Strona główna

Absolutna amnezja


Pobieranie 30.02 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar30.02 Kb.
Rok 2012
O kobiecej pamięci i niepamięci (Izabela Filipiak - "Absolutna amnezja") / Hanna Jaxa-Rożen // W: Kultura: pamięć i zapomnienie : księga poświęcona pamięci Profesora Piotra Kowalskiego / pod red. Bartosza Jastrzębskiego, Katarzyny Konarskiej, Arkadiusza Lewickiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3415). - S. 311-321. - Bibliogr. - Recenzenci: Janina Hajduk-Nijakowska, Leszek Pułka
Wojenna katastrofa w Srebrnicy : krótkie studium przypadku / Hanna Jaxa-Rożen // W: Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy / pod red. Katarzyny Konarskiej, Piotra Kowalskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. - (Colloquia Athropologica et Communicativa ; vol. 5) (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3382). - S. 195-199. - Recenzenci: Michał Błażejewski, Jerzy Jastrzębski
Rok 2011
Jednoosobowe rewolucje : (Anna Świrszczyńska "Jestem baba"; Jadwiga Żylińska "Kapłanki, amazonki i czarownice") / Hanna Jaxa-Rożen // W: Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma Dwudziestoleciami / red. Inga Iwasiów, Arleta Galant. - Kraków : Universitas, 2011. - S. 239-253
"...Ludzie są nazistami; dla zwierząt trwa wieczna Treblinka." : okrucieństwo człowieka wobec zwierząt / Hanna Jaxa-Rożen // W: (Inne) zwierzęta mają głos / red. Danuta Dąbrowska, Piotr Krupiński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. - S. 189-203. - Recenzenci: prof. dr hab. Janina Abramowska, prof. dr hab. Aleksander Wirpsza
Medialne sny : kilka uwag o przemianie polskiego serialu / Hanna Jaxa-Rożen // W: Media wolne czy bezwolne? : praca zbiorowa / pod red. Piotra Kowalskiego i Stanisława Zagórskiego. - Łomża : Oficyna Wydawnicza "Stopka", 2011. - S. 213-224. - Recenzenci: prof. Adam Dobroński, prof. Ludwik Malinowski.
Sztuka krytyczna jako refleksja nad estetyzacją ciała w kulturze współczesnej / Hanna Jaxa-Rożen // W: Ciało cielesne / pod red. Katarzyny Konarskiej. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3334) (Colloquia Anthropologica et Communicativa ; 4). - S. 115-122. - Bibliogr. - Recenzenci: Michał Błażewski, Jerzy Jastrzębski.
Rok 2010
Kobiety i pieniądze w twórczości eseistycznej Virginii Woolf i powieściach Jane Austen / Hanna Jaxa-Rożen // W: Monety, banknoty i inne środki wymiany : pieniądz w dyskursach kultury / pod red. Piotra Kowalskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Colloquia Anthropologica et Communicativa / red. nauk. Piotr Kowalski ; vol. 2). - S. 99-106. - Bibliogr. - Recenzent: Janina Hajduk-Nijakowska, Zbigniew Libera.
Rok 2009
George Sand i Fryderyk Chopin : wariacje na temat miłości / Hanna Jaxa-Rożen // W: Chopin w kulturze polskiej / red. Maciej Gołąb. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3138). - S. 219-229. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: Zofia Chechlińska, Ewa Kosowska - Materiały z sympozjum "Chopin w kulturze" zorg. w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 13-14 września 2007 r.
Kobiety i genologia / Hanna Jaxa-Rożen. - Rec. pracy: Prywatne/publiczne : gatunki pisarstwa kobiecego / pod red. Ingi Iwasiów. Szczecin, 2008 // Portret. - 2009, nr 1, s. 79-80
Konstanty Ildefons Gałczyński, Stanisław Dygat i Maciej Słomczyński : strategie konstruowania biografii ojców we wspomnieniach córek / Hanna Jaxa-Rożen // W: O kulturze i jej poznawaniu : prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Pietraszce / pod red. Stefana Bednarka i Krzysztofa Łukasiewicza. - Wrocław : Wydawnictwo i Drukarnia DTSK "Silesia", 2009. - S. 170-177. - Recenzent: Adam Paluch. - Publikacja sfinansowana ze środków Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
Między tabu a przyzwoitością : kilka uwag o polskiej telenoweli dokumentalnej / Hanna Jaxa-Rożen // W: Tabu, etykieta, dobre obyczaje / pod red. Piotra Kowalskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Colloquia Anthropologica et communicativa / pod red. nauk. Piotra Kowalskiego ; 1). - S. 333-337. - Bibliogr. - Recenzent: Ewa Nowina-Sroczyńska.
Rok 2008
Dorosnąć do dojrzałości / Hanna Jaxa-Rożen. - Rec. pracy: 39,9 / Monika Rakusa. Warszawa, 2008 // Portret. - 2008, nr 1, s. 111-113
Dziewczyna i (czy) chłopak? / Hanna Jaxa-Rożen. - Rec. pracy: Chłopak czy dziewczyna? / Lisa Papademetriou, Chris Tebbets. Kraków, 2008 // Portret. - 2008, nr 2, s. 52-53
Feminizm globalny (globalizacja i feminizm) : kilka uwag na marginesie książki Saskii Sassen "Globalizacja : eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy" / Hanna Jaxa-Rożen. - Rec. pracy: Globalizacja : eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy / Saskia Sassen. Kraków, 2007 // Kultura - Historia - Globalizacja [Dokument elektroniczny]. - Nr 3 (2008), s. 74-76. - http://www.khg.uni.wroc.pl. - W serwisie wybrać spis treści lub Archiwum, nr 3/2008, lub wpisać tytuł/autora do wyszukiwarki na stronie www czasopisma. -
Staropolskie siostry Szekspira / Hanna Jaxa-Rożen. - Rec. pracy: "Żona wyćwiczona" : kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wieku / Joanna Partyka. Warszawa, 2004 // Teksty Drugie. - 2008, nr 1/2, s. 166-172
Strategie cielesności : o prozie Ingi Iwasiów i Anny Janko / Hanna Jaxa-Rożen // W: Doświadczane, opisywane, symboliczne ciało w dyskursach kulturowych / pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk, Magdaleny Sztandary. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. - (Stromata Anthropologica ; 3). - S. 223-234. - Bibliogr. - Recenzenci: Teresa Smolińska, Jacek Sokolski
Rok 2007
Dla wszystkich byliśmy równie nieważni / Hanna Jaxa-Rożen. - Rec. pracy: Pocztówki z grobu / Emir Suljagić ; przeł. Agnieszka Łasek. Wołowiec, 2007 // Portret. - 2007, nr 3, s. 148-150
Historia inaczej? / Hanna Jaxa-Rożen. - Rec. pracy: Historie niekonwencjonalne : refleksje o przeszłości w nowej humanistyce / Ewa Domańska. Poznań, 2007 // Portret. - 2007, nr 2, s. 164-165
Kobieca wersja człowieczeństwa / Hanna Jaxa-Rożen. - Rec. pracy: Dziewczyna z zapałkami / Anna Janko. Warszawa, 2007 // Portret. - 2007, nr 2, s. 110-111
Literacki obraz anoreksji w prozie współczesnej (Margaret Atwood, "Kobieta do zjedzenia", Manuela Gretkowska, "Sandra K.", Maria Nurowska, "Hiszpańskie oczy", Amélie Nothomb, "Biografia głodu") / Hanna Jaxa-Rożen // W: Pokarmy i jedzenie w kulturze : tabu, dieta, symbol / pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. - (Stromata Anthropologica ; 2). - S. 171-186. - Bibliogr. - Recenzenci: Jerzy Jastrzębski, Ewa Nowina-Sroczyńska.
Okrucieństwo, miłość i współistnienie : kilka uwag o stosunku człowieka do zwierząt / Hanna Jaxa-Rożen // W: Bestie, żywy inwentarz i bracia mniejsi : motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym / red. nauk. Piotr Kowalski, Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. - (Stromata Anthropologica ; 1). - S. 231-240. - Materiały z seminarium - Recenzenci: Ewa Nowina-Sroczyńska, Jerzy Jastrzębski
Rok 2006
Druga połowa - towarzyszka życia - bohaterka drugiego planu / Hanna Jaxa-Rożen // W: Poszukiwanie sensów : lekcja z czytania kultury / pod red. Piotra Kowalskiego i Zbigniewa Libery. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - (Anthropos). - S. 255-275. - Bibliogr. - Recenzent: Prof. dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska.
Feministyczna krytyka literacka : krótkie wprowadzenie / Hanna Jaxa-Rożen. - Łask : Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2006. - 148 [1] s. - Recenzent: prof. dr hab. Inga Iwasiów
Feministyczna krytyka literacka jako rodzaj interpretacji / Hanna Jaxa-Rożen // W: Sztuka interpretacji / pod red. Bronisława Czajkowskiego. - Wrocław : Atla 2, 2006. - S. 195-207. - Bibliogr. - Recenzent: Prof. dr hab. Leszek Koczanowicz. - Książka dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz J.M. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
Podmiot feministyczny / Hanna Jaxa-Rożen // W: Gender w weekend / pod red. Agaty Zawiszewskiej. - Warszawa : Fundacja Feminoteka, 2006. - S. 333-342
Podmiot feministyczny w koncepcjach Luce Irigaray, Julii Kristevy oraz Donny Haraway / Hanna Jaxa-Rożen. - Streszcz. w jęz. ang. // Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. - 2006, nr 1, s. 63-72
Smaki i dotyki - zaproszenie do świata kobiet / Hanna Jaxa-Rożen. - Rec. pracy: Smaki i dotyki / Inga Iwasiów. Warszawa, 2006 // Pogranicza. - 2006, nr 5, s. 101-103
Rok 2005
Kontestacja i banał : feminizm w kulturze współczesnej / Hanna Jaxa-Rożen. - Wrocław : Atla 2 : na zlec. Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. - 184 s.
Kultura i media / pod red. Bronisława Czajkowskiego i Hanny Jaxa-Rożen. - Wrocław : Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, [2005]. - 109 s. - (Zeszyty Kulturoznawcze / Uniwersytet Wrocławski. Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa ; 6) - Zawiera teksty ogólnopolskiej sesji studenckiej.
Opowiadanie ciałem : kilka uwag o współczesnej poezji kobiecej / Hanna Jaxa-Rożen // W: Narracje, (auto)biografia, etyka / red. nauk. Leszek Koczanowicz, Rafał Nahirny, Rafał Włodarczyk. - Wrocław, 2005. - S. 75-86. - Bibliogr.
Przez wspomnienie do autokreacji : obraz ojca w książkach Kiry Gałczyńskiej, Magdy Dygat i Małgorzaty Słomczyńskiej / / Hanna Jaxa-Rożen // W: Po co nam Gałczyński? : studia i szkice / pod red. Piotra Kowalskiego i Katarzyny Łeńskiej-Bąk. - Opole, 2005. - S. 35-48. - Bibliogr. - Materiały z konferencji zorganizowanej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Opolu oraz Katedrę Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwerytetu Opolskiego.
Wartość kobiecej codzienności / Hanna Jaxa-Rożen // W: Aksjotyczne przestrzenie kultury / pod red. Renaty Tańczuk i Doroty Wolskiej. - Wrocław, 2005. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze ; 9). - S. 465-474. - Bibliogr. - Pokłosie ogólnopolskiej konferencji kulturoznawczej zorganizowanej we Wrocławiu w październiku 2003 r.
Rok 2004
Feminizm felietonowy : problem popularyzacji feminizmu w Polsce / Hanna Jaxa-Rożen // W: Kultura i media / pod red. Bronisława Czajkowskiego i Hanny Jaxa-Rożen. - Wrocław : Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. - (Zeszyty Kulturoznawcze / Uniwersytet Wrocławski. Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa ; 6). - S. 99-109. - Bibliogr. - Materiał z ogólnopolskiej sesji studenckiej.
Wędrowanie jako bycie w świecie współczesnego człowieka / Hanna Jaxa-Rożen. - Bibliogr.. - Rec. pracy: Odyseje nasze byle jakie : droga, przestrzeń i podróżowanie w kulturze współczesnej / Piotr Kowalski. Wrocław, 2002 // Literatura Ludowa. - 2004, nr 4-5, s. 131-134
Rok 2003
Pisanie u kresu drogi : dzienniki i listy Maxie Wander i Tamary Zwierzyńskiej-Matzke / Hanna Jaxa-Rożen // W: Wędrować, pielgrzymować, być turystą : podróż w dyskursach kultury : studia / pod red. Piotra Kowalskiego. - Opole, 2003. - S. 307-324. - Bibliogr.
Rok 2002
Feminizm jako sprzeciw i towar / Hanna Jaxa-Rożen // Kultura popularna. - 2002, nr 2, s. 129-135
Obrazy rzeczy ostatecznych / Hanna Jaxa-Rożen. - Bibliogr. // Teksty Drugie. - 2002, nr 5, s. 103-114
Opłakiwanie śmierci dziecka / Hanna Jaxa-Rożen // W: Teatr wielki, mniejszy i codzienny : studia / pod red. Piotra Kowalskiego. - Opole, 2002. - S. 91-109. - Bibliogr.
Plastikowe życie : o współczesnym polskim serialu telewizyjnym / Hanna i Jędrzej Jaxa-Rożen // W: Współczesne oblicza kultury popularnej : materiały z Ogólnopolskiej Studenckiej Sesji Naukowej, Wrocław, 23-24 kwietnia 2002 r. / pod red. Hanny i Jędrzeja Jaxa-Rożen. - Wrocław, [2002]. - (Zeszyty Kulturoznawcze ; 2). - S. 70-81
Polska Bridget Jones / Hanna Jaxa-Rożen // W: Współczesne oblicza kultury popularnej : materiały z Ogólnopolskiej Studenckiej Sesji Naukowej, Wrocław, 23-24 kwietnia 2002 r. / pod red. Hanny i Jędrzeja Jaxa-Rożen. - Wrocław, [2002]. - (Zeszyty Kulturoznawcze ; 2). - S. 36-40
Sukienka z supermarketu : Harlequin jako produkt kultury masowej / Hanna Jaxa-Rożen // W: Edukacyjne konteksty kultury popularnej / pod red. Witolda Jakubowskiego i Edyty Zierkiewicz. - Kraków, 2002. - S. 43-57
Tadeusz Różewicz / Hanna Jaxa-Rożen // Dolny Śląsk. - Nr 10 (2002), s. 351-354
Współczesne oblicza kultury popularnej : materiały z Ogólnopolskiej Studenckiej Sesji Naukowej, Wrocław, 23-24 kwietnia 2002 r. / pod red. Hanny i Jędrzeja Jaxa-Rożen. - Wrocław : Katedra Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, [2002]. - 162 s. - (Zeszyty Kulturoznawcze ; 2). - bibliogr. przy niekt. rozdz.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość