A. Boniecki, Herbarz Polski: wydanie nowe, elektroniczne, wersja 0 kontaktPobieranie 87.18 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar87.18 Kb.
A. Boniecki, Herbarz Polski: wydanie nowe, elektroniczne, wersja 2.0 kontakt

. **************************


Rozkład godności ziemskich

w województwach przedrozbiorowych;

kliknij „*” żeby zobaczyć wszystkich

Poprzedni | Następny - t. 7, str. 385: Hryniewieccy dawniej Hryniewiccy h. Przeginia [obraz]


Artykuł 7.929 (pozycji: 153, różnych osób: 139, w tym z rodziny: 116)
Rodzina: Hryniewiecki (także: Hryniewicki)

Herb: Przeginia

Gniazdo: z Hryniewic w ziemi bielskiej
Pisali się: na Hryniewicach,
Rodowód

Indeks osób - członkowie rodziny

Indeks osób - krewni i powinowaci

Rozkład geograficzny urzędów i godności

Urzędy i godności trzymane przez osoby wzmiankowane w tym artykule

Miejscowości wzmiankowane w tym artykule

Źródła cytowane w tym artykule

Tekst ciągły

^^ góra ^^
Rodowód

7.929.1 W końcu XVI-go wieku dziedziczyli na Hryniewicach: Teodor,


7.929.2 syn Andrzeja, 1582 r.,
7.929.3 Jarosz,
7.929.4 syn Kucza, 1589 r.,
7.929.5 Marek,
7.929.6 syn Mieleszka
7.929.7 i Wawrzyniec,
7.929.8 syn Oleszka, 1598 r.,
7.929.9 Mikołaj,
7.929.10 syn Kucza,
7.929.11 Aleksander
7.929.12 z synami: Janem
7.929.13 i Aleksandrem,
7.929.14 Teodor Leonowicz,
7.929.15 Maksym,
7.929.16 Weronika
7.929.17 i Anna,
7.929.18 = 1 dzieci Teodora Andrzejewicza, 1599 r.
7.929.19 i synowie Jana:
7.929.20 Marcin,
7.929.21 Żdan,
7.929.22 Paweł
7.929.23 i Jan (Wyr. Lub. 11 f. 798; 36 f. 700 i 843; 57 f. 59; 67 f. 482; 76 f. 572, 663, 865 i 1006; 79 f. 168 i 234).
7.929.24 ¶Iwan pozwał 1606 r. Biełockiego, o najście go w gospodzie w kucka i grabież.
7.929.25 Mikołaj procesuje się 1629 r. z Czołhańską.
7.929.26 ¶W 1660 r. ustanowioną została opieka nad Władysławem
7.929.27 i Marcebellą,
7.929.28 dziećmi Benedykta
7.929.29 & 28 i Eufrozyny z Piekarskich (Sig. 3 f. 97).
7.929.30 Paweł Karol,
7.929.31 = 28 syn także Benedykta,
7.929.32 = 30 skarbnik bielski, podpisał z ziemią bielską, elekcyę Jana III-go (Mil.).
7.929.33 Mikołaj,
7.929.34 syn Filomena, zeznawał akta w Lublinie 1652 roku.
7.929.35 Jerzy, regent ziemski włodzimierski 1686 r.
7.929.36 Michał na Hryniewicach, kanonik kamieniecki, deputat na Trybunał koronny 1688 r. (Zap. Lub. 43 f. 546; 62 f. 508 i 64 f. 405).
7.929.37 Stanisław,
7.929.38 syn Jana,
7.929.39 = 37 pokwitowany 1691 r. przez Ciechanowiecką (Gr. Brańs.).
7.929.40 ¶Jan z województwem sandomierskiem,
7.929.41 Michał z województwem kaliskiem,
7.929.42 a Franciszek, skarbnik bielski, z województwem podlaskiem, podpisali obiór Augusta II-go.
7.929.43 = 42 ¶Franciszek, skarbnik bielski, sprzedał 1699 r. Arkuszów w gnieźnieńskiem, Lipskiemu. Pozwany o ewikcyę 1723 roku (Gr. Piotrk. i Gr. Pyzdr.).
7.929.44 Jan,
7.929.45 syn Teodora,
7.929.46 = 44 patron przy Trybunale litewskim 1719 r. (Arch. Dubr. X).
7.929.47 Franciszek na Wołyniu 1727 r. (Woł. XII f. 2).
7.929.48 Jan, cześnik bielski 1712 r.
7.929.49 Paweł, pleban w Odrzywole, zmarł 1737 r.
7.929.50 Samuel starosta wołkowski 1747 r. (Akta XI), stronnik Augusta III-go, głosował za nim (Obl. Warsz. 49 f. 607).
7.929.51 ¶Aleksander z ziemią mielnicką,
7.929.52 Paweł, regent grodzki brański, poseł ziemi bielskiej, z tąż ziemią,
7.929.53 Kajetan, podczaszy latyczowski, podstarości kamieniecki
7.929.54 i Michał, obaj posłowie województwa podolskiego, z temże województwem, podpisali elekcyę Stanisława Augusta.
7.929.55 ¶Paweł, deputat na Trybunał koronny i pisarz ziemski bielski 1765 r., sędzia ziemski 1775 r., w końcu podkomorzy bielski 1789 r.,
7.929.56 & 55 z Małgorzaty Dłużewskiej
7.929.57 miał syna Stanisława, wojskiego mniejszego bielskiego 1788 r. (DW. 112 f. 289 i 753).
7.929.58 = 53 ¶Kajetan, miecznik czerwonogrodzki 1744 r., miecznik podolski 1748 roku, podczaszy latyczowski 1759 r., chorąży czerwonogrodzki 1765 r., kasztelan kamieniecki 1768 r., wojewoda lubelski 1782 r., kawaler orderu Św. Stanisława 1772 r., a Orła Białego 1780 r. W 1764 r. był i podstarościm kamienieckim. W 1765 r. nabył Markuszów od Małachowskich, a w 1774 i 1780 r. prawa Ciechanowicza i Kempistego do tychże dóbr (DW. 85 f. 395; 91 f. 385 i 96 f. 1105).
7.929.59 W 1791 r. zrzekł się roli egzekutora testamentu Konstancyi z Denhoffów,
7.929.60 & 59 1-o v. Sanguszkowej,
7.929.61 & 59 2-o v. Rogalińskiej (DW. 107 f. 328).
7.929.62 = 58 Umarł 1796 r. Ze
7.929.63 & 58 Stempkowskiej
7.929.64 miał syna Ignacego, który sprzedał 1796 r. Bronice, Niebrzegów, Buchołowice i Łopatki Józefowi Dembowskiemu (Quater. VIII f. 7)
7.929.65 i córkę Maryannę,
7.929.66 & 65 za Ignacym Chołoniewskim.
7.929.67 ¶Michał, cześnik bielski, zastawił 1764 r. część Nehrebki Dmochowskiemu (Zs. Przem. 238 f. 43).
7.929.68 Michał, cześnik witebski, otrzymał 1762 r. Jołtuchy w powiecie latyczowskim, w dożywocie, a 1770 r. konsens królewski, na wykupienie Wierzchówki od Kwaśniewskich (M. 270 f. 190 i Kancl. 48 II f. 151).
7.929.69 & 68 Wspólnie z żoną, Konstancyą z Sucheckich,
7.929.70 = 68 posiadał starostwo bareckie, które odstąpił Brzozowskiemu 1772 r. (Kancl. 50 IV f. 29).
7.929.71 ¶Jan otrzymał 1767 r. konsens królewski, na wykupienie z rąk Kwaśniewskich Wierzchówki, w powiecie latyczowskim (Kancl. 32 f. 74).
7.929.72 Józef, wojski mniejszy latyczowski 1765 r., miecznik 1767 r., wojski większy 1774 r., zmarł w roku następnym.
7.929.73 & 72 Z Heleny Cieciszowskiej
7.929.74 synów jego czterech: Tomasz,
7.929.75 Ludwik,
7.929.76 Wojciech
7.929.77 i Piotr, z których dwaj pierwsi sprzedali Karskie 1790 r. (DW. 106 f. 458 i M. 303 f. 10).
7.929.78 Józef, podwojewodzy zakroczymski;
7.929.79 & 78 wdowa po nim Franciszka z Mochelskich 1789 r. (DW. 104 f. 1278 i 105 f. 443).
7.929.80 ¶Ksiądz Antoni, scholastyk katedralny chełmski (unicki) 1850 roku.
7.929.81 Józef, dziedzic Unikowa w stopnickiem, 1866 r.
7.929.82 Karol, biskup wileński 1883 r., następnie 1891 r. arcybiskup pergeński, proboszcz w Tuszowie w Galicyi, kanonik katedralny lwowski 1903 r.
7.929.83 Ludwik,
7.929.84 & 83 ożeniony z Heleną Mickiewiczówną,
7.929.85 córką Adama,
7.929.86 = 83 zamieszkał we Francyi.
7.929.87 Syn ich Witold zmarł 1903 r. w Dole.
7.929.88 ¶Jan,
7.929.89 Wincenty
7.929.90 z synami: Telesforem
7.929.91 i Tytusem
7.929.92 i Paweł,
7.929.93 synowie Kajetana,
7.929.94 wnukowie Aleksandra,
7.929.95 prawnukowie Marka,
7.929.96 syna Krzysztofa,
7.929.97 wnuka Wawrzyńca,
7.929.98 prawnuka Jana,
7.929.99 praprawnuka Żdana, dziedzica w 1597 r. Hryniewic w powiecie bielskim,
7.929.100 = 92 dowiedli szlachectwa przed Deputacyą Wywodową wileńską, w początkach XIX-go wieku.
7.929.101 ¶Tadeusz,
7.929.102 syn Józefa
7.929.103 & 102 i Anieli z Kłodnickich, w sądzie grodzkim przemyskim 1783 r.,
7.929.104 a Kazimierz, w sądzie grodzkim lwowskim 1782 r., dowiedli szlachectwa.
7.929.105 ¶Józef,
7.929.106 syn Jana Zygmunta
7.929.107 & 106 i Heleny Tuszyńskiej,
7.929.108 & 105 zostawił z Heleny Zielińskiej
7.929.109 synów: Andrzeja,
7.929.110 & 109 ożenionego z Heleną Dobrzyniecką,
7.929.111 po którym syn Józef, wylegitymowany ze szlachectwa w sądzie ziemskim lwowskim 1782 r.
7.929.112 i Michała, dziedzica części Hałuszczyniec, wylegitymowanego tegoż roku w sądzie grodzkim trembowelskim.
7.929.113 ¶Daniel,
7.929.114 = 112 syn tego Michała, miał syna księdza,
7.929.115 Szymona, gr.- kat. proboszcza w Smolniku,
7.929.116 & 115 ożenionego z Pelagią Podłuską,
7.929.117 którego synowie: ksiądz Hilary, proboszcz gr.-kat. w Niemirowie,
7.929.118 & 117 ożeniony z Emilią Grąziewiczówną,
7.929.119 z synem Emilianem, 1864 r.,
7.929.120 ksiądz Leon, proboszcz gr.-kat. w Bykowie,
7.929.121 & 120 ożeniony z Otylią z Kieslów,
7.929.122 z synem Janem, 1881 r.
7.929.123 i ksiądz Antoni, proboszcz gr.-kat. w Rypiance,
7.929.124 & 123 ożeniony z Anną Lewicką,
7.929.125 z synami: księdzem Apolinarym,
7.929.126 Michałem
7.929.127 i Aleksandrem, 1900 r., wywiedli się ze szlachectwa w Wydziale krajowym we Lwowie.
7.929.128 = 127 ¶ Z nich Aleksander, ur. 1844 r.,
7.929.129 & 128 zaślubił 1872 r. Honoratę Jasieńską
7.929.130 i ma z niej córkę Olimpię,
7.929.131 & 130 za dr. Włodzimierzem Witoszyńskim,
7.929.132 oraz synów: Modesta ur. 1874 r.,
7.929.133 Stefana, ur. 1877 r.,
7.929.134 Mirosława, ur. 1883 r.
7.929.135 i Włodzimierza, ur. 1886 r.
7.929.136 [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
7.929.137 ¶Ksiądz Grzegorz, proboszcz gr.-kat. w Turce, zmarł 1817 r., pozostawiając
7.929.138 & 137 z Teresy z Szeremethych
7.929.139 synów: Antoniego,
7.929.140 Franciszka,
7.929.141 Józefa,
7.929.142 Mikołaja,
7.929.143 i Grzegorza.
7.929.144 Bracia jego: Jan w Torhanowicach,
7.929.145 Leon w Koblańskiej Woli
7.929.146 i Jacek 1817 r. (A. Lwow. For. Nob.).
7.929.147 ¶Filip
7.929.148 z synem Teodorem Izydorem,
7.929.149 syn Bazylego,
7.929.150 wnuk Macieja,
7.929.151 prawnuk Antoniego,
7.929.152 praprawnuk Inocentego,
7.929.153 = 147 legitymował się ze szlachectwa w gubernii podolskiej, 1850 roku.

^^ góra ^^


Indeks osób

Członkowie rodziny

id imię urzędy/godności

7.929.136

7.929.11 Aleksander

7.929.127 Aleksander

7.929.128 = 127 Aleksander

7.929.13 Aleksander

7.929.51 Aleksander

7.929.94 Aleksander

7.929.109 Andrzej

7.929.2 Andrzej

7.929.17 Anna

7.929.123 Antoni ksiądz

proboszcz grekokatolicki
7.929.139 Antoni

7.929.151 Antoni

7.929.80 Antoni ksiądz

scholastyk katedralny 1850


7.929.125 Apolinary ksiądz
7.929.149 Bazyli

7.929.28 Benedykt

7.929.31 = 28 Benedykt

7.929.113 Daniel

7.929.119 Emilian

7.929.147 Filip

7.929.34 Filomen

7.929.140 Franciszek

7.929.42 Franciszek skarbnik Bielsk Podlaski (pdl)
7.929.43 = 42 Franciszek skarbnik Bielsk Podlaski (pdl)
7.929.47 Franciszek

7.929.137 Grzegorz ksiądz

proboszcz grekokatolicki
7.929.143 Grzegorz

7.929.3 Hieronim

7.929.117 Hilary ksiądz

proboszcz grekokatolicki


7.929.64 Ignacy

7.929.152 Innocenty

7.929.146 Jacek

7.929.106 Jan Zygmunt

7.929.12 Jan

7.929.122 Jan

7.929.144 Jan

7.929.19 Jan

7.929.23 Jan

7.929.24 Jan

7.929.38 Jan

7.929.40 Jan

7.929.44 Jan

7.929.48 Jan cześnik Bielsk Podlaski (pdl) 1712


7.929.71 Jan

7.929.88 Jan

7.929.98 Jan

7.929.35 Jerzy regent ziemski Włodzimierz Wołyński (wol) 1686


7.929.102 Józef

7.929.105 Józef

7.929.111 Józef

7.929.141 Józef

7.929.72 Józef wojski mniejszy Latyczów (pdl) 1765

miecznik 1767

wojski większy 1774
7.929.78 Józef podwojewodzi Zakroczym (maz)
7.929.81 Józef

7.929.53 Kajetan podczaszy Latyczów (pdl)

podstarości Kamieniec (pdo)
7.929.58 = 53 Kajetan miecznik Czerwonogród (pdo) 1744

miecznik Podole (pdo) 1748

podczaszy Latyczów (pdl) 1759

chorąży Czerwonogród (pdo) 1765

kasztelan Kamieniec (pdo) 1768

wojewoda Lublin (lub) 1782

kawaler order świętego Stanisława (z_order) 1772

kawaler order Orła Białego (z_order) 1780

podstarości Kamieniec (pdo) 1764
7.929.93 Kajetan

7.929.82 Karol biskup Wilno (wil) 1883

arcybiskup 1891

proboszcz

kanonik katedralny Lwów (rus) 1903
7.929.104 Kazimierz

7.929.96 Krzysztof

7.929.10 Kucz

7.929.4 Kucz

7.929.120 Leon ksiądz

proboszcz grekokatolicki


7.929.145 Leon

7.929.75 Ludwik

7.929.83 Ludwik

7.929.150 Maciej

7.929.15 Maksym

7.929.20 Marcin

7.929.27 Marcybela

7.929.5 Marek

7.929.95 Marek

7.929.65 Marianna

7.929.112 Michał

7.929.114 = 112 Michał ksiądz


7.929.126 Michał

7.929.36 Michał kanonik Kamieniec (pdo)

deputat na trybunał 1688
7.929.41 Michał

7.929.54 Michał

7.929.67 Michał cześnik Bielsk Podlaski (pdl)
7.929.68 Michał cześnik Witebsk (wit)
7.929.6 Mieleszko

7.929.142 Mikołaj

7.929.25 Mikołaj

7.929.33 Mikołaj

7.929.9 Mikołaj

7.929.134 Mirosław

7.929.132 Modest

7.929.8 Oleszko

7.929.130 Olimpia

7.929.22 Paweł

7.929.30 Paweł Karol

7.929.49 Paweł pleban


7.929.52 Paweł regent grodzki Brańsk (pdl)

poseł
7.929.55 Paweł deputat na trybunał

pisarz ziemski Bielsk Podlaski (pdl) 1765

sędzia ziemski 1775

podkomorzy Bielsk Podlaski (pdl) 1789
7.929.92 Paweł

7.929.77 Piotr

7.929.50 Samuel starosta Wołkowysk (now) 1747
7.929.37 Stanisław

7.929.57 Stanisław wojski mniejszy Bielsk Podlaski (pdl) 1788


7.929.133 Stefan

7.929.115 Szymon proboszcz grekokatolicki


7.929.101 Tadeusz

7.929.90 Telesfor

7.929.1 Teodor

7.929.14 Teodor (ojciec: Leon)

7.929.148 Teodor Izydor

7.929.18 = 1 Teodor (ojciec: Andrzej)

7.929.45 Teodor

7.929.74 Tomasz

7.929.91 Tytus

7.929.7 Wawrzyniec

7.929.97 Wawrzyniec

7.929.16 Weronika

7.929.89 Wincenty

7.929.87 Witold

7.929.26 Władysław

7.929.135 Włodzimierz

7.929.76 Wojciech

7.929.21 Żdan

7.929.99 Żdan
^^ góra ^^
Krewni i powinowaci

id nazwisko imię urzędy/godności

7.929.85 Adam

7.929.66 Chołoniewski Ignacy

7.929.73 Cieciszowski Helena

7.929.56 Dłużewski Małgorzata

7.929.110 Dobrzyniecki Helena

7.929.118 Grąziewicz Emilia

7.929.129 Jasieński Honorata

7.929.121 Kiesl Otylia

7.929.103 Kłodnicki Aniela

7.929.124 Lewicki Anna

7.929.84 Mickiewicz Helena

7.929.79 Mochelski Franciszka

7.929.29 Piekarski Eufrozyna

7.929.116 Podłuski Pelagia

7.929.69 Suchecki Konstancja

7.929.138 Szeremethy Teresa

7.929.107 Tuszyński Helena

7.929.131 Witoszyński Włodzimierz doktor


7.929.108 Zieliński Helena
^^ góra ^^
Urzędy i godności trzymane przez osoby wzmiankowane w tym artykule

arcybiskup, biskup, chorąży, cześnik, cześnik, cześnik, kanonik, kanonik katedralny, kasztelan, kawaler, kawaler, miecznik, miecznik, miecznik, patron, pisarz ziemski, pleban, podczaszy, podczaszy, podkomorzy, podstarości, podstarości, podwojewodzi, proboszcz, proboszcz grekokatolicki, proboszcz grekokatolicki, proboszcz grekokatolicki, proboszcz grekokatolicki, proboszcz grekokatolicki, regent grodzki, regent ziemski, scholastyk katedralny, sędzia ziemski, skarbnik, skarbnik, skarbnik, starosta, starosta, wojewoda, wojski mniejszy, wojski mniejszy, wojski większy,

^^ góra ^^
Rozkład geograficzny urzędów i godności

Lublin (lub), Zakroczym (maz), Wołkowysk (now), Bielsk Podlaski (pdl), Bielsk Podlaski (pdl), Bielsk Podlaski (pdl), Bielsk Podlaski (pdl), Bielsk Podlaski (pdl), Bielsk Podlaski (pdl), Bielsk Podlaski (pdl), Bielsk Podlaski (pdl), Brańsk (pdl), Latyczów (pdl), Latyczów (pdl), Latyczów (pdl), Czerwonogród (pdo), Czerwonogród (pdo), Kamieniec (pdo), Kamieniec (pdo), Kamieniec (pdo), Kamieniec (pdo), Podole (pdo), Lwów (rus), Wilno (wil), Witebsk (wit), Włodzimierz Wołyński (wol), (z_diec), order Orła Białego (z_order), order świętego Stanisława (z_order), (z_parafia), (z_parafia), (z_parafia), (z_parafia), (z_parafia), (z_parafia), (z_starostwo),

^^ góra ^^
Miejscowości wzmiankowane w tym artykule:

Arkuszów w gnieźnieńskiem

Bronice, Niebrzegów, Buchołowice i Łopatki

części Hałuszczyniec

część Nehrebki

Hryniewic w powiecie bielskim

Hryniewicach

Jołtuchy w powiecie latyczowskim

Karskie

Koblańskiej Woli

Markuszów

na Wołyniu

przed Deputacyą Wywodową wileńską

Unikowa w stopnickiem

w Dole

w gubernii podolskiejw kucka

w Lublinie

w Rypiance

w sądzie grodzkim lwowskim

w sądzie grodzkim przemyskim

w sądzie grodzkim trembowelskim

w sądzie ziemskim lwowskim

w Torhanowicach

w Wydziale krajowym we Lwowie

we Francyi

Wierzchówki

Wierzchówki, w powiecie latyczowskim

województwa podolskiego

z województwem kaliskiem

z województwem podlaskiem

z województwem sandomierskiem

z ziemią bielską

z ziemią mielnicką

^^ góra ^^
Źródła cytowane w tym artykule:

(pełna lista skrótów jest tutaj)


A. Lwow. For. Nob.

Akta XI


Arch. Dubr. X

DW. 104 f. 1278 i 105 f. 443

DW. 106 f. 458 i M. 303 f. 10

DW. 107 f. 328

DW. 112 f. 289 i 753

DW. 85 f. 395; 91 f. 385 i 96 f. 1105

Gr. Brańs.

Gr. Piotrk. i Gr. Pyzdr.

Kancl. 32 f. 74

Kancl. 50 IV f. 29

M. 270 f. 190 i Kancl. 48 II f. 151

Mil.


Obl. Warsz. 49 f. 607

Quater. VIII f. 7

Sig. 3 f. 97

Woł. XII f. 2

Wyr. Lub. 11 f. 798; 36 f. 700 i 843; 57 f. 59; 67 f. 482; 76 f. 572, 663, 865 i 1006; 79 f. 168 i 234

Zap. Lub. 43 f. 546; 62 f. 508 i 64 f. 405

Zs. Przem. 238 f. 43

Tekst ciągłyW końcu XVI-go wieku dziedziczyli na Hryniewicach: Teodor, syn Andrzeja, 1582 r., Jarosz, syn Kucza, 1589 r., Marek, syn Mieleszka i Wawrzyniec, syn Oleszka, 1598 r., Mikołaj, syn Kucza, Aleksander z synami: Janem i Aleksandrem, Teodor Leonowicz, Maksym, Weronika i Anna, dzieci Teodora Andrzejewicza, 1599 r. i synowie Jana: Marcin, Żdan, Paweł i Jan (Wyr. Lub. 11 f. 798; 36 f. 700 i 843; 57 f. 59; 67 f. 482; 76 f. 572, 663, 865 i 1006; 79 f. 168 i 234). ¶ Iwan pozwał 1606 r. Biełockiego, o najście go w gospodzie w kucka i grabież. Mikołaj procesuje się 1629 r. z Czołhańską. ¶ W 1660 r. ustanowioną została opieka nad Władysławem i Marcebellą, dziećmi Benedykta i Eufrozyny z Piekarskich (Sig. 3 f. 97). Paweł Karol, syn także Benedykta, skarbnik bielski, podpisał z ziemią bielską, elekcyę Jana III-go (Mil.). Mikołaj, syn Filomena, zeznawał akta w Lublinie 1652 roku. Jerzy, regent ziemski włodzimierski 1686 r. Michał na Hryniewicach, kanonik kamieniecki, deputat na Trybunał koronny 1688 r. (Zap. Lub. 43 f. 546; 62 f. 508 i 64 f. 405). Stanisław, syn Jana, pokwitowany 1691 r. przez Ciechanowiecką (Gr. Brańs.). ¶ Jan z województwem sandomierskiem, Michał z województwem kaliskiem, a Franciszek, skarbnik bielski, z województwem podlaskiem, podpisali obiór Augusta II-go. ¶ Franciszek, skarbnik bielski, sprzedał 1699 r. Arkuszów w gnieźnieńskiem, Lipskiemu. Pozwany o ewikcyę 1723 roku (Gr. Piotrk. i Gr. Pyzdr.). Jan, syn Teodora, patron przy Trybunale litewskim 1719 r. (Arch. Dubr. X). Franciszek na Wołyniu 1727 r. (Woł. XII f. 2). Jan, cześnik bielski 1712 r. Paweł, pleban w Odrzywole, zmarł 1737 r. Samuel starosta wołkowski 1747 r. (Akta XI), stronnik Augusta III-go, głosował za nim (Obl. Warsz. 49 f. 607). ¶ Aleksander z ziemią mielnicką, Paweł, regent grodzki brański, poseł ziemi bielskiej, z tąż ziemią, Kajetan, podczaszy latyczowski, podstarości kamieniecki i Michał, obaj posłowie województwa podolskiego, z temże województwem, podpisali elekcyę Stanisława Augusta. ¶ Paweł, deputat na Trybunał koronny i pisarz ziemski bielski 1765 r., sędzia ziemski 1775 r., w końcu podkomorzy bielski 1789 r., z Małgorzaty Dłużewskiej miał syna Stanisława, wojskiego mniejszego bielskiego 1788 r. (DW. 112 f. 289 i 753). ¶ Kajetan, miecznik czerwonogrodzki 1744 r., miecznik podolski 1748 roku, podczaszy latyczowski 1759 r., chorąży czerwonogrodzki 1765 r., kasztelan kamieniecki 1768 r., wojewoda lubelski 1782 r., kawaler orderu Św. Stanisława 1772 r., a Orła Białego 1780 r. W 1764 r. był i podstarościm kamienieckim. W 1765 r. nabył Markuszów od Małachowskich, a w 1774 i 1780 r. prawa Ciechanowicza i Kempistego do tychże dóbr (DW. 85 f. 395; 91 f. 385 i 96 f. 1105). W 1791 r. zrzekł się roli egzekutora testamentu Konstancyi z Denhoffów, 1-o v. Sanguszkowej, 2-o v. Rogalińskiej (DW. 107 f. 328). Umarł 1796 r. Ze Stempkowskiej miał syna Ignacego, który sprzedał 1796 r. Bronice, Niebrzegów, Buchołowice i Łopatki Józefowi Dembowskiemu (Quater. VIII f. 7) i córkę Maryannę, za Ignacym Chołoniewskim. ¶ Michał, cześnik bielski, zastawił 1764 r. część Nehrebki Dmochowskiemu (Zs. Przem. 238 f. 43). Michał, cześnik witebski, otrzymał 1762 r. Jołtuchy w powiecie latyczowskim, w dożywocie, a 1770 r. konsens królewski, na wykupienie Wierzchówki od Kwaśniewskich (M. 270 f. 190 i Kancl. 48 II f. 151). Wspólnie z żoną, Konstancyą z Sucheckich, posiadał starostwo bareckie, które odstąpił Brzozowskiemu 1772 r. (Kancl. 50 IV f. 29). ¶ Jan otrzymał 1767 r. konsens królewski, na wykupienie z rąk Kwaśniewskich Wierzchówki, w powiecie latyczowskim (Kancl. 32 f. 74). Józef, wojski mniejszy latyczowski 1765 r., miecznik 1767 r., wojski większy 1774 r., zmarł w roku następnym. Z Heleny Cieciszowskiej synów jego czterech: Tomasz, Ludwik, Wojciech i Piotr, z których dwaj pierwsi sprzedali Karskie 1790 r. (DW. 106 f. 458 i M. 303 f. 10). Józef, podwojewodzy zakroczymski; wdowa po nim Franciszka z Mochelskich 1789 r. (DW. 104 f. 1278 i 105 f. 443). ¶ Ksiądz Antoni, scholastyk katedralny chełmski (unicki) 1850 roku. Józef, dziedzic Unikowa w stopnickiem, 1866 r. Karol, biskup wileński 1883 r., następnie 1891 r. arcybiskup pergeński, proboszcz w Tuszowie w Galicyi, kanonik katedralny lwowski 1903 r. Ludwik, ożeniony z Heleną Mickiewiczówną, córką Adama, zamieszkał we Francyi. Syn ich Witold zmarł 1903 r. w Dole. ¶ Jan, Wincenty z synami: Telesforem i Tytusem i Paweł, synowie Kajetana, wnukowie Aleksandra, prawnukowie Marka, syna Krzysztofa, wnuka Wawrzyńca, prawnuka Jana, praprawnuka Żdana, dziedzica w 1597 r. Hryniewic w powiecie bielskim, dowiedli szlachectwa przed Deputacyą Wywodową wileńską, w początkach XIX-go wieku. ¶ Tadeusz, syn Józefa i Anieli z Kłodnickich, w sądzie grodzkim przemyskim 1783 r., a Kazimierz, w sądzie grodzkim lwowskim 1782 r., dowiedli szlachectwa. ¶ Józef, syn Jana Zygmunta i Heleny Tuszyńskiej, zostawił z Heleny Zielińskiej synów: Andrzeja, ożenionego z Heleną Dobrzyniecką, po którym syn Józef, wylegitymowany ze szlachectwa w sądzie ziemskim lwowskim 1782 r. i Michała, dziedzica części Hałuszczyniec, wylegitymowanego tegoż roku w sądzie grodzkim trembowelskim. ¶ Daniel, syn tego Michała, miał syna księdza, Szymona, gr.- kat. proboszcza w Smolniku, ożenionego z Pelagią Podłuską, którego synowie: ksiądz Hilary, proboszcz gr.-kat. w Niemirowie, ożeniony z Emilią Grąziewiczówną, z synem Emilianem, 1864 r., ksiądz Leon, proboszcz gr.-kat. w Bykowie, ożeniony z Otylią z Kieslów, z synem Janem, 1881 r. i ksiądz Antoni, proboszcz gr.-kat. w Rypiance, ożeniony z Anną Lewicką, z synami: księdzem Apolinarym, Michałem i Aleksandrem, 1900 r., wywiedli się ze szlachectwa w Wydziale krajowym we Lwowie. ¶ Z nich Aleksander, ur. 1844 r., zaślubił 1872 r. Honoratę Jasieńską i ma z niej córkę Olimpię, za dr. Włodzimierzem Witoszyńskim, oraz synów: Modesta ur. 1874 r., Stefana, ur. 1877 r., Mirosława, ur. 1883 r. i Włodzimierza, ur. 1886 r. [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] ¶ Ksiądz Grzegorz, proboszcz gr.-kat. w Turce, zmarł 1817 r., pozostawiając z Teresy z Szeremethych synów: Antoniego, Franciszka, Józefa, Mikołaja, i Grzegorza. Bracia jego: Jan w Torhanowicach, Leon w Koblańskiej Woli i Jacek 1817 r. (A. Lwow. For. Nob.). ¶ Filip z synem Teodorem Izydorem, syn Bazylego, wnuk Macieja, prawnuk Antoniego, praprawnuk Inocentego, legitymował się ze szlachectwa w gubernii podolskiej, 1850 roku.

--------------------------------------------------------------------------------

Objaśnienia
Rodowód

wiersze na szarym tle oznaczają osoby, którym nie udało się znaleźć przodków lub w inny sposób przypisać do odpowiedniego pokolenia; dla pozostałych osób pokolenie oznaczono przez pionowe niebieskie linie;

znak „=” oznacza, że osoba jest identyczna z inną, zaś „&” że jest małżonkiem innej.

Rozkład geograficzny urzędów i godności — urząd „podkomorzy zakroczymski” jest reprezentowany tu przez „Zakroczym (maz)”, co oznacza „Ziemia Zakroczymska w dawnym województwie mazowieckim”.

Tekst ciągły — „¶” oznacza początek nowego akapitu

Wtrącenia w [nawiasach kwadratowych] pochodzą od M.J. Minakowskiego

--------------------------------------------------------------------------------

21/11/06 23:48

A. Boniecki, Herbarz Polski: wydanie nowe, elektroniczne, wersja 2.0 kontakt

.
Rozkład godności ziemskich

w województwach przedrozbiorowych;

kliknij „*” żeby zobaczyć wszystkich

Poprzedni | Następny - t. 15, str. 178: Łapiccy [obraz]
Artykuł 15.300 (pozycji: 38, różnych osób: 35, w tym z rodziny: 26)
Rodzina: Łapicki

Wstęp: na Białorusi

Rodowód

Indeks osób - członkowie rodziny

Indeks osób - krewni i powinowaci

Rozkład geograficzny urzędów i godności

Urzędy i godności trzymane przez osoby wzmiankowane w tym artykule

Miejscowości wzmiankowane w tym artykule

Źródła cytowane w tym artykule

Tekst ciągły

^^ góra ^^
Rodowód

15.300.1 Tadeusz, generał adjutant wojsk koronnych 1795 roku (Gr. Połoc.).


15.300.2 Walens Eustachy,
15.300.3 syn Telesfora,
15.300.4 wnuk Ignacego,
15.300.5 = 2 wylegitymowany ze szlachectwa w gubernji mińskiej 1836 roku, przeniósł się w kijowskie, gdzie wpisany do ksiąg szlachty razem
15.300.6 z synem Michałem Leopoldem 1898 roku (Spis.).
15.300.7 ¶Juljan, literat, krytyk, urodzony w Hancewiczach, dziedzic Bucewicz, w mińskim, skonfiskowanych 1863 r.
15.300.8 Michał, dziedzic Hancewicz, w borysowskim,
15.300.9 Piotr - Newla, w pińczowskim,
15.300.10 Romuald - Marcjanówki, w ihumeńskim, w końcu XIX-go wieku (Teka Kossak.).
15.300.11 [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
15.300.12 ¶Są Łapiccy na Rusi Czerwonej, ale inną stanowią rodzinę Jan, dziedzic części Beska,
15.300.13 miał córkę Annę, 1811 r.
15.300.14 & 13 wdowę po ks. Janie Buczyńskim, plebanie w Laszkach Murowanych.
15.300.15 = 12 Siostry Jana:
15.300.16 Helena
15.300.17 & 16 za ks. Janem Jawornickim, plebanem w Besku;
15.300.18 Anastazja
15.300.19 & 18 za ks. Samuelem Krynickim.
15.300.20 [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
15.300.21 Aleksy, ur. 1754 r., pleban w Borczowicach,
15.300.22 miał braci: Andrzeja, dziedzica części Beska
15.300.23 i Jacka,
15.300.24 = 21 umarł 1826 r.,
15.300.25 & 23 pozostawiwszy, z Anny Żelechowskiej:
15.300.26 Katarzynę
15.300.27 & 26 Buszyńską,
15.300.28 Juljannę
15.300.29 & 28 Paszkiewiczową,
15.300.30 Marjannę
15.300.31 & 30 za ks. Stefanem Grąziewiczem z Dobrej
15.300.32 i Jana, plebana w Hermanowicach, zmarłego 1849 roku,
15.300.33 & 32 po którym, z Rozalji Klimkowskiej:
15.300.34 Tekla
15.300.35 & 34 Żelechowska,
15.300.36 Salomea,
15.300.37 Antoni
15.300.38 i Djonizy, księża (Akta Lwow. For. Nob.; M. D. Wąs.).

^^ góra ^^


Indeks osób

Członkowie rodziny

id imię urzędy/godności

15.300.11

15.300.20

15.300.21 Aleksy pleban


15.300.18 Anastazja

15.300.22 Andrzej

15.300.13 Anna

15.300.37 Antoni

15.300.38 Dionizy

15.300.16 Helena

15.300.4 Ignacy

15.300.23 Jacek

15.300.12 Jan

15.300.15 = 12 Jan

15.300.32 Jan pleban
15.300.7 Julian

15.300.28 Julianna

15.300.26 Katarzyna

15.300.30 Marianna

15.300.6 Michał Leopold

15.300.8 Michał

15.300.9 Piotr

15.300.10 Romuald

15.300.36 Salomea

15.300.1 Tadeusz generał-adiutant wojsko koronne 1795


15.300.34 Tekla

15.300.3 Telesfor

15.300.2 Walens Eustachy
^^ góra ^^
Krewni i powinowaci

id nazwisko imię urzędy/godności

15.300.14 Buczyński Jan ksiądz

pleban
15.300.31 ks. Grąziewicz z Dobrej Stefan

15.300.17 Jawornicki Jan ksiądz

pleban
15.300.33 Klimkowski Rozalia

15.300.19 ks. Krynicki Samuel

15.300.25 Żelechowski Anna


^^ góra ^^
Urzędy i godności trzymane przez osoby wzmiankowane w tym artykule

generał-adiutant, pleban, pleban,

^^ góra ^^
Rozkład geograficzny urzędów i godności

(z_parafia), (z_parafia), (z_parafia), (z_parafia),

^^ góra ^^
Miejscowości wzmiankowane w tym artykule:

Bucewicz, w mińskim

części Beska

części Beska

Hancewicz, w borysowskim

Marcjanówki, w ihumeńskim

Newla, w pińczowskim

w gubernji mińskiej

w Hancewiczach

w kijowskie

^^ góra ^^
Źródła cytowane w tym artykule:

(pełna lista skrótów jest tutaj)


Akta Lwow. For. Nob.; M. D. Wąs.

Gr. Połoc.

Spis.

Teka Kossak.Tekst ciągły

Tadeusz, generał adjutant wojsk koronnych 1795 roku (Gr. Połoc.). Walens Eustachy, syn Telesfora, wnuk Ignacego, wylegitymowany ze szlachectwa w gubernji mińskiej 1836 roku, przeniósł się w kijowskie, gdzie wpisany do ksiąg szlachty razem z synem Michałem Leopoldem 1898 roku (Spis.). ¶ Juljan, literat, krytyk, urodzony w Hancewiczach, dziedzic Bucewicz, w mińskim, skonfiskowanych 1863 r. Michał, dziedzic Hancewicz, w borysowskim, Piotr - Newla, w pińczowskim, Romuald - Marcjanówki, w ihumeńskim, w końcu XIX-go wieku (Teka Kossak.). [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] ¶ Są Łapiccy na Rusi Czerwonej, ale inną stanowią rodzinę Jan, dziedzic części Beska, miał córkę Annę, 1811 r. wdowę po ks. Janie Buczyńskim, plebanie w Laszkach Murowanych. Siostry Jana: Helena za ks. Janem Jawornickim, plebanem w Besku; Anastazja za ks. Samuelem Krynickim. [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Aleksy, ur. 1754 r., pleban w Borczowicach, miał braci: Andrzeja, dziedzica części Beska i Jacka, umarł 1826 r., pozostawiwszy, z Anny Żelechowskiej: Katarzynę Buszyńską, Juljannę Paszkiewiczową, Marjannę za ks. Stefanem Grąziewiczem z Dobrej i Jana, plebana w Hermanowicach, zmarłego 1849 roku, po którym, z Rozalji Klimkowskiej: Tekla Żelechowska, Salomea, Antoni i Djonizy, księża (Akta Lwow. For. Nob.; M. D. Wąs.).


--------------------------------------------------------------------------------

Objaśnienia
Rodowód

wiersze na szarym tle oznaczają osoby, którym nie udało się znaleźć przodków lub w inny sposób przypisać do odpowiedniego pokolenia; dla pozostałych osób pokolenie oznaczono przez pionowe niebieskie linie;

znak „=” oznacza, że osoba jest identyczna z inną, zaś „&” że jest małżonkiem innej.

Rozkład geograficzny urzędów i godności — urząd „podkomorzy zakroczymski” jest reprezentowany tu przez „Zakroczym (maz)”, co oznacza „Ziemia Zakroczymska w dawnym województwie mazowieckim”.Tekst ciągły — „¶” oznacza początek nowego akapitu

Wtrącenia w [nawiasach kwadratowych] pochodzą od M.J. Minakowskiego©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy