Strona główna

Akademickie prawo pracy


Pobieranie 120.19 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar120.19 Kb.

Lp.

Tytuł

Autor

Wydanie

Rok

SeriaAkademickie prawo pracy

Red. nauk. Krzysztof W. Baran

1

2015

Praktyczne komentarzeAlternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych [EBOOK PDF]

Jakubiak-Mirończuk Aneta

1

2008

MonografieAutonomia pacjenta a polskie prawo karne [EBOOK PDF]

Dukiet-Nagórska Teresa

1

2008

MonografieCywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych [EBOOK PDF]

Haberko Joanna

1

2010

MonografieDochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego [EBOOK PDF]

Czerski Piotr,Hanusz Antoni,Niezgoda Andrzej

1

2008

Akademicka. PrawoElektroniczny obrót prawny [EBOOK PDF]

Janowski Jacek

1

2008

Akademicka. PrawoEtyka dla sędziów. Rozważania [EBOOK PDF]

Najda Magdalena,Romer Teresa Maria

1

2007

MonografieFinanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy

Red. nauk. Wiesława M. Miemiec

1

2015

MonografieHipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym. Pytania i odpowiedzi [EBOOK PDF]

Ciepła Helena,Pawelczyk Zofia

2

2015

Biblioteka notariuszaHistoria doktryn politycznych i prawnych [EBOOK PDF]

Sylwestrzak Andrzej

10

2015

Podręczniki obowiązkoweInstytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji [EBOOK PDF]

Barcz Jan,Górka Maciej,Wyrozumska Anna

4

2015

Podręczniki obowiązkoweKodeks cywilny. Przepisy [EBOOK PDF]
4

2015

Teksty UstawKodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Przepisy [EBOOK PDF]
5

2015

Teksty UstawKoncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [EBOOK PDF]

Marcisz Paweł

1

2015

MonografieKtórzy pracownicy są specjalnie chronieni przed zwolnieniem z pracy? (E-book)

Praca zbiorowa
2014


Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych [EBOOK ePub]

Michalak Bartłomiej,Sokala Andrzej

2

2013

LEKSYKONYMedycyna a normy [EBOOK PDF]

Tokarczyk Roman

1

2011


Międzynarodowa ochrona praw osób starszych [EBOOK PDF]

Mikołajczyk Barbara

1

2012

MonografieMobbing, dyskryminacja, molestowanie. Przeciwdziałanie w praktyce

Jarosław Marciniak

2

2014

Poradniki LEXNegocjacje dla prawników. Prawo cywilne [EBOOK PDF]

Jakubiak-Mirończuk Aneta

1

2010


Nowe europejskie prawo spadkowe [EBOOK PDF]

Górecki Jacek,Pazdan Maksymilian

1

2015

MonografieOchrona prawna społeczności międzynarodowej wobec zagrożenia terroryzmem. Studium międzynarodowego prawa antyterrorystycznego

Marcin Lech

1

2014


Okoliczności wyłączające bezprawność czynu a znamiona subiektywne [EBOOK ePub]

Majewski Jarosław

1

2013

MonografieOrdynacja podatkowa. Komentarz [EBOOK PDF]

Babiarz Stefan,Dauter Bogusław,Gruszczyński Bogusław,Hauser Roman,Kabat Andrzej,Niezgódka-Medek Małgorzata

9

2015

Wielkie KomentarzePoczątek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych [EBOOK PDF]

Kondratiewa-Bryzik Jelena

1

2009

MonografiePodatki i prawo podatkowe [EBOOK PDF]

Gomułowicz Andrzej,Małecki Jerzy

7

2013

Podręczniki LexisNexisPodniesienie wieku emerytalnego (E-book)

Praca zbiorowa
2012


Podręcznik prawa międzynarodowego [EBOOK ePub]

Antonowicz Lech

14

2015

Podręczniki obowiązkowePolskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu

Garlicki Lech

2

2015

Podręczniki obowiązkowePolskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności

Red. nauk. red. nauk. B. Brzeziński, D. Dominik-Ogińska, K. Lasiński-Sulecki, A. Zalasiński
2015

Zagadnienia podatkowePostępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Borkowski Janusz, Adamiak Barbara
2015

Akademicka. PrawoPostępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi

Chróścielewski Wojciech, Tarno Jan P.

6

2015

Akademicka. PrawoPostępowanie cywilne

Knoppek Krzysztof

4

2015

Akademicka/Pytania i odpowiedziPostępowanie w sprawach nieletnich na tle standardów europejskich

Marianna Korcyl-Wolska


3

2015

Akademicka. PrawoPrawa człowieka. Zarys wykładu [EBOOK PDF]

Hołda Joanna,Hołda Zbigniew,Ostrowska Dorota,Rybczyńska Julita Agnieszka

4

2014

Akademicka. PrawoPrawa osób transseksualnych. Rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce [EBOOK ePub]

Śledzińska-Simon Anna

1

2010

MonografiePrawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce [EBOOK PDF]

Zalasińska Katarzyna

1

2010

MonografiePrawo administracyjne

Ura Elżbieta

3

2015

Akademicka. PrawoPrawo cywilne. Część ogólna [EBOOK PDF]

Anna Rachwał,Fryderyk Zoll,Ulrich Ernst

2

2013

Podręczniki LexisNexisPrawo cywilne. Część ogólna, prawo rzeczowe i prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach [EBOOK PDF]

Ciszewski Jerzy,Stępień-Sporek Anna

5

2013

Prawo w pytaniach i odpowiedziachPrawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne

Red. nauk. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Marek Wierzbowski

4

2015

Akademicka. PrawoPrawo karne. Wykład części ogólnej

Phol Łukasz

3

2015

Akademicka. PrawoPrawo karne materialne. Część ogólna i szczegółowa

Red. nauk. Marek Bojarski

6

2015

Akademicka. PrawoPrawo konstytucyjne. Minirepetytorium [EBOOK PDF]

Deryng Anna

1

2014


Prawo mediów

Red. nauk. J. Sieńczyło-Chlabicz

2

2015

Akademicka. PrawoPrawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Podręcznik

Red. nauk. Krzysztof W. Baran

1

2015

Akademicka. PrawoPrawo prywatne międzynarodowe [EBOOK PDF]

Pazdan Maksymilian

15

2012

Podręczniki LexisNexisPrawo własności intelektualnej

Red. J. Sieńczyło-Chlabicz

4

2015


Przeciwdziałanie mobbingowi - obowiązki pracodawcy (E-book)

Frączek Monika,Praca zbiorowa
2014


Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem

Krystyna Wojcik

6

2015

Akademicka. PrawoReforma prawa karnego materialnego i procesowego z 2015 roku. Wybrane zagadnienia [EBOOK ePub]

Kala Dariusz,Zgoliński Igor

1

2015


Regulamin premiowania (E-book)

Martuszewicz Anna
2015


Regulamin wynagradzania(E-book)

Lenart Bożena
2015


Rozwód. Praktyczny komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Wzory pism [EBOOK PDF]

Krzemiński Zdzisław

6

2007

Praktyczne komentarzeSeparacja. Praktyczny komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Wzory pism [EBOOK PDF]

Krzemiński Zdzisław

3

2006

Praktyczne komentarzeSłużebności gruntowe według kodeksu cywilnego [EBOOK epub]

Warciński Michał

1

2013

MonografieSystem wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej [EBOOK PDF]

Chmaj Marek,Skrzydło Wiesław

5

2015

Akademicka. PrawoUmowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym [EBOOK ePub]

Gnela Bogusława

1

2013

MonografieUmowy w obrocie gospodarczym [EBOOK PDF]

Koch Andrzej,Napierała Jacek

3

2013

Akademicka. PrawoUmowy zlecenia, umowy o dzieło 2015 - wydanie II(E-book)

Młynarska-Wełpa Elżbieta
2015


Ustroje konstytucyjne państw współczesnych [EBOOK PDF]

Sarnecki Paweł

5

2013

Akademicka. PrawoUstrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r. [EBOOK PDF]

Skrzydło Wiesław

7

2014

Akademicka. PrawoWierzytelność a rzeczowe zabezpieczenia na nieruchomości [EBOOK PDF]

Kostecki Sebastian

1

2014

MonografieWolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [EBOOK PDF]

Chmaj Marek

2

2008

Akademicka. PrawoZakaz dyskryminacji w zatrudnieniu - przydatna strategia, orzecznictwo sądów pracy (E-book)

Mazur Grażyna
2014


Zarys prawa prywatnego. Część ogólna [EBOOK PDF]

Bierć Andrzej

2

2015

Akademicka. PrawoZasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym. Zagadnienia podstawowe [EBOOK PDF]

Pilich Mateusz

1

2015

MonografieZasady odpowiedzialności deliktowej w świetle nowych tendencji w ustawodawstwie polskim [ EBOOK PDF]

Kuźmicka-Sulikowska Joanna

1

2011


Zbrodnia ludobójstwa w międzynarodowym prawie karnym [EBOOK PDF]

Dróżdż Dominika

1

2010

MonografieZobowiązania. Część ogólna [EBOOK PDF]

Brzozowski Adam,Jastrzębski Jacek,Kaliński Maciej,Skowrońska-Bocian Elżbieta

1

2013

Podręczniki LexisNexis


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość