Strona główna

A light bulb


Pobieranie 67.93 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar67.93 Kb.

UNIT 5 F/G

1

genius /'dis/

geniusz

2

a light bulb

żarówka

3

(to) have a hand in sth

mieć swój udział w …

4

(to) achieve an ambition

spełnić ambicję

5

a tip

wskazówka / napiwek

6

against odds

wbrew przeciwnością

7

filament

żarnik (w żarówce)

8

stepping stone

szczebel w karierze

9

(to) start anew / to begin anew

zaczynać od nowa

10

(to) persist in doing something

nie ustawać w robieniu czegoś

11

persistence /persistent

wytrwałość / wytrwały

12

(to) be tolerant of / to be intolerant of

tolerancyjny / nietolerancyjny wobec czegoś

13

lazy / laziness

leniwy / lenistwo

14

(to) set a target

ustalać cel

15

(to) take a leaf out of sb’s book

brać z kogoś przykład

16

(to) drift off

zapadać w sen

17

(to) scribble down

bazgrać, gryzmolić

18

(to) be stuck

mieć problem

19

a nap

drzemka

20

(to) wander

przechadzać się

21

Let your mind wander.

Nie myśl o niczym.

22

(to) sketch / a sketch /sket∫/

szkicować / szkic

23

(to) write down sth

zapisać coś

24

(to) value / a value

cenić / wartość

25

records

archiwa / akta / rejestr

26

(to) keep records

zapisywać coś / rejestrować coś

27

(to) use something to one’s advantage

używać coś dla własnej korzyści

28

patent /'pætnt, 'peıtnt, US: 'pætnt/

patent

29

(to) be under pressure

być pod presją

30

flow of information

przepływ informacji

31

flow of time

upływ czasu

32

(to) fail / a failure

nie zdać / porażka

33

inner

wewnętrzny

34

either … or…

albo …albo…

35

a practical invention

praktyczny wynalazek

36

a long lasting bulb

trwała / długotrwała żarówka

37

(to) reach goals

osiągać cele

38

(to) contribute to sth

przyczyniać się do czegoś

39

a contribution

wkład

40

a time-out

krótka przerwa

41

(to) take some time out

zrobić sobie przerwę

42

(to) fall into a deep sleep

zasnąć głęboko

43

(to) sleep on sth

przespać się i przemyśleć coś

44

(to) tap into sth = to make use of sth

skorzystać z… / wykorzystać coś

45

(to) lack skills

nie mieć umiejętności

46

(to) stock sth = to sell sth

sprzedawać coś

47

freelance work

praca na zlecenie

48

armed forces

siły zbrojne

49

emergency services

służby ratunkowe

50

a paramedic

sanitariusz

51

influential friends

wpływowi przyjaciele

52

an acquaintance

znajomy

53

relevant experience

istotne doświadczenie

54

(to) delegate duties

dzielić się obowiązkami

55

a confident person

osoba pewna siebie

56

a risk-taker

ryzykant

57

(to) gain skills

zdobywać umiejętności

58

(to) get / receive recognition for

zdobywać uznanie za…

59

supportive family

wspierająca rodzina

60

a lack of sensitivity

brak wrażliwości

61

(to) offend sb

urazić kogoś

62

renowned for sth

znany z…

63

(to) pursue dreams

podążać za marzeniami

64

a humble person

skromna osoba

65

royalties

tantiemy (pieniądze za sprzedaż np. własnej ksiązki / płyty)

66

(to) be enchanted by …

być zachwyconym czymś

67

(to) feel intimidated

czuć się zastraszonym

68

apprehension /'æprı'hen∫n/

lęk / obawa

69

(to) reap profits

zbierać zyski


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość