić

Cecha roślinna chloroplasty


Informacja do zadań 8. i 9.

Poniższy schemat przedstawia cykl rozwojowy zarodźca malarii.
Zadanie 8. Na podstawie schematu:

 1. Podaj żywiciela pośredniego i ostatecznego tego pasożyta

Żywiciel pośredni Komórki wątroby

Żywiciel ostateczny Erytrocyt 1. Zaznacz na schemacie literą R! miejsce zachodzenia mejozy

Mejoza jest za zygotą, przed oocystą

c) Wyjaśnij, dlaczego ataki malarii objawiają się wysoką gorączką.

Ponieważ w momencie ataku, rozpada się bardzo duża liczba erytrocytów, których szczątki krążą po organizmie


Zadanie 9. Podaj jeden przykład działania człowieka, który zmniejszy ryzyko zarażenia zarodźcem malarii podczas przebywania w krajach tropikalnych.

Stosowanie moskitier, opryskiwanie się preparatami odstraszającymi komary


Zadanie 10. AM/2005

Mejoza w Cyklu A mejoza postgamiczna u haplontów spełnia rolę reduktora po zapłodnieniu, gdyby jej nie było, to każde kolejne pokolenie miałoby więcej chromosomów i mogłoby powodować śmierć lub upośledzenie organizmu.

W Cyklu B mejoza pregamiczna u diplontów redukuje liczbę chromosomów przed zapłodnieniem, aby zygota miała liczbę chromosomów 2n, większa liczb chromosomów wiąże się ze śmiercią lub upośledzeniem komórkiZadanie 11. AM/2009


 1. A

 2. Zygospory – podział mejotyczny

Zadanie 12. Zaznacz poprawne odpowiedzi dotyczące zielenic.


 1. Jako materiał zapasowy gromadzą glikogen

 2. Posiadają chlorofil a i b

 3. Mogą żyć w symbiozie z grzybami tworząc porosty

 4. Ściana komórkowa jest wzmocniona ligniną

 5. Są to wyłącznie formy wielokomórkowe


Zadanie 13. Zaznacz zdanie, które nie dotyczy brunatnic.


 1. Posiadają chlorofil a i c

 2. Są przedstawicielami stramenopili

 3. W zbiornikach wodnych rosną poniżej miejsca występowania zielenic i krasnorostów

 4. Przedstawicielem tej grupy jest morszczyn

 5. Substancją zapasową nigdy nie jest u nich skrobia


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość