Strona główna

Accounting for the Complexity of Globalization : "Rhizome", Systems, History, and Self-Organization [Dokument elektroniczny] / Adam Nobis, Wojciech Kruszelnicki. Bibliogr. Streszcz w jęz pol


Pobieranie 79.46 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar79.46 Kb.
Rok 2013

Accounting for the Complexity of Globalization : “Rhizome”, Systems, History, and Self-Organization [Dokument elektroniczny] / Adam Nobis, Wojciech Kruszelnicki. - Bibliogr. - Streszcz.w jęz. pol. // Kultura - Historia - Globalizacja. - Nr 13 (2013), s. 81-89


Dostęp do artykułu: http://www.khg.uni.wroc.pl/files/7_khg_13_nobis_t.pdf. - Link zweryfikowano 01.03.2013
Rok 2012
Lokalność i globalność : różne wymiary pieniądza / Adam Nobis. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Kultura - Historia - Globalizacja [Dokument elektroniczny]. - Nr 12 (2012), s. 159-175 - Dostęp do artykułu: http://www.khg.uni.wroc.pl/files/13_khg_2_nobis_t.pdf. - . -Link zweryfikowany: 15.11.2012
Niestabilność, fluktuacje, turbulencje, chaos w systemowym dyskursie globalnym / Adam Nobis // W: Efekt motyla 2 : humaniści wobec metaforyki teorii chaosu : studia / pod red. Doroty Heck i Kordiana Bakuły. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012. - S. 257-272. - Bibliogr. - Recenzenci: dr hab. Anna Pilch prof. UJ, dr hab. Lidia Wiśniewska. - Książka została dofinansowana przez Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.
O wartości pieniądza uwag kilka / Adam Nobis // W: Sic erat in fatis : studia i szkice historyczne dedykowane Profesorowi Bogdanowi Rokowi. T. 2 / red. nauk. Elżbieta Kościk, Rościsław Żerelik, Piotr Badyna, Filip Wolański. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2012. - S. 384-391. - Recenzent: prof. dr hab. Marian Drozdowski
Odpowiedź na komentarz Franciszka Czecha (Kultura - Historia - Globalizacja, nr 11) / Adam Nobis. - Bibliogr. // Kultura - Historia - Globalizacja [Dokument elektroniczny]. - Nr 11 (2012), s. 133-135. - Polem. z: E pluribus unum : glosa do artykułu Adama Nobisa (Kultura - Historia - Globalizacja nr 10) / Franciszek Czech. Kultura - Historia - Globalizacja [Dokument elektroniczny]. - Nr 11 (2012), s. 127-132 - Dostęp do artykułu: http://www.khg.uni.wroc.pl/files/11khg11_nobis_k.pdf. - Link zweryfikowano: 27.03.2012
W poszukiwaniu modelu struktur globalnych / Adam Nobis // W: Rytm przemian kulturowych w pradziejach i średniowieczu / pod red. Bogusława Gedigi, Anny Grossman i Wojciecha Piotrowskiego. - Biskupin : Muzeum Archeologiczne ; Wrocław : PAN. Oddział, 2012. - (Biskupińskie Prace Archeologiczne / Muzeum Archeologiczne w Biskupinie ; nr 9). - S. 39-52. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Tom recenzowany przez prof. dr hab. Jerzego Piekalskiego i prof. dr hab. Włodzimierza Rączkowskiego
Wartość pieniądza / Adam Nobis. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Kultura i Wartości [Dokument elektroniczny]. - 2012 nr 3, s. 35-47 - Dostęp do artykułu: http://kulturaiwartosci.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2011/11/Adam-Nobis-Wa rtosc-pieniadza.pdf. - . - Link zweryfikowano 26.11.2012
Rok 2011
O kryzysie hiszpańskim i amerykańskim : uwagi poczynione na marginesie tekstu Magdaleny Barbaruk "Hiszpański kryzys XVII wieku" / Adam Nobis. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. // Kultura - Historia - Globalizacja [Dokument elektroniczny] / Nr 9 (2011), s. 151-153 - Dostęp do artykułu: http://www.khg.uni.wroc.pl/files/4khg9kNobis.pdf. - Link zweryfikowany 28.07.2011 r.
O różnych globalnościach / Adam Nobis. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Kultura - Historia - Globalizacja [Dokument elektroniczny]. - Nr 10 (2011), s. 149-161 - Dostęp do artykułu : http://www.khg.uni.wroc.pl/files/12khg10_nobis_t.pdf. - Link zweryfikowany 14.11.2011 r.
Od europocentryzmu do sinocentryzmu w myśleniu o globalizacji: David S. Landes, Andre Gunder Frank i inni / Adam Nobis // W: Mit, prawda, imaginacja / pod red. Piotra Kowalskiego. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. - (Colloquia Anthropologica et Communicativa ; vol. 3). - S. 272-284. - Bibliogr. - Recenzenci: Michał Błażejewski, Jerzy Jastrzębski.
Ponte di Rialto : most między / Adam Nobis // W: Nie tylko o pocztówkach : szkice dedykowane Profesorowi Pawłowi Banasiowi / red. Stefan Bednarek, Jacek Jackowski. - Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo "Korporacja Polonia", 2011. - S. 95-98 : il.
Problematyka przestrzeni w dyskusjach, koncepcjach i badaniach globalizacji / Adam Nobis. - Streszcz. w jęz. ang. // Tematy z Szewskiej. - 2011, nr 1, s. 35-40. - Numer czasopisma posiada własny tyt. : Przestrzeń/Space
Rok 2010
Chiny i globalny kryzys / Adam Nobis. - Bibliogr. // Kultura - Historia - Globalizacja [Dokument elektroniczny]. - Nr 8 (2010), s. 111-119 - Dostęp do artykułu: http://www.khg.uni.wroc.pl/files/12khg8nobis.pdf. - Artykuł udostępniany w formie pliku pdf - do odczytania konieczne posiadanie Adobe Acrobat Reader lub innej przeglądarki dokumentów pdf. - Link zweryfikowany 15.12.2010
Globalizacja, kreolizacja, hybrydyzacja, zderzenie cywilizacji, systemy-światy : spory o słowa i nie tylko / Adam Nobis // W: Globalizacja i transformacje ustrojowe w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym : wybrane problemy / pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Aleksandry Szlagowskiej. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum : Wydawnictwo Akademii Medycznej, 2010. - (Orbis Exterior, Orbis Interior ; t.1). - S. 23-29. - Bibliogr. - Recenzent: prof. dr hab. Adam Paluch.
Globalizacja, upowszechnianie, uniwersalizacja? / Adam Nobis // W: Globalizacja w kulturze : upowszechnienie czy uproszczenie? / red. nauk. Bogusława Bodzioch-Bryła, Renata Szczepaniak, Krzysztof Wałczyk. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2010. - (Humanitas. Studia kulturoznawcze. Badania, Wprowadzenia, Monografie, Zrodła ; 8). - S. 45-60. - Publikacja zawiera referaty wygłoszone podczas Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego "Globalizacja w kulturze: upowszechnienie czy uproszczenie?", zorganizowanego przez Instytut Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie w dniach 21-22 października 2008 roku.
Historia, kultura, globalizacja. Vol. 2 / red. Adam Nobis, Piotr Badyna. - Wrocław : Wydawn. GAJT, 2010. - 282 s. - S. 9-13 : Wprowadzenie / Adam Nobis, Piotr Badyna - Bibliogr. przy rozdz. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: prof. dr hab. L. Koczanowicz, prof dr hab. E. Kossowska, prof dr hab. E. Wilk.
Idiografizm w badaniach nad globalizacją, czyli rozmaitość globalności / Adam Nobis // W: Nowy idiografizm? / pod red. Krzysztofa Łukasiewicza. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze ; 11). - S. 133-148. - bibliogr. - Materiały sesji naukowej "Nowy idiografizm?" zorganizowanej przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego dnia 20 listopada 2009 roku. - Recenzent: Marcin Brocki.
Konferencja i pismo o globalizacji / Piotr Badyna, Piotr Jakub Fereński // Przegląd Kulturoznawczy. - 2010, nr 1, s. 231-235
Od talara do dolara - historia globalna / Adam Nobis // W: Monety, banknoty i inne środki wymiany : pieniądz w dyskursach kultury / pod red. Piotra Kowalskiego. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Colloquia Anthropologica et Communicativa / red. nauk. Piotr Kowalski ; vol. 2). - S. 21-37. - Bibliogr. - Recenzent: Janina Hajduk-Nijakowska, Zbigniew Libera.
W poszukiwaniu modelu przemian i ciągłości struktur globalnych / Adam Nobis // W: Rytm przemian kulturowych w pradziejach i średniowieczu : streszczenia referatów / pod red. Wojciecha Piotrowskiego, Anny Grossman i Bogusława Gedigi. - Biskupin : Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, 2010. - S. 31-33. - Streszczenia referatów z konferencji "Rytm przemian kulturowych w pradziejach i średniowieczu" zorganizowanej w Biskupinie w dniach 7-9.07.2010. - Streszczenie w wersji językowej angielskiej opublikowano na s. 34-36
Wigilijny stół jako szczególne miejsce pamięci / Piotr Jakub Fereński, Adam Nobis. - Streszcz. w jęz. ang. // Kultura Współczesna. - 2010, nr 1, s. 126-138
Rok 2009
Chiny a globalny kryzys [Dokument elektroniczny] / Adam Nobis. - Bibliogr. // Magazyn O.pl. [Dokument elektroniczny]. - 2009 - Bezpośredni dostęp do art.:Tekst dostępny na stronie głównej czasopisma: http://magazyn.o.pl/2009/chiny-a-globalny-kryzys/http://magazyn.o.pl/. - Link zweryfikowany 25.11.2009 r.w zakładce Artykuły
Europocentryzm, komunikacja, globalizacja / Adam Nobis // W: Wartości w komunikacji różnych grup społecznych / red. nauk. Marzena Baryluk, Mirosława Wawrzak-Chodaczek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - S. 158-168. - Recenzent: prof. dr hab. Kazimierz Wenta. - Wydanie publikacji dofinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
Krótka historia globalizacji : recenzja / Adam Nobis. - Rec. pracy: Globalization : a short history / Jürgen Osterhammel, Niels P. Petersson. Princeton, Oxford, 2005 // Kultura - Historia - Globalizacja [Dokument elektroniczny]. - Nr 4 (2009), s. 99-103. - Dostęp do artykułu: http://www.khg.uni.wroc.pl. - W serwisie wybrać spis treści lub Archiwum, nr 4/2009, lub wpisać tytuł/autora do wyszukiwarki na stronie www czasopisma. - Artykuł udostępniany w formie pliku pdf - do odczytania konieczne posiadanie Adobe Acrobat Reader lub innej przeglądarki dokumentów pdf. - Link zweryfikowany 02.11.2009
Markownik jako kompendium wiedzy o globalizacji / Adam Nobis // W: Philosophiae itinera : studia i rozprawy ofiarowane Janinie Gajdzie-Krynickiej / pod red. Artura Pacewicza, Anny Olejarczyk, Janusza Jaskóły. - Wrocław : Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego , Oficyna Wydawnicza ATUT, 2009. - (Bibliotheca Studiorum Philosophicorum Wratislaviensium. Collectanea Philosophica ; 6). - S. 177-189. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Kiepas.
Pieniądze, kultura społeczeństwo / Adam Nobis // Wiadomości Numizmatyczne. - R. 53, z. 1 (2009), s. 97-[99]. - Sprawozdanie z konferencji "Monety, banknoty i inne środki wymiany. Pieniądz w dyskursach kultury" zorg. przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr, która odbyła się w dniach 25.-27. maja 2009 w Lądku Zdroju.
Złożoność globalizacji, czyli różne globalne historie / Adam Nobis. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Kultura - Historia - Globalizacja [Dokument elektroniczny]. - Nr 5 (2009), s. 77-85 - Dostęp do artykułu: http://www.khg.uni.wroc.pl. - W serwisie wybrać spis treści lub Archiwum, nr 5/2009, lub wpisać tytuł/autora do wyszukiwarki na stronie www czasopisma. - Artykuł udostępniany w formie pliku pdf - do odczytania konieczne posiadanie Adobe Acrobat Reader lub innej przeglądarki dokumentów pdf. - Link zweryfikowany 02.11.2009
Rok 2008
Datowanie początków globalizacji / Adam Nobis. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Kultura - Historia - Globalizacja [Dokument elektroniczny]. - 2008, nr 3, s. 32-42 - Dostęp do artykułu: http://www.khg.uni.wroc.pl. - W serwisie wybrać spis treści lub Archiwum, nr /2008, lub wpisać tytuł/autora do wyszukiwarki na stronie www czasopisma. - Artykuł udostępniany w formie pliku pdf - do odczytania konieczne posiadanie Adobe Acrobat Reader lub innej przeglądarki dokumentów pdf. - Link zweryfikowany 29.12.2008
Historia, kultura, globalizacja. Vol. 1 / red. Adam Nobis, Piotr Badyna. - Wrocław : GAJT, 2008. - 298 s. - Bibliogr. przy rozdz. - Wszystkie teksty dostępne są również w wersji elektronicznej w czasopiśmie Kultura-Historia-Globalizacja, Nry 1 (2007) i 2(2008) http://www.khg.uni.wroc.pl. - . - Recenzent: prof. dr hab. L. Koczanowicz. - Materiały z konferencji "Hisoria-kultura-globalizacja" zorg. przez Instytut Historyczny i Instytut Kulturoznawstwa Uiwrsytetu Wrocławskiego w dniu 19 XI 2007 roku we Wrocławiu. - Publikacja dofinansowana przez Inst. Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego i Dziekana Wydz. Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Ksiądz Kluk, world music i globalizacyjne spory : [głos w dyskusji] / Adam Nobis //W: Historia, kultura, globalizacja. Vol. 1 / red. Adam Nobis, Piotr Badyna. - Wrocław : Wydawnictwo GAJT, 2008. - S. 191-194. - Tekst ukazał się również w wersji elektronicznej w czasopiśmie Kultura-Historia-Globalizacja, Nr 2 (2008) http://www.khg.uni.wroc.pl. - . - Recenzent tomu: prof. dr hab. L. Koczanowicz. - Materiały z konferencji "Historia-kultura-globalizacja", zorg. przez Instytut Historyczny i Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego 19 listopada 2007 r. we Wrocławiu. - Pozycja dofinansowana przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Między lokalnością a globalnością / Adam Nobis // W: Animacja społeczno-kulturalna w mieście : uwarunkowania - bariery - korzyści / red. naukowa Edward Nycz, Ludmiła Nowacka. - Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2008. - S. 18-26. - Publikacja zawiera referaty wygłoszone podczas sesji "Animacja społeczno-kulturalna w mieście : uwarunkowania - bariery - korzyści", zorganizowanej 23 kwietnia 2008 r. przez Urząd Miasta Racibórz, PWSZ w Raciborzu oraz Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział w Raciborzu.
Przestrzeń, miejsca, kultura, globalizacja / Adam Nobis. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Kulturoznawczy. - 2008, nr 1, s. 63-81
Wstęp do badań terenowych globalizacji / Adam Nobis //W: Historia, kultura, globalizacja. Vol. 1 / red. Adam Nobis, Piotr Badyna. - Wrocław : Wydawnictwo GAJT, 2008. - S. 125-137. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Tekst ukazał się również w wersji elektronicznej w czasopiśmie Kultura-Historia-Globalizacja, Nr 1 (2007) http://www.khg.uni.wroc.pl. - . - Recenzent tomu: prof. dr hab. L. Koczanowicz. - Materiały z konferencji "Historia-kultura-globalizacja", zorg. przez Instytut Historyczny i Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego 19 listopada 2007 r. we Wrocławiu. - Pozycja dofinansowana przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Rok 2007
Chińczycy i inni o globalizacji / Adam Nobis. - Rec. pracy: Globalisation. Critical Issues / red. Allen Chun. New York, 2004 // Przegląd kulturoznawczy. - 2007, nr 2, s. 213-219
Film Belisario Franca "Zamorska przygoda Portugalczyków" jako koncepcja zmian kulturowych / Adam Nobis // W: Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka : antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań / red. Agnieszka Janiak, Wanda Krzemińska, Anna Wojtasik-Tokarz. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2007. - S. 161-169. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent: Zbyszko Melosik.
Kategoria hybrydyzacji kultury w dyskusjach, sporach i koncepcjach globalizacji / Adam Nobis. - Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Kulturoznawczy. - 2007, nr 3, s. 5-19
Przylądek Dobrej Nadziei i innych uczuć / Zuzanna Morawiecka, Adam Nobis //W: Cor hominis : wielkie namiętności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością / pod red. Stanisława Rosika i Przemysława Wiszewskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia ; [T.] 176). - S. 109-116. -Bibliogr. - Pokłosie siódmej konferencji z cyklu "Ad fontes. Interdyscyplinarne spotkania historyczne", która odbyła się na przełomie maja i czerwca 2006 r. - Recenzenci: Antoni Barciak, Andrzej Dąbrówka.
Skol'ko su~1sestwu~1et kul'tur / Adam Nobis // W: Mir ~5celoweka : nau~5cno informacionnoe izdanie / red. V.V. Ignatova. - Krasno~1arsk : GOU VPO : Sibirskij gosudarstvennij tehnologi~5ceskij universitet, 2007. - S. 3-6. - Bibliogr.
Wstęp do badań terenowych globalizacji / Adam Nobis. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Kultura - Historia - Globalizacja [Dokument elektroniczny]. - Nr 1 (2007), s. 61-69 - Dostęp do artykułu: http://www.khg.uni.wroc.pl. - W serwisie wybrać spis treści lub Archiwum, nr 1/2007, lub wpisać tytuł/autora do wyszukiwarki na stronie www czasopisma. - Artykuł udostępniany w formie pliku pdf - do odczytania konieczne posiadanie Adobe Acrobat Reader lub innej przeglądarki dokumentów pdf. - Link zweryfikowany 26.09.2007. - Tekst ukazał sie również w wersji drukowanej w książce : Historia, kultura, globalizacja. Vol. 1 / red. Adam Nobis, Piotr Badyna. Wrocław, 2008. S. 125-137
Rok 2006
Animacja kultury w Polsce, czyli rzecz o dyfuzji i inwencji / Adam Nobis // W: Tworzyć, zmieniać, aktywizować... : animacja społeczno-kulturalna jako mobilizowanie potencjału indywidualnego i przeciwdziałanie bezradności społecznej / pod red. Edyty Zierkiewicz ; we współpracy z Walentyną Wnuk. - Wrocław : MarMar, 2006. - S. 15-20. - Publikacja wydana dla uczczenia 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej na Uniwersytecie Wrocławskim prof. Jerzego Semkowa - Recenzenci: dr hab. Stefan Bednarek, prof. zw. dr hab. Józef Kargul - Publikacja sfinansowana przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
Arjun Appadurai i jego nowoczesność bez granic / Adam Nobis. - Rec. pracy: Nowoczesność bez granic : kulturowe wymiary globalizacji / Arjun Appadurai. Kraków, 2005 // Przegląd kulturoznawczy. - 2006, nr 1, s. 205-210
Człowiek w ujęciach ewolucyjnych i historycznych w antropologii kulturowej / Adam Nobis // W: Mundus hominis - cywilizacja, kultura, natura : wokół interdyscyplinarności badań historycznych / pod red. Stanisława Rosika i Przemysława Wiszewskiego. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia ; 175). - S. 23-28. - Bibliogr. - Materiały z VI Interdyscyplinarnych Spotkań Historycznych Ad fontes, które odbyły się w Jamrozowej Polanie w dniach 4-7 maja 2005 r. - Recenzenci : Halina Manikowska, Borys Paszkiewicz
Efekt motyla a koncepcja samoorganizacji w badaniach nad procesami kulturowymi : zmiany w XVIII-wiecznej polskiej literaturze parenetycznej / Piotr Badyna, Adam Nobis // W: Efekt motyla : humaniści wobec teorii chaosu / pod red. Kordiana Bakuły i Doroty Heck. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2903). - S. 293-301. - Bibliogr. - Materiały ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji "Efekt motyla? Teoria chaosu a humanistyka" ("The Butterfly Effect". Chaos Theory and Humanities), która odbyła się w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 27-28 maja 2004 r. - Recenzentka: Dobrochna Ratajczakowa
John Gray w poszukiwaniu liberalnego liberalizmu / Adam Nobis // W: Od filozofii polityki do praktyki filozoficznej : praca zbiorowa / pod red. Andrzej Szahaja. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2006. - S. 71-81. - Bibliogr. - Rozszerzona wersja referatu wygłoszonego na VII Polskim Zjeździe Filozoficznym, Szczecin, wrzesień 2004 r.
Kategorie "historii" i "ewolucji" oraz ich rola w antropologicznych badaniach nad zmianą kulturową / Adam Nobis // W: Sztuka interpretacji / pod red. Bronisława Czajkowskiego. - Wrocław : Atla 2, 2006. - S. 87-96. - Bibliogr. - Recenzent: Prof. dr hab. Leszek Koczanowicz. - Książka dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz J.M. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
Młodzi Polacy i Rosjanie o Europie i Unii Europejskiej / R. Aslamazishvili, P. J. Fereński, D. Ignatowa-Aslamazishvili, Z. Morawiecka, A. Nobis. - Bibliogr. // 2 K : kultura i komunikacja. - 2006, nr 1-2, s. 22-27 : il.
Prawda a metoda w antropologicznych badaniach nad zmianą kulturową / Adam Nobis // W: Prawda a metoda. Cz. 2, O prawdzie / pod red. Janusza Jaskóły i Anny Olejarczyk. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia ; 44). - S. 201-209. - Bibliogr. - Częściowo materiały konferencji "Prawda a metoda, cz. II", Kudowa Zdrój 2003.(Piąta konferencja związana z projektem badawczym "Światy możliwe".) - Recenzent : Krzysztof Rotter.
Wrocławianie o Europie i Unii Europejskiej / Piotr Jakub Fereński, Zuzanna Morawiecka, Adam Nobis. - Bibliogr. // 2 K : kultura i komunikacja. - 2006, nr 1-2, s. 14-21 : il.
Zmiana kulturowa : między historią i ewolucją / Adam Nobis. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2006. - 258 [1] s. - Bibliogr. s. 233-248. - Streszcz. w jęz. ang.. - Rec.: Fereński Piotr Jakub // Przegląd Kulturoznawczy. - 2007, nr 3, s. 159-166
Rok 2005
Erich Jantsch i jego samoorganizujący się Wszechświat / Adam Nobis // W: O naturze i kulturze / pod red. Jana Mozrzymasa. - Wrocław, 2005. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2789) (Seminaria Interdyscyplinarne / Studium Generale [Uniwersytetu Wrocławskiego] ; t. 10). - S. 339-344. - Bibliogr. - Referaty wygłoszone w roku akad. 2004/2005.
Film dokumentalny i jego status poznawczy w antropologii społeczno-kulturowej / Adam Nobis. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Studia Filmoznawcze. - [T.] 26 (2005), s. 53-65
[Głos w dyskusji po referacie Kordiana Bakuły "Efekt motyla w języku i przez język"] / Adam Nobis // W: O naturze i kulturze / pod red. Jana Mozrzymasa. - Wrocław, 2005. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2789) (Seminaria Interdyscyplinarne / Studium Generale [Uniwersytetu Wrocławskiego] ; t. 10). - S. 121-122. - Referaty wygłoszone w roku akad. 2004/2005.
[Głos w dyskusji po referacie Romana Galara " Próba adaptacyjnej interpretacji piękna"] / Adam Nobis // W: O naturze i kulturze / pod red. Jana Mozrzymasa. - Wrocław, 2005. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2789) (Seminaria Interdyscyplinarne / Studium Generale [Uniwersytetu Wrocławskiego] ; t. 10). - S. 140. - Referaty wygłoszone w roku akad. 2004/2005.
[Głos w dyskusji po referacie Stefana Bednarka "Kultura jako przedmiot poznania : o statusie kulturoznawstwa jako odrębnej dyscypliny naukowej"] / Adam Nobis // W: O naturze i kulturze / pod red. Jana Mozrzymasa. - Wrocław, 2005. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2789) (Seminaria Interdyscyplinarne / Studium Generale [Uniwersytetu Wrocławskiego] ; t. 10). - S. 25-26. - Referaty wygłoszone w roku akad. 2004/2005.
Kategoria samoorganizacji w badaniach nad kulturą / Adam Nobis // W: O naturze i kulturze / pod red. Jana Mozrzymasa. - Wrocław, 2005. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2789) (Seminaria Interdyscyplinarne / Studium Generale [Uniwersytetu Wrocławskiego] ; t. 10). - S. 27-33. - Bibliogr. - Referaty wygłoszone w roku akad. 2004/2005.
O fundamentalistyczności islamskiego fundamentalizmu / Adam Nobis // W: Aksjotyczne przestrzenie kultury / pod red. Renaty Tańczuk i Doroty Wolskiej. - Wrocław, 2005. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze ; 9). - S. 367-372. - Bibliogr. - Pokłosie ogólnopolskiej konferencji kulturoznawczej zorganizowanej we Wrocławiu w październiku 2003 r.
Rok 2004
Animacja w procesie demokratyzacji / Adam Nobis // W: Konteksty animacji społeczno-kulturalnej : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Hrycyk. - Wrocław, 2004. - S. 213-215. - Podsumowanie dyskusji, która odbyła sie w trakcie spotkania warsztatowego "Animacja społeczno-kulturalna - filozofia i praktyka", 28 listopada 2003 r., Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu.
John Gray w poszukiwaniu liberalnego liberalizmu / Adam Nobis // W: VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin 14-18.09.2004 r. : abstrakty / red. Tomasz Budzan [et al.]. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. - S. 127-128
Sposoby pojmowania integracji europejskiej / Adam Nobis, Paulina Krzysik, Maja Lis-Olszewska, Grażyna Molik-Kubak, Krzysztof Wejman. - Bibliogr. // 2 K : Kultura i komunikacja. - 2004 nr 1, s. 58-67 : il.
Rok 2003
Ewolucjonizm w badaniach nad kulturą : zagadnienie kierunku ewolucji kultury / Adam Nobis. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Etnologii Wrocławskiej. - 2003, nr 1, s. 63-73
O zrozumiałym europocentryzmie Europejczyków, Amerykanów i niezrozumiałej globalizacji / Adam Nobis. - Artykuł jest skróconą wersją pracy opublikowanej w "Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja" 2003, nr 2, s. 7-19 // Odra. - 2003, nr 11, s. 16-21
O zrozumiałym europocentryzmie Europejczyków, Amerykanów i niezrozumiałej globalizacji / Adam Nobis. - Wersję skróconą artykułu opublikowano w Odrze nr 11/2003, s. 16-21 - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2003, nr 2, s. 7-19
Samoorganizujący się wszechświat Ericha Jantscha / Adam Nobis. - Bibliogr. // 2 K : kultura i komunikacja. - 2003, nr 1, s. 94-97
Rok 2002
Od emergencji do samoorganizacji : zagadnienie nowości kultury / Adam Nobis // Edukacja Filozoficzna. - Vol. 33 (2002), s. 176-181. - Autoreferat w dziale "Habilitacje w dziedzinie filozofii - 2001".
Rok 2001
Bibliotekarz, biblioterapeuta, animator / Adam Nobis // Biblioterapeuta. - 2001, nr 1, s. 5-6
Europa, Polska, Mauritius i Borderland / Adam Nobis // Odra. - 2001, nr 6, s. 79-81. - Polem. z: Borderland : Polska - Europa 1000-2000 / JAdwiga Żylińska. Odra. 2000, nr 10, s. 23-28
Jaki powinien być podręcznik do animacji? / Adam Nobis // W: Dylematy animacji kulturalnej / pod red. Janusza Gajdy, Wiesława Żardeckiego. - Lublin, 2001. - S. 177-183. - Materiały nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Lublin, listopad 2001 r.
Potencjał wrocławskich instytucji kultury w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży / Adam Nobis // W: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży : (z doświadczeń wrocławskich) / [zespół red. Krystyna Hrycyk, Maria Kulewska, Izolda Topp]. - Wrocław, 2001. - S. 42-47. - Materiały z konferencji popularno-naukowej, Wrocław, 30 marca 2001 r.
Sieć instytucji, zarządzanie życiem kulturalnym i animacja działań kulturalnych / Adam Nobis // W: Życie kulturalne we Wrocławiu : szkice do portretu kulturalnego miasta / pod red. Stefana Bednarka. - Wrocław, 2001. - S. 10-19
Wroclaw zum Anfang des 20. Jahrhunderts in den Augen der heutigen Breslauer Gymnasiasten / Adam Nobis. - Bibliogr. // etc. - 2001 nr 1, s. 56-63 : il. - http://www.ram-verlag.de. - Na stronie www należy wybrać Web-Journals i dalej etc. Empirical Text and Culture Research. Artykuł dostepny jest w wersji pdf przekazywany on-line, przesyłany na CD lub na wydruku ; dostęp do pełnej treści artykułu jest płatny.
Rok 1999
Samoświadomość, samozwrotoność, samoorganizacja / Adam Nobis // W: Kultura i świadomość / pod red. Stanisława Pietraszki. - Wrocław, 1999. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze ; 7). - S. 139-148 : rys. - Bibliogr. - Streszcz. ang.
Symetrie, systemy, ewolucja / pod red. Adama Nobisa i Antoniego Ogorzałka. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. - 182 s. : rys., wykr. - (Acta Universitatis Wratislaviensis , nr 2119). - (Seminaria Interdyscyplinarne / Studium Generale [Universitatis Wratislaviensis ; t. 8). - Bibliogr. przy rozdz. - Streszcz. ang. - Rozdziały stanowią referaty wygłoszone na Seminariach Interdyscyplinarnych Studium Generale Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1994-1996.
Założenia badawcze i kierunki prac Interdyscyplinarnej Pracowni Dorzecza Odry / Wiesław Drobek, Adam Nobis // W: Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza / pod red. Wojciecha Chełmickiego i Joanny Pociask-Karteczki. - Kraków, 1999. - S. 17-24. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Materiały z konferencji"Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza", która odbyła się w Krakowie w maju 1999 r.
Rok 1998
Aktywizacja społeczności lokalnych / Adam Nobis // Trójkąt : pismo pomocy społecznej. - 1998, nr 3, s. 31
Co nam zostało z tamtych lat : Wrocław z początku XX wieku w oczach wrocławskich licealistów z końca XX wieku / Adam Nobis // Dolny Śląsk. - Nr 5 (1998), s. 129-137 : il.
Self-organization of culture / Adam Nobis // W: Systems : new paradigms for the human science / ed. by Gabriel Altmann, Walter A. Koch. - Berlin; New York, 1998.- S. 461-475 : il. - Bibliogr.
Sytuacje zagrożenia a animacja społeczno-kulturalna / Adam Nobis // W: Społeczności lokalne w sytuacji zagrożenia i kataklizmu : materiały z III Kędzierzyńsko-Kozielskiego Seminarium Naukowego "Społeczeństwo wobec sytuacji zagrożenia i kataklizmu", (7 listopada 1997 r.) / pod red. nauk. Edwarda Nycza. Opole ; Kędzierzyn-Koźle : Wydaw. Instytut Śląski, 1998. - S. 35-40
Threat making co-operation or how to increase the probability of co-operation in prisoner's dilemma / Bogusław Pawłowski, Adam Nobis. - Bibliogr. - Abstr. // Systems : Journal of Transdisciplinary Systems Science. - Vol.3, nr 1 (1998), s. 112-119 : il.
Rok 1997
Culture : from system to self-organizational interaction / Adam Nobis. - Bibliogr. // Systems. - Vol. 2, nr 1 (1997), s. 18-21 : rys.
Kulturowe aspekty zmian przemysłowych : zarys problematyki / Adam Nobis // W: Struktury przemysłowe w gospodarce : aspekty ekonomiczne, społeczno-kulturowe i polityczne / pod red. Leona Olszewskiego i Jana Mozrzymasa. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 1941). - S. [275]-281. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Materiały z konferencji, która odbyła się w listopadzie 1995 r. na Wydziale Prawa i Administracji UWr.
Założenia Karty Kulturowej Rzeki II / Adam Nobis // W: Ochrona morskiego i rzecznego dziedzictwa kulturowego w Polsce : III Konferencja Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego, Szczecin, 1996, maj 20-21 = Protection of Maritime and River Cultural Heritage : The Third Conference of the Polish Maritime and River Museology, Szczecin, 1996 May 20-21 / [red. Władysław Filipowiak]. - Szczecin : MN, 1997. - S. 53-64 : ryc. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
Rok 1996
Animacja we Wrocławiu techniką "od drzwi do drzwi" / Adam Nobis. - Bibliogr. // Grupa i Zabawa. - 1996, nr 3, s. 16-18
Animator i jego partnerzy / Adam Nobis // W: Dramaturgia poradnictwa : materiały VII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego, Wrocław, 12-13 czerwca 1995 r. / pod red. Alicji Kargulowej. - Wrocław, 1996. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 1889). - S. 249-252. - Bibliogr.
Bronisława Malinowskiego koncepcja kula, czyli o dwóch różnych funkcjonalnościach / Adam Nobis // W: Współczesna myśl o kulturze : szkice metateoretyczne / pod red. Stanisława Pietraszki. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze ; 6). - S. 53-60. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
Wrocław z początku XX wieku w oczach dzisiejszych wrocławskich licealistów / Adam Nobis // W: Studia wrocławskie : w pięćdziesięciolecie Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego / pod red. Jacka Kolbuszewskiego. - Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 1996. - S. 121-142 : rys. - Bibliogr. - Tekst zamieszczony również w czasop. "Wrocław 2000 Plus" 1997, zesz. 6, s. 83-104.
Założenia "Karty kulturowej rzeki" / Adam Nobis // W: Rzeki : kultura - cywilizacja - historia. T. 5 / pod red. Jerzego Kułtuniaka. - Katowice, 1996. - (Biblioteka Zespołu Organizatorów Przestrzennego Muzeum Odry). - S. 235-249. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem. i ang.
Rok 1995
Artificial culture : próba symulacji / Adam Nobis, Paweł Klonecki // W: Systemy, symetrie, ewolucja / pod red. Adama Jezierskiego [et al.]. - Wrocław : ["Leopoldinum"], 1995. - (Seminaria Interdyscyplinarne / Studium Generale Universitatis Wratislaviensis ; t. 6). - S. 155-179. - Bibliogr.
Chaos kulturowy / Adam Nobis // W: Miedzy antropologią a filozofią i historią : prezentacja lubelskiego środowiska antropologii kulturowej / pod red. Krzysztofa Jarosława Brozi. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1995. - S. 211-217. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
Jednostka ludzka w analizach funkcjonalnych Bronisława Malinowskiego / Adam Nobis // W: Kultura a jednostka ludzka / pod red. Stanisława Pietraszki. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995. - (Prace Kulturoznawcze ; 5). - S. 111-115. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
Poradnictwo jako element animacji społeczno-kulturalnej / Adam Nobis // W: Poradnictwo w okresie transformacji kulturowej : materiały VI Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego, Wrocław, 20-22 września 1993 r. / pod red. Alicji Kargulowej. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 1700). - S. 187-192. - Bibliogr.
Systemy, symetrie, ewolucja / pod red. Adama Jezierskiego, Jana Mozrzymasa, Adama Nobisa, Antoniego Ogorzałka. - Wrocław : ["Leopoldinum"], 1995. - 220 s., [2] s. tabl. : il. - (Seminaria Interdyscyplinarne / Studium Generale Universitatis Wratislaviensis ; t. 6). - S. 7-8 / Adam Jezierski, Jan Mozrzymas, Adam Nobis, Antoni Ogorzałek. - Bibliogr. przy rozdz.
Rok 1994
Emergentyzm ewolucyjny w badaniach nad kulturą : koncepcja bytu ponadorganicznego Alfreda Louisa Kroebera / Adam Nobis // W: Symetrie w przyrodzie, sztuce i naukach humanistycznych / pod red. Adama Nobisa. - Wrocław : ["Leopoldinum"], 1994. - (Seminaria Interdyscyplinarne / Studium Generale Universitatis Wratislaviensis ; t. 4). - S. 167-183. - Bibliogr.
Geneza zjawisk kulturowych : między symetrią a jej łamaniem / Adam Nobis // W: Symetrie w przyrodzie, sztuce i naukach humanistycznych / pod red. Adama Nobisa. - Wrocław : ["Leopoldinum"], 1994. - (Seminaria Interdyscyplinarne / Studium Generale Universitatis Wratislaviensis ; t. 4). - S. 11-25 : rys. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
Ein kurzer Überblick über die Theorien der Selbstorganisation / Adam Nobis. - Bibliogr. // Zet. Zeitschrift für Empirische Textforschung. - Nr 1 (1994), s. 81-93
Odpowiedź Renacie Tańczuk i Bogusławowi Pawłowskiemu / Adam Nobis // W: Symetrie w przyrodzie, sztuce i naukach humanistycznych / pod red. Adama Nobisa. - Wrocław : ["Leopoldinum"], 1994. - (Seminaria Interdyscyplinarne / Studium Generale Universitatis Wratislaviensis ; t. 4). - S. 41-43. - Bibliogr.
Simulation der Selbstorganisation kultureller Prozesse / Adam Nobis, Paweł Klonecki. - Bibliogr. // Zet. Zeitschrift für Empirische Textforschung. - Nr 1 (1994), s. 26-32
Symetrie w przyrodzie, sztuce i naukach humanistycznych / pod red. Adama Nobisa. - Wrocław : ["Leopoldinum"], 1994. - 251 s. : rys. - (Seminaria Interdyscyplinarne / Studium Generale Universitatis Wratislaviensis ; t. 4). - S. 7-8 : Wstęp / Adam Nobis. - Bibliogr. przy rozdz. - Część pierwsza tomu zawiera materiały z seminarium zorg. przez Studium Generale w roku akad. 1992/93, cześć druga materiały ze spotkania w Studium Generale w dn. 24 listopada 1993 r.
Wyspy czy ocean? / Adam Nobis // W: Symetrie w przyrodzie, sztuce i naukach humanistycznych / pod red. Adama Nobisa. - Wrocław : ["Leopoldinum"], 1994. - (Seminaria Interdyscyplinarne / Studium Generale Universitatis Wratislaviensis ; t. 4). - S. 137-139
Rok 1993
Być Polakiem a być Europejczykiem : dynamika przemian struktur myślowych / Adam Nobis. - Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. - T. 37, nr 4 (1993), s. 151-161
Chaos i ład / Adam Nobis // W: Kulturowy wymiar przemian społecznych / pod red. Aldony Jawłowskiej, Mariana Kempnego, Elżbiety Tarkowskiej. - Warszawa : Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 1993. - S. 47-54. - Streszcz. w jęz. ang. s. 326
Geneza wartości w świetle badań nad melanezyjską wymianą kula / Adam Nobis. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Lud. - T. 76 (1993), s. 137-149
Melanezyjska wymiana Kula : ewolucja kultury i jej teorii / Adam Nobis. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993. - 227 s. : il. - Bibliogr. s. 214-224. - Streszcz. w jęz. ang.
Teorie samoorganizacji / Adam Nobis // W: Systemy w przyrodzie, sztuce i naukach humanistycznych / pod red. Janiny Gajdy-Krynickiej. - Wrocław : ["Leopoldinum"], 1993. - (Seminaria Interdyscyplinarne / Studium Generale Universitatis Wratislaviensis ; t. 3). - S. 93-105. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
Rok 1992
Czy dzisiaj można badać funkcjonalnie kulturę? / Adam Nobis // W: Socjologia a antropologia : stanowiska a kontrowersje / pod red. Elżbiety Tarkowskiej. – Wrocław, 1992. – s. 86-93 : bibliogr.
Czynniki warunkujące wartość : analiza na przykładzie melanezyjskiej wymiany Kula. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992. – 98 s. : rys., mapki. – Bibliogr. Summ.
Samoorganizująca się Europa. [Kształtowanie się procesów kulturowych] / Adam Nobis. – Litteraria t. 23. – s. 137-147. – Bibliogr. (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego Seria A nr 246)
Współczesne teorie wymiany społecznej [rec.] / Adam Nobis. – Nowe Książki. – 1992 nr 12. – s. 26-27

Rok 1991
Zagadnienia samorealizacji w różnych koncepcjach kultury : przegląd literatury / Adam Nobis // W: Studia nad problematyką samorealizacji / red. J. Górniewicz. – Toruń. – 1991. – s. 54-72. – wykr. bibliogr.
Rok 1989
Jeszcze jeden głos o Bronisławie Malinowskim / Adam Nobis // Kultura i Społeczeństwo. – 1989 t. 33, nr 2, s. 225-228
O podmiotowości w pracy domu kultury / Adam Nobis // W: Dom Kultury wobec szans i zagrożeń współczesnej cywilizacji : materiały z sesji naukowo-metodycznej : Antonin, 17-19 listopada 1988 r. – Warszawa, 1989. – s. 153-157
Rok 1986
Książka o Malinowski i jego antropologii / Adam Nobis. – Rec. Pracy: Antropologia społeczna Bronisława Malinowskiego. Warszawa, 1985 // Kultura i Społeczeństwo. – 1986 T. 30, nr 4, s. 255-258
O sposobie istnienia kultury w teorii Bronisława Malinowskiego / Adam Nobis // Litteraria. – 1986 T. 18, s. 149-157 : rys.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość