Strona główna

Adres obiektu nazwa jednostki


Pobieranie 39.32 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar39.32 Kb.

INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCYCH USŁUGI KURIERSKIE

NUMER KLIENTA 4376 1
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY


umowa nr 237636/Z z 23.05.2013

LP

ADRES OBIEKTU

NAZWA JEDNOSTKI

Skrót w MRUM*

1

Al. Piastów 50

1.Wydział Budownictwa i Architektury

Wydz. Bud i Arch - Piastów 50

2.Wydawnictwo Uczelniane

Wydawnictwo Uczelniane

3.Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii

Cen. Dyd-Bad Nanotechnologii

2

Al. Piastów 17 i 18

Administracja Uczelni:

 

1. Jednostki zlokalizowane w Obiekcie podległe Kwestorowi

Jed. Podległe Kwestorowi

2. Biuro i jednostki zlokalizowane w obiekcie w pionie Rektora:

Biuro Rektora

3. Biuro i jednostki zlokalizowane w obiekcie podległe Prorektorowi ds. Organizacyjno-Prawnych

Biuro Prorektora ds. Org-prawnych

4. Biuro i jednostki zlokalizowane w obiekcie podległe Prorektorowi ds. Nauki

Biuro Prorektora ds. Nauki

5. Biuro i jednostki zlokalizowane w obiekcie podległe Prorektorowi ds. Kształcenia

Biuro Prorektora ds. Kształcenia

6. Biuro i jednostki zlokalizowane w obiekcie podległe Prorektorowi ds. Studenckich

Biuro Prorektora ds. Studenckich

7. Jednostki zlokalizowane w Obiekcie podległe Kanclerzowi

Jed. Kanclerza - Piastów 17 i 18

3

Al. Piastów 41

Jednostki zlokalizowane w Obiekcie podległe

 

1.Wydziałowi Techniki Morskiej i Transportu

Wydz. Tech. Morskiej i Transportu

2.Akademickiemu Centrum Informatyki

Akad. Cent. Informatyki

4

Al. Piastów 42

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Nowa Chemia

Wydz. Tech i Inż. Chem. - Nowa Chemia

5

Al. Piastów 19

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Wydz. Inż. Mech i Mechatroniki

6

Al. Piastów 48

1. Jednostki zlokalizowane w Obiekcie podległe Kanclerzowi

Jed. Kanclerza - Piastów 48

2. Jednostki organizacyjne zlokalizowane w Budynku Jednostek Międzywydziałowych

Bud. Jed. Międzywydziałowych**

7

Ku Słońcu 140

Biblioteka Główna

Biblioteka Główna

8

Sikorskiego 37

Wydział Elektryczny

Wydz. Elektryczny - Sikorskiego 37

9

Sikorskiego 31-32

Osiedle Studenckie

Osiedle Studenckie

10

Pułaskiego 10

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej –Stara Chemia

Wydz.Tech. i Inż.Chem. –Stara Chemia

11

Wyspiańskiego 1

Studium Kultury

Studium Kultury

12

Żołnierska 47

Wydział Ekonomiczny

Wydział Ekonomiczny - Zołnierska 47

13

Żołnierska 49

Wydział Informatyki

Wydział Informatyki

14

Żołnierska 50

Wydział Budownictwa i Architektury

Wydz. Bud i Arch - Żołnierska 50

15

Janickiego 31

Wydział Ekonomiczny

Wydział Ekonomiczny -Janickiego 31

16

Janickiego 35

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych

Centrum Bioimmobilizacji

17

Słowackiego 17

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Wydz.Kszt.Środ. i Rol. - Słowackiego

18

Junacka 23-25

Akademicki Ośrodek Jeździecki

Akademicki Ośrodek Jeździecki

19

26- Kwietnia 10

Wydział Elektryczny

Wydz.Elektryczny - 26 Kwietnia 10

20

Judyma 2-26

Wydział Biotechnologii I Hodowli Zwierząt

Wydz. Biotechnologii I Hodowli Zw.

21

Kazimierza Królewicza 4

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Wydz.Nauk o Żyw.i Ryb. -Królewicza

22

Papieża Pawła VI 1-3

1. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Wydz.Nauk o Żyw.i Ryb. - Papieża

2. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Wydz.Kszt.Środ. i Rol. - Papieża

23

Tenisowa 33

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Studium Wych. Fizycznego i Sportu

24

Janosika 8

1. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii;

Reg.Centr. Innowacji i Tr. Tech.

2.BHP;

BHP

3.Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Akad. Inkubator Przedsiębiorczości

25

Chopina 51 55,59,61

1.Osiedle Akademickie;

Osiedle Akademickie

2.Hotel Asystencki

Hotel Asystencki - Chopina

26

Szwoleżerów 3

Hotel Asystencki

Hotel Asystencki - Szwoleżerów  • * Skrót MRUM dotyczy umieszczanych na fakturze i specyfikacji skrótowych danych zamawiającego, pozwalających na identyfikację jednostki, do której ma zostać przekazana faktura celem stosownego opisu wydatku.
  • ** Jednostki znajdujące się w budynku „BJM” inne niż podległe Kanclerzowi bezwzględnie muszą podać na liście przewozowym jednostkę, nazwisko i imię oraz nr telefonu osoby zamawiającej usługę kurierską.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość